ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення митного оформлення транзитних вантажів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 6 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 14, ст. 193, N 36, ст. 428; 2007 р., N 31, ст. 403; 2009 р., N 39, ст. 551) після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Декларування транзитних вантажів, що переміщуються морським і річковим транспортом, відповідно до вимог законодавства України здійснюється за поданням митним органам коносамента (BILL of Lading) та вантажної митної декларації.

На товари (крім підакцизних), що переміщуються транзитом морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, вантажна митна декларація не подається".

У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.

2. У Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

1) статтю 72 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Митне оформлення товарів у режимі транзиту, що переміщуються авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, та митне оформлення товарів у режимі транзиту, що переміщуються морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 );

2) статтю 161 доповнити частиною другою такого змісту:

"До товарів (крім підакцизних), що переміщуються транзитом морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, заходи гарантування доставки не застосовуються".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2300-VI