Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2004 р. N 1444
Київ

(Постанова втратила чинність на підтаві Постанови
Кабінету Міністрів України
N 71 від 11 лютого 2016
р.)

Про речове забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил та інших військових формувань
у мирний час

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1525 від 02.11.20
06
N 157 від 07.02.20
07
N 1385 від 05.12.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час;

норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час;

перелік місцевостей з жарким та помірним кліматом, проходження служби в яких дає право на забезпечення військовослужбовців речовим майном за нормами, передбаченими для цих місцевостей.

2. Дозволити утримувати у військових частинах, на кораблях, у військових навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування:

запас готового обмундирування і взуття у розмірі 10 відсотків річної витрати та запас миючих і ремонтних засобів в обсязі тримісячної потреби;

запас речового майна і миючих засобів на початок року в обсязі не менше ніж 50 відсотків річної витрати, а запас речового майна, яке видається військовослужбовцям строкової служби і курсантам вищих військових навчальних закладів для переходу на літню форму одягу і забезпечення весняного призову, - 90 відсотків річної витрати.

3. Надати Міністерству оборони та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, військові частини, кораблі, військові навчальні заклади, підприємства, установи та організації, право:

встановлювати норми забезпечення наметами, спортивним інвентарем, музичними інструментами музикантів військових оркестрів, а також табелі до штатів на матеріальні засоби речової служби, не передбачені нормами забезпечення речовим майном у мирний час;

змінювати строки носіння або експлуатації предметів речового майна (постільної та натільної білизни, рушників, спецодягу тощо), визначені нормами забезпечення, у разі перевищення встановлених строків їх зберігання на речових базах та складах.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1135 "Про забезпечення військовослужбовців Збройних Сил речовим майном у мирний час" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1135);

пункт 37 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1135 та від 29 березня 2002 р. N 426, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 484 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1105).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1444

Положення
про порядок речового забезпечення
військовослужбовців Збройних Сил та інших
військових формувань у мирний час

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок речового забезпечення військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів Збройних Сил та інших військових формувань, а також військових ліцеїстів у мирний час. ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 157 від 07.02.2007 )

2. Метою речового забезпечення є задоволення потреб військовослужбовців в обмундируванні, взутті, натільній білизні, теплих і постільних речах, спорядженні, спеціальному одязі, предметах індивідуального захисту, тканинах, нагрудних та нарукавних знаках і знаках розрізнення, санітарно-господарському майні, спортивному інвентарі та лазнево-пральному обслуговуванні особового складу.

3. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення, майно фонду зборів і майно непорушних запасів, а за використанням - на майно особистого користування та інвентарне майно.

Майно поточного забезпечення призначене для військовослужбовців.

Майно фонду зборів призначене для військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, а також студентів цивільних навчальних закладів, які направляються на навчальні збори. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 07.02.2007 )

Майно непорушних запасів призначене для забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших військових формувань і створення запасів на особливий період (воєнний час).

4. Речове майно відпускається військовим частинам у порядку, встановленому Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час (далі - норми забезпечення речовим майном військовослужбовців), а також відповідно до затверджених Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади норм утримання цього майна на одного військовослужбовця (працівника) у військових частинах або на одне ліжко в лікувальних закладах.

5. Нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців визначається кількість предметів, що видаються на одного військовослужбовця (працівника) у військових частинах або на одне ліжко в лікувальних закладах, а також на одиницю бойової техніки, підрозділ, установу та строки їх носіння (експлуатації).

6. Строк носіння або експлуатації предметів речового майна - час, установлений нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців, протягом якого предмет повинен носитися або перебувати в експлуатації.

Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, що видається офіцерам, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обчислюються з дня виникнення у них права на його отримання. Речове майно особистого користування, видане зазначеним особам, обліковується за місяцем виникнення права на отримання цього майна.

Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, які видаються військовослужбовцям строкової служби, а також інвентарного майна обчислюються з дня фактичної їх видачі для носіння або експлуатації.

Для інвентарного майна сезонного використання строк носіння або експлуатації протягом одного сезону зараховується за один рік. Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння або експлуатації не зараховується.

7. Строки носіння деяких предметів речового майна офіцерами, прапорщиками, мічманами та військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, установлюються нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців залежно від групи такого забезпечення (перша чи друга), до якої віднесено військову частину, де проходить військову службу військовослужбовець.

До першої групи забезпечення речовим майном належать:

органи управління з'єднань, військові частини та підрозділи, які організаційно входять до складу з'єднань;

командні пункти видів Збройних Сил, оперативних командувань та об'єднань, окремі з'єднання, полки, батальйони, дивізіони, топографічні загони, роти, батареї, взводи, авіаційно-технічні бази, авіаційні ескадрильї, загони і ланки;

військові навчальні центри, військові школи і коледжі.

До другої групи забезпечення речовим майном належать:

центральний апарат Міноборони та Генеральний штаб Збройних Сил;

центральний апарат, регіональні органи, установи та заклади інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування;

органи управління та вузли зв'язку (крім підрозділів забезпечення) об'єднань, оперативних командувань, видів Збройних Сил та інших військових формувань;

вищі військові навчальні заклади та військові підрозділи цивільних вищих навчальних закладів;

лікувальні заклади, крім тих, які організаційно входять до складу з'єднань, санаторно-курортні заклади, військові комісаріати, а також військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших установ;

інші військові частини Збройних Сил та військові формування, не віднесені до першої групи.

8. Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначають кількість натільної, постільної та теплої білизни, рушників і спеціального одягу, яка повинна бути у військових частинах на одного військовослужбовця строкової служби, кількість предметів санітарно-господарського майна у лікувальних та санаторно-курортних закладах на одне ліжко та одну особу медичного персоналу.

Норми утримання речового майна на одного військовослужбовця у військових частинах або на одне ліжко у лікувальних та санаторно-курортних закладах визначаються Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

Речове майно за нормами утримання видається одноразово тільки новосформованим військовим частинам, а також у разі збільшення чисельності військовослужбовців, які розміщуються у казармах, або збільшення у лікувальних та санаторно-курортних закладах чисельності ліжок на 20 і більше відсотків. Новосформованим військовим частинам наступна видача речового майна здійснюється згідно з діючими нормами, але не раніше ніж через два роки.

9. Придбання речового майна, а також декоративних тканин, спортивного інвентарю, килимових виробів, ремонтних та витратних матеріалів, надання послуг та розрахунки з підприємствами за придбання майна і надані послуги здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

10. Військовослужбовці забезпечуються речовим майном та отримують лазнево-пральні послуги за рахунок військового формування, в якому проходять військову службу. В окремих випадках Міноборони може передавати речове майно з оплатою його вартості згідно із законодавством іншим військовим формуванням.

11. Строки зберігання речового майна визначаються Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, технологічне обладнання і технічні засоби, запасні частини та матеріали, строк зберігання в запасі (резерві) яких минув, у разі неможливості їх ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження підлягають утилізації та списанню в установленому порядку.

12. Військовослужбовцям речове майно особистого користування видається за нормами забезпечення речовим майном у мирний час N 1-22 і 60, інвентарне майно - за нормами забезпечення N 23-59 і 61-71.

Порядок застосування норм забезпечення речовим майном військовослужбовців у мирний час встановлюється Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

13. Речове майно видається військовослужбовцям згідно з нормами забезпечення з урахуванням переліку місцевостей України (з жарким та помірним кліматом), а також кліматичних умов місцевостей перебування миротворчих і стабілізаційних контингентів та військовослужбовців, відряджених за межі держави.

14. Речове майно особистого користування офіцерам, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, видається у власність.

Військовослужбовцям строкової служби обмундирування, взуття та спорядження (крім інвентарних речей, натільної та постільної білизни) видаються в особисте користування.

15. Військовослужбовцям строкової служби у разі втрати речового майна з їх вини видається речове майно, яке було у користуванні. Вартість втраченого майна утримується з військовослужбовців у встановленому порядку.

У разі знищення (пошкодження) речового майна особистого користування під час виконання службового або громадського обов'язку військовослужбовцям видається нове майно.

16. Знаки розрізнення та фурнітура видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння.

Офіцерам додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони у кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки носіння яких не закінчилися. У разі присвоєння офіцерам чергових військових звань "старший лейтенант" і "полковник" видається командирам (начальникам) лише одна пара погонів для вручення, а на решту погонів видаються тільки зірочки згідно з присвоєним військовим званням.

У Військово-Морських Силах офіцерам корабельного складу видаються також відповідні нарукавні знаки розрізнення.

Забезпечення речовим майном

17. Військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших цивільних установ, забезпечуються речовим майном згідно з установленими нормами забезпечення за рахунок Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади за місцем проходження військової служби до відрядження. Офіцери, прапорщики і мічмани, які проходять службу на кафедрах (факультетах, відділеннях) військової підготовки у цивільних навчальних закладах, забезпечуються речовим майном за рахунок Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади в установленому ними порядку.

У разі призначення офіцерів і прапорщиків для подальшого проходження служби на посади у науково-дослідні установи та санаторно-курортні заклади, військові представництва, військові прокуратури і суди, на державні підприємства (згідно з переліком, затвердженим Міноборони та іншими органами виконавчої влади), а також у разі відрядження до Товариства сприяння обороні, Національної академії наук та інших галузевих академій строки носіння предметів польової форми одягу зупиняються.

18. Офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі переведення для подальшого проходження служби до інших військових формувань, речове майно, яким вони повинні бути забезпечені відповідно до строків носіння на день переведення, видається за попереднім місцем служби.

Якщо за новим місцем служби встановлено форму одягу іншого зразка, військовослужбовцю за попереднім місцем служби видається грошова компенсація за не видане йому речове майно пропорційно часу, який минув з дня настання права на отримання цього майна до дня виключення його із списку військової частини, або за його бажанням видається речове майно на зазначену суму. У разі коли строк носіння деяких предметів речового майна на день переведення не закінчився, їх вартість, що обчислюється пропорційно часу, який залишився до закінчення строку носіння від дати підписання у військовій частині наказу про переведення військовослужбовця підлягає погашенню за рахунок невиданого майна, про що робиться запис у речовому атестаті.

За новим місцем служби військовослужбовець забезпечується речовим майном на підставі речового атестата з дня включення його до списку особового складу військової частини.

19. У разі переведення офіцерів, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, з військових частин, що належать до першої групи забезпечення речовим майном, у військові частини, які належать до другої групи, і навпаки, перелік предметів речового майна та строки його носіння визначаються з дати включення військовослужбовця до списку особового складу військової частини, в яку він переведений. При цьому за попереднім місцем служби їм видається речове майно, яким вони повинні бути забезпечені відповідно до строків носіння на день переведення. В речовому атестаті зазначається група забезпечення речовим майном.

