Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.04.2008 N 178

Про проведення додаткової імунізації
населення проти кору та краснухи в Україні

З метою організації та проведення додаткової імунізації населення України проти кору та краснухи та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року N 348-р "Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік" наказую:

1. Затвердити план заходів щодо організації підготовки до проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управління охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації, Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Львівської та Харківської обласних державних адміністрацій, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської та Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської обласних державних адміністрацій, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, Головним державним санітарним лікарям АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту.

2.1. Провести в травні 2008 року додаткову імунізацію серед населення вікової групи від 16 до 29 років.

2.3. Відповідальність за планування, організацію та проведення додаткової імунізації населення покласти на керівників обласних, міських, районних робочих груп.

3. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного та повітряного транспорту забезпечити:

3.1. Санітарно-епідеміологічний нагляд у період проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи.

3.2. Своєчасну щоденну інформацію на всіх рівнях (район, місто, область).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Проданчука М.Г.

Міністр В.М.Князевич

Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
03.04.2008 N 178

              ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації підготовки
до проведення додаткової імунізації
населення проти кору та краснухи

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування заходу | Виконавці | Термін |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
| 1.|Затвердити оперативний |Міністру охорони здоров'я| до |
| |план заходів |Автономної Республіки |10 квітня |
| |з проведення додаткової|Крим, начальникам |2008 року |
| |імунізації населення |управління охорони | |
| |проти кору та краснухи |здоров'я та курортів | |
| |на 2008 рік. |Вінницької обласної | |
| | |державної адміністрації, | |
| | |Головних управлінь | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Дніпропетровської, | |
| | |Львівської та Харківської| |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управління| |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медицини катастроф | |
| | |Одеської та Головного | |
| | |управління охорони | |
| | |здоров'я та медицини | |
| | |катастроф Черкаської | |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управлінь | |
| | |охорони здоров'я обласних| |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головного управління | |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медичного забезпечення | |
| | |Київської та управління | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Севастопольської міських | |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головним державним | |
| | |санітарним лікарям АР | |
| | |Крим, областей, міст | |
| | |Києва та Севастополя, | |
| | |водного, залізничного, | |
| | |повітряного транспорту. | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
| 2.|Скласти остаточні |УОЗ, Міністру охорони | до |
| |поіменні списки |здоров'я Автономної |10 квітня |
| |чисельності |Республіки Крим, |2008 року |
| |контингентів віком |начальникам управління | |
| |від 16 до 29 років, |охорони здоров'я та | |
| |які підлягають |курортів Вінницької | |
| |додаткової імунізації |обласної державної | |
| |на рівні лікувально- |адміністрації, Головних | |
| |профілактичних |управлінь охорони | |
| |закладів, районів, |здоров'я | |
| |міст, областей. |Дніпропетровської, | |
| | |Львівської та Харківської| |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управління| |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медицини катастроф | |
| | |Одеської та Головного | |
| | |управління охорони | |
| | |здоров'я та медицини | |
| | |катастроф Черкаської | |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управлінь | |
| | |охорони здоров'я обласних| |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головного управління | |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медичного забезпечення | |
| | |Київської та управління | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Севастопольської міських | |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головним державним | |
| | |санітарним лікарям АР | |
| | |Крим, областей, міст | |
| | |Києва та Севастополя, | |
| | |водного, залізничного, | |
| | |повітряного транспорту. | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|

