ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 6-2 Закону України
"Про жертви нацистських переслідувань"

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 8 частини першої статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120) після слів "ремонт власних жилих будинків" доповнити словами "та квартир".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2908-VI