Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 вересня 2009 р. N 939
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 191 від 6 березня 2013
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
квітково-декоративного насінництва та розсадництва

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 939

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері квітково-декоративного насінництва
та розсадництва

1. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва, яка підлягає державному нагляду (контролю), здійснюється за такими критеріями:

можливість виникнення ризиків, пов'язаних з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, реалізацією насіння і садивного матеріалу (оригінального, елітного, репродукційного) квітково-декоративних рослин (далі - насіння і садивний матеріал);

додержання технології виробництва насіння і садивного матеріалу;

виконання вимог законодавства, стандартів, норм і правил у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва;

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику належать до таких ступенів ризику - високий, середній та незначний.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, а також іншим введенням в обіг оригінального насіння і садивного матеріалу.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, а також іншим введенням в обіг елітного насіння і садивного матеріалу.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, а також іншим введенням в обіг репродукційного насіння і садивного матеріалу, та суб'єкти господарювання у цій сфері, які не увійшли до суб'єктів з високим та середнім ступенем ризику.

6. У разі коли суб'єкт господарювання може належати одночасно до двох ступенів ризику, він відноситься до вищого ступеня.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва проводяться:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.