На новому місці служби речове майно видається військовослужбовцям після закінчення строків носіння, визначених нормами за попереднім місцем служби.

У разі неотримання речового майна за попереднім місцем служби воно видається військовослужбовцям за новим місцем служби на строки носіння, встановлені нормами за попереднім місцем служби.

20. Офіцерам, прапорщикам і мічманам за їх бажанням дозволяється (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна, передбачених нормами забезпечення, видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються, або виплачувати за них грошову компенсацію.

Дія цього пункту поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, після перших трьох років служби за умови подальшого продовження ними контракту.

21. Військовослужбовцям-жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове майно не видається і період з часу виникнення права на його отримання у строк носіння не зараховується.

22. Засудженим до арешту військовослужбовцям, які відбувають покарання на гауптвахті, видається польова форма одягу (військовослужбовцям Військово-Морських Сил - повсякденна форма одягу), при цьому строки носіння предметів повсякденної (крім Військово-Морських Сил) та парадно-вихідної форми одягу зупиняються.

Військовослужбовцям строкової служби, які відбувають покарання в дисциплінарних підрозділах, видається тільки повсякденна форма одягу. На час відбування покарання строк носіння польової та парадно-вихідної форми одягу зупиняється.

23. Військовослужбовці, які перебувають у запасі або відставці та мають право на носіння військової форми одягу, купують її за рахунок власних коштів.

24. У разі присвоєння офіцеру військового звання "генерал-майор" ("контр-адмірал") речове майно, отримане під час перебування у попередньому званні, в його забезпечення не зараховується.

За неотримане речове майно у попередньому військовому званні за бажанням офіцерів може виплачуватися грошова компенсація, розмір якої визначається пропорційно часу, що минув з дня настання права на отримання речового майна до дати присвоєння військового звання "генерал-майор" ("контр-адмірал") або видаватися речове майно на суму грошової компенсації.

25. Військова форма одягу для військовослужбовців, які мають різні військові звання, виготовляється з різних за якістю тканин. Перелік цих тканин установлюється Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування.

Прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовцям строкової служби речове майно видається у готовому вигляді. У разі коли підібрати окремі предмети речового майна за розміром і зростом немає можливості, проводиться їх припасування або пошиття в ательє з оплатою вартості наданих послуг в установленому Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади порядку.

26. Офіцерам речове майно особистого користування видається у готовому вигляді або виготовляється в ательє за індивідуальним замовленням з оплатою вартості його пошиття за рахунок Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади.

27. Військовослужбовці, звільнені у запас або відставку з правом носіння військової форми одягу, за бажанням можуть отримати речове майно, яке вони не отримали під час звільнення, або грошову компенсацію за нього за цінами на день підписання наказу про звільнення. Зазначеним особам, звільненим у запас або відставку після закінчення строку контракту, за належне їм, але не отримане протягом дії контракту речове майно виплачується грошова компенсація пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання цього майна до дати закінчення контракту, або видається речове майно на суму грошової компенсації.

У разі звільнення у запас військовослужбовцю видається речовий атестат, який додається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення військовослужбовець буде призваний із запасу, до його забезпечення зараховується раніше отримане речове майно.

28. Військовослужбовцям, які звільняються у запас або відставку без права носіння військової форми одягу, виплачується грошова компенсація за неотримане речове майно або за їх згодою видається речове майно на суму грошової компенсації пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати підписання наказу про звільнення або закінчення контракту.

29. У разі звільнення військовослужбовців за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту, засудженням особи до позбавлення волі або обмеженням волі за вироком суду, що набрав законної сили, вартість виданих їм предметів речового майна, строки носіння яких не закінчилися, утримується з них з урахуванням зносу.

Усі інші розрахунки проводяться згідно із законодавством.

30. Військовослужбовці строкової служби звільняються у запас у тій формі одягу, що знаходилася в їх особистому користуванні, за переліком предметів речового майна, встановленим Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади. За бажанням вони можуть звільнятися у запас у власному цивільному одязі.

31. За речове майно, яке офіцери, прапорщики, мічмани та військовослужбовці, що проходили військову службу за контрактом, але не отримали його у зв'язку із смертю, спадкоємцям померлого виплачується грошова компенсація.

Забезпечення інвентарним майном

32. До інвентарного майна належать теплі та постільні речі, табірні та спеціальні намети, спеціальний одяг і льотно-технічне обмундирування, засоби індивідуального захисту, санітарно-господарське майно, спортивний інвентар та музичні інструменти.

Інвентарне майно видається тільки у тимчасове користування (експлуатацію).

33. Теплі речі за військовослужбовцями строкової служби не закріплюються. Порядок їх використання встановлюється командиром військової частини. Після закінчення зимової пори року теплі речі вилучаються у військовослужбовців, піддаються хімічному чищенню, ремонтуються та здаються для зберігання на речовий склад військової частини.

34. Постільними речами забезпечуються військовослужбовці:

під час розміщення в казармі та на кораблях, а також у місцях несення бойового чергування;

під час розміщення у польових умовах;

рядового та сержантського складу, які проходять військову службу протягом першого строку контракту і проживають у казармах поліпшеного типу.

35. Табірні та спеціальні намети видаються в експлуатацію для розміщення військовослужбовців у польових умовах, а також під час проведення топографічних, геодезичних та інших робіт у польових умовах.

36. Спеціальний одяг видається тільки тим військовослужбовцям, які зайняті на роботах з експлуатації, обслуговування, ремонту військової техніки та інших роботах.

37. Льотно-технічне обмундирування видається військовослужбовцям в особисте користування.

У разі звільнення військовослужбовців у запас або відставку за їх бажанням льотно-технічне обмундирування не здається, а сума, нарахована на їх залишкову вартість, може зараховуватися замість неотриманих інших предметів речового майна за основними нормами забезпечення.

38. Панцирними жилетами, шоломами кулезахисними та іншими предметами індивідуального захисту забезпечуються військовослужбовці варти, окремих команд (підрозділів) та особовий склад воєнізованої охорони у разі несення ними бойового чергування, охорони військових об'єктів, виконання спеціальних операцій у складі оперативних груп і миротворчих місій та у разі потреби під час відрядження до інших держав.

39. Музичними інструментами забезпечуються військові частини, штатом яких передбачений військовий оркестр, через військово-оркестрову службу Збройних Сил та інших військових формувань.

Затверджено
постанова Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1444

Норми
забезпечення речовим майном
військовослужбовців Збройних Сил та інших
військових формувань у мирний час

( У тексті Норм слова "куртка зимова" в усіх відмінках і
формах числа замінено словами "куртка зимова із знімним
коміром" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 1
забезпечення речовим майном генералів
Збройних Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість | Строк | Номер
| на одну |носіння,|примітки,
| людину, | років |що засто-
|штук, пар,| |совується
|комплектів| |при видачі
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Кашкет 2 3 1

2. Кашкет польовий 1 5 2

3. Шапка з каракулю 1 5

4. Пальто зимове з каракулевим 1 4
коміром

5. Плащ демісезонний 1 3

6. Джемпер 1 4

7. Плащ-накидка з чохлом 1 8

8. Мундир і штани 2 5 1

9. Кітель 1 3 1

10. Штани 2 3

11. Куртка і штани 1 2

12. Сорочка 3 1 1

13. Краватка 3 1

14. Кашне 2 5

15. Рукавички шкіряні 1 3

16. Рукавички білого кольору 1 3

17. Куртка хутряна 1 6 2

18. Костюм (куртка і штани) 1 5 2
польовий

         Взуття

19. Напівчоботи хромові утеплені 1 3

20. Напівчеревики хромові 1 1

21. Черевики з високими берцями 1 5 2

Білизна

22. Білизна натільна 2 2

23. Шкарпетки літні 6 1

Спорядження

24. Пояс парадний з пряжкою 1 5

25. Ремінь поясний з пряжкою 1 10

26. Аксельбант з двома 1 5
наконечниками

Літня форма одягу (за плату) 3

27. Пілотка 1 3

28. Куртка і штани літні 1 2

29. Сорочка літня 1 2

30. Ремінь до штанів 1 2

31. Нашивка з найменуванням посади 2 2

_________________
Примітки: 1. Міністру оборони, керівникам центральних органів
виконавчої влади та їх заступникам і начальнику
Генерального штабу Збройних Сил видаються: кашкет -
3 штуки на 3 роки, мундир і штани - 2 комплекти
на 4 роки, кітель - 2 штуки на 3 роки, сорочка -
4 штуки на 1 рік.

2. Генералам, які отримують льотно-технічне
обмундирування, кашкет і костюм польові, куртка
хутряна і черевики з високими берцями не видаються.

3. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням
генералів за плату або замість належного до видачі
іншого речового майна.

( Норма 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 2
забезпечення речовим майном офіцерів і прапорщиків
Збройних Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
| на одну |--------------------|примітки,
| людину, | перша | друга |що засто-
|штук, пар,| група | група |совується
|комплектів| забез- | забез- |при видачі
| | печення | печення |
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Кашкет 1 3 2

2. Берет 1 2 3 1; 2

3. Кашкет польовий 1 1 5 2; 3

4. Шапка з каракулю 1 7 7 1

5. Шапка з овчини 1 3 3 1

6. Шапка-феска 1 3 5 1
трикотажна

7. Пальто зимове 1 5 4

8. Плащ демісезонний 1 5 3

9. Джемпер 1 5 4

10. Плащ-накидка 1 6 8
з чохлом

11. Кітель і штани 1 4 2

12. Штани 1 4 2

13. Куртка і штани 1 2 2

14. Сорочка 3 2
2 1

15. Краватка 3 2
2 1

16. Кашне 1 3 3

17. Рукавички 1 2 3
трикотажні

18. Костюм (куртка і 1 1 4 3
штани) польовий

19. Куртка утеплена 1 3 6 2; 3
польова

20. Штани утеплені 1 6 10 2; 3
польові

      Взуття

21. Напівчоботи хромові 1 3 2 3
утеплені

22. Напівчеревики 1 2 1
хромові

23. Черевики з високими 1 1 5 3
берцями

Білизна

24. Фуфайка з короткими 2 1 2 2
рукавами

25. Труси трикотажні 2 1 2

26. Білизна натільна 1 1 2 2; 3

27. Білизна тепла 1 2 6 2

28. Шкарпетки літні 12 1 1

29. Шкарпетки зимові 3 1 1

Спорядження

30. Ремінь поясний з 1 4 8 3
натуральної шкіри
з пряжкою

31. Сумка польова 1 7 10 3

Літня форма одягу 5
(за плату)

32. Пілотка 1 3 3

33. Штани літні 1 3 3

34. Сорочка літня 1 3 3

35. Ремінь до штанів 1 3 3

   Офіцерам і прапорщикам при зарахуванні на військову службу та
випускникам військових навчальних закладів одночасно видаються
4 сорочки на 2 роки.

