КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 вересня 2000 р. N 1481
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань
охорони довкілля і використання природних ресурсів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 323 від 08.04.20
09
N 1236 від 27.12.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів згідно з переліком (додається).

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2000 р. N 1481

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1992 р. N 61 "Про забезпечення підготовки Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 51; 1993 р., N 10, ст. 209):

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Для підготовки Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні утворити комісію у складі Міністра екології та природних ресурсів (голова комісії), Міністра охорони здоров'я (заступник голови комісії), Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, першого заступника Міністра економіки, першого заступника Міністра аграрної політики, першого заступника Міністра праці та соціальної політики, заступника Міністра закордонних справ, заступника Міністра освіти і науки, Голови Державного комітету лісового господарства, Голови Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики, Голови Державного комітету по водному господарству, Голови Державного комітету статистики, Голови Державного комітету по земельних ресурсах, Голови Національного космічного агентства, президента Української академії аграрних наук, віце-президента Національної академії наук, голови президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи (за згодою)";

в абзаці другому слова "Міністру охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Міністру екології та природних ресурсів".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 825 "Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 41) слова "Державному комітету по геології і використанню надр" замінити словами "Міністерству екології та природних ресурсів".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42) слова "Державному комітету по геології і використанню надр" замінити словами "Міністерству екології та природних ресурсів".

4. У Положенні про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. N 862 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 54; 1996 р., N 5, ст. 154), слово "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів", а слово "Мінприроди" виключити.

5. У Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84), слово "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів".

6. У Положенні про першовідкривачів родовищ корисних копалин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. N 80 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 102), слово "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів".

7. У Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120), слово "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів".

8. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. N 413 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943):

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Державний водний кадастр ведеться:

Держводгоспом за розділом "Водокористування";

Мінекоресурсів за розділами "Підземні води" і "Поверхневі води".

Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт щодо складання державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали Мінекоресурсів самостійно, а Держводгосп - за погодженням з Мінекоресурсів";

у пункті 7 слова "Держводгоспом, Держкомгеологією та Держкомгідрометом" замінити словами "Держводгоспом і Мінекоресурсів";

у пункті 8 слова "Держводгосп, Держкомгеології і Держкомгідромет" замінити словами "Держводгосп і Мінекоресурсів";

у пункті 9 слова "Держводгосп, Держкомгеології та Держкомгідромет разом з Мінекобезпеки" замінити словами "Держводгосп разом з Мінекоресурсів";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Для деталізації порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних для всієї системи ведення державного водного кадастру, розробляються методичні вказівки, які затверджуються Мінекоресурсів".

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 323 від 08.04.2009 )

10. У Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 815 (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 403; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943):

у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів";

у пункті 4 слова "Держкомгеології, Гідрометком" виключити;

в абзаці другому пункту 11 слова "здійснює Гідрометком" виключити, а слово "Держкомгеології" замінити словами "здійснює Мінекоресурсів";

у пункті 12:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Моніторинг на державній мережі пунктів спостережень для поверхневих та підземних вод здійснює Мінекоресурсів";

в абзаці четвертому слово "Гідрометком" виключити, а слово "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів";

в абзаці десятому слово "Гідрометком" замінити словом "Мінекоресурсів";

в абзаці дванадцятому слово "Гідрометкомі" виключити;

у пунктах 13 і 15 слова "Гідрометком", "Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 липня 1997 р. N 732 "Про порядок фінансування природоохоронних заходів з державного та місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 136; 1999 р., N 39, ст. 1943):

в абзаці другому пункту 1 постанови слова "Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки", "Міністерству лісового господарства" замінити відповідно словами "Міністерству екології та природних ресурсів", "Державному комітету лісового господарства", а слова "Державному комітету по геології і використанню надр, Комітету України з питань гідрометеорології" виключити;

у Порядку формування головного розділу "Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека" державного бюджету та фінансування з нього видатків на здійснення природоохоронних заходів, затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки", "Мінлісгосп" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Мінекоресурсів", "Держкомлісгосп" у відповідному відмінку;

у пункті 2 слово "Держкомгеологією" виключити;

в абзаці першому пункту 5 слова "Держкомгеології та Гідрометкомом" замінити словом "Мінекоресурсів";

в абзаці третьому пункту 6 слова "Держкомгеології, Гідрометкомом" виключити.

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236 від 27.12.2010 )

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 260 "Про вдосконалення порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування родовищами мінеральної води" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 347) слова "Державний комітет по геології та використанню надр" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку, а слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" виключити.

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236 від 27.12.2010 )

15. Додаток 3 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), викласти в редакції, що додається.

Додаток 3
до Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2000 р. N 1120

(у редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2000 р. N 1481)

                       БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ

1. Експортер (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

2. Імпортер (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

3. Повідомлення стосується (1):
N

і) разового перевезення

ii) загального повідомлення

iii) видалення без утилізації

iv) операції з утилізації

Об'єкт для утилізації/видалення, на який раніше отримано дозвіл
(1)

так

ні

4. Загальна кількість поставок, що передбачається

5. Орієнтовна кількість відходів (3)

________________________________кг
л

6. Передбачувані дати чи терміни відвантаження

7. Передбачувані перевізники (назва, адреса) (2)

Телефон Факс
Контактна особа

8. Особа, що відповідає за видалення/утилізацію (назва, адреса)

Телефон Факс
Контактна особа

9. Методи видалення/утилізації (4)

Код D Код R
Спосіб видалення

10. Виробники відходів (назва, адреса) (2)

Телефон Факс
Контактна особа

Інформація про виробничий процес

11. Вид(и) перевезення (4)

12. Упаковка (4)