| 3.|Провести уточнення   |Міністру охорони здоров'я|  до  |
| |необхідної кількості |Автономної Республіки |10 квітня |
| |вакцини, пунктів |Крим, начальникам |2008 року |
| |щеплень, бригад, |управління охорони | |
| |чисельності медичного |здоров'я та курортів | |
| |персоналу, який буде |Вінницької обласної | |
| |задіяний в проведенні |державної адміністрації, | |
| |додаткової імунізації |Головних управлінь | |
| |населення проти кору |охорони здоров'я | |
| |та краснухи. |Дніпропетровської, | |
| | |Львівської та Харківської| |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управління| |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медицини катастроф | |
| | |Одеської та Головного | |
| | |управління охорони | |
| | |здоров'я та медицини | |
| | |катастроф Черкаської | |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управлінь | |
| | |охорони здоров'я обласних| |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головного управління | |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медичного забезпечення | |
| | |Київської та управління | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Севастопольської міських | |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головним державним | |
| | |санітарним лікарям АР | |
| | |Крим, областей, міст | |
| | |Києва та Севастополя, | |
| | |водного, залізничного, | |
| | |повітряного транспорту. | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
| 4.|Скласти поіменні списки|Міністру охорони здоров'я| до |
| |всього медичного |Автономної Республіки |18 квітня |
| |персоналу, який |Крим, начальникам |2008 року |
| |безпосередньо буде |управління охорони | |
| |задіяний в проведенні |здоров'я та курортів | |
| |вакцинації. |Вінницької обласної | |
| | |державної адміністрації, | |
| | |Головних управлінь | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Дніпропетровської, | |
| | |Львівської та Харківської| |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управління| |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медицини катастроф | |
| | |Одеської та Головного | |
| | |управління охорони | |
| | |здоров'я та медицини | |
| | |катастроф Черкаської | |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управлінь | |
| | |охорони здоров'я обласних| |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головного управління | |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медичного забезпечення | |
| | |Київської та управління | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Севастопольської міських | |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головним державним | |
| | |санітарним лікарям АР | |
| | |Крим, областей, міст | |
| | |Києва та Севастополя, | |
| | |водного, залізничного, | |
| | |повітряного транспорту. | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
| 5.|Вивчити вибірково стан |Міністру охорони здоров'я| 2008 рік |
| |напруженості імунітету |Автономної Республіки | |
| |проти кору та краснухи |Крим, начальникам | |
| |серед населення вікової|управління охорони | |
| |групи від 16 до |здоров'я та курортів | |
| |29 років до та після |Вінницької обласної | |
| |проведення додаткової |державної адміністрації, | |
| |імунізації, про |Головних управлінь | |
| |результати |охорони здоров'я | |
| |проінформувати МОЗ. |Дніпропетровської, | |
| | |Львівської та Харківської| |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управління| |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медицини катастроф | |
| | |Одеської та Головного | |
| | |управління охорони | |
| | |здоров'я та медицини | |
| | |катастроф Черкаської | |
| | |обласних державних | |
| | |адміністрацій, управлінь | |
| | |охорони здоров'я обласних| |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головного управління | |
| | |охорони здоров'я та | |
| | |медичного забезпечення | |
| | |Київської та управління | |
| | |охорони здоров'я | |
| | |Севастопольської міських | |
| | |державних адміністрацій, | |
| | |Головним державним | |
| | |санітарним лікарям АР | |
| | |Крим, областей, міст | |
| | |Києва та Севастополя, | |
| | |водного, залізничного, | |
| | |повітряного транспорту. | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|

| 6.|Провести робочу    |Департамент державного  |21 квітня |
| |нараду-семінар щодо |санітарно- |2008 року |
| |контролю за холодовим |епідеміологічного | |
| |ланцюгом, безпечності |нагляду, Департамент | |
| |та якості вакцин, |розвитку медичної | |
| |утилізації медичних |допомоги, ВООЗ | |
| |відходів, виявлення | | |
| |та реєстрації | | |
| |поствакцинальних | | |
| |реакцій та ускладнень | | |
| |для епідеміологів, | | |
| |імунологів, терапевтів.| | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
| 7.|Здійснити виїзд |Департамент державного | 15-30 |
| |кураторів для перевірки|санітарно- | квітня, |
| |регіонів щодо уточнення|епідеміологічного |5-8 травня|
| |остаточних поіменних |нагляду, Департамент |2008 року |
| |списків чисельності |розвитку медичної | |
| |контингентів віком |допомоги, ВООЗ | |
| |від 16 до 29 років, | | |
| |необхідної кількості | | |
| |вакцини, пунктів | | |
| |щеплень, бригад, | | |
| |чисельності медичного | | |
| |персоналу. | | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
| 8.|Провести нараду-семінар|Департамент державного | 7 травня |
| |з організації |санітарно- |2008 року |
| |підготовки до кампанії |епідеміологічного | |
| |додаткової імунізації |нагляду, Департамент | |
| |проти кору та краснухи |розвитку медичної | |
| |в Україні для Міністра |допомоги, ВООЗ, ЮНІСЕФ | |
| |охорони здоров'я | | |
| |Автономної Республіки | | |
| |Крим, начальників | | |
| |управління охорони | | |
| |здоров'я та курортів | | |
| |Вінницької обласної | | |
| |державної | | |
| |адміністрації, Головних| | |
| |управлінь охорони | | |
| |здоров'я | | |
| |Дніпропетровської, | | |
| |Львівської та | | |
| |Харківської обласних | | |
| |державних | | |
| |адміністрацій, | | |
| |управління охорони | | |
| |здоров'я та медицини | | |
| |катастроф Одеської та | | |
| |Головного управління | | |
| |охорони здоров'я та | | |
| |медицини катастроф | | |
| |Черкаської обласних | | |
| |державних | | |
| |адміністрацій, | | |
| |управлінь охорони | | |
| |здоров'я обласних | | |
| |державних | | |
| |адміністрацій, | | |
| |Головного управління | | |
| |охорони здоров'я та | | |
| |медичного забезпечення | | |
| |Київської та управління| | |
| |охорони здоров'я | | |
| |Севастопольської | | |
| |міських державних | | |
| |адміністрацій, | | |
| |Головних державних | | |
| |санітарних лікарям АР | | |
| |Крим, областей, | | |
| |міст Києва та | | |
| |Севастополя, водного, | | |
| |залізничного, | | |
| |повітряного транспорту.| | |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|