   За цією  нормою  також  забезпечуються військовослужбовці
Військово-Морських Сил, для яких встановлено армійську форму
одягу.

_______________
Примітки: 1. У Повітряних Силах замість берета видається пілотка з
кантом, шапка-феска льотному складу авіації
не видається.

Шапка з каракулю видається тільки полковникам, при
цьому строк носіння шапки з овчини збільшується до
5 років.

2. В аеромобільних військах берет видається на 1 рік,
кашкет польовий - на 2 роки, куртка утеплена
польова - на 2 роки, штани утеплені польові -
на 4 роки, замість фуфайки з короткими рукавами,
фуфайки натільної і фуфайки теплої видаються тільники
без рукавів, тільники з довгими рукавами і тільник
теплий.

3. Офіцерам і прапорщикам, які отримують льотно-технічне
обмундирування, напівчоботи хромові утеплені
видаються на 2 роки, ремінь поясний - на 10 років,
кашкет і костюм польові, куртка і штани утеплені
польові, черевики з високими берцями і сумка польова
не видаються. Крім того, льотному складу авіації
білизна натільна не видається.

4. Джемпер видається лише військовослужбовцям, які
проходять службу у військових частинах, що належать
до другої групи забезпечення Збройних Сил та інших
військових формувань.

5. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням
офіцерів і прапорщиків за плату або замість належних
до видачі інших предметів речового майна.

              Норма N 3
забезпечення солдатів і сержантів, які проходять
службу за контрактом у Збройних Силах та в інших
військових формуваннях

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість | Строк носіння, років |Номер
| на одну |----------------------| при-
| людину, |перший| після трьох |мітки,
|штук, пар,|строк | років | що
|комплектів|конт- |---------------|засто-
| |ракту | перша | друга |совує-
| |(3 | група | група | ться
| | роки)| забез-| забез-| при
| | |печення|печення|видачі
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Кашкет 1 3 3 2

2. Берет 1 1,5 2 3 1; 2

3. Кашкет польовий 1 1 1 5 2; 3

4. Шапка з овчини 1 3 3 3

5.

6. Шапка-феска 1 3 3 5
трикотажна

7. Плащ демісезонний 1 4 3

8. Куртка зимова 1 3 4 4
із знімним коміром

9. Плащ-накидка з чохлом 1 6 8

10. Кітель і штани 1 5 4

11. Куртка і штани 1 3 3 2

12. Штани 1 3 2

13. Сорочка 3 3 2
2 1

14. Краватка 3 3 3
2 1

15. Кашне 1 3 3 3

16. Рукавички трикотажні 1 3 2 2

17. Костюм (куртка і 9
штани) польовий 1 міся- 1 3 2; 3
ців

18. Куртка утеплена 1 3 3 6 2; 3; 4
польова

19. Штани утеплені 1 3 6 10 2; 3; 4
польові

Взуття

20. Напівчоботи хромові 1 3 3 2 3
утеплені

21. Напівчеревики хромові 1 3 3 1 3

22. Черевики з високими 1 1 1 5 3
берцями

23. Тапочки казармені 1 1 5

Білизна

24. Фуфайка з короткими    2    1   1    2    2
рукавами

25. Труси 2 1 1 2

26. Білизна натільна 1 1 1 1 2

27. Білизна тепла 1 1 2 6 2

28. Рушники 4 1

29. Шкарпетки літні 12 1 1 1

30. Шкарпетки зимові 3 1 1 1

Спорядження

31. Ремінь поясний з 1 4 8 3
натуральної шкіри
з пряжкою

32. Ремінь поясний із 1 3
штучної шкіри
з пряжкою

33. Сумка польова 1 7 10 3

   За цією  нормою  також  забезпечуються військовослужбовці
Військово-Морських Сил, для яких встановлено армійську форму
одягу.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом і які
зараховані у військові навчальні заклади, військові коледжі та
школи з підготовки молодших фахівців, забезпечуються за цією
нормою до закінчення навчання.

_______________
Примітки: 1. У Повітряних Силах замість берета видається пілотка.

2. В аеромобільних військах військовослужбовцям після
трьох років служби за контрактом берет видається
на 1 рік, кашкет польовий - на 2 роки, куртка
утеплена польова - на 2 роки, штани утеплені
польові - на 4 роки, замість фуфайки з короткими
рукавами, фуфайки натільної і фуфайки теплої
видаються тільники без рукавів, тільники з довгими
рукавами і тільник теплий. Військовослужбовцям, що
проходять перший строк контракту в аеромобільних
військах, костюм (куртка і штани) польовий видається
на 6 місяців.

3. Військовослужбовцям, які продовжують контракт після
трьох років служби і отримують льотно-технічне
обмундирування, напівчоботи хромові утеплені
видаються на 2 роки, напівчеревики хромові -
на 2 роки, ремінь поясний з натуральної шкіри з
пряжкою - на 10 років, кашкет і костюм польові,
куртка і штани утеплені польові, черевики з високими
берцями і сумка польова не видаються.

4. Військовослужбовцям, які продовжують контракт після
перших трьох років, строки носіння курток і штанів
польових утеплених продовжуються до встановлених
нормою строків носіння.

5. Тапочки казармені видаються тільки тим
військовослужбовцям, які розміщуються у казармі.

( Норма 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 4
забезпечення речовим майном офіцерів і
прапорщиків-жінок Збройних Сил та інших
військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
| на одну |--------------------|примітки,
| людину, | перша | друга |що засто-
|штук, пар,| група | група |совується
|комплектів| забез- | забез- |при видачі
| | печення | печення |
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Берет 1 2 2 1; 2

2. Кашкет літній 1 3 3 3

3. Кашкет польовий 1 2 5 2; 4

4. Шапка з каракулю 1 7 7 1

5. Шапка з овчини 1 4 4 1

6. Шапка-феска 1 3 5 1
трикотажна

7. Пальто зимове 1 5 5

8. Плащ демісезонний 1 5 4

9. Джемпер 1 5

10. Плащ-накидка 1 8 8
з чохлом

11. Кітель 1 4 2

12. Спідниця (штани) 1 2 2

13. Куртка і спідниця 1 3 2
(штани)

14. Сорочка 3 2
2 1

15. Краватка 3 2
2 1

16. Кашне 1 3 3

17. Рукавички 1 2 3
трикотажні

18. Костюм (куртка і 1 1,5 5 4
штани) польовий

19. Куртка утеплена 1 3 10 2; 4
польова

20. Штани утеплені 1 6 2; 4
польові

Взуття

21. Чобітки хромові 1 3 3
утеплені

22. Туфлі хромові 1 2 1 3

23. Черевики з високими 1 1,5 5 2; 4
берцями

Білизна

24. Фуфайка з короткими   1     1     2    2
рукавами

25. Фуфайка з довгими 1 1 2 2
рукавами

26. Труси 4 1 1

27. Фуфайка тепла 1 2 6 2

28. Шкарпетки літні 8 1 2

29. Колготки літні 2 1 1

30. Колготки зимові 1 1 2

Спорядження

31. Ремінь поясний з 1 5 10 4
натуральної шкіри
з пряжкою

Літня форма одягу 5
(за плату)

32. Пілотка 1 3 3

33. Спідниця-шорти 1 3 3
літня

34. Сорочка літня 1 3 3

35. Ремінь до 1 3 3
спідниці-шортів

   Випускникам військових навчальних закладів та офіцерам і
прапорщикам при зарахуванні на військову службу одночасно
видаються 4 сорочки на 2 роки.

За цією нормою також забезпечуються військовослужбовці-жінки
Військово-Морських Сил, для яких встановлено армійську форму
одягу.

_______________
Примітки: 1. У Повітряних Силах замість берета видається пілотка з
кантом, шапка-феска льотному складу не видається.
Шапка з каракулю видається тільки полковникам, при
цьому строк носіння шапки з овчини збільшується
до 6 років.

2. В аеромобільних військах берет видається на 1 рік,
кашкет польовий - на 3 роки, куртка утеплена
польова - на 2 роки, штани утеплені польові -
на 4 роки, черевики з високими берцями - на 1 рік,
замість фуфайки з короткими рукавами, фуфайки
натільної і фуфайки теплої видаються тільники без
рукавів, тільники з рукавами і тільник теплий.

3. Кашкет літній видається в Управлінні державної
охорони.

4. Військовослужбовцям-жінкам, які отримують
льотно-технічне обмундирування, туфлі хромові
видаються на 1 рік, кашкет і костюм польові, куртка і
штани утеплені польові, черевики з високими берцями і
ремінь поясний з натуральної шкіри з пряжкою
не видаються.

5. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням
офіцерів і прапорщиків за плату або замість належних
до видачі інших предметів речового майна.

              Норма N 5
забезпечення речовим майном солдатів і
сержантів-жінок, які проходять службу
за контрактом у Збройних Силах та в
інших військових формуваннях

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість | Строк носіння, років |Номер
| на одну |----------------------| при-
| людину, |перший| після трьох |мітки,
|штук, пар,|строк | років | що
|комплектів|конт- |---------------|засто-
| |ракту | перша | друга |совує-
| |(3 | група | група | ться
| | роки)| забез-| забез-| при
| | |печення|печення|видачі
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Берет 1 1,5 2 2 1; 2

2. Кашкет польовий 1 3 2 5 2; 3

3.

