Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2008 р. N 1081
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 139 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 6, ст. 235);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Головної державної інспекції на автомобільному транспорті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 387 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 892).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1081

Порядок
проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі - конкурс) і є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсний комітет - постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

організатор - орган виконавчої влади, виконавчий орган сільської, селищної і міської ради;

перевізник-претендент - автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення роботи конкурсного комітету;

умови конкурсу - встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

3. Організацію проведення конкурсу (самостійно або із залученням робочого органу) забезпечує організатор.

4. Організатором на автобусному маршруті загального користування є:

Державтотрансадміністрація - на міжміському і приміському маршрутах, які виходять за межі території області (міжобласний маршрут);

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації - на міжміському і приміському маршрутах, які не виходять за межі території Автономної Республіки Крим, області (внутрішньообласний маршрут);

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту - на автобусному маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут).

5. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є:

реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту;

створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

покращення якості пасажирських перевезень;

створення конкурентного середовища;

забезпечення оновлення рухомого складу;

підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів;

забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

6. Об'єктом конкурсу може бути:

маршрут (кілька маршрутів) та/або оборотний рейс (кілька оборотних рейсів) міжміського автобусного сполучення;

маршрут (кілька маршрутів) міського або приміського автобусного сполучення;

поєднання маршрутів та оборотних рейсів різних видів сполучення.

7. Об'єкт конкурсу визначається організатором.

8. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсним комітетом. Рішення конкурсного комітету обов'язкове для виконання організатором, крім випадків, передбачених пунктом 54 цього Порядку.

9. У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

10. Організатор затверджує умови конкурсу, до яких повинні бути включені визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об'єкта конкурсу, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками та державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів (регулярність руху, питання диспетчерського контролю та управління перевезеннями тощо). Організатор визначає режим руху ("звичайний", "експресний" або "маршрутне таксі") для міського чи приміського або порядок здійснення ("самостійно", "паритет" і "через день") для міжміського перевезення.

11. Організатор за погодженням з відповідними органами Держкомпідприємництва та Антимонопольного комітету затверджує регламент проведення конкурсу, який встановлює особливості процедури відбору перевізника для здійснення перевезень пасажирів.

12. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

1) визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання;

2) подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );

4) пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів;

5) мають несплачені штрафні санкції, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

13. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об'єкті конкурсу.

Визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для здійснення
функцій робочого органу

14. Організатор залучає робочий орган, на який покладаються функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

15. Робочий орган визначається на конкурсних засадах відповідно до вимог Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).

16. З метою визначення на конкурсних засадах робочого органу організатор:

1) утворює комітет з визначення робочого органу;

2) визначає форму заяви та перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

3) визначає умови конкурсу;

4) розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

17. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), а також умовам проведення відповідного конкурсу.

18. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

19. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

20. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

21. Визначення робочого органу на конкурсних засадах є обов'язковим.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

Утворення та основні засади діяльності конкурсного
комітету з визначення автомобільних перевізників

22. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

23. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головавтотрансінспекції, Державтоінспекції та громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

24. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у пункті 23 цього Порядку органів та організацій.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків - представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта - представники громадських організацій.

25. До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на міжміському та приміському автобусних маршрутах, які не виходять за межі території району, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації запрошують представників відповідної районної держадміністрації.

До участі в засіданні конкурсного комітету, на якому визначається автомобільний перевізник для роботи на автобусному маршруті, який проходить територією мм. Києва та Севастополя до населених пунктів Київської області та Автономної Республіки Крим відповідно, урядовий орган державного управління з питань регулювання діяльності автомобільного транспорту запрошує представників Київської обласної держадміністрації та міської держадміністрації або Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської держадміністрації.

26. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

27. Члени конкурсного комітету:

беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку та регламенту проведення конкурсу, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

Оголошення про проведення конкурсу
на визначення автомобільного перевізника

28. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:

на міжміському маршруті - номер рейсу, початковий та кінцевий пункти маршруту, протяжність, час відправлення з кінцевих пунктів та прибуття до них, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості, можливість обслуговування рейсів на паритетних умовах;

на міському та приміському маршруті - номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості;

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) строк прийняття документів на конкурс;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

11) форма анкети, яку заповнюють автомобільні перевізники відповідно до пункту 32 цього Порядку.

