ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 11
Закону України "Про управління об'єктами
державної власності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину шістнадцяту статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Повноважний представник держави у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку бере участь у загальних зборах господарського товариства та голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається уповноваженим органом управління або Фондом державного майна України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 жовтня 2010 року
N 2626-VI