4. Шапка з овчини 1 3 4 4

5. Шапка-феска 1 3 3 5
трикотажна

6. Плащ демісезонний 1 4 3

7. Куртка зимова 1 3 4 3
із знімним коміром

8. Плащ-накидка з чохлом 1 8 8

9. Кітель 1 4 4

10. Спідниця (штани) 1 3 2 2

11. Куртка і спідниця 1 3 3 2
(штани)

12. Сорочка 3 3 2
2 1

13. Краватка 3 3 2
2 1

14. Кашне 1 3 3 3

15. Рукавички трикотажні 1 3 2 3

16. Костюм (куртка і 1 1,5 1,5 5 2; 3
штани) польовий

17. Куртка утеплена 1 3 3 10 2; 3
польова

18. Штани утеплені 1 3 6 2; 3; 4
польові

Взуття

19. Чобітки хромові 1 3 3 3
утеплені

20. Туфлі хромові 1 3 2 1 2; 3

21. Черевики з високими 1 1,5 1,5 5 2; 3
берцями

Білизна
22. Фуфайка з короткими 2 1 2 2 2
рукавами

23. Фуфайка з довгими 1 1 1 2 2
рукавами

24. Труси           4    1   1    1

25. Фуфайка тепла 1 1 2 3 2

26. Шкарпетки літні 8 1 1 1

27. Колготки літні 2 1 1 1

28. Колготки зимові 1 1 1 1 5

Спорядження

29. Ремінь поясний 1 5 10 3
з натуральної шкіри
з пряжкою

30. Ремінь поясний із 1 3
штучної шкіри
з пряжкою

   За цією нормою також забезпечуються військовослужбовці-жінки
Військово-Морських Сил, для яких встановлено армійську форму
одягу.

_______________
Примітки: 1. У Повітряних Силах замість берета видається пілотка.

2. В аеромобільних військах військовослужбовцям-жінкам
після трьох років служби за контрактом берет
видається на 1 рік, кашкет польовий - на 3 роки,
куртка утеплена польова - на 2 роки, штани утеплені
польові - на 4 роки, черевики з високими берцями - на
1 рік, замість фуфайки з короткими рукавами, фуфайки
з довгими рукавами і фуфайки теплої видаються
тільники без рукавів, тільники з довгими рукавами і
тільник теплий. Військовослужбовцям-жінкам, що
проходять перший строк контракту в аеромобільних
військах, костюм (куртка і штани) польовий видається
на 1 рік.

3. Військовослужбовцям-жінкам, які продовжили контракт
після трьох років служби і отримують льотно-технічне
обмундирування, туфлі хромові видаються на 1 рік,
кашкет і костюм польові, куртка і штани утеплені
польові, черевики з високими берцями і ремінь поясний
з натуральної шкіри з пряжкою не видаються.

4. Військовослужбовцям-жінкам, які продовжили контракт
після перших трьох років, строк носіння штанів
утеплених польових продовжується до встановленого
нормою строку носіння.

5. Замість колготок зимових дозволяється видавати 2 пари
шкарпеток зимових.

( Норма 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 6
забезпечення речовим майном курсантів
військових навчальних закладів Збройних Сил
та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість | Строк носіння, років |Номер
| на одну |----------------------| при-
| людину, |з три-|з чоти-| з |мітки,
|штук, пар,|річним|риріч- |п'яти- | що
|комплектів|стро- | ним |річним |засто-
| | ком |строком|строком|совує-
| | нав- | нав- | нав- | ться
| |чання | чання | чання | при
| | | | |видачі
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Берет 1 3 2 2,5 1; 2

2. Кашкет 1 2 2,5 2

3. Кашкет польовий 1 3 2 2,5

4. Шапка з овчини 1 3 4 1

5. Шапка із штучного 1 3 4 5 1
хутра

6. Куртка зимова 1 3 2 2,5
із знімним коміром

6. Пальто 1 2 2,5 2

7. Кітель і штани 1 3 2 2,5

8. Сорочка 2 3 2 2,5

9. Краватка 2 3 2 2,5

10. Кашне 1 3 4 5 3

11. Рукавички трикотажні 1 3 2 2,5

12. Рукавиці бавовняні 1 1 1 1
теплі

13. Костюм (куртка і 1 6 мі- 6 мі- 6 мі- 4
штани) польовий сяців сяців сяців

14. Куртка утеплена 1 3 4 5
польова

15. Верх до куртки 1 2 3 5
утепленої

16. Штани утеплені 1 6 4 5 5
польові

17. Костюм (куртка і 1 3 2 2,5 6
штани) спеціальний

Взуття

18. Черевики хромові      1    3   2    2,5

19. Черевики з високими 1 8 мі- 8 мі- 8 мі-
берцями сяців сяців сяців

20. Тапочки казармені 1 1 1 1

Білизна

21. Фуфайка з короткими 2 1 1 1 7; 8
рукавами

22. Труси 2 1 1 1 8

23. Білизна натільна 2 1 1 1 7

24. Білизна тепла 1 1 1 1 7

25. Рушник (у тому числі 2 6 мі- 6 мі- 6 мі- 8
для лазні) сяців сяців сяців

26. Шкарпетки літні 12 1 1 1 7; 8

27. Шкарпетки зимові 4 1 1 1

Спорядження

28. Ремінь поясний із 1 3 2 2,5
штучної шкіри
з пряжкою

29. Ремінь до штанів 1 3 4 5

   Курсанти з      числа      прапорщиків      і
військовослужбовців-контрактників забезпечуються за нормами
відповідно до їх військового звання за першою групою.

За цією нормою забезпечуються курсанти військових коледжів із
строком навчання до 3 років.

Куртка зимова із знімним коміром, куртка та штани утеплені
польові, верх знімний до куртки утепленої польової та рушники
видаються курсантам як інвентарні речі.

_______________
Примітки: 1. У Повітряних Силах замість берета видається пілотка.

Курсантам з чотири- і п'ятирічним строком навчання на
першому році навчання видається шапка із штучного
хутра, на другому - шапка з овчини, а з штучного
хутра залишається у підрозділі для польових виходів і
виконання господарських робіт на весь строк навчання.

2. На першому році навчання видаються берет і куртка
зимова із знімним коміром, на третьому році навчання
- кашкет і пальто.

3. Кашне видається тільки до куртки зимової із знімним
коміром.

4. На останньому році навчання костюм польовий видається
на 1 рік.

5. Знімний верх до куртки утепленої польової видається
на третьому році навчання з чотири- і п'ятирічним
строком навчання. Штани утеплені польові видаються як
інвентарні речі на 50 відсотків спискової кількості
підрозділів.

6. Костюм спеціальний видається курсантам, які не
отримують костюм за нормами забезпечення спеціальним
одягом і льотно-технічним обмундируванням, для
використання його як робочого одягу.

7. В аеромобільних підрозділах замість фуфайок з
короткими рукавами, фуфайок з довгими рукавами і
фуфайки теплої видаються тільники без рукавів,
тільники з довгими рукавами і тільник теплий.

8. На останньому році навчання видаються 2 рушники і
6 пар шкарпеток літніх, фуфайки з короткими рукавами
і труси не видаються.

              Норма N 7
забезпечення речовим майном курсантів-жінок
військових навчальних закладів Збройних Сил
та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
| на одну |--------------------|примітки,
| людину, |з чотири- |з п'яти- |що засто-
|штук, пар,| річним | річним |совується
|комплектів| строком | строком |при видачі
| | навчання |навчання |
------------------------------------------------------------------
Обмундирування

1. Берет 1 2 2,5

2. Кашкет польовий 1 4 5

3. Шапка з овчини 1 3 4 1

4. Шапка із штучного 1 4 5 1
хутра

5. Куртка зимова 1 2 2,5 2
із знімним коміром

6. Кітель і штани 1 2 2,5
(спідниця)

7. Сорочка 1 1 1 1

8. Краватка 1 1 1

9. Кашне 1 4 5

10. Рукавички 1 2 2,5
трикотажні

11. Костюм (куртка і 1 1 1
штани) польовий

12. Куртка утеплена 1 4 5 2
польова

Взуття

13. Чобітки хромові 1 2 2,5
утеплені

14. Туфлі хромові 1 2 2,5

15. Черевики з високими 1 2 2,5
берцями

Білизна

16. Фуфайка з короткими 2 1 1
рукавами

17. Труси 4 1 1

18. Фуфайка з довгими    1      1     1
  рукавами

19. Фуфайка тепла      1      1     1

20. Рушник         3      1     1

21. Шкарпетки літні     8      1     1

22. Колготки літні     2      1     1

23. Колготки зимові     1      1     1     3

   Спорядження

24. Ремінь поясний із    1      4     5
  штучної шкіри
  з пряжкою

_______________
Примітки: 1. На першому році  навчання  видаються  2  сорочки
       на 2 роки і шапка із штучного хутра,  на  другому
       році - шапка з овчини.

     2. Куртка зимова із знімним коміром і куртка утеплена
       польова є інвентарним майном, а всі інші предмети
       видаються в особисте користування.

     3. Замість колготок зимових дозволяється видавати 2 пари
       шкарпеток зимових.

              Норма N 8
     забезпечення речовим майном солдатів і сержантів
         строкової служби Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
            | на одну |--------------------|примітки,
            | людину, |із строком|  із  |що засто-
            |штук, пар,| служби | строком |совується
            |комплектів| на 1 рік | служби |при видачі
            |     |     |1,5 року |
------------------------------------------------------------------
   Обмундирування

1. Берет          1     1     1,5    1

2. Кашкет польовий     1     1     1,5

3. Шапка із штучного    1     1     1,5
  хутра

4. Шапка-феска       1     1     1,5    2
  трикотажна

5. Костюм (куртка і     1     1     1,5    3
  штани) польовий

6. Костюм (куртка і     1   6 місяців 6 місяців
  штани) польовий

7. Куртка утеплена     1     1     1,5
  польова

8. Штани утеплені      1     3     3     4
  польові

9. Костюм (куртка і     1     1     1,5    4
  штани) спеціальний

10. Рукавички        1     1     1,5
  трикотажні

11. Рукавиці бавовняні    1     1   зимовий
  теплі                   період

     Взуття

12. Черевики з високими   1   6 місяців 6 місяців
  берцями

13. Тапочки казармені    1     1     1,5

    Білизна

14. Фуфайка з короткими   2   літній   літній     5
  рукавами (майка)        період   період

15. Труси          2   літній   літній
                  період   період

16. Білизна натільна     2     1   зимовий    5
                       період

17. Білизна тепла      1     1   зимовий    5
                       період

18. Шкарпетки літні     12     1   літній
                       період

19. Шкарпетки зимові     4     1   зимовий
                       період

20. Рушник (у тому      2  6 місяців 6 місяців
  числі для лазні)

   Спорядження

21. Ремінь поясний із     1     1     1,5
  штучної шкіри
  з пряжкою

22. Ремінь до штанів     1     1     1,5

   За цією  нормою  також  забезпечуються військовослужбовці
строкової служби, які відбувають покарання в  дисциплінарних
підрозділах та на гауптвахтах. На період відбування покарання
зупиняються строки носіння берета, костюма (куртки і штанів)
парадно-вихідного  і  куртки  утепленої  польової,  рукавичок
трикотажних, а шапка-феска трикотажна і штани утеплені  польові
не видаються.

