КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ
18.09.2008 N 262/262

Про розробку нового Генерального плану розвитку
міста Києва та його приміської зони до 2025 року

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про охорону культурної спадщини", "Про планування і забудову територій", "Про основи містобудування", на виконання Указу Президента України N 157/2008 "Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва", з метою створення належних умов для виконання містом Києвом функцій столиці, забезпечення прав громадян на сприятливі умови перебування та життєдіяльності у місті Києві, збереження історико-культурного середовища, забезпечення ефективної роботи і розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, побутового обслуговування, вирішення інших нагальних проблем розвитку міста Києва Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Розробити новий Генеральний план розвитку міста Києва та його приміської зони на період до 2025 року.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Визначити розробника нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони на період до 2025 року на умовах тендера, проведеного в установленому порядку.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження у 2008 році Програми-завдання на розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони на період до 2025 року.

2.3. Забезпечити розробку Концепції стратегічного розвитку міста Києва із залученням консультантів з інших країн та вітчизняних науково-дослідних і проектних інститутів та подання її у 2009 році на розгляд і схвалення Київській міській раді.

2.4. Забезпечити розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року і подання його у 2010 році на затвердження Київській міській раді.

2.5. Забезпечити в установленому законодавством порядку проведення громадського обговорення проектів Концепції стратегічного розвитку міста Києва та нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року.

3. Постійній комісії Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури створити експертну раду за участю депутатів Київради та фахівців в галузі містобудування для розгляду відповідних етапів і складових розробки нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року.

4. Переможцю тендера на розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони на період до 2025 року, визначеного відповідно до підпункту 2.1 пункту 1 цього рішення, замовити в установленому порядку матеріали земельного кадастру міста Києва в комунальному підприємстві "Київський інститут земельних відносин", і забезпечити отримання топографічних та інших матеріалів в електронному вигляді, необхідних для розробки нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони на період до 2025 року.

5. Комунальному підприємству "Київський інститут земельних відносин" передати на договірних засадах визначеному на тендерній основі виконавцю робіт з розробки нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони на період до 2025 року матеріали земельного кадастру міста Києва в електронному вигляді для розробки нового Генерального плану розвитку міста Києва.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

7. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього рішення.

Київський міський голова Л.Черновецький