| 9.|Провести оцінку    |Департамент державного  | 12-16  |
|  |готовності регіонів  |санітарно-        | травня |
|  |України до проведення |епідеміологічного    |2008 року |
|  |додаткової імунізації |нагляду, Департамент   |     |
|  |проти кору та краснухи |розвитку медичної    |     |
|  |спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ,|допомоги, ВООЗ, ЮНІСЕФ, |     |
|  |CDC.          |CDC           |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|10.|Провести робочі наради |Департамент державного  | 23-30  |
|  |семінари щодо     |санітарно-        | квітня |
|  |організації та     |епідеміологічного    |2008 року |
|  |підготовки до кампанії |нагляду, Департамент   |     |
|  |додаткової імунізації |розвитку медичної    |     |
|  |населення за участю  |допомоги, Управління   |     |
|  |епідеміологів обласних |материнства, дитинства та|     |
|  |СЕС, головних     |санаторної справи, ВООЗ, |     |
|  |педіатрів,       |ЮНІСЕФ          |     |
|  |інфекціоністів,    |             |     |
|  |акушер-гінекологів УОЗ.|             |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|11.|Провести робочі наради |Міністру охорони здоров'я|  до  |
|  |семінари по навчанню  |Автономної Республіки  |16 травня |
|  |вакцинаторів на рівні |Крим, начальникам    |2008 року |
|  |областей, міст, районів|управління охорони    |     |
|  |за участю       |здоров'я та курортів   |     |
|  |епідеміологів,     |Вінницької обласної   |     |
|  |терапевтів.      |державної адміністрації, |     |
|  |            |Головних управлінь    |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Дніпропетровської,    |     |
|  |            |Львівської та Харківської|     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управління|     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медицини катастроф    |     |
|  |            |Одеської та Головного  |     |
|  |            |управління охорони    |     |
|  |            |здоров'я та медицини   |     |
|  |            |катастроф Черкаської   |     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управлінь |     |
|  |            |охорони здоров'я обласних|     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головного управління   |     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медичного забезпечення  |     |
|  |            |Київської та управління |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Севастопольської міських |     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головним державним    |     |
|  |            |санітарним лікарям АР  |     |
|  |            |Крим, областей, міст   |     |
|  |            |Києва та Севастополя,  |     |
|  |            |водного, залізничного,  |     |
|  |            |повітряного транспорту. |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|12.|Спільно з ВООЗ та   |Департамент державного  | квітень- |
|  |ЮНІСЕФ провести    |санітарно-        | жовтень |
|  |соціальну мобілізацію |епідеміологічного    |2008 року |
|  |населення, медичних  |нагляду, Департамент   |     |
|  |працівників.      |розвитку медичної    |     |
|  |            |допомоги, Управління   |     |
|  |            |материнства, дитинства та|     |
|  |            |санаторної справи,    |     |
|  |            |прес-служба МОЗ, ВООЗ,  |     |
|  |            |ЮНІСЕФ          |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|13.|Провести семінар для  |прес-служба МОЗ     | 8 травня |
|  |журналістів.      |             |2008 року |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|14.|Провести обласні та  |Міністру охорони здоров'я|  до  |
|  |районні семінари з   |Автономної Республіки  |28 квітня |
|  |питань підготовки та  |Крим, начальникам    |2008 року |
|  |проведення додаткової |управління охорони    |     |
|  |імунізації населення  |здоров'я та курортів   |     |
|  |проти кору та краснухи |Вінницької обласної   |     |
|  |для епідеміологів,   |державної адміністрації, |     |
|  |терапевтів,      |Головних управлінь    |     |
|  |інфекціоністів,    |охорони здоров'я     |     |
|  |педіатрів.       |Дніпропетровської,    |     |
|  |            |Львівської та Харківської|     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управління|     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медицини катастроф    |     |
|  |            |Одеської та Головного  |     |
|  |            |управління охорони    |     |
|  |            |здоров'я та медицини   |     |
|  |            |катастроф Черкаської   |     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управлінь |     |
|  |            |охорони здоров'я обласних|     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головного управління   |     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медичного забезпечення  |     |
|  |            |Київської та управління |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Севастопольської міських |     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головним державним    |     |
|  |            |санітарним лікарям АР  |     |
|  |            |Крим, областей, міст   |     |
|  |            |Києва та Севастополя,  |     |
|  |            |водного, залізничного,  |     |
|  |            |повітряного транспорту. |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|

