ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Господарського процесуального кодексу України
щодо визначення підсудності справ
з питань земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) такі зміни:

1. Частину першу статті 12 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів".

2. Статтю 16 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Справи у спорах, передбачених пунктом 6 частини першої статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин або основної їх частини, за винятком справ, передбачених частиною четвертою цієї статті".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Позовні заяви у справах, передбачених частиною восьмою статті 16 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), подані до набрання чинності цим Законом до відповідних господарських судів і за якими провадження не відкрито, передаються цими судами до відповідних судів згідно з підсудністю, визначеною цим Законом.

3. Судові рішення у справах, передбачених частиною восьмою статті 16 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), які ухвалені місцевими господарськими судами до набрання чинності цим Законом і не набрали законної сили, можуть бути оскаржені до апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ), і в строки, визначені процесуальним законом, за правилами якого була розглянута справа чи ухвалено судове рішення судом першої інстанції.

4. Неоскаржені судові рішення у справах, передбачених частиною восьмою статті 16 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), ухвалені господарськими судами першої інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили в порядку і строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ).

5. Після набрання чинності цим Законом касаційні скарги (подання) на судові рішення у справах, передбачених частиною восьмою статті 16 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), підлягають розгляду за правилами Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 18 лютого 2010 року
N 1914-VI