ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 49, ст.303 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2002 року згідно із Законом
N 2120-III від 07.12.20
00 - набуває чинності з 01.01.2001, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом
N 2905-III від 20.12.20
01, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 380-IV від 26.12.20
02, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2005 року згідно із Законом
N 1344-IV від 27.11.20
03, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2006 року згідно із Законами
N 2285-IV від 23.12.20
04, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162,
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2007 року згідно із Законом
N 3235-IV від 20.12.20
05, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 )

( Дію Закону продовжено до 1 січня 2008 року згідно із Законом
N 489-V від 19.12.20
06, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI від 28.12.20
07, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI від 03.06.20
08, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 2464-VI від 08.07.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 42, ст. 257) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити пунктами 5, 6 і 7 такого змісту:

"5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют;

6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом".

2. Статтю 2 доповнити пунктами 4, 5 і 6 такого змісту:

"4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - сума операції з купівлі-продажу валют;

5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - вартість легкового автомобіля".

3. Статтю 3 доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"Платники збору, визначені пунктами 5, 6 і 7 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунок Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці кошти використовуються виключно для рівномірного погашення заборгованості районів і міст з виплати пенсій".

У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою.

4. У статті 4:

( Підпункт 1 пункту 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )

2) доповнити статтю пунктами 5, 6 і 7 такого змісту:

"( Абзац другий підпункту 2 пункту 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 )

6) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;

7) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. ( Розділ II в редакції Законів N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008, N 309-VI від 03.06.2008 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV