МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
14.02.2006 N 1/9-102
N 02-5/68

Щодо встановлення педагогічним,
науково-педагогічним та іншим працівникам
надбавок і доплат

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні запити з місць стосовно порядку встановлення педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам надбавок і доплат, передбачених підпунктами 2б, , та , пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" роз'яснюють, що розміри зазначених надбавок та доплат встановлюються залежно від тижневого (річного) навчального навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Міністр освіти і науки України С.Ніколаєнко

Голова ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України Л.Сачков