|15.|Установити належний  |Міністру охорони здоров'я| протягом |
|  |контроль за дотриманням|Автономної Республіки  |проведення|
|  |умов "холодового    |Крим, начальникам    | кампанії |
|  |ланцюга" під час    |управління охорони    |     |
|  |транспортування,    |здоров'я та курортів   |     |
|  |зберігання та     |Вінницької обласної   |     |
|  |використання вакцин.  |державної адміністрації, |     |
|  |            |Головних управлінь    |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Дніпропетровської,    |     |
|  |            |Львівської та Харківської|     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управління|     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медицини катастроф    |     |
|  |            |Одеської та Головного  |     |
|  |            |управління охорони    |     |
|  |            |здоров'я та медицини   |     |
|  |            |катастроф Черкаської   |     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управлінь |     |
|  |            |охорони здоров'я обласних|     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головного управління   |     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медичного забезпечення  |     |
|  |            |Київської та управління |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Севастопольської міських |     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головним державним    |     |
|  |            |санітарним лікарям АР  |     |
|  |            |Крим, областей, міст   |     |
|  |            |Києва та Севастополя,  |     |
|  |            |водного, залізничного,  |     |
|  |            |повітряного транспорту. |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|16.|Сприяти закладам    |Міністру охорони здоров'я| протягом |
|  |охорони здоров'я в   |Автономної Республіки  |проведення|
|  |організації та     |Крим, начальникам    | кампанії |
|  |проведенні додаткової |управління охорони    |     |
|  |імунізації населення, |здоров'я та курортів   |     |
|  |забезпеченні медичних |Вінницької обласної   |     |
|  |бригад автотранспортом,|державної адміністрації, |     |
|  |пально-мастильними   |Головних управлінь    |     |
|  |матеріалами.      |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Дніпропетровської,    |     |
|  |            |Львівської та Харківської|     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управління|     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медицини катастроф    |     |
|  |            |Одеської та Головного  |     |
|  |            |управління охорони    |     |
|  |            |здоров'я та медицини   |     |
|  |            |катастроф Черкаської   |     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управлінь |     |
|  |            |охорони здоров'я обласних|     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головного управління   |     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медичного забезпечення  |     |
|  |            |Київської та управління |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Севастопольської міських |     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головним державним    |     |
|  |            |санітарним лікарям АР  |     |
|  |            |Крим, областей, міст   |     |
|  |            |Києва та Севастополя,  |     |
|  |            |водного, залізничного,  |     |
|  |            |повітряного транспорту. |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|

