Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 грудня 2008 р. N 1097
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1103 від 18 грудня 2017
р.)

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері фізичної культури
і спорту та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2008 р. N 1097

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері
фізичної культури і спорту та визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення від провадження господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту (далі - господарська діяльність) суб'єктами господарювання та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

2. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності здійснюється за такими критеріями:

безпека життя і здоров'я населення під час проведення занять фізичною культурою і спортом;

імовірність використання стимуляторів, допінгових речовин та інших заборонених засобів;

можливість пропаганди культу жорстокості та насильства;

рівень травмонебезпечності;

строк провадження господарської діяльності.

3. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб'єкти господарювання відносяться до одного з двох ступенів ризику: високого та середнього.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності належать суб'єкти, що здійснюють підготовку спортсменів до змагань з видів спорту, визнаних в Україні.

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику від провадження господарської діяльності належать суб'єкти, що здійснюють організацію та проведення занять фізичною культурою і масовим спортом.

6. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем) за господарською діяльністю суб'єктів господарювання, здійснюються в установленому законом порядку з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки.