КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 липня 2008 р. N 666
Київ

Про затвердження переліку енергоблоків
атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій,
магістральних, гірських
і сільських ліній електропередачі,
будівництво яких здійснюватиметься
у 2008 році за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1108 від 17.12.2008 )

Відповідно до пункту 4 статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських і сільських ліній електропередачі, будівництво яких здійснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, що додається.

2. Міністерству палива та енергетики вжити заходів до затвердження в місячний строк в установленому порядку титулів будов на 2008 рік на об'єкти, що включені до переліку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 666

               ПЕРЕЛІК
енергоблоків атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій, магістральних, гірських
і сільських ліній електропередачі, будівництво яких
здійснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів
спеціального фонду державного бюджету
( 107-17 )

------------------------------------------------------------------------------
| Замовник | Найменування | Рік | Проектна |Будівель-|Передба-|
| | об'єкта та його |початку і | потуж- |на готов-| чено |
| | місцезнаходження |закінчення| ність | ність |держав- |
| | |будівниц- | (залишок |пусково- | них |
| | | тва | на |го комп- |капіта- |
| | | | 1 січня |лексу на | льних |
| | | | 2008 р.) |1 січня | вкла- |
| | | | |2008 р., |день на |
| | | | |відсот- |2008 рік|
| | | | | ків | за |
| | | | | |рахунок |
| | | | | | спе- |
| | | | | | ціаль- |
| | | | | | ного |
| | | | | | фонду, |
| | | | | | тис. |
| | | | | |гривень |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|1. Державне |завершення | 1980-2010| 604 МВт | 38 | 70 200|
|підприємство |будівництва | | | | |
|"Національна |Ташлицької ГАЕС | | | | |
|атомна |(м. Южноукраїнськ | | | | |
|енергогенеруюча |Миколаївської | | | | |
|компанія |області) | | | | |
|"Енергоатом" | | | | | |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|2. ВАТ |будівництво першої| 1983-2010| 972 МВт | 65 | 182 845|
|"Укргідроенерго"|черги | | | | |
| |Дністровської ГАЕС| | | | |
| |у складі трьох | | | | |
| |гідроагрегатів | | | | |
| |(м. Ново- | | | | |
| |дністровськ | | | | |
| |Чернівецької | | | | |
| |області) | | | | |
| |------------------+----------+----------+---------+--------|
| |будівництво | 2008-2015| 1000 МВт | | 5 000|
| |Канівської ГАЕС | | | | |
| |(Черкаська | | | | |
| |область) | | | | |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|3. Державне |лінії | 2007-2009|повітряна | | 67 455|
|підприємство |електропередачі | | лінія | | |
|"НЕК "Укренерго"|750 кВ для видачі | | 750 кВ - | | |
| |потужностей | | 353 | | |
| |Рівненської та | |кілометри | | |
| |Хмельницької | | заходи | | |
| |атомних | |повітряної| | |
| |електростанцій: | | лінії | | |
| |повітряна лінія | | 750 кВ - | | |
| |750 кВ Рівненська | | 135 | | |
| |АЕС - Київська з | |кілометрів| | |
| |розширенням | | | | |
| |підстанції 750 кВ | | | | |
| |"Київська" та | | | | |
| |заходами | | | | |
| |повітряної лінії | | | | |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|4. ВАТ |будівництво | 2008-2009| 1,7 МВт | | 11 500|
|"Укргідроенерго"|комбінованої | | | | |
| |системи | | | | |
| |автономного | | | | |
| |енергозабезпечення| | | | |
| |о. Зміїний | | | | |
| |(Одеська область) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+--------|
|Усього по Мінпаливенерго | 337 000|
------------------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 від 17.12.2008 )