ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статей 167 і 186
Кодексу адміністративного судочинства України
щодо направлення судового рішення
та обчислення строків
подання заяви про апеляційне оскарження

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) такі зміни:

1) частину третю статті 167 після слова "надсилається" доповнити словами "рекомендованим листом з повідомленням про вручення";

2) частину третю статті 186 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо постанову було проголошено у відсутності особи, яка бере участь у справі, то строк подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня отримання нею копії постанови".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1545-VI