НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
06.08.2010 N 4887/24/17-10

Енергетичний бюлетень
"Газ & Нафта"

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики (далі - НКРЕ) розглянула ваш лист від 28.07.2010 щодо встановлення цін на природний газ для газодобувних компаній та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ) підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутному фонді інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісяця здійснюють продаж усього товарного природного газу, видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за закупівельними цінами, які для кожного суб'єкта господарювання - власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами щороку встановлюються Національною комісією регулювання електроенергетики України згідно із затвердженим нею Порядком формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток.

На сьогодні діє Порядок формування, розрахунку та затвердження цін на природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затверджений постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 35, відповідно до якого розраховуються ціни на природний газ власного видобутку, які повинні забезпечувати покриття економічно обґрунтованих витрат виробництва, отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми (плану капітальних інвестицій) і сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних відрахувань відповідно до чинного законодавства України.

Враховуючи те, що з 2008 року ціни на газ власного видобутку не переглядалися, відбулося значне зростання собівартості з видобутку природного газу за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань, податкового навантаження у складі податкової складової, яке обумовлено збільшенням ставок податків з урахуванням передбачених законодавством коефіцієнтів, зростання цін на матеріали і паливо, тарифів на електроенергію, витрат на оплату праці та соціальні нарахування, зростання витрат на послуги з підготовки та компримування газу, витрат на технічне обслуговування, ремонт, діагностику та опосвідчення обладнання та інших витрат.

Разом з тим аналіз результатів діяльності з видобутку природного газу по ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ВАТ "Укрнафта" за 2009 рік свідчить, що діючий рівень ціни не забезпечує покриття економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з видобутком природного газу. При цьому рентабельність діяльності з видобутку природного газу в цілому по НАК "Нафтогаз України" за 2009 рік та I квартал 2010 року становить від'ємний показник.

Крім того, за I квартал 2010 року обсяги власного видобутку газу по газодобувним підприємствам, які знаходяться в корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України", зменшилися на 8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, що, зокрема, викликано дефіцитом обігових коштів на фінансування бурових та пошуково-розвідувальних робіт.

У разі збереження тенденції до падіння обсягів, стане проблематичним забезпечення в повному обсязі населення газом власного видобутку, що у свою чергу викличе загрозу для формування ресурсу газу власного видобутку для потреб населення та його заміщення імпортованим природним газом, вартість якого значно вища від вартості газу власного видобутку.

Таким чином, для забезпечення рентабельної діяльності з видобутку природного газу ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ВАТ "Укрнафта", недопущення зменшення видобутку природного газу та забезпечення його нарощення виникла нагальна необхідність підвищення цін природного газу власного видобутку.

Газодобувні підприємства, які знаходяться у корпоративному управлінні НАК "Нафтогаз України", а саме: ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ВАТ "Укрнафта" звернулися до НКРЕ щодо перегляду рівнів цін на видобутий природний газ у 2010 році, надавши при цьому відповідні матеріали та розрахунки.

НКРЕ проаналізувавши надану інформацію, врахувала економічно обґрунтовані витрати виробництва та на відкритому засіданні 27.07.2010 було прийнято постанови N 887 "Про встановлення ціни на товарний природний газ для ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", N 888 "Про встановлення ціни на товарний природний газ для ДАТ "Чорноморнафтогаз", N 889 "Про встановлення ціни на товарний природний газ для ВАТ "Укрнафта", відповідно до яких встановлено наступні ціни на товарний природний газ, а саме для:

ДК "Укргазвидобування" - 350 грн за 1000 куб.м без ПДВ, при рентабельності 35%;

ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 456 грн за 1000 куб.м без ПДВ, при рентабельності 25%;

ВАТ "Укрнафта" - 458 грн за 1000 куб.м без ПДВ, при рентабельності 20%.

При цьому загальна величина можливих джерела на фінансування необхідних капіталовкладень (амортизація + чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства) на забезпечення виконання інвестиційних програм (планів капітальних інвестицій) з видобутку природного газу складе близько 2103 млрд грн.

Голова Комісії С.Тітенко