_______________
Примітки: 1. У Повітряних Силах замість берета видається пілотка
       без канта.

     2. Шапка-феска  трикотажна  використовується під час
       польових виходів, на заняттях  та  навчаннях  і
       видається  військовослужбовцям  в  аеромобільних
       військах та військах спеціального  призначення  на
       100 відсотків, у військових частинах, що належать до
       першої групи забезпечення, -  на  80  відсотків
       спискової  чисельності  особового  складу,  а  у
       військових частинах, що належать до другої групи
       забезпечення, - не видаються.

     3. Костюм  (куртка  і штани) польовий видається як
       парадно-вихідна форма одягу на строк служби.

     4. Костюм (куртка і штани) спеціальний видається як
       інвентарне  майно  сержантам і солдатам,   які
       не отримують  костюм  за  нормами  забезпечення
       спеціальним одягом     і     льотно-технічним
       обмундируванням, для використання його як робочого
       одягу.

     5. В аеромобільних військах замість фуфайок з короткими
       рукавами, фуфайок з довгими рукавами і фуфайки теплої
       видаються тільники без рукавів, тільники з довгими
       рукавами і тільник теплий.

              Норма N 9
     забезпечення речовим майном військових ліцеїстів

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
            | на одну |--------------------|примітки,
            | людину, |із строком|  із  |що засто-
            |штук, пар,| навчання | строком |совується
            |комплектів| 2 роки |навчання |при видачі
            |     |     | 4 роки |
------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет         2      2     4     1

2. Берет          1      2     2

3. Шапка з овчини     1      2     2

4. Куртка зимова      1      2     4     1
  із знімним коміром

5. Кітель і штани     1      2     4     1

6. Кітель і штани     1      2     2

7. Джемпер         1      2     4

8. Сорочка         2      2     2

9. Краватка        2      2     2

10. Кашне          1      2     4

11. Рукавички        1      1     1
  трикотажні

12. Костюм (куртка і    1   8 місяців 8 місяців
  штани) польовий

13. Костюм тренувальний   1      1     1

    Взуття

14. Черевики хромові    1      1     1

15. Напівчеревики      1      1     1
  хромові

16. Тапочки спортивні    1      2     2

17. Тапочки казармені    1      1     1

    Білизна

18. Фуфайка з короткими   2      1     1
  рукавами

19. Майка          2      2     2

20. Труси          2      1     1

21. Білизна натільна    2      1     1

22. Білизна тепла      1      1     1

23. Підкомірець      12      1     1

24. Рушник (у тому     2   6 місяців 6 місяців
  числі для лазні)

25. Шкарпетки літні    12      1     1

26. Шкарпетки зимові    4      1     1

   Спорядження

27. Ремінь поясний     1      2     2
  із штучної шкіри
  з пряжкою

28. Ремінь до штанів    1      2     2

_______________
Примітка: Один кашкет, куртка зимова із знімним коміром, кітель і
     штани є інвентарним майном.

              Норма N 10
          забезпечення речовим майном
     військовозобов'язаних та резервістів, призваних
     на навчальні та спеціальні збори у Збройні Сили
      та в інші військові формування (крім тих,
       що забезпечуються за нормами N 20, 21)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Кашкет польовий бавовняний    1    6 місяців

2. Шапка із штучного хутра      1      1     1

3. Костюм (куртка і штани)      1    6 місяців
  польовий

4. Куртка польова утеплена      1      2

5. Штани польові утеплені      1      2     1

       Взуття

6. Черевики з високими берцями    1    6 місяців

       Білизна

7. Білизна натільна         2    6 місяців   2

8. Білизна тепла           1    6 місяців   1; 2

9. Рушник              2    6 місяців   2

10. Рукавиці бавовняні теплі     1    6 місяців   1

11. Шкарпетки літні          3    6 місяців

12. Шкарпетки зимові         2    6 місяців   1

      Спорядження

13. Ремінь поясний з пряжкою     1    3

14. Ремінь до штанів         1    3

   За цією нормою також забезпечуються  студенти  цивільних
навчальних закладів, що направляються на навчальні збори, а також
особи останнього року навчання, які отримали статус курсантів і
навчаються  за програмою підготовки громадян на посади осіб
офіцерського складу у цивільних навчальних закладах, що мають
військові навчальні підрозділи, та резервісти берегових військ і
морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил.

   Офіцерам і прапорщикам запасу, студентам цивільних навчальних
закладів і резервістам обмундирування, взуття та білизна видаються
першої категорії з подальшим використанням цих предметів для
забезпечення солдатів та сержантів запасу, призваних на збори.

   Строк носіння предметів визначено з розрахунку початкової
видачі речей першої категорії та обчислюється за фактичним їх
перебуванням в експлуатації.

   Курсантам останнього року навчання усі зазначені предмети
видаються в особисте користування на строк до закінчення навчання.
Замість кашкета польового дозволяється видавати берет або пілотку.
Куртка і штани утеплені польові записуються в речовий атестат з
присвоєнням військового звання "лейтенант" із строком носіння
відповідно 2 і 4 роки.

_______________
Примітки: 1. Шапка із штучного хутра, штани польові утеплені,
       білизна тепла, рукавиці бавовняні теплі, шкарпетки
       зимові видаються в зимову пору року.

     2. Рушники, білизна натільна і  тепла  солдатам  і
       сержантам  видаються  з тих, що були в носінні
       (користуванні), за  рахунок  ресурсів  військових
       частин.

( Норма N 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 07.02.2007 )

              Норма N 11
    забезпечення речовим майном адміралів і генералів
        Військово-Морських Сил Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування
1. Кашкет               2     3

2. Кашкет літній з двома чохлами   1     2

3. Шапка з каракулю          1     5

4. Пальто зимове з каракулевим    1     5
  коміром

5. Плащ демісезонний         1     3

6. Джемпер              1     5

7. Плащ-накидка з чохлом       1     8

8. Тужурка і штани          1     4

9. Тужурка              1     3     1

10. Штани               2     2

11. Тужурка і штани літні       1     5

12. Куртка і штани           1     2

13. Сорочка              3     1

14. Краватка              3     1

15. Кашне               2     5

16. Рукавички шкіряні         1     3

17. Рукавички білого кольору      1     3

       Взуття

18. Напівчоботи хромові утеплені    1     2

19. Напівчеревики хромові       1     1

20. Черевики з високими берцями    1     5     2

       Білизна

21. Тільник без рукавів        1     2

22. Труси               1     2

23. Тільник з рукавами         2     2

24. Кальсони              2     2

25. Шкарпетки літні          6     1

      Спорядження

26. Пояс парадний з пряжкою      1     8

27. Ремінь поясний з натуральної    1     8     2
  шкіри з пряжкою

28. Аксельбант з двома         1     8
  наконечниками

  Літня форма одягу (за плату)               3

29. Пілотка              1     3

30. Куртка і штани літні        1     2

31. Сорочка літня           1     2

32. Ремінь до штанів          1     2

33. Нашивка з найменуванням      1     2
  посади

   За цією нормою також забезпечуються генерали берегових військ
і морської піхоти Військово-Морських Сил.

   Адміралам (генералам), крім генералів берегових військ і
морської піхоти, для участі в навчально-тренувальних та стройових
заходах дозволяється видавати: кашкет польовий - на 5 років,
костюм (куртка і штани) польовий - на 3 роки, куртку утеплену
польову - на 6 років, черевики з  високими  берцями - 1 пару
на 5 років з продовженням на 1 рік строків носіння кашкета, шапки
з каракулю, пальта зимового, куртки і штанів, напівчобіт хромових
утеплених.

   Генералам берегових військ і морської піхоти дозволяється
видавати: шапку з овчини із шкіряним верхом - на 5 років, берет -
на 3 роки, шапку-феску трикотажну - на 5 років, кашкет польовий -
на 5 років, костюм (куртка і штани) польовий - на 2 роки, куртку
утеплену польову - на 6 років, ремінь поясний з натуральної шкіри
з пряжкою - на 8 років з продовженням на 1 рік строків носіння
кашкета, шапки з каракулю, пальта зимового, куртки і штанів,
напівчобіт хромових утеплених.

_______________
Примітки: 1. З  присвоєнням  офіцеру  військового   звання
       "контр-адмірал" додатково видається тужурка.

     2. Черевики з високими берцями і ремінь поясний з
       натуральної шкіри  з  пряжкою  видаються  тільки
       генералам берегових військ і морської піхоти.

     3. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням
       адміралів за плату або замість інших  предметів
       речового майна.

              Норма N 12
     забезпечення речовим майном офіцерів, мічманів
    і прапорщиків Військово-Морських Сил Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
            | на одну |--------------------|примітки,
            | людину, |  Для  |  для  |що засто-
            |штук, пар,|Військово-|берегових|совується
            |комплектів| Морських |військ і |при видачі
            |     |  Сил  |морської |
            |     |     | охоти |
------------------------------------------------------------------
   Обмундирування

1. Кашкет         1      2     4

2. Кашкет літній      1      3     4
  з двома чохлами

3. Берет          1           1

4. Кашкет польовий     1           3     1

5. Шапка-феска       1           3     1
  трикотажна

6. Шапка з каракулю    1      5     5
  із шкіряним верхом
  (для капітанів
  I рангу і
  полковників)

7. Шапка з овчини із    1      4     4
  шкіряним верхом

8. Пальто зимове      1      5     5     1

9. Плащ демісезонний    1      3     5     1

10. Джемпер         1      5     5     2

11. Плащ-накидка      1      8     6
  з чохлом

12. Тужурка і штани     1      2     4     1

13. Тужурка літня      1      3

14. Штани          1      2     2

15. Кітель і штани     1           2

16. Куртка і штани     1      2

17. Сорочка         2      1
              3           2

18. Краватка        2      1
              3           2

19. Кашне          1      3     3

20. Рукавички        1      2     2
  трикотажні

21. Костюм (куртка і    1           1     1
  штани) польовий

22. Куртка утеплена     1           2     1
  польова

23. Штани утеплені     1           4     1
  польові

     Взуття

24. Напівчоботи хромові   1      2     3     1
  утеплені

25. Напівчеревики      1      1     3     1
  хромові

26. Черевики з високими   1           1     1
  берцями

    Білизна

27. Тільник без рукавів   1      1     1

28. Труси          1      1     1

29. Тільник з рукавами   1      1     1

30. Кальсони        1      1     1

31. Тільник з рукавами   1      2     2    1; 3
  теплий

32. Кальсони теплі     1      2     2    1; 3

33. Шкарпетки літні    12      1     1

34. Шкарпетки зимові    3      1     1

   Спорядження

35. Ремінь поясний     1           3     1
  з натуральної шкіри
  з пряжкою

36. Сумка польова      1           7     1

  Літня форма одягу                    4
   (за плату)

37. Пілотка         1      3     3

38. Штани літні       1      3     3

39. Сорочка літня      1      3     3

40. Ремінь до штанів    1      3     3

   Офіцерам, мічманам і прапорщикам при зарахуванні на військову
службу та випускникам військових навчальних закладів одночасно
видаються 4 сорочки на 2 роки.

