ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 210 Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства
про військовий обов'язок і військову службу

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

в абзаці другому частини першої слова "від одного до трьох" замінити словами "від п'яти до семи";

в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи" замінити словами "від десяти до п'ятнадцяти".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 30 листопада 2010 року
N 2711-VI