|17.|Розглядати на     |Міністру охорони здоров'я|Раз на два|
|  |засіданнях державних  |Автономної Республіки  | тижні  |
|  |надзвичайних      |Крим, начальникам    | протягом |
|  |протиепідемічних    |управління охорони    |проведення|
|  |комісій при Раді    |здоров'я та курортів   | кампанії |
|  |міністрів Автономної  |Вінницької обласної   |     |
|  |Республіки Крим,    |державної адміністрації, |     |
|  |обласних, Київській  |Головних управлінь    |     |
|  |та Севастопольській  |охорони здоров'я     |     |
|  |міських, районних   |Дніпропетровської,    |     |
|  |держадміністраціях   |Львівської та Харківської|     |
|  |стан підготовки та   |обласних державних    |     |
|  |проведення додаткової |адміністрацій, управління|     |
|  |імунізації населення. |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медицини катастроф    |     |
|  |            |Одеської та Головного  |     |
|  |            |управління охорони    |     |
|  |            |здоров'я та медицини   |     |
|  |            |катастроф Черкаської   |     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управлінь |     |
|  |            |охорони здоров'я обласних|     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головного управління   |     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медичного забезпечення  |     |
|  |            |Київської та управління |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Севастопольської міських |     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головним державним    |     |
|  |            |санітарним лікарям АР  |     |
|  |            |Крим, областей, міст   |     |
|  |            |Києва та Севастополя,  |     |
|  |            |водного, залізничного,  |     |
|  |            |повітряного транспорту. |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|18.|Створити при      |Департамент державного  |  до  |
|  |Міністерстві охорони  |санітарно-        | 5 квітня |
|  |здоров'я оперативний  |епідеміологічного    |2008 року |
|  |штаб з метою      |нагляду, Департамент   |     |
|  |підготовки, координації|розвитку медичної    |     |
|  |додаткової імунізації |допомоги, Управління   |     |
|  |проти кору та краснухи.|материнства, дитинства  |     |
|  |            |та санаторної справи,  |     |
|  |            |прес-служба МОЗ     |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|19.|Створити при      |Департамент державного  |  до  |
|  |Міністерстві охорони  |санітарно-        |15 квітня |
|  |здоров'я міжвідомчу  |епідеміологічного    |2008 року |
|  |групу з координації  |нагляду, Департамент   |     |
|  |додаткової імунізації. |розвитку медичної    |     |
|  |            |допомоги, Управління   |     |
|  |            |материнства, дитинства та|     |
|  |            |санаторної справи,    |     |
|  |            |прес-служба МОЗ     |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|20.|У період проведення  |Міністру охорони здоров'я| щоденно |
|  |додаткової імунізації |Автономної Республіки  |     |
|  |організувати щоденний |Крим, начальникам    |     |
|  |збір інформації з   |управління охорони    |     |
|  |районів, міст, областей|здоров'я та курортів   |     |
|  |та про хід виконання  |Вінницької обласної   |     |
|  |інформувати МОЗ.    |державної адміністрації, |     |
|  |            |Головних управлінь    |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Дніпропетровської,    |     |
|  |            |Львівської та Харківської|     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управління|     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медицини катастроф    |     |
|  |            |Одеської та Головного  |     |
|  |            |управління охорони    |     |
|  |            |здоров'я та медицини   |     |
|  |            |катастроф Черкаської   |     |
|  |            |обласних державних    |     |
|  |            |адміністрацій, управлінь |     |
|  |            |охорони здоров'я обласних|     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головного управління   |     |
|  |            |охорони здоров'я та   |     |
|  |            |медичного забезпечення  |     |
|  |            |Київської та управління |     |
|  |            |охорони здоров'я     |     |
|  |            |Севастопольської міських |     |
|  |            |державних адміністрацій, |     |
|  |            |Головним державним    |     |
|  |            |санітарним лікарям АР  |     |
|  |            |Крим, областей, міст   |     |
|  |            |Києва та Севастополя,  |     |
|  |            |водного, залізничного,  |     |
|  |            |повітряного транспорту. |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|

|21.|Директору ДП      |ДП "Український     | щоденно |
|  |"Український      |інформаційно-      |     |
|  |інформаційно-     |обчислювальний центр"  |     |
|  |обчислювальний центр" |Департамент державного  |     |
|  |МОЗ України      |санітарно-        |     |
|  |(Львовій Р.М.)     |епідеміологічного    |     |
|  |узагальнювати та    |нагляду, Департамент   |     |
|  |аналізувати щоденні  |розвитку медичної    |     |
|  |оперативні дані про  |допомоги, Управління   |     |
|  |стан проведення    |материнства, дитинства та|     |
|  |кампанії додаткової  |санаторної справи    |     |
|  |імунізації.      |             |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|22.|Створити при      |Департамент державного  |  до  |
|  |Міністерстві охорони  |санітарно-        |15 квітня |
|  |здоров'я координаційну |епідеміологічного    |2008 року |
|  |раду по соціальній   |нагляду, Департамент   |     |
|  |мобілізації населення |розвитку медичної    |     |
|  |та медичних      |допомоги, Управління   |     |
|  |працівників.      |материнства, дитинства та|     |
|  |            |санаторної справи,    |     |
|  |            |прес-служба МОЗ     |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|23.|Провести        |Департамент державного  | травень, |
|  |прес-конференції за  |санітарно-        | червень |
|  |участю керівництва   |епідеміологічного    |2008 року |
|  |МОЗ для засобів    |нагляду, Департамент   |     |
|  |масової інформації.  |розвитку медичної    |     |
|  |            |допомоги, Управління   |     |
|  |            |материнства, дитинства  |     |
|  |            |та санаторної справи,  |     |
|  |            |прес-служба МОЗ     |     |
|---+-----------------------+-------------------------+----------|
|24.|Урочисте відкриття   |МОЗ, ВООЗ, ЮНІСЕФ, CDC  | травня |
|  |кампанії додаткової  |             |2008 року |
|  |імунізації проти кору |             |     |
|  |та краснухи в Україні |             |     |
|  |за участю Міністра   |             |     |
|  |охорони здоров'я,   |             |     |
|  |керівників ВООЗ та   |             |     |
|  |ЮНІСЕФ, CDC та інших  |             |     |
|  |зацікавлених партнерів.|             |     |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту державного санітарно-
епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко