Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 лютого 2011 р. N 106
Київ

Деякі питання ведення обліку податків і зборів
(обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету

Відповідно до частини сьомої статті 45 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що перелік податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету визначається відповідно до переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (далі - перелік), згідно з додатком.

2. Органам, що контролюють справляння надходжень бюджету:

1) забезпечити відповідно до законодавства здійснення постійного контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів згідно з переліком, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів;

2) подавати до 15 червня року, що передує планованому, Міністерству фінансів пропозиції про оновлення переліку для їх узагальнення до 30 липня зазначеного року і подання в разі потреби на розгляд Кабінету Міністрів України проекту рішення про внесення змін до переліку.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 106

               ПЕРЕЛІК
кодів бюджетної класифікації в розрізі органів,
що контролюють справляння надходжень бюджету

------------------------------------------------------------------
| Найменування органу | Коди бюджетної класифікації |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна податкова служба|11010000, 11010100, 11010200, |
| |11010300, 11010400, 11010500, |
| |11010600, 11010700, 11010800, |
| |11010900, 11011000, 11011100, |
| |11011200, 11011300, 11011400, |
| |11011500, 11011600, 11020000, |
| |11020100, 11020200, 11020300, |
| |11020400, 11020500, 11020600, |
| |11020700, 11020900, 11021000, |
| |11021100, 11021300, 11021400, |
| |11021500, 11021600, 11021900, |
| |11022100, 12020000, 12020100, |
| |12020200, 12020300, 12020400, |
| |12020500, 12020600, 12020700, |
| |12020800, 12030000, 12030100, |
| |12030200, 12030300, 12030400, |
| |12030500, 12030600, 12030700, |
| |12030800, 12030900, 12031000, |
| |12031100, 12031200, 13010000, |
| |13010100, 13010200, 13010300, |
| |13020000, 13020100, 13020200, |
| |13020300, 13020400, 13020500, |
| |13020600, 13030000, 13030100, |
| |13030200, 13030400, 13030500, |
| |13030600, 13050000, 13050100, |
| |13050200, 13050300, 13050400, |
| |13050500, 13070000, 13070100, |
| |13070200, 13070300, 14010000, |
| |14010100, 14010200, 14010300 |
| |(за актами перевірок та векселями), |
| |14010400, 14010500, 14010600, |
| |14010700, 14010900, 14011100, |
| |14020000, 14020100, 14020200, |
| |14020300, 14020400, 14020600, |
| |14020700, 14020800, 14020900, |
| |14021000, 14021100, 14021600, |
| |14021700, 14021800, 14022100, |
| |14030100 (за актами перевірок та |
| |векселями по давальницькій сировині), |
| |14030200, 14030300, 14030400 (за |
| |актами перевірок), 14030600, 14030700,|
| |14030800 (за актами перевірок), |
| |14030900 (за актами перевірок), |
| |14031000 (за актами перевірок), |
| |14031100 (за актами перевірок), |
| |14031600 (за актами перевірок), |
| |14031700 (за актами перевірок), |
| |14031800 (за актами перевірок), |
| |15010100 (у разі непогашення векселя |
| |по давальницькій сировині), |
| |15020100 (у разі непогашення векселя |
| |по давальницькій сировині), 16010000, |
| |16010100, 16010200, 16010400, |
| |16010500, 16010600, 16010700, |
| |16010800, 16010900, 16011000, |
| |16011100, 16011200, 16011300, |
| |16011500, 16011600, 16011700, |
| |16012100, 17010100, 17010200, |
| |17010300, 17010400, 17010500, |
| |17010700, 17010800, 17010900, |
| |17050000, 17060000, 18010000, |
| |18010100, 18010200, 18020000, |
| |18020100, 18020200, 18030000, |

|             |18030100, 18030200, 18040000,     |
| |18040100, 18040200, 18040300, |
| |18040500, 18040600, 18040700, |
| |18040800, 18040900, 18041000, |
| |18041300, 18041400, 18041500, |
| |18041600, 18041700, 18041800, |
| |18050000, 18050100, 18050200, |
| |18050300, 18050400, 19010000, |
| |19010100, 19010200, 19010300, |
| |19010400, 19010500, 19040000, |
| |19040100, 19040200, 19040300, |
| |19050100, 19050200, 19050300, |
| |19060000, 19060100, 19060200, |
| |19070000, 19090000, 19090400, |
| |21010000, 21010100, 21010300, 21010500|
| |(за актами перевірок), 21010800 (за |
| |актами перевірок), 21030000, 21080500 |
| |(за актами перевірок), 21080600 (за |
| |актами перевірок), 21080900, 21081000,|
| |21081100, 21081400, 22010000, |
| |22010300 (за актами перевірок), |
| |22010500, 22010600, 22010900, |
| |22011000, 22011100, 22080000 (за |
| |актами перевірок), 22080100 (за актами|
| |перевірок), 22080200 (за актами |
| |перевірок), 22080300 (за актами |
| |перевірок), 22080400 (за актами |
| |перевірок), 22080500 (за актами |
| |перевірок), 22090000, 22090100 (за |
| |актами перевірок), 22090200 (за актами|
| |перевірок), 22090300 (за актами |
| |перевірок), 22090400 (за актами |
| |перевірок), 22090500, 22110000 (за |
| |актами перевірок), 22120000 (за актами|
| |перевірок), 22130000 (за актами |
| |перевірок), 24060300, 24060500, |
| |24060800, 24061600 (за актами |
| |перевірок), 24062100 (за актами |
| |перевірок), 24090000 (за актами |
| |перевірок), 24090100 (за актами |
| |перевірок), 24090200 (за актами |
| |перевірок), 24110100, 24110200, |
| |24130000, 24130100, 24130200, |
| |24130300, 24160000 (за актами |
| |перевірок), 24160100 (за актами |
| |перевірок), 24160200 (за актами |
| |перевірок), 24160300 (за актами |
| |перевірок), 31010000, 31020000 |
| |(за актами перевірок), 34000000, |
| |50110000 (за актами перевірок), |
| |2751440, 2751360, 2801380, 2801400, |
| |3511550, 3511560, 3511630, 3511660, |
| |3511530, 6801050 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Держмитслужба |14010300, 14030000, 14030100, |
| |14030400, 14030800, 14030900, |
| |14031000, 14031100, 14031600, |
| |14031700, 14031800, 15010000, |
| |15010100, 15010200, 15010300, |
| |15010500, 15020000, 15020100, |
| |15020200, 15040000, 22110000, |
| |22200000, 24010100, 24010300, |
| |24030000, 31010000 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Мінфін |21080100 |
|-------------------------+--------------------------------------|