_______________
Примітки: 1. Військовослужбовцям,  які  проходять  службу   у
       центральному апараті Міноборони і в Генеральному
       штабі   Збройних   Сил,   для   участі   в
       навчально-тренувальних заходах дозволяється видавати:
       кашкет польовий - на  5  років,   шапку-феску
       трикотажну - на 5  років,  костюм  польовий -
       на 5 років, куртку утеплену польову - на 6 років,
       штани утеплені польові - на 10 років, черевики з
       високими берцями - на 5 років  із  продовженням
       на 1 рік строків носіння пальта зимового, плаща
       демісезонного, тужурки і штанів, напівчобіт хромових
       утеплених.

       Офіцерам, мічманам і прапорщикам,  які  проходять
       службу у військових частинах, що належать до другої
       групи забезпечення речовим майном, і яким встановлено
       форму  одягу  морської піхоти, видаються: кашкет
       польовий - на 5 років,  шапка-феска  трикотажна -
       на 5 років, костюм польовий - на 3 роки, куртка
       утеплена польова - на 5 років,  штани  утеплені
       польові - на 10 років, напівчоботи хромові утеплені -
       на 3 роки, напівчеревики хромові - на 1 рік, черевики
       з високими берцями - на 5 років, тільник з рукавами
       теплий і кальсони теплі - на 5 років, ремінь поясний
       з натуральної шкіри з пряжкою - на 8 років, сумка
       польова - на 10 років.

     2. Джемпер видається тільки військовослужбовцям, які
       проходять службу у військових частинах, що належать
       до другої групи забезпечення речовим майном.

     3. Військовослужбовцям,  які  проходять  службу  у
       військових частинах, що належать до другої групи
       забезпечення  речовим майном, тільник з рукавами
       теплий і кальсони теплі видаються на 5 років.

     4. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням
       військовослужбовців за плату або замість належних до
       видачі інших предметів речового майна.

              Норма N 13
     забезпечення речовим майном матросів, старшин і
     сержантів, які проходять службу за контрактом
       у Військово-Морських Силах Збройних Сил
        та в інших військових формуваннях

----------------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|Кількість |    Строк носіння, років   | Номер
           | на одну |---------------------------------|примітки,
           |людину,  | для Військово- | для берегових |що засто-
           |штук, пар,| Морських Сил |  військ і  |совується
           |комплектів|        |морської піхоти |  при
           |     |----------------+----------------| видачі
           |     | перший |після | перший |після |
           |     | строк |трьох | строк |трьох |
           |     |контракту|років |контракту|років |
           |     | (3 роки)|служби| (3 роки)|служби|
----------------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет        1     3    2

2. Кашкет літній     1     3    2
  з двома чохлами

3. Берет         1              1    1    1

4. Кашкет польовий    1              3    2    1

5. Шапка з овчини    1     3        3
  із сукняним
  верхом

6. Шапка з овчини    1         4        4
  із шкіряним верхом

7. Шапка-феска      1              3    3
  трикотажна

8. Плащ демісезонний   1         3        4

9. Куртка зимова     1     3    4    3    4
  із знімним коміром

10. Бушлат        1     3

11. Плащ-накидка     1         8        6
  з чохлом

12. Тужурка і штани    1         3

13.

14. Штани         2     3    2    3    2

15. Кітель і штани    1              3    2

16. Куртка і штани    1     3    2

17. Сорочка        4     3    2
             3              3    2

18. Краватка       4     3    2
             3              3    2

19. Кашне         1     3    3    3    3

20. Рукавички       1     3    2    3    2
  трикотажні

21. Плаття робоче     1     1

22. Комір формений    1     1

23. Костюм (куртка і   1            6 міся-  1    1
  штани) польовий                ців

24. Куртка утеплена    1              3    2    1
  польова

25. Штани утеплені    1              3    4   1; 2
  польові

    Взуття

26. Напівчоботи      1     3    2    3    3
  хромові утеплені

27. Напівчеревики     1     1    1    3    3    1
  хромові

28.

29. Черевики       1              1    1    1
  з високими
  берцями

30. Тапочки казармені   1     1        1        3

    Білизна

31. Тільник без      2     1    2    1    2
  рукавів

32. Труси         2     1    2    1    2

33. Тільник        1     1    1    1    1
  з рукавами

34. Кальсони       1     1    1    1    1

35. Тільник        1     1    2    1    2
  з рукавами теплий

36. Кальсони теплі    1     1    2    1    2

37. Рушники        4     1        1

38. Шкарпетки літні   12     1    1    1    1

39. Шкарпетки зимові   3     1    1    1    1

   Спорядження

40. Ремінь поясний    1     3        3    4
  з натуральної
  шкіри з пряжкою

41. Сумка польова     1              7    1

_______________
Примітки: 1. Військовослужбовцям, які продовжили контракт  після
       перших трьох років і проходять службу у військових
       частинах, що належать до другої групи забезпечення, і
       яким  встановлено  форму  одягу морської піхоти,
       видаються: берет - на 2 роки,  кашкет  польовий -
       на 5 років, шапка-феска трикотажна - на 5 років,
       костюм польовий - на 2 роки,  куртка  утеплена
       польова - на 6 років,  штани  утеплені  польові -
       на 10 років, напівчеревики хромові - на 2 роки,
       черевики з високими берцями - на 2 роки, сумка
       польова - на 10 років.

     2. Військовослужбовцям, які продовжили контракт після
       перших трьох років, строк носіння штанів утеплених
       продовжується до встановленого нормою строку носіння.

     3. Тапочки  казармені   видаються   тільки   тим
       військовослужбовцям, які розміщуються на кораблях та
       у казармі.

( Норма N 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1525 від 02.11.2006 )

              Норма N 14
     забезпечення речовим майном офіцерів, мічманів і
    прапорщиків-жінок Військово-Морських Сил Збройних
        Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
            | на одну |--------------------|примітки,
            | людину, |  Для  |  для  |що засто-
            |штук, пар,|Військово-|берегових|совується
            |комплектів| Морських |військ і |при видачі
            |     |  Сил  |морської |
            |     |     | охоти |
------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет          1     3

2. Кашкет літній      1     3

3. Берет          2          3     1

4. Кашкет польовий     1          3     1

5. Шапка-феска       1          3     1
  трикотажна

6. Шапка з каракулю     1     7     7
  (для капітанів
  I рангу і
  полковників)

7. Шапка з овчини      1     4     4
  із шкіряним верхом

8. Пальто зимове      1     5     5     1

9. Плащ демісезонний    1     3     4     1

10. Джемпер         1     5     5     2

11. Плащ-накидка       1     8     8
  з чохлом

12. Тужурка і спідниця    1     2     2     1
  (штани)

13. Тужурка літня      1     5

14. Спідниця (штани)     1     2     1

15. Куртка і спідниця    1     2
  (штани)

16. Сорочка         2     1
               3          2

17. Краватка         2     1
               3          2

18. Кашне          1     3     3

19. Рукавиці трикотажні   1     2     2

20. Костюм (куртка і     1          1     1
  штани) польовий

21. Куртка утеплена     1          3     1
  польова

22. Штани утеплені      1          6     1
  польові

    Взуття

23. Чобітки хромові     1     3     3     1
  утеплені

24. Туфлі хромові      1     1     2

25. Черевики з високими   1          1,5    1
  берцями

     Білизна

26. Тільник без рукавів   1     1     1

27. Труси          4     1     1

28. Тільник з рукавами    1     1     1

29. Тільник з рукавами    1     2     2
  теплий

30. Шкарпетки літні     8          1

31. Колготки літні      2     1     1

32. Колготки зимові     1     1     1     3

   Спорядження

33. Ремінь поясний      1          5     1
  з натуральної шкіри
  з пряжкою

  Літня форма одягу                    4
   (за плату)

34. Пілотка         1     3     3

35. Спідниця-шорти      1     3     3
  літня

36. Сорочка літня      1     3     3

37. Ремінь до        1     3     3
  спідниці-шортів

   Офіцерам, мічманам і прапорщикам при зарахуванні на військову
службу та випускникам військових навчальних закладів одночасно
видаються 4 сорочки на 2 роки.

_______________
Примітки: 1. Військовослужбовцям,  які  проходять  службу   у
       центральному апараті Міноборони і в Генеральному
       штабі, для участі  в  навчально-тренувальних  та
       стройових  заходах  дозволяється видавати: кашкет
       польовий - на 5 років,  шапку-феску  трикотажну -
       на 5 років, костюм польовий - на 5 років, куртку
       утеплену польову - на 6 років,   штани  утеплені
       польові - на 10 років, черевики з високими берцями -
       на 5 років, ремінь поясний з натуральної шкіри з
       пряжкою - на 10 років із продовженням на 1 рік
       строків носіння берета, пальта  зимового,  плаща
       демісезонного, тужурки і штанів, чобітків хромових
       утеплених.

       Військовослужбовцям, які  проходять  службу   у
       військових частинах, що належать до другої групи
       забезпечення, і яким встановлено форму одягу морської
       піхоти, видаються: кашкет польовий - на 4 роки,
       шапка-феска трикотажна -  на  5  років,  костюм
       польовий - на 3 роки,  куртка  утеплена  польова -
       на 4 роки, штани утеплені польові - на 8 років,
       черевики з високими берцями - на 4 роки, ремінь
       поясний з натуральної шкіри з пряжкою - на 8 років.

     2. Джемпер видається тільки військовослужбовцям, які
       проходять службу у військових частинах, що належать
       до другої групи забезпечення речовим майном.

     3. Замість колготок зимових дозволяється видавати 2 пари
       шкарпеток зимових.

     4. Предмети літньої форми одягу видаються за бажанням
       офіцерів, мічманів і прапорщиків за плату або замість
       належних до видачі інших предметів речового майна.

