ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань оподаткування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.37 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

2. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" ( 468/97-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281):

1) у статті 4:

перше речення частини першої після слів "обов'язковій сертифікації" доповнити словами "(крім продукції, призначеної для виробничого використання)";

у першому реченні частини другої слова "ввезені в Україну" замінити словами "випущені з-під митного контролю на територію України"; доповнити це речення після слів "речовин або сполук" словами "а також сертифіката походження таких продуктів";

2) доповнити статтю 7 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. З дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 1999 року норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-вр ) поширюються тільки на готову продукцію товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису і кодування товарів, вироблену з давальницької сировини резидента, за умови, що за договорами з переробки сировини замовником були зроблені фактичні витрати або якщо така давальницька сировина повністю або частково була вивезена за межі митної території України до дня набрання чинності цим Законом".

У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 4, 5, 6, 7.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини третьої підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5, яка набирає чинності з 1 січня 1998 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 листопада 1997 року
N 644/97-ВР