|Національний банк    |21020000, 22010400          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Держадміністрації та |21050000, 22010200, 22010300, |
|органи місцевого |22080400, 24110600, 24110700, |
|самоврядування |24110900, 24160100, 24160200, |
| |33010000, 33020000, 50110000 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна казначейська |21040000 |
|служба | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство економічного|22010400, 22010700, 22011800 |
|розвитку і торгівлі | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Національна рада з питань|22011200 |
|телебачення і | |
|радіомовлення | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|НКРЕ |17050000, 17060000, 22011500 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МЗС |22060000, 21080200, 24061700 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство аграрної |24090200, 24110800 |
|політики та продовольства| |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство водних|22120000, 22130000 |
|ресурсів | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|МВС |21080100, 21081300, 24050000, 42010000|
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна міграційна |22090400 |
|служба | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Фонд державного майна |21010500, 21010800, 22080000, |
| |22080100, 22080200, 22080300, |
| |22080500, 24160000, 24160300, |
| |31030000, 33010400 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство енергетики |17050000, 17060000, 19010400, |
|та вугільної |24063100, 24110800, 24130000, |
|промисловості |24130100, 24130200, 24130300 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне підприємство |17050000 |
|"Енергоринок" | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство освіти і |22020000, 22090300, 24060200, 24110800|
|науки, молоді та спорту | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна служба |21080500, 21080700 |
|технічного регулювання | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство надзвичайних|19010400, 21080500, 21080800, 24050000|
|ситуацій | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна фінансова |21010000 (за результатами ревізій та |
|інспекція |перевірок), 21010100 (за результатами |
| |ревізій та перевірок), 21010300 (за |
| |результатами ревізій та перевірок), |
| |21010500 (за результатами ревізій та |
| |перевірок), 21010800 (за результатами |
| |ревізій та перевірок), 21080500 (за |
| |результатами ревізій та перевірок), |
| |21080600 (за результатами ревізій та |
| |перевірок), 22080000 (за результатами |
| |ревізій та перевірок), 24030000 (за |
| |результатами ревізій та перевірок), |
| |24061900 (за результатами ревізій та |
| |перевірок), 24062000 (за результатами |
| |ревізій та перевірок), 24160000 (за |
| |результатами ревізій та перевірок), |
| |24160300 (за результатами ревізій та |
| |перевірок), 25000000 (за результатами |
| |ревізій та перевірок) |
|-------------------------+--------------------------------------|

|Міноборони        |24050000, 42010000          |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне космічне |24040000, 24063500 |
|агентство | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Центральна виборча |24060600 |
|комісія | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство |24110400 |
|регіонального розвитку, | |
|будівництва та | |
|житлово-комунального | |
|господарства | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство |24061500, 24090100 |
|інфраструктури | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство екології та |24060900, 24062100, 19050100, |
|природних ресурсів |19050200, 19050300 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|НКРЗ |22011400, 22011700, 24061000, |
| |19070000, 24140600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Пенсійний фонд України |24140000, 24140200, 24140300, |
| |24140500, 24140600 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство |32010000, 32020000 |
|резерву | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство |21110000, 33010000 |
|земельних ресурсів | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна служба з |24060400 |
|лікарських препаратів і | |
|контролю за наркотиками | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Міністерство соціальної |21082000, 24110800, 50070000 |
|політики | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Верховний Суд України, |22050000 |
|ДСА, Вищий | |
|спеціалізований суд | |
|України з розгляду | |
|цивільних і кримінальних | |
|справ | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна установа |31020000 |
|"Державне сховище | |
|дорогоцінних металів і | |
|дорогоцінного каміння | |
|України" | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Укравтодор |24061100 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство |24062400 |
|екологічних інвестицій | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|СБУ |24050000 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Служба зовнішньої |24050000 |
|розвідки | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Управління державної |24050000 |
|охорони | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Адміністрація |24050000 |
|Держспецзв'язку | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Адміністрація |24050000 |
|Держприкордонслужби | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство з |17010900 |
|управління державними | |
|корпоративними правами та| |
|майном | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство з |21081200 |
|енергоефективності та | |
|енергозбереження | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державне агентство з |24110800 |
|інвестицій та управління | |
|національними проектами | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна інспекція |24061200 |
|ядерного регулювання | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Антимонопольний комітет |24061800 |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Державна виконавча |21080500, 21080600, 21080800, |
|служба |21081100, 21081300 (за рішеннями |
| |суду), 22070000, 22090100, 22090200 |
| |(за рішеннями господарського суду), |
| |24010000, 24010100, 24010200, |
| |24010300, 24010400 |
------------------------------------------------------------------