КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 216/1090 від 27.11.2003

Про заходи щодо поліпшення роботи по організації
дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів,
автостоянок, місць для паркування та інших
об'єктів дорожнього сервісу в м. Києві

( Із змінами, внесеними згідно з Рішення
Київміськради
N 930/1591 від 26.06.20
07 )

Відповідно до частин 1, 6 статті 34 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), Розпорядження Президента України від 21.09.02 N 322/2002-рп "Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху", з метою поліпшення роботи по організації дорожнього руху, застосування інформаційних технологій та сучасних технічних засобів, розвитку мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу в м. Києві Київська міська рада вирішила:

1. Створити комунальне підприємство "Київдорсервіс" на базі відокремленого підрозділу Служби по будівництву і експлуатації гаражів, автостоянок, паркінгів для автотранспорту "Київпарксервіс" шляхом виділення його із складу комунального підприємства "Київпастранс".

2. Визначити основними напрямами діяльності комунального підприємства "Київдорсервіс":

- впровадження та експлуатація автоматизованих систем управління дорожнім рухом та паркуванням транспортних засобів;

- замовлення проектування, будівництво, експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху, паркінгів, автостоянок, платних місць паркування та інших об'єктів дорожнього сервісу;

- залучення необхідних інвестицій для розвитку об'єктів дорожнього сервісу;

- транспортування, зберігання, утилізація покинутого та безхазяйного автотранспорту;

- координація та сприяння діяльності районних у м. Києві комунальних підприємств по паркуванню та зберіганню транспортних засобів.

3. Рекомендувати районним у м. Києві радам створити комунальні підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів.

( Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 930/1591 від 26.06.2007 )

( Абзац третій пункту 3 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 930/1591 від 26.06.2007 )

4. Комунальному підприємству "Київдорсервіс" разом з управлінням ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, районними в м. Києві державними адміністраціями та податковими інспекціями провести комплексну інвентаризацію та перевірку існуючих паркувальних дільниць та автостоянок на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху, фінансової спроможності та окупності цих об'єктів.

Доцільність відкриття нових паркувальних дільниць та стоянок визначати після узгодження з відповідними службами міста.

5. Закріпити за комунальним підприємством "Київдорсервіс" на праві повного господарського відання майно та об'єкти Служби по будівництву і експлуатації гаражів, автостоянок, для автотранспорту "Київпарксервіс" згідно з додатком 1 та майно, що перебуває у сфері управління колективного підприємства "Монтекс", згідно з додатком 2.

6. Комунальному підприємству "Київпастранс", колективному підприємству "Монтекс" передати у встановленому законодавством порядку комунальному підприємству "Київдорсервіс" майно, зазначене в пункті 5 цього рішення.

7. Головному управлінню комунальної власності міста Києва при передачі паркувальних майданчиків районним у м. Києві комунальним підприємствам оформити в установленому порядку передачу їх обладнання.

8. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

8.1. Здійснити організаційно-правові заходи згідно з пунктами 1, 2 цього рішення;

8.2. Привести у відповідність до пункту 3 цього рішення пункт 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.97 N 1423 "Про заходи щодо вдосконалення організації платних місць паркування транспортних засобів на території м. Києва";

8.3. Розробити в IV кварталі 2003 року та подати на затвердження Київської міської ради Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на період 2003-2007 років з передбаченими обсягами фінансування.

9. Доповнити пункт 3.3 розділу III додатку 2 до рішення Київради від 26.09.02 N 47/207. "Про встановлення Правил благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках у м. Києві" частиною 2 такого змісту:

"Розробку схем організації дорожнього руху та розміщення паркувальних дільниць за окремими адресами здійснює Оператор за погодженням з управлінням ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, комунальним підприємством "Київдорсервіс", а в випадках необхідності їх розміщення:

- в межах шляхопроводів, на тротуарах (при заниженні їх бардюрного каменя) - з комунальною корпорацією "Київавтодор";

- на вулицях та в районі об'єктів відповідно постійного руху та відвідування осіб, яких охороняють відповідно до чинного законодавства - з Управлінням державної охорони".

10. Пункт 4 рішення Київради від 17.05.94 N 9-А "Про впровадження збору за паркування автомобілів у м. Києві" вважати таким, що втратив чинність.

