ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" щодо надання
телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці одинадцятому слова "програм та передач" замінити словами "будь-якої аудіовізуальної інформації";

в абзаці двадцять другому слова "програм чи передач" замінити словами "ефірного часу";

2) у частині третій статті 46 слова "трансляції телепередач" замінити словами "ефірного часу".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2912-VI