Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.06.2012 р. на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13 березня 2012 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України
з питань космічної діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.537 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.04.2011 р. )

З метою забезпечення виконання Україною зобов'язань, які передбачені міжнародними договорами (угодами) України з питань космічної діяльності, Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "я" такого змісту:

"я) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):

281810, 2830200000, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931009590, 29339020, 320720, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602000000, 360300, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 381400, 3901, 390300, 3906, 3907, 3908900000, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017001100, 4823400000, 4901, 4906000000, 5208, 5407, 5607, 5903, 5906, 5911909000, 681510, 6902, 7002, 7007119000, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 722300, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 741300, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483309000, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 902300, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306901000.

Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України:

на період реалізації ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) при підготовці проектів закону про Державний бюджет України на черговий рік передбачати повну компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг із сплати земельного податку, наданих суб'єктам космічної діяльності цим Законом;

до 1 жовтня 2009 року розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1342-VI