Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2010 р. N 1137
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 503 від 8 серпня 2016
р.)

Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
з розроблення, виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку,
інших засобів негласного отримання інформації,
торгівлі ними і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

2. Службі безпеки привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1137

Критерій,
за яким оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності
з розроблення, виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку,
інших засобів негласного отримання інформації,
торгівлі ними і визначається періодичність
проведення планових заходів державного
нагляду (контролю)

1. Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними, встановлюється з метою удосконалення здійснення державного контролю за обігом спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

2. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними, є належність суб'єктів господарювання до суб'єктів, що мають право на виконання робіт (операцій) у межах зазначеного виду господарської діяльності.

3. Відповідно до встановленого критерію суб'єкти господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику відносяться до одного ступеню ризику - високого.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що мають право на виконання робіт (операцій) з:

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання порядку розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі ними проводяться Службою безпеки не частіше одного разу на рік.