ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям
Закону Украї
ни "Про джерела фінансування органів державної влади"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 32, ст.257 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2398-VI від 01.07.20
10, ВВР, 2010, N 38, ст.509 -
набирає чинності з 27.07.2010 р. )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 19 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383) доповнити реченням такого змісту: "Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України".

2. Частину третю статті 18 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43) викласти у такій редакції:

"Реєстраційний збір перераховується до Державного бюджету України".

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2398-VI від 01.07.2010 )

4. У першому реченні пункту 1 статті 7 Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112) слова "та коштів, отриманих у результаті застосування фінансових санкцій" виключити.

5. У частині першій статті 37 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) слова "та за рахунок коштів, що надходять на поточний рахунок "Суми за дорученням" Національної ради в межах 20 відсотків суми, яка надійшла за рік" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1709-III