Подання документів для участі у конкурсі

29. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 або 2, і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

9) анкету відповідно до пункту 32 цього Порядку;

10) довідку про відповідність технічного стану автобусів перевізника-претендента умовам перевезень, що, зокрема, повинна містити відмітку про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу та висновок про відповідність роботи перевізника-претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, які надаються органами Державтоінспекції за місцем реєстрації перевізників-претендентів протягом 10 днів з дня звернення до таких органів.

Подані документи перевіряються в міру їх надходження організатором або робочим органом.

30. Крім документів, визначених у пункті 29 цього Порядку, перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають:

1) інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів (обов'язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);

2) дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів;

3) відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення згідно з регламентом проведення конкурсу;

4) інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися у закритому конверті.

Конверт, який містить конкурсні пропозиції, визначені цим пунктом, відкривається під час проведення конкурсу.

31. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

32. Регламентом проведення конкурсу визначається форма анкети (додається до заяви), в якій повинні бути передбачені питання, що будуть враховані під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

33. Документи, які надійшли до організатора або робочого органу після встановленого строку, не розглядаються, крім випадків подання перевізником-претендентом додаткових конкурсних пропозицій, які можуть подаватися конкурсному комітетові безпосередньо під час проведення конкурсу.

34. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об'єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви (згідно з додатками 1 і 2), і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

35. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов'язані надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

36. Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу.

37. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29 цього Порядку, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

38. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

39. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізнику із зазначенням причин у письмовому вигляді.

Проведення конкурсу та визначення переможця

40. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

наявність (у кількості не менше від нормативу згідно з додатком 3), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

наявність транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами;

наявність свідоцтва відповідності автобуса параметрам комфортності (для міжміського перевезення);

строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

наявність виробничої бази;

умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

досвід роботи перевізника-претендента, пов'язаної з відповідним видом перевезення;

наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

запропонований рівень тарифів або вартості послуг;

наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.

41. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають характеристику діяльності перевізника-претендента.

42. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних перевізниками-претендентами згідно з додатком 4, є підставою для визначення переможця конкурсу.

43. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними та внесення додаткових конкурсних пропозицій у письмовому вигляді.

44. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

45. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

46. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а також (для міжміського автобусного маршруту) свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

47. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

48. У разі надходження під час проведення конкурсу додаткових даних, що потребують перевірки, та за неможливості перевірити їх одразу конкурсний комітет може не прийняти рішення про результати конкурсу та перенести прийняття рішення на одне з наступних засідань, однак не пізніше ніж протягом 30 календарних днів. У цьому разі додаткова оплата перевізниками-претендентами не здійснюється і додаткові документи від них не приймаються.

49. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсного комітету, і подається організатору.

50. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

номери та назви об'єктів конкурсу;

найменування перевізників-претендентів;

додаткові конкурсні пропозиції перевізників-претендентів, що пропонувалися ними під час конкурсу і не містилися у поданих ними на конкурс в установлений строк документах;

результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

51. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію наказом (постановою або іншим розпорядчим документом) організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу, якщо результати конкурсу не оскаржувались.

52. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента організатором або робочим органом у 20-денний строк з дня проведення конкурсу.

53. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір (на міському та внутрішньообласному автобусних маршрутах) або видає дозвіл (на міжобласному автобусному маршруті) згідно з умовами визначеного конкурсу.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору (одержання дозволу) договір укладається (дозвіл видається) з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії договору, який укладається, або дозволу, який видається за результатами конкурсу, становить п'ять років.

Дія договору (дозволу) не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору (дозволу) не може бути продовжено, а рейси (маршрути) включаються до об'єкта іншого конкурсу.

54. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику-претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь у конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу.

55. Організатор має право:

провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору (дозволу), однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;

достроково розірвати договір (позбавити дозволу) автомобільного перевізника в разі порушення ним умов договору (дозволу) і укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, та/або іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договір (надати дозвіл) автомобільному перевізнику один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження конкурсним комітетом техніко-економічного обґрунтування;

у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору (одержання дозволу) укласти договір (надати дозвіл) з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;

у разі визнання недійсним, зупинення чи скасування судом рішення конкурсного комітету чи договору (дозволу) укласти договір (надати дозвіл) один раз на строк до трьох місяців автомобільному перевізнику для здійснення перевезень, обумовлених об'єктом конкурсу.

