Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2009 р. N 406
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 191 від 6 березня 2013
р.)

Про затвердження критерію,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері сільськогосподарського насінництва
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статей 5 і 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 406

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері сільськогосподарського насінництва
та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному нагляду (контролю) у сільськогосподарському насінництві, є можливість виникнення біологічних ризиків, пов'язаних з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, а також іншим введенням в обіг насіння і садивного матеріалу визначеної категорії (оригінального, елітного, репродукційного) сільськогосподарських рослин (далі - насіння і садивний матеріал).

2. Відповідно до встановленого критерію суб'єкти господарювання незалежно від форми власності з урахуванням значення прийнятного ризику відносяться до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що займаються виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, іншим введенням в обіг оригінального та елітного насіння і садивного матеріалу, а також невизнаного насіння і садивного матеріалу без права його реалізації.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, що займаються виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, а також іншим введенням в обіг репродукційного насіння і садивного матеріалу.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, які не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

6. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох груп за ступенем ризику господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва, він відноситься до групи з вищим ступенем ризику.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері сільськогосподарського насінництва проводяться:

з високим ступенем ризику - не частіше двох разів на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

з незначним ступенем ризику - один раз на два роки.