Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 2010 р. N 5
Київ

(Постанова втратила чинність з 09.04.2014 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 702 від 7 серпня 2013
р.)

Про затвердження Технічного регламенту
енергетичного маркування електрообладнання
побутового призначення

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Визначити Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів відповідальним за застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, та контроль за дотриманням його вимог.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 5

Технічний регламент
енергетичного маркування електрообладнання
побутового призначення

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електрообладнанням побутового призначення (далі - електрообладнання) енергії та інших ресурсів, а також додаткової інформації.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

додаткова інформація - інформація про роботу електрообладнання, яка може бути використана для обчислення обсягу споживання ним енергії та інших ресурсів;

енергетичне випробування - випробування та вимірювання, що проводяться акредитованими лабораторіями з метою визначення обсягу споживання електрообладнанням енергії та інших ресурсів;

енергетична етикетка - картка встановленої форми, яка містить інформацію про рівень ефективності споживання електрообладнанням енергії та інших ресурсів (клас та показники енергетичної ефективності), а також додаткову інформацію;

енергетичне маркування - подання споживачам інформації про рівень ефективності споживання електрообладнанням енергії та інших ресурсів, а також додаткової інформації шляхом прикріплення (нанесення) енергетичної етикетки;

інші ресурси - вода, хімічна чи будь-яка інша речовина, яку споживає електрообладнання за умови нормального використання;

постачальник - виробник чи його уповноважений представник або особа, яка розміщує електрообладнання на ринку;

продавець - юридична або фізична особа, яка реалізує (в тому числі в розстрочку), здає у прокат чи демонструє електрообладнання.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) та національних стандартах з енергетичного маркування електрообладнання.

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на такі типи нового електрообладнання вітчизняного та іноземного виробництва:

холодильники, морозильні камери, а також комбінації такого обладнання;

пральні та сушильні машини, а також комбінації такого обладнання;

посудомийні машини;

духовки;

водонагрівачі та пристрої для зберігання гарячої води;

освітлювальні прилади;

кондиціонери повітря.

4. Цей Технічний регламент не застосовується до етикеток та табличок з технічними даними, які прикріплюються до електрообладнання для цілей безпеки користування.

5. Дотримання вимог цього Технічного регламенту є обов'язковим для усіх постачальників (виробників) і продавців електрообладнання.

Основні вимоги щодо енергетичного маркування

6. Електрообладнання, на яке поширюється дія цього Технічного регламенту, повинне мати енергетичну етикетку.

7. Вимоги щодо енергетичного маркування за типами електрообладнання, класів, показників енергетичної ефективності, форми та змісту енергетичної етикетки встановлюються у технічних регламентах за типами електрообладнання та національних стандартах з енергетичного маркування електрообладнання.

8. У технічних регламентах за типами електрообладнання зазначаються:

тип електрообладнання;

стандарти та методи вимірювання, які використовуються під час енергетичних випробувань;

вимоги до складу та змісту технічної документації, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці;

зміст і форма (шаблон) енергетичної етикетки;

місце, в якому енергетична етикетка прикріплюється до електрообладнання чи упаковки або друкується на ній;

зміст і форма листівки, до якої включається інформація, що міститься на енергетичній етикетці;

вимоги щодо мови викладення інформації;

інформація, що подається у разі продажу за поштовим замовленням, за каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити електрообладнання, а також спосіб її подання.

У разі коли законодавством встановлені вимоги щодо рівня створюваного електрообладнанням шуму, вимога стосовно зазначення такої інформації на енергетичній етикетці встановлюється у відповідному технічному регламенті.

9. Постачальник (виробник) або продавець додає до електрообладнання енергетичну етикетку, яка визначена у відповідному технічному регламенті та національному стандарті з енергетичного маркування електрообладнання.

Постачальник (виробник) надає безоплатно продавцеві енергетичні етикетки та листівки і доставляє їх на його запит невідкладно. Інформація, що міститься в листівці, зазначається у проспектах та інформаційній літературі до даного типу електрообладнання.

