Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 липня 2009 р. N 656
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 191 від 6 березня 2013
р.)

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з формуванням ресурсів
сільськогосподарської продукції
та визначенням її якості,
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

2. Міністерству аграрної політики привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. N 656

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з формуванням ресурсів
сільськогосподарської продукції
та визначенням її якості,
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, є певні види (характер) господарської діяльності або виконуваних робіт, які можуть становити потенційну загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу, впливати на стан земель.

2. За критеріями суб'єкти господарювання незалежно від форми власності розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт з виробництва, закупівлі (заготівлі) та/або переробки сільськогосподарської продукції і сировини рослинного та тваринного походження.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт з:

ведення обліку та декларування наявних обсягів зерна, що зберігається на зернових складах і зерносховищах;

транспортування, розміщення, зберігання та реалізації (торгівлі) сільськогосподарської продукції.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться інші суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки.