ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо підсудності спорів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;

2) частину третю статті 19 після слів "цим Кодексом" доповнити словами "адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель".

2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) викласти в такій редакції:

"Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду в порядку та строки до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3156-VI