              Норма N 15
          забезпечення речовим майном
       військовослужбовців-жінок, які проходять
      службу за контрактом у Військово-Морських
         Силах Збройних Сил та в інших
           військових формуваннях

----------------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|Кількість |    Строк носіння, років   | Номер
           | на одну |---------------------------------|примітки,
           |людину,  | для Військово- | для берегових |що засто-
           |штук, пар,| Морських Сил |  військ і  |совується
           |комплектів|        |морської піхоти |  при
           |     |----------------+----------------| видачі
           |     | перший |після | перший |після |
           |     | строк |трьох | строк |трьох |
           |     |контракту|років |контракту|років |
           |     | (3 роки)|   | (3 роки)|   |
----------------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет         1     3    3

2. Кашкет літній     1     3    3

3. Берет         1             1    1

4. Кашкет польовий    1             3    3    1

5. Шапка-феска      1             3    3    1
  трикотажна

6. Шапка з овчини     1     3        3
  із сукняним
  верхом

7. Шапка з овчини     1         4         4
  із шкіряним
  верхом

8. Плащ демісезонний   1         3         4

9. Куртка зимова     1     3    3    3    4
  із знімним коміром

10. Плащ-накидка      1         8         8
  з чохлом

11. Тужурка і       1     3    3    3    3
  спідниця (штани)

12. Тужурка літня     1         5

13. Спідниця (штани)    1     3    2    3    2

14. Куртка і спідниця   1         2
  (штани)

15. Сорочка        4     3    2
              3             3    2

16. Краватка        4     3    2
              3             3    2

17. Кашне         1     3    3    3    3

18. Рукавички       1     3    2    3    2
  трикотажні

19. Костюм (куртка і    1             1    1    1
  штани) польовий

20. Куртка утеплена    1             3    3    1
  польова

21. Штани утеплені     1             3    6   1; 2
  польові

    Взуття

22. Чобітки хромові    1     3    3    3    3    1
  утеплені

23. Туфлі хромові     1     1    1    3    2

24. Черевики з       1             1    1,5   1
  високими берцями

    Білизна

25. Тільник без      2     1    2    1    1
  рукавів

26. Труси         4     1    1    1    1

28. Тільник        1     1    2    1    2
  з рукавами теплий

29. Шкарпетки літні    8             1    1

27. Тільник        1     1    1    1    1
  з рукавами

30. Колготки літні     2     1    1    1    1

31. Колготки зимові    1     1    1    1    1    3

   Спорядження

32. Ремінь поясний     1                  5    1
  з натуральної
  шкіри з пряжкою

33. Ремінь поясний     1             3
  із штучної шкіри
  з пряжкою

_______________
Примітки: 1. Військовослужбовцям, які продовжили контракт після
       перших трьох років і проходять службу у військових
       частинах, що належать до другої групи забезпечення, і
       яким встановлено форму  одягу  морської  піхоти,
       видаються: кашкет польовий - на 4 роки, шапка-феска
       трикотажна - на 5 років, костюм польовий - на 3 роки,
       куртка утеплена - на 4 роки, штани утеплені польові -
       на 8 років, туфлі хромові - на 2 роки, черевики з
       високими берцями - на 4 роки, ремінь поясний з
       натуральної шкіри з пряжкою - на 8 років.

     2. Військовослужбовцям, які продовжили контракт після
       перших трьох років, строк носіння штанів утеплених
       польових збільшується до встановленого нормою строку
       носіння.

     3. Замість колготок зимових дозволяється видавати 2 пари
       шкарпеток зимових.

              Норма N 16
       забезпечення речовим майном курсантів
       військово-морських навчальних закладів
        Військово-Морських Сил Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Кашкет-безкозирка         1     2     1

2. Кашкет-безкозирка літній      1     2     1

3. Стрічка до кашкета-безкозирки   2     1

4. Кашкет               1     3     1

5. Кашкет літній           1     3     1

6. Пілотка              1     2     2

7. Шапка з овчини із сукняним     1     2     2
  верхом

8. Куртка зимова           1     2     2
  із знімним коміром

9. Бушлат               1     2     2

10. Краватка матроська         1     2     2

11. Фланелівка             1     1

12. Форменка              1     1

13. Комір формений           2     1

14. Штани               1     1

15. Плаття робоче           1   8 місяців

16. Рукавички трикотажні        1     2     2

17. Рукавиці бавовняні теплі      1     2     3

       Взуття

18. Черевики (напівчеревики)      1     2     2
  хромові

19. Черевики юхтові          1     1     4

20. Тапочки казармені         1     1

      Білизна

21. Тільник без рукавів        2     1     3

22. Труси               2     1     3

23. Тільник з рукавами         2     1

24. Кальсони              2     1

25. Тільник з рукавами теплий     1     1

26. Кальсони теплі           1     1

27. Рушник (у тому числі для      2   6 місяців   3
  лазні)

28. Підкомірець            12     1     3

29. Шкарпетки літні          12     1     3

30. Шкарпетки зимові          4     1

      Спорядження

31. Ремінь поясний з натуральної    1     2     2
  шкіри з пряжкою

32. Ремінь до штанів          1     2     2

   Курсанти з   числа   мічманів,   прапорщиків    і
військовослужбовців-контрактників забезпечуються за нормою згідно
з військовим званням до закінчення навчання.

_______________
Примітки: 1. Кашкет-безкозирка видається на першому році навчання.

       Кашкет офіцерський видається починаючи з третього
       року навчання.

     2. Пілотка, шапка з овчини із сукняним верхом, куртка
       зимова із знімним коміром, бушлат, краватка матроська,
       рукавички  трикотажні,  черевики  (напівчеревики)
       хромові, ремінь поясний з натуральної шкіри з пряжкою
       і ремінь до штанів видаються на першому та третьому
       роках навчання.

     3. На останньому році навчання  видаються  тільки
       2 рушники, 6 пар шкарпеток  літніх  і  6  штук
       підкомірців, при цьому рукавиці бавовняні теплі,
       тільники без рукавів і труси не видаються.

     4. На першому році навчання видаються дві пари черевиків
       юхтових із строком носіння 6 місяців.

              Норма N 17
      забезпечення речовим майном курсантів-жінок
       військово-морських навчальних закладів
        Військово-Морських Сил Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Кашкет              1      5

2. Кашкет літній           1      5

3. Пілотка              1      2     1

4. Шапка з овчини із сукняним    1      2     1
  верхом

5. Куртка зимова           1      2     1
  із знімним коміром

6. Тужурка і спідниця (штани)    1      2     1

7. Сорочка              1      1     2

8. Краватка             1      1

9. Кашне               1      5

10. Плаття робоче           1      1

11. Комір формений          1      1

12. Рукавички трикотажні       1      2     1

       Взуття

13. Чобітки хромові утеплені     1      2     1

14. Туфлі хромові           1      1

       Білизна

15. Тільник без рукавів        2      1     1

16. Труси               4      1     1

17. Тільник з рукавами        2      1

18. Тільник з рукавами теплий     1      1

19. Рушник              3      1     1

20. Колготки літні          2      1

21. Колготки зимові          1      1     3

      Спорядження

22. Ремінь поясний з натуральної   1      5
  шкіри з пряжкою

_______________
Примітки: 1. На останньому році навчання пілотка, шапка з овчини
       із сукняним верхом, куртка зимова із знімним коміром,
       тужурка і спідниця (штани), рукавички  трикотажні,
       чобітки хромові утеплені, тільник без рукавів, труси
       і рушники не видаються.

     2. На першому році навчання  видаються  2  сорочки
       на 2 роки.

     3. Замість колготок зимових дозволяється видавати 2 пари
       шкарпеток зимових.

              Норма N 18
     забезпечення речовим майном матросів, старшин і
    сержантів строкової служби Військово-Морських Сил
      Збройних Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
            | на одну |--------------------|примітки,
            | людину, |із строком|  із  |що засто-
            |штук, пар,| служби | строком |совується
            |комплектів| 1,5 роки | служби |при видачі
            |     |     | 2 роки |
------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет-безкозирка    1     1,5    2

2. Кашкет-безкозирка    1     1,5    2
  літній з двома
  чохлами

3. Стрічка до        2     1,5    1
  кашкета-безкозирки

4. Пілотка         1    літній    1
                   період

5. Шапка з овчини      1     1,5    2
  із сукняним верхом

6. Куртка зимова      1     1,5    2     1
  із знімним коміром

7. Бушлат          1     1,5    2

8. Краватка до бушлата   1     1,5    2

9. Фланелівка зимова    1     1,5    2

10. Форменка літня      1    літній    1
                   період

11. Штани          2     1,5    2

12. Рукавички        1     1,5    2
  трикотажні

13. Рукавиці бавовняні    1    зимовий   1
  теплі              період

14. Плаття робоче      1   6 місяців 6 місяців

15. Комір формений      1   6 місяців 6 місяців

    Взуття

16. Черевики хромові     1     1,5    2

17. Черевики юхтові     1   9 місяців 8 місяців

18. Тапочки казармені    1     1,5    1

    Білизна

19. Тільник без рукавів   2    літній    1
                   період

20. Труси          2    літній    1
                   період

21. Тільник з рукавами    2    зимовий   1
                   період

22. Кальсони         2    зимовий   1
                   період

23. Тільник з рукавами    1    зимовий   1
  теплий              період

24. Кальсони теплі      1    зимовий   1
                   період

25. Рушник (у тому      2   6 місяців 6 місяців
  числі для лазні)

26. Шкарпетки літні     12    літній    1
                   період

27. Шкарпетки зимові     4    зимовий   1
                   період

28. Підкомірець       6   6 місяців 6 місяців   2

   Спорядження

29. Ремінь поясний      1     1,5    2
  з натуральної
  шкіри з пряжкою

30. Ремінь до штанів     1     1,5    2

   За цією нормою  також  забезпечуються  військовослужбовці
строкової  служби, які відбувають покарання в дисциплінарних
підрозділах. На період відбування покарання зупиняються строки
носіння куртки зимової із знімним коміром, черевиків хромових і
рукавичок трикотажних.

_______________
Примітки: 1. Куртка зимова із знімним коміром є інвентарним майном
       із строком носіння два зимових періоди.

     2. Замість підкомірців дозволяється видавати тканину,
       виходячи з норми витрат її на один підкомірець.

