ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.65 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI від 08.07.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25, ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13, ст. 92) такі зміни:

1. Абзац третій пункту 1 статті 2 виключити.

2. У пункті 1 статті 4:

в абзаці третьому слова "абзацами третім і" замінити словом "абзацом";

( Абзац третій пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )

( Абзац четвертий пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )

( Абзац п'ятий пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кошти для покриття витрат на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації, які вийшли на пенсію до набрання чинності Законом України від 17 листопада 1999 року "Про внесення змін до деяких законів України" ( 1222-14 ), щорічно передбачати у видатках Державного бюджету України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 26 грудня 2002 року
N 373-IV