ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до статті 164 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо скасування відповідальності
за провадження господарської діяльності
із застосуванням принципу
мовчазної згоди

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці першому частини першої статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "чи без одержання дозволу" замінити словами "а так само без одержання дозволу", а після слів "передбачене законом" доповнити словами "(крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 лютого 2011 року
N 3046-VI