КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 лютого 2009 р. N 133
Київ

Про затвердження Порядку використання у 2009 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для
виготовлення випускних документів про освіту

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 358 від 26.05.20
10 )

( Установити, що у 2010 році кошти, передбачені Міністерству
освіти і науки у державному бюджеті за програмою
"Виготовлення випускних документів про освіту",
використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією
Постановою, згідно з Постановою КМ N 358
від 26.05.2010 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) для виготовлення випускних документів про освіту, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 133

Порядок
використання у 2009 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 835-17 ) для виготовлення
випускних документів про освіту

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 835-17 ) МОН за програмою "Виготовлення випускних документів про освіту" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, а їх одержувачем - державне підприємство "Державний центр прикладних інформаційних технологій".

3. За рахунок бюджетних коштів виготовляються свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та бланки додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланки похвальних листів "За високі досягнення у навчанні" та похвальних грамот "За особливі досягнення у навчанні", золоті медалі "За високі досягнення у навчанні", срібні медалі "За досягнення у навчанні" для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх навчальних закладах. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 358 від 26.05.2010 )

Виготовлення інших документів про освіту, а також про вчені звання здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.

Студентам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів, які одночасно з вищою або професійно-технічною освітою здобувають повну загальну середню освіту, учням загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, які після здобуття базової загальної середньої освіти продовжують навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня, атестати про повну загальну середню освіту та свідоцтва про базову загальну середню освіту видаються за їх бажанням.

4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг обов'язково передбачаються такі умови:

сума, визначена в договорі, повинна коригуватися під час уточнення показників державного бюджету;

оплата товарів, робіт і послуг одержувачем бюджетних коштів здійснюється після надходження коштів на його реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства;

переможець процедури закупівлі товарів, робіт і послуг зобов'язаний здійснити їх постачання, виконання і надання до завершення календарного року в повному обсязі відповідно до укладеного договору.

6. Одержувач бюджетних коштів може здійснювати попередню оплату у розмірі 30 відсотків вартості товарів, робіт і послуг, які згідно з укладеним договором передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного року.

Остаточна оплата товарів, робіт і послуг здійснюється одержувачем бюджетних коштів на підставі акта приймання-передачі відповідно до укладених договорів.

7. Одержувач бюджетних коштів надсилає щомісяця до 15 числа наступного періоду МОН в установленому ним порядку інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання щомісяця до 25 числа наступного періоду Мінфіну.

8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.