ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо оподаткування УЄФА

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) абзаци перший та п'ятий пункту 3 підрозділу 1 після слів "у період" доповнити словами "підготовки та";

2) підрозділ 2 доповнити пунктом 19 такого змісту:

"19. Операції з постачання УЄФА квитків та послуг, що є невід'ємною частиною квитка, тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість";

3) підрозділ 4 доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3292-VI