ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
щодо погашення заборгованості
за спожиту електроенергію і поставлене вугілля,
що виникла у підприємств вугільної
та енергетичної галузей

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2010 року N 2461-VI та від 23 вересня 2010 року N 2553-VI і N 2554-VI згідно з додатком до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 жовтня 2010 року
N 2634-VI

Додаток
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2010 рік" щодо погашення заборгованості
за спожиту електроенергію і поставлене вугілля,
що виникла у підприємств вугільної
та енергетичної галузей"

Зміни
до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 рік"

                            (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1100000| |Міністерство палива та | 98 876,0| 66 731,1| 17 326,7| 1 153,0| 32 144,9| 4 930 203,7| 59 281,3| 1 022,0| 70,0| 4 870 922,4| 5 029 079,7|
| | |енергетики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101000| |Апарат Міністерства | 98 876,0| 66 731,1| 17 326,7| 1 153,0| 32 144,9| 4 930 203,7| 59 281,3| 1 022,0| 70,0| 4 870 922,4| 5 029 079,7|
| | |палива та енергетики | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101080| 0434 |Заходи з реалізації | | | | | | 436 992,0| | | | 436 992,0| 436 992,0|
| | |Комплексної програми | | | | | | | | | | | |
| | |створення | | | | | | | | | | | |
| | |ядерно-паливного циклу в | | | | | | | | | | | |
| | |Україні та Державної | | | | | | | | | | | |
| | |цільової екологічної | | | | | | | | | | | |
| | |програми приведення в | | | | | | | | | | | |
| | |безпечний стан уранових | | | | | | | | | | | |
| | |об'єктів виробничого | | | | | | | | | | | |
| | |об'єднання | | | | | | | | | | | |
| | |"Придніпровський | | | | | | | | | | | |
| | |хімічний завод" | | | | | | | | | | | |
| | |( 1029-2009 ) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1300000| |Міністерство вугільної | 62 254,9| 19 869,0| 12 821,3| 539,7| 42 385,9| 1 186 963,3| 275 674,8| | 500,0| 911 288,5| 1 249 218,2|
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301000| |Апарат Міністерства | 62 254,9| 19 869,0| 12 821,3| 539,7| 42 385,9| 1 186 963,3| 275 674,8| | 500,0| 911 288,5| 1 249 218,2|
| | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1301070| 0431 |Реструктуризація | | | | | | 811 288,5| | | | 811 288,5| 811 288,5|
| | |вугільної та | | | | | | | | | | | |
| | |торфодобувної | | | | | | | | | | | |
| | |промисловості, у тому | | | | | | | | | | | |
| | |числі погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за | | | | | | | | | | | |
| | |спожиту у минулих | | | | | | | | | | | |
| | |періодах електричну | | | | | | | | | | | |
| | |енергію | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------