Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України
щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 21, ст.304 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

2. У розділі V Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 235; 2004 р., N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408):

     цифри та слова:

"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л
вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок

2710 00 27 39 - - - - - - - - - 15 євро 15 євро тис.л
інші за за
1000 кг 1000 кг

2710 00 27 90 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з 0 0 тис.л
вмістом не менше 5%
високооктанових
кисневмісних добавок

2710 00 27 39 - - - - - - - - - 0 0 тис.л
інші

2710 00 27 90 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";

цифри та слова:

"2710 00 29 01 - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л
вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок

2710 00 29 09 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 29 01 - - - - - - - з 0 0 тис.л
вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок

2710 00 29 09 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";

цифри та слова:

"2710 00 34 31 - - - - - - - - з 40 євро 40 євро тис.л
вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок

2710 00 34 39 - - - - - - - - - 15 євро 15 євро тис.л
інші за за
1000 кг 1000 кг

2710 00 34 90 - - - - - - - - інші 15 євро 15 євро тис.л"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 34 31 - - - - - - - - з 0 0 тис.л
вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок

2710 00 34 39 - - - - - - - - - 0 0 тис.л
інші

2710 00 34 90 - - - - - - - - інші 0 0 тис.л";

цифри та слова:

"2710 00 61 00 - - для специфічних 1,5 євро 1,5 євро -
процесів переробки за за
1000 кг 1000 кг

2710 00 65 00 - - - для хімічних 1,5 євро 1,5 євро -
перетворень у за за
процесах, крім 1000 кг 1000 кг
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00

2710 00 69 00 - - - для інших цілей 1,5 євро 1,5 євро -"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 61 00 - - для специфічних 0 0 -
процесів переробки

2710 00 65 00 - - - для хімічних 0 0 -
перетворень у
процесах, крім
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00

2710 00 69 00 - - - для інших цілей 0 0 -".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 травня 2005 року
N 2565-IV