ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про
страхові тарифи на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату
працездатності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 26, ст.192 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI від 08.07.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Зупинити до 1 січня 2005 року дію статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80) в частині встановлення знижки чи надбавки до страхового тарифу.

3. Кабінету Міністрів України до 1 червня 2003 року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 660-IV