Продавець під час демонстрації електрообладнання зобов'язаний прикріпити енергетичну етикетку на видному місці, визначеному у відповідному технічному регламенті та національному стандарті з енергетичного маркування електрообладнання.

10. Постачальник (виробник) несе відповідальність за точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та в листівці.

11. Використання етикеток, марок, знаків чи написів, пов'язаних з енергоспоживанням, крім етикеток з інформацією про вплив на довкілля, які не відповідають цьому Технічному регламенту та можуть ввести в оману споживачів, забороняється.

12. У разі коли електрообладнання пропонується для продажу, у прокат за поштовим замовленням, за каталогом чи в інший спосіб, коли споживач не має змоги побачити електрообладнання, споживач гарантовано повинен забезпечуватися інформацією, що міститься на енергетичній етикетці, до того, як він придбає або візьме у прокат відповідне електрообладнання.

13. Постачальник (виробник) повинен мати технічну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та в листівці, і включає:

загальний опис обладнання;

результати проведених конструкторських розрахунків (у разі необхідності);

протоколи випробувань, якщо такі проводились;

такі ж дані про аналогічну модель обладнання, якщо інформація, яка перевіряється, отримана з даних про таку модель.

Постачальник (виробник) зберігає технічну документацію протягом п'яти років після виготовлення останнього приладу і подає її для перевірки в установлених законодавством випадках.

14. Контроль за дотриманням відповідності енергетичного маркування електрообладнання вимогам цього Технічного регламенту здійснюється в установленому порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 5

              ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту
енергетичного маркування електрообладнання
побутового призначення

------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу | Відповідальні |Строк виконання|
| | за виконання | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|1. Утворення | НАЕР | 2009 рік |
|консультаційно- | | |
|методичного центру з | | |
|питань застосування | | |
|Технічного регламенту | | |
|енергетичного маркування| | |
|електрообладнання | | |
|побутового призначення | | |
|(далі - Технічний | | |
|регламент) | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|2. Формування плану | НАЕР | щороку |
|державної стандартизації| Держспоживстандарт | |
|щодо розроблення | | |
|національних стандартів | | |
|з енергетичного | | |
|маркування | | |
|електрообладнання, | | |
|гармонізованих з | | |
|міжнародними, та їх | | |
|впровадження | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|3. Приведення власних | Мінпромполітики | 2010 рік |
|нормативно-правових | Держспоживстандарт | |
|актів у відповідність з | НАЕР | |
|Технічним регламентом (у| | |
|разі потреби) | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|4. Популяризація | НАЕР |2009-2011 роки |
|застосування Технічного | Мінпромполітики | |
|регламенту за допомогою | Держспоживстандарт | |
|засобів масової | | |
|інформації, а також | | |
|шляхом проведення | | |
|семінарів, конференцій | | |
|тощо | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|5. Здійснення заходів | Мінпромполітики | -"- |
|щодо підготовки | НАЕР | |
|підприємств до | | |
|застосування Технічного | | |
|регламенту | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|6. Розроблення та | НАЕР | щороку |
|впровадження | Мінпромполітики | |
|національних стандартів | Держспоживстандарт | |
|з енергетичного | | |
|маркування | | |
|електрообладнання, | | |
|гармонізованих з | | |
|міжнародними, відповідно| | |
|до щорічних планів | | |
|національної | | |
|стандартизації | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|7. Поетапне розроблення | -"- |2010-2011 роки |
|технічних регламентів | | |
|енергетичного маркування| | |
|певних типів | | |
|електрообладнання | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|8. Сприяння | Мінпромполітики | з 2009 року |
|добровільному | НАЕР | |
|застосуванню | | |
|підприємствами технічних| | |
|регламентів | | |
|енергетичного маркування| | |
|певних типів | | |
|електрообладнання | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|9. Перегляд Технічного |НАЕР Держспоживстандарт| 2011 рік |
|регламенту за | | |
|результатами його | | |
|добровільного | | |
|застосування (у разі | | |
|потреби) | | |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|10. Обов'язкове | НАЕР | з 2012 року |
|застосування Технічного | Мінпромполітики | |
|регламенту | Держспоживстандарт | |
------------------------------------------------------------------