Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.12.2010 N 998

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2010 р. за N 1403/18698

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства доходів і зборів України
N 696 від 22.11.20
13)

Про затвердження форми Акта
про встановлення факту ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне
представництво на території України
без взяття на податковий облік

Відповідно до статті 64 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) наказую:

1. Затвердити форму Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік (додається).

2. Директору Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД (Ілюшко О.П.) в установленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю.В. у десятиденний строк від дня надходження Акта про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік (далі - Акт) до Державної податкової адміністрації України забезпечити його надсилання до компетентного органу відповідної іноземної держави для організації заходів стягнення.

4. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві, головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі забезпечити надсилання Акта до Державної податкової адміністрації України протягом 10 календарних днів з дня закінчення перевірки.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Носачову І.В.

Голова О.О.Папаіка

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 998

                АКТ
про встановлення факту ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне
представництво на території України
без взяття на податковий облік

 від ___________ 20__ року                N _______

   Повне найменування  нерезидента (українською та іноземною
мовами) __________________________________________________________
_________________________________________________________________,

місцезнаходження ________________________________________________,
країна __________________________________________________________,

 ідентифікаційний     -------------------------------------
код нерезидента | | | | | | | | | | | | |
у країні резиденції -------------------------------------

здійснював у період з ___ по _____ на території України діяльність
__________________________________________________________________
(зазначаються предмет, номер та дата договору)

_________________________________________________________________,
яка відповідно до ________________________________________________
(зазначається пункт, стаття відповідної Конвенції,


__________________________________________________________________
укладеної з певною країною щодо уникнення
подвійного оподаткування та попередження

_________________________________________________________________,
ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна)

утворює постійне представництво.

Сума отриманого нерезидентом доходу від ведення господарської
діяльності на території України складає _________________ гривень.
Сума оподатковуваного прибутку, визначеного органом державної
податкової служби, відповідно до абзацу третього пункту 160.8
статті 160
Податкового кодексу України, складає _________ гривень.
Сума несплаченого податку складає __________________ гривень.

Керівник органу
державної податкової служби __________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)

Директор Департаменту контролю за фінансовими
установами та операціями у сфері ЗЕД О.П.Ілюшко