Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про фінансове оздоровлення державного підприємства
"Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"

Цей Закон спрямований на створення умов для стабілізації виробництва у галузі ракетобудування і забезпечення виконання Україною зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань космічної діяльності.

Стаття 1. Реструктуризувати заборгованість державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (далі - підприємство) перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію, на таких умовах:

підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років починаючи з 2016 року;

на суму заборгованості не нараховуються відсотки;

відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього Закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості;

нараховані штрафні санкції списуються.

Стаття 2. Установити, що підприємству надається державна підтримка у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних договорів України, за рахунок коштів, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI та від 5 квітня 2011 року N 3172-VI) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1. Установити, що положення частини тринадцятої статті 17 цього Кодексу не застосовуються в разі розстрочення сплати заборгованості державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії "Colvis Finance Limited" (Великобританія) під державну гарантію".

3. Кабінету Міністрів України передбачати починаючи з 2012 року у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік видатки для фінансування компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов'язань у рамках реалізації міжнародних договорів України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 травня 2011 року
N 3396-VI