ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку
з приєднанням України
до Конвенції про тимчасове ввезення

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

статтю 161 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки ATA (Carnet ATA)";

статтю 211 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі тимчасового ввезення товарів на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік) гарантування їх перебування у митному режимі тимчасового ввезення здійснюється відповідно до положень зазначеної Конвенції";

2) третє та четверте речення частини першої статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 36, ст. 428; 2007 р., N 31, ст. 403) після слів "книжка МДП (carnet TIR)" у всіх відмінках доповнити словами "книжка ATA (Carnet ATA)" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1349-VI