КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 червня 2010 р. N 490
Київ

Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для придбання літаків
на умовах фінансового лізингу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання літаків на умовах фінансового лізингу, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 490

Порядок
використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 2154-17 ) для придбання
літаків на умовах фінансового лізингу

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів, передбачених в державному бюджеті ( 2154-17 ) Мінтрансзв'язку за програмою "Придбання літаків на умовах фінансового лізингу" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінтрансзв'язку.

3. Бюджетні кошти спрямовуються одержувачу бюджетних коштів - державному авіаційному підприємству "Україна" (далі - підприємство) на придбання далекомагістрального повітряного судна на умовах фінансового лізингу.

4. Підприємство укладає договір фінансового лізингу за погодженням з Мінфіном.

5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

6. Підприємство подає Мінтрансзв'язку нотаріально засвідчену копію договору фінансового лізингу, укладеного з лізингодавцем, довідку про надання послуг з фінансового лізингу, видану лізингодавцем, лист лізингодавця про розмір чергового платежу для внесення лізингових платежів за договором фінансового лізингу, а також копії платіжних доручень про внесення лізингового платежу та довідки про отримання такого платежу, видану лізингодавцем.

7. Підприємство вносить лізингові платежі у валюті, зазначеній у договорі фінансового лізингу, на підставі дозвільного документа про здійснення платежів в іноземній валюті на території України, що надається Національним банком в установленому порядку.

Для внесення платежу підприємство проводить конвертацію бюджетних коштів у валюту, зазначену у договорі.

Якщо внаслідок зміни курсу іноземної валюти після проведення конвертації не вистачає бюджетних коштів для внесення лізингового платежу, підприємство укладає з лізингодавцем додатковий договір про перенесення несплаченої частини коштів на наступний рік та перерахунок суми лізингових платежів.

8. Внесення змін до договору фінансового лізингу погоджується з Мінфіном.

9. Придбання товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Головний розпорядник бюджетних коштів щомісяця до 10 числа подає ГоловКРУ за визначеною ним формою інформацію про використання бюджетних коштів.

11. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.