Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2010 р. N 1230
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 575 від 30 жовтня 2014
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері створення, формування, ведення
та використання страхового фонду документації
і визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1230

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері створення, формування,
ведення та використання страхового фонду документації і
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації, є:

важливість об'єктів та виробів для оборони, економіки і безпеки держави, для забезпечення життєдіяльності населення;

можливість виникнення на об'єкті надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

наявність на об'єкті значних культурних та історичних цінностей.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього і незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти:

які є виконавцями державного оборонного замовлення;

яким встановлено мобілізаційне завдання;

які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, у власності, володінні чи користуванні яких перебувають:

об'єкти підприємств, які внесені до Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів;

об'єкти, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами;

об'єкти систем життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, у власності, володінні чи користуванні яких перебувають об'єкти культурної спадщини.

6. Планові перевірки суб'єктів господарювання проводяться:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

із незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.