ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 33, ст.787 )

( Указ затверджено Законом
N 1407-XI від 04.12.85, ВВР, 1985, N 51, ст.1210 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3177-XII від 05.0
5.93

Кодексом
N 2341-III від 05.04.
2001
- набуває чинності 01.09.2001

Законом
N 1254-VI від 14.04.
2009 )

У зв'язку з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. Встановити, що в справах про злочин, передбачений статтею 215-4 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим у частині другій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР слово і цифри "статтями 217" замінити словом і цифрами "статтями 215-4, 217".

У статті 425 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1003-05 ) слово і цифри "статтею 215-1" замінити словами і цифрами "частиною 1 статті 215-1".

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 1254-VI від 14.04.2009 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93 )

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 1 серпня 1985 р.
N 704-XI