56. Контроль за виконанням умов договору (дозволу) здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

57. Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

58. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятися окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

кількість рейсів (маршрутів) в одному об'єкті конкурсу;

наявність в об'єкті конкурсу нових та/або діючих рейсів (маршрутів).

59. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

60. Кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

організації приймання документів;

перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

технічного забезпечення конкурсу, оренди приміщень для його проведення;

виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

Кошторис затверджує організатор.

61. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.

62. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора.

63. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, за настання обставин, визначених пунктом 54 цього Порядку.

64. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

65. У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.

66. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку.

Додаток 1
до Порядку

               ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування

   Відповідно до  вимог  Закону  України "Про автомобільний

транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.

               ПЕРЕЛІК
маршрутів

------------------------------------------------------------------
| Початкова та |Кількість|Відстань від |Режим руху згідно з |
| кінцева зупинки | рейсів |початкової до|пунктом 10 Порядку |
|маршруту, основні | | кінцевої |проведення конкурсу |
| проміжні зупинки | | зупинки, | з перевезення |
| | | кілометрів | пасажирів на |
| | | | автобусному |
| | | |маршруті загального |
| | | | користування |
|------------------+---------+-------------+---------------------|
| | | | |
|------------------+---------+-------------+---------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------

             I. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання
---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Телефон              Телефакс
----------------------- -----------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------

Мобільний телефон       Контактна особа
----------------------- -----------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------------------------

      II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна              Поштовий індекс
--------------- -----------
| | | | | | | | | | | | | |
--------------- -----------

Область
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Район
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Місто (село)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Вулиця
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Будинок        Корпус         Квартира (офіс)
------------- ------------- -------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------- ------------- -------------

          III. Банківські реквізити

Розрахунковий -----------------------------------------------------
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------

 -------------------------------------------------   ---------------
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
------------------------------------------------- ---------------

           IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з регламентом проведення конкурсу ознайомлений;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до регламенту
проведення конкурсу, визначеного організатором;

з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

 ___ __________ 20__ р. _________________  ______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)

 МП

 Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

Додаток 2
до Порядку

               ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міжміському (приміському) маршруті
загального користування

   Відповідно до  вимог  Закону  України "Про автомобільний

транспорт" та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб'єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу
N ______.

               ПЕРЕЛІК
маршрутів та/або рейсів

--------------------------------------------------------------------------
|Початко-|Номер маршруту| Час відправлення |Відстань,| Порядок |
| ва та | (оборотного | автобусів за |кіломет- |виконання або|
|кінцева | рейсу) за | напрямками | рів | режим руху |
|зупинки | напрямками | | | згідно з |
|маршруту|--------------+------------------------| | пунктом 10 |
| |прямий|зворот-| прямий | зворотний | | Порядку |
| | | ний | | | | проведення |
| | | | | | | конкурсу з |
| | | | | | | перевезення |
| | | | | | |пасажирів на |
| | | | | | | автобусному |
| | | | | | | маршруті |
| | | | | | | загального |
| | | | | | |користування |
--------------------------------------------------------------------------
__год.__ хв. __год.__хв.
__год.__ хв. __год.__хв.

             I. Загальні дані

Повне найменування суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Скорочене найменування суб'єкта господарювання (торгова марка, бренд)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання
---------------------
| | | | | | | | | | |
---------------------

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Телефон              Телефакс
----------------------- -----------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------

Мобільний телефон       Контактна особа
----------------------- -----------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------- -----------------------------------------

      II. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна              Поштовий індекс
--------------- -----------
| | | | | | | | | | | | | |
--------------- -----------

Область
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Район
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Місто (село)
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Вулиця
-----------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Будинок        Корпус         Квартира (офіс)
------------- ------------- -------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------- ------------- -------------

          III. Банківські реквізити

Розрахунковий -----------------------------------------------------
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------

 -------------------------------------------------   ---------------
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
------------------------------------------------- ---------------

           IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв'язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з регламентом проведення конкурсу ознайомлений;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до регламенту
проведення конкурсу, визначеного організатором;

з об'єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір (одержати дозвіл).