Пункти 4.2, 4.8 додатку до рішення Київради від 17.05.94 N 9-А "Про впровадження збору за паркування автомобілів у м. Києві" в редакції рішення Київради від 05.07.01 N 370/1346 викласти в наступній редакції:

"4.2. Стягнення збору за парковку автомобілів здійснюється представником Оператора.

4.8. Перерахування коштів збору за парковку автомобілів проводиться Оператором, який провів стягнення, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну для подання розрахунку сплати збору".

11. Київському міському голові:

11.1. Призначити директора комунального підприємтсва "Київдорсервіс".

11.2. Привести у відповідність з пунктом 6 цього рішення пункт 2 розпорядження Київського міського голови від 05.09.00 N 544-МГ "Про подальше використання та утримання засобів регулювання і організації дорожнього руху в м. Києві".

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань транспорту та зв'язку і на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київської міської ради
від 27.11.2003 р. N 216/1090

               ПЕРЕЛІК
майна та об'єктів служби по будівництву
і експлуатації гаражів, автостоянок, паркінгів
для автотранспорту "Київпарксервіс", що
закріплюються за комунальним підприємством
"Київдорсервіс" на праві повного
господарського відання

---------------------------------------------------------------------------------
|N |Найменування |Од. |Кіль-| Вартість, грн. |Суб'єкт,|
| | |виміру|кість|------------------------------|який |
| | | | |Початкова | Знос |Залишкова|передає |
| | | | | | | |об'єкти |
| | | | | | | |та майно|
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
|1.|Автотранспорт, в тому | | | | | | |
| |числі: | шт. | 9 |248922,22 |98100,00 |150822,22| -"- |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
| |- вантажний автомобіль | шт. | 1 | 12297,17 | 8700,18 |3596,99 | -"- |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
| |- спеціальний | шт. | 1 |100000,00 |12500,00 |87500,00 | -"- |
| |автомобіль-евакуатор | | | | | | |
| |ЗІЛ-5301 "Бичок" | | | | | | |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
| |- мікроавтобус "Газель"| шт. | 1 | 23507,72 |16631,57 |6876,15 | -"- |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
| |- легковий автомобіль | шт. | 6 |113117,33 |60268,25 |52849,08 | -"- |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
|2.|Обладнання та | | |187359,00 |33917,00 |153442,00| -"- |
| |устаткування | | | | | | |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
|3.|Матеріали | | | 27232,60 | - |27232,60 | -"- |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
|4.|Оргтехніка | шт. | 43 |108783,50 |63125,00 |45658,50 | -"- |
|--+-----------------------+------+-----+----------+---------+---------+--------|
|5.|Меблі | шт. | 315 |113717,00 |39850,00 |73867,00 | -"- |
|---------------------------------------+----------+---------+---------+--------|
| ВСЬОГО: |586014,32 |231239,82|454774,5 | |
---------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення Київської міської ради
від 27.11.2003 р. N 216/1090

               ПЕРЕЛІК
майна, що перебуває у сфері управління колективного
підприємства "Монтекс", яке закріплюється за
комунальним підприємством "Київдорсервіс" на праві
повного господарського відання

-----------------------------------------------------------------------------------
|N |Найменування |Од. |Кіль-| Вартість, грн. |Суб'єкт, |
| | |виміру|кість|---------------------------------|який |
| | | | |Початкова | Знос |Залишкова |передає |
| | | | | | | |об'єкти |
| | | | | | | |та майно |
|--+---------------------+------+-----+-----------+----------+----------+---------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+---------------------+------+-----+-----------+----------+----------+---------|
|1.|Показник попереднього| шт. |1093 |159874,42 | - |159874,42 | КП |
| |напряму руху плоский | | | | | |"Монтекс"|
|--+---------------------+------+-----+-----------+----------+----------+---------|
|2.|Дорожні знаки | шт. |37681|3061745,87 | - |3061745,87| -"- |
|--+---------------------+------+-----+-----------+----------+----------+---------|
|3.|Світлофорні об'єкти | шт. | 538 |7313875,10 |2804754,42|4509120,68| -"- |
|-------------------------------------+-----------+----------+----------+---------|
| ВСЬОГО: |10535495,39|2804754,42|7730740,97| |
-----------------------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий