Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 липня 2010 р. N 600
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 556 від 9 серпня 2017
р.)

Про затвердження Порядку цільового використання коштів,
отриманих від провадження діяльності з видобування
та використання газу (метану) вугільних родовищ
і вивільнених у зв'язку з наданням пільги
з податку на прибуток підприємств

Відповідно до підпункту 7.13.9 пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, що додається.

2. Ця постанова діє до 1 квітня 2020 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 600

Порядок
цільового використання коштів, отриманих від провадження
діяльності з видобування та використання газу (метану)
вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку
з наданням пільги з податку на прибуток підприємств

1. Цей Порядок регулює цільове використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств (далі - вивільнені кошти).

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарської діяльності - платників податку на прибуток підприємств, які провадять відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" ( 1392-17 ) діяльність з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і отримали спеціальний дозвіл на геологічне вивчення покладів газу (метану) вугільних родовищ, видобування газу (метану) таких родовищ (далі - платник податку).

2. Платник податку відкриває у територіальному органі Державного казначейства окремий рахунок з метою зараховування вивільнених коштів, їх обліку та спрямування виключно на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Вивільнені кошти перераховуються на рахунок у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Платник податку за результатами кожного звітного (податкового) періоду:

складає звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою ДПА;

подає до відповідного органу державної податкової служби зазначений звіт разом з декларацією з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) період.

4. У разі порушення вимог, установлених пунктом 2 цього Порядку, податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств збільшуються на суму податку, нарахованого на суму вивільнених коштів, що використані не за цільовим призначенням, у звітному (податковому) періоді, в якому порушені такі вимоги. При цьому пеня нараховується у розмірі і порядку, що встановлені законом.

5. Залишок вивільнених станом на 1 січня 2020 р. та невикористаних на 1 квітня 2020 р. коштів, що обліковуються на рахунку, відкритому згідно з пунктом 2 цього Порядку, збільшує податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств за I квартал 2020 року.

6. Контроль за цільовим використанням вивільнених коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.