ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України щодо оскарження рішення про притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.299 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI від 07.07.20
10 -
набирає чинності з 03.08.2010 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )

2. У статті 46 Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

частину першу після слів "після вручення судді" доповнити словами "чи особі, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді";

частину четверту після слів "розглядає скарги суддів" доповнити словами "чи осіб, що ініціювали питання про дисциплінарну відповідальність судді";

абзац перший та пункт 1 частини п'ятої після слів "скарги судді" та "скаргу судді" доповнити словами "чи особи, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3552-IV