              Норма N 19
     забезпечення речовим майном матросів і сержантів
    строкової служби берегових військ і морської піхоти
        Військово-Морських Сил Збройних Сил

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |Строк носіння, років| Номер
            | на одну |--------------------|примітки,
            | людину, |із строком|  із  |що засто-
            |штук, пар,| служби | строком |совується
            |комплектів|  1 рік | служби |при видачі
            |     |     |1,5 роки |
------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Берет          1     1     1,5

2. Кашкет польовий     1     1     1,5

3. Шапка з овчини      1     1     1,5
  із сукняним верхом

4. Шапка-феска       1     1     1,5    1
  трикотажна

5. Костюм (куртка і     1     1     1,5    2
  штани) польовий

6. Костюм (куртка і     1   6 місяців 6 місяців
  штани) польовий

7. Куртка утеплена     1     1     1,5
  польова

8. Штани утеплені      1     3     3
  польові

9. Костюм (куртка і     1     1     1,5    3
  штани) спеціальний

10. Рукавички        1     1     1,5
  трикотажні

11. Рукавиці бавовняні    1     1   зимовий
  теплі                   період

    Взуття

12. Черевики з високими   1   6 місяців 6 місяців
  берцями

13. Тапочки казармені    1     1     1,5

    Білизна

14. Тільник без рукавів   2     1   літній
                       період

15. Труси          2     1   літній
                       період

16. Тільник з рукавами    2     1   зимовий
                       період

17. Кальсони         2     1   зимовий
                       період

18. Тільник з рукавами    1     1   зимовий
  теплий                  період

19. Кальсони теплі      1     1   зимовий
                       період

20. Рушник (у тому      2   6 місяців 6 місяців
  числі для лазні)

21. Шкарпетки літні     12     1   літній
                       період

22. Шкарпетки зимові     4     1   зимовий
                       період

   Спорядження

23. Ремінь поясний      1     1     1,5
  з натуральної шкіри
  з пряжкою

24. Ремінь до штанів     1     1     1,5

   За цією нормою  також  забезпечуються  військовослужбовці
строкової  служби, які відбувають покарання в дисциплінарних
підрозділах. На період відбування покарання зупиняються строки
носіння берета, костюма (куртки і штанів) парадно-вихідного,
куртки утепленої польової і рукавичок трикотажних, а шапка-феска
трикотажна і штани утеплені польові не видаються.

_______________
Примітки: 1. Шапка-феска трикотажна використовується під  час
       польових  виходів,  на  заняттях та навчаннях і
       видається військовослужбовцям   морської  піхоти
       на 100 відсотків, у військових частинах берегової
       оборони - на 80 відсотків спискової чисельності
       особового  складу,  а у військових частинах, що
       належать до  другої   групи  забезпечення,  -
       не видається.

     2. Костюм (куртка і штани) польовий видається на строк
       служби як парадно-вихідна форма одягу.

     3. Костюм (куртка і  штани)  спеціальний  видається
       військовослужбовцям, які не отримують костюмів за
       нормами  забезпечення  спеціальним  одягом,  і
       використовується як робочий одяг.

              Норма N 20
     забезпечення речовим майном офіцерів, мічманів
     і прапорщиків запасу, та резервістів відповідних
       військових звань, призваних на навчальні
      та спеціальні збори у Військово-Морські Сили

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Кашкет              1      1     1

2. Кашкет літній           1      1

3. Шапка з овчини із сукняним    1      2     1
  верхом

4. Куртка зимова           1      1
  із знімним коміром

5. Куртка              1      1

6. Штани               1      1

       Взуття

7. Напівчеревики хромові       1    6 місяців   2

       Білизна

8. Сорочка              2      2

9. Краватка             2      2

10. Тільник без рукавів        2      1

11. Труси               2      1

12. Тільник з рукавами        2      1     1

13. Кальсони             2      1     1

14. Тільник з рукавами теплий     1      1     1

15. Кальсони теплі          1      1     1

16. Рушник              2    6 місяців

17. Рукавички трикотажні       1    6 місяців   1

18. Шкарпетки літні          3    6 місяців

19. Шкарпетки зимові         2    6 місяців   1

   За цією нормою також забезпечуються  студенти  цивільних
навчальних закладів, які направляються на навчальні збори, а також
особи останнього року навчання, які отримали статус курсантів і
навчаються за програмою підготовки на посади осіб офіцерського
складу у цивільних вищих навчальних закладах, що мають військові
навчальні підрозділи.

   Строки носіння предметів визначені з розрахунку видачі нових
речей та обчислюються за фактичним їх перебуванням у носінні.

_______________
Примітки: 1. Кашкет, шапка з овчини із сукняним верхом,  куртка
       зимова із знімним коміром, тільник з рукавами і
       кальсони, тільник з рукавами  теплий  і кальсони
       теплі,  рукавички  трикотажні і шкарпетки зимові
       видаються у зимову пору року.

     2. Замість напівчеревиків хромових дозволяється видавати
       черевики юхтові.

( Норма N 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 07.02.2007 )

              Норма N 21
     забезпечення речовим майном матросів, старшин і
   сержантів запасу, та резервістів відповідних військових
         звань, призваних на навчальні та
      спеціальні збори у Військово-Морські Сили

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Кашкет-безкозирка із стрічкою   1     2

2. Шапка з овчини із сукняним     1     2     1; 2
  верхом

3. Куртка зимова           1     2   1; 2; 3
  із знімним коміром

4. Фланелівка             1     1

5. Форменка              1     1

6. Комір формений           2     1

7. Штани               1     1

8. Плаття робоче           2     1

       Взуття

9. Черевики юхтові          1   6 місяців

      Білизна

10. Тільник без рукавів        2     1

11. Труси               2     1

12. Тільник з рукавами         2     1     1; 2

13. Кальсони              2     1     1; 2

14. Тільник з рукавами теплий     1     1     1; 2

15. Кальсони теплі           1     1     1; 2

16. Рушник               2   6 місяців    2

17. Рукавички трикотажні        1   6 місяців   1; 2

18. Шкарпетки літні          3   6 місяців

19. Шкарпетки зимові          2   6 місяців   1; 2

     Спорядження

20. Ремінь поясний з пряжкою      1     3

21. Ремінь до штанів          1     3

   Строки носіння предметів визначені з розрахунку видачі нових
речей і обчислюються за фактичним їх перебуванням у носінні.

_______________
Примітки: 1. Шапка з овчини із сукняним верхом, куртка  зимова
       із знімним коміром, тільник з рукавами і кальсони,
       тільник з рукавами теплий і кальсони теплі, рукавички
       трикотажні і шкарпетки зимові видаються у зимову пору
       року.

     2. Матросам, старшинам і сержантам шапка з овчини із
       сукняним верхом, куртка зимова із знімним коміром,
       тільник з рукавами і кальсони, тільник з рукавами
       теплий і кальсони теплі,  рушники  і  рукавички
       трикотажні видаються з числа тих, що були в носінні,
       за рахунок ресурсу військових частин.

     3. Замість куртки зимової із знімним коміром у літню
       пору року дозволяється видавати бушлат.

( Норма N 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 07.02.2007 )

              Норма N 22
   забезпечення польовим одягом цивільних осіб керівного
    складу Збройних Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
       Найменування предмета      |Кількість | Строк
                       | на одну | носіння,
                       | людину, | років
                       |штук, пар,|
                       |комплектів|
                       |     |
------------------------------------------------------------------
1. Шапка з каракулю                1     7

2. Кашне                     1     4

3. Рукавички шкіряні               1     3

4. Кашкет польовий                1     3

5. Костюм (куртка і штани) польовий        1     3

6. Куртка хутряна польова             1     6

7. Черевики з високими берцями          1     5

8. Білизна натільна                2     3

   За цією нормою забезпечуються цивільні особи керівного складу
Збройних Сил, які займають посади до директора департаменту
включно, та члени Ради національної безпеки і оборони.

              Норма N 23
     забезпечення спорядженням, постільними речами
       та предметами індивідуального захисту
        військовослужбовців Збройних Сил та
          інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
      Спорядження

       а) для офіцерів, прапорщиків і мічманів:

1. Фляга металева           1     6     1; 2

2. Чохол до фляги           1     3     1; 2

3. Пояс парадний з пряжкою      1     5     3

4. Аксельбант з одним         1     5     3
  наконечником

5. Плащ-намет спеціальний       1     3     4

    б) для військовослужбовців, які проходять службу за
        контрактом, курсантів, ліцеїстів і
       військовослужбовців строкової служби:

6. Жилет розвантажувальний      1     3     5

7. Сумка польова           1     5     6

8. Пояс парадний з пряжкою      1     5     3

9. Аксельбант з одним         1     5     3
  наконечником

10. Ремінь поясний білий із      1     5     3
  штучної шкіри з пряжкою

11. Нарукавна пов'язка для       1   6 місяців   7
  військовослужбовців ВСП

12. Фляга металева           1     6     1; 2

13. Чохол до фляги           1     3     1; 2

14. Казанок металевий         1     6     2

15. Мішок речовий           1     3     8

16. Плащ-намет             1     6

  або плащ-намет спеціальний     1     3     4

17. Куртка утеплена          1     2     9

18. Валянки або чоботи фетрові     1     4     10

   в) для військовозобов'язаних і резервістів, призваних на
         навчальні та спеціальні збори:

19. Мішок речовий           1     4

20. Фляга металева           1     6

21. Чохол до фляги           1     3

22. Казанок металевий         1     6

     Постільні речі*

23. Подушка пір'яна          1     10     11

24. Подушка ватяна           1     4

25. Наволочка верхня на подушку    2     1     12

26. Матрац ватяний           1     4

27. Простирадло            2     1     12

28. Ковдра напіввовняна        1     4

  або байкова            1     3

Предмети індивідуального захисту

29. Шолом кулезахисний         1     10     13

30. Чохол до шолома кулезахисного   1     2

31. Панцирний жилет          1     10     14

32. Чохол до панцирного жилета     1     2

   * Постільними речами забезпечуються:

   військовослужбовці строкової  служби,  курсанти військових
навчальних закладів, військові ліцеїсти у разі розташування в
казармі, а матроси і старшини, крім того, у разі розташування на
кораблях;

   офіцери, прапорщики і  мічмани,  військовослужбовці,  які
проходять службу за контрактом, у разі розташування в казармах, на
кораблях, а також у місцях несення цілодобового чергування;

   військовослужбовці рядового та сержантського складу,  які
проходять  військову  службу  за першим строком контракту і
проживають у казармах поліпшеного типу;

   солдати і сержанти чергових змін у місцях несення бойового
чергування;

   військовослужбовці у разі розташування на полігонах і у
навчальних центрах;

   військовозобов'язані та резервісти, призвані на навчальні та
спеціальні збори, і студенти цивільних навчальних закладів, які
направлені на навчальні збори;

   засуджені до арешту  військовослужбовці,  які  відбувають
покарання на гауптвахті та в дисциплінарному підрозділі;

   працівники суден забезпечення Військово-Морських Сил у разі
розташування їх на суднах.

_