Вид
Кількість

13. і) Визначення і хімічний склад відходів
ii) спеціальні вимоги до поводження

14. Фізичні властивості (4)

15. Ідентифікаційний код відходів

у країні експорту МКІВ
у країні імпорту ЄКО
ГС інше (зазначити)

16. Класифікація ОЕСР (1):
жовтий червоний номер інше
(додати детальний опис)

ii) Номер БК (згідно з переліками А, В)

17. Номер Y

18. Номер (H) (4)

19. Ідентифікаційний номер ООН
Клас ООН (4)
Вантажне найменування

20. Заінтересовані держави, кодові номери компетентних органів,
пункти ввезення і вивезення:

Держава експорту Держави транзиту Держава імпорту

21. Митні пункти ввезення та/чи вивезення

Ввезення
Вивезення

22. Додатки кількістю

23. Заява експортера/виробника: Я засвідчую, що інформація є
повною і достовірною, наскільки мені відомо. Я також засвідчую, що
діють письмові контрактні зобов'язання, які мають юридичну та
позовну силу, і що є документи про відповідне страхування чи інші
фінансові гарантії, які охоплюють транскордонне перевезення

Прізвище Підпис
Дата

Для використання компетентними органами

24. Заповнюється компетентним органом

Дата отримання повідомлення

Дата відправки підтвердження

Назва компетентного органу

Печатка та підпис

25. Згода компетентного органу на перевезення (якої держави)

Згоду дано (дата) Термін дії згоди до

Чи передбачені конкретні умови згоди (1)

так Див. пункт 26

ні на звороті

Назва компетентного органу

Печатка та/чи підпис

     Перелік скорочень, використаних у повідомленні

Видалення (без утилізації) (пункт 9)

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище
тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових
відходів у грунті тощо)
D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів
відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи
природні резервуари тощо)
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або
мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в
окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які
ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні
D8 Біологічна обробка, не зазначена а інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи
сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій
під номерами D1 - D12
D9 Фізико-хімічна обробка, не зазначена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи
сумішей, які потім видаляються здійсненням будь-якої з операцій
під номерами D1 - D12 (наприклад випарювання, сушіння,
прожарювання, нейтралізація, осадження тощо)
D10 Спалювання на суші
D11 Спалювання в морі
D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у
шахті тощо)
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій
під номерами D1 - D12
D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій під номерами
D1 - D12
D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій під номерами
D1 - D12

Операції з утилізації (пункт 9)

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання)
чи іншим чином для отримання енергії
R2 Утилізація/регенерація розчинників
R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не
застосовуються як розчинники
R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук
R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів
R6 Регенерація кислот та основ
R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення
забруднення
R8 Рекуперація компонентів каталізаторів
R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх
використання
R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство
чи поліпшує екологічну обстановку
R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10
R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11
R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під
номерами R1 - R12

Клас ООН і номер Н (пункт 19)
клас номер
ООН H Характеристики

1 H1 Вибухові речовини
3 H3 Вогненебезпечні рідини
4.1 H4.1 Вогненебезпечні тверді речовини
4.2 H4.2 Речовини чи відходи, здатні самозайматися
4.3 H4.3 Речовини чи відходи, які виділяють вогненебезпечні гази
під час взаємодії з водою
5.1 H5.1 Окислюючі речовини
5.2 H5.2 Органічні пероксиди
6.1 H6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини
6.2 H6.2 Інфікуючі речовини
8. H8 Корозійні речовини
9 H10 Виділення токсичних газів під час контакту з повітрям чи
водою
9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні
захворювання)
9 H12 Екотоксичні речовини
9 H13 Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати
інші матеріали, наприклад шляхом вилуговування, причому
ці матеріали мають будь-які із зазначених вище
властивостей

Фізичні характеристики (пункт 14)
1. Порошок
2. Твердий стан
3. Паста/в'язкий стан
4. Грязеподібний стан
5. Рідкий стан
6. Газоподібний стан
7. Інше (зазначити)

Вид упаковки (п. 18)
1. Бочка
2. Дерев'яна бочка
3. Металічна каністра
4. Ящик
5. Мішок
6. Комбінована тара
7. Резервуар під тиском
8. Навалом
9. Інше (зазначити)

Вид перевезення (пункти 10 - 12)
R - автомобільне
T - залізничне
S - морське
A - повітряне
W - внутрішніми водними шляхами

Коди країн:
Австрія: AT
Бельгія: BE
Білорусь: BY
Болгарія: BG
Греція: GP
Данія: DK
Іспанія: ES
Італія: IT
Казахстан: KZ
Латвія: LV
Литва: LT
Молдова: MD
Нідерланди: NL
Німеччина: DE
Норвегія: NO
Польща: PL
Португалія: PT
Росія: RU
Румунія: RO
Великобританія: GB
США: US
Туреччина: TR
Угорщина: HU
Україна: UA
Франція: FR
Фінляндія: FI
Швейцарія: CH
Швеція: SE

Коди інших країн див. ISO3166

26. Конкретні умови, що передбачені під час надання згоди на
перевезення

(і) Поставити хрестик у відповідному квадраті (2). Якщо їх більше
одного, додати перелік (3). Якщо здійснюються багаторазові
перевезення, додати докладний перелік (4). Див. коди на звороті.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2000 р. N 1481

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України з
питань охорони довкілля і використання
природних ресурсів, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 р. N 200 "Питання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 328 "Питання Державного комітету України по гідрометеорології" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 239).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. N 467 "Питання Державного комітету України по геології і використанню надр" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 221).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. N 659 "Питання Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив" (ЗП України, 1994 р., N 1, ст. 4).