___ __________ 20__ р. _________________ _______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім'я
та по батькові)

МП

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

Додаток 3
до Порядку

               НОРМАТИВ
мінімальної кількості резерву автобусів
для об'єкта конкурсу

------------------------------------------------------------------
| Кількість автобусів, необхідних для | Мінімальна кількість |
| здійснення перевезень на об'єкті за | резерву автобусів, |
| умовами конкурсу | одиниць |
|----------------------------------------+-----------------------|
|До 5 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Від 6 до 10 | 2 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Від 11 до 20 | 3 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Від 21 до 30 | 4 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Понад 30 | 5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку

               ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки
пропозицій перевізників-претендентів

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Кількість |
| | балів |
|---------------------------------------------------+------------|
|1. |Здатність претендента забезпечити підтримання | |
| |належного технічного та санітарного стану | |
| |рухомого складу, здійснення контролю за | |
| |технічним станом транспортних засобів перед | |
| |виїздом і виконання регламентних робіт з | |
| |технічного обслуговування та ремонту | |
| |транспортних засобів, здійснення контролю за | |
| |станом здоров'я водіїв, зберігання транспортних| |
| |засобів: | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|1) |здійснення щоденного контролю за технічним | 10 |
| |станом транспортних засобів власними силами та | |
| |засобами | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|2) |проведення щоденного огляду стану здоров'я | 6 |
| |водіїв штатним медичним працівником у | |
| |спеціально облаштованому медичному пункті | |
| |підприємства | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|3) |здійснення документального контролю за режимом | 3 |
| |праці та відпочинку водіїв на маршруті | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|4) |забезпечення зберігання транспортних засобів | 5 |
| |під охороною | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|2. |Строк експлуатації автобусів (рік виготовлення,| |
| |строк фактичної експлуатації): | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|1) |новий рухомий склад (строк експлуатації до | 20 |
| |одного року) | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|2) |строк експлуатації автобусів становить від | 15 |
| |одного до трьох років | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|3) |строк експлуатації автобусів становить від | 10 |
| |трьох до семи років | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|4) |строк експлуатації автобусів становить від семи| 2 |
| |до десяти років | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|3. |Досвід роботи перевізника-претендента, | |
| |пов'язаної з відповідним видом перевезення, | |
| |становить: | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|1) |від одного до трьох років | 2 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|2) |понад три роки | 5 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|4. |Наявність та тяжкість порушень безпеки | |
| |дорожнього руху, транспортного законодавства, | |
| |ліцензійних умов: | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|1) |відношення кількості порушень ліцензійних умов,| -10 |
| |які впливають на безпеку перевезень, або | |
| |невиконаних приписів про усунення порушень | |
| |ліцензійних умов протягом одного року до | |
| |кількості автобусів перевищує 0,1 (за | |
| |інформацією Головавтотрансінспекції) | |
|---+-----------------------------------------------+------------|

|2) |відношення кількості дорожньо-транспортних   |  -10   |
| |пригод з вини водія перевізника-претендента | |
| |протягом одного року до кількості автобусів | |
| |перевищує 0,1 (за попередньою інформацією | |
| |Державтоінспекції та (або) | |
| |Головавтотрансінспекції) | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|3) |відношення кількості порушень вимог безпеки | -5 |
| |дорожнього руху (Правил дорожнього руху | |
| |( 1306-2001-п ), норм і стандартів з безпеки | |
| |дорожнього руху) протягом одного року до | |
| |кількості автобусів перевищує 0,5 | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|5. |Наявність свідоцтва відповідності автобуса | |
| |параметрам комфортності (для міжміських | |
| |перевезень): | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|1) |за параметрами комфортності автобуси атестовані| 8 |
| |за класом "чотири зірки" | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|2) |за параметрами комфортності автобуси атестовані| 6 |
| |за класом "три зірки" | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|3) |за параметрами комфортності автобуси атестовані| 4 |
| |за класом "дві зірки" | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|6. |Наявність у перевізника-претендента | |
| |транспортних засобів, призначених для | |
| |перевезення осіб з особливими потребами: | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|1) |рухомий склад, призначений для перевезення осіб| 2 |
| |з обмеженими фізичними можливостями, | |
| |експлуатується перевізником-претендентом на | |
| |інших маршрутах | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|2) |рухомий склад, призначений для перевезення осіб| 5 |
| |з обмеженими фізичними можливостями, | |
| |пропонується до використання на об'єкті | |
| |конкурсу | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|7. |Наявність протягом року фактів порушення умов | -5 |
| |договору на відповідному маршруті, зокрема в | |
| |частині невиконання запланованої кількості | |
| |рейсів (менш як 95 відсотків) | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|8. |Нижчий рівень тарифів або вартості послуг з | 3 |
| |перевезення | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|9. |Наявність інвестицій (кредитів) для придбання | 3 |
| |нового рухомого складу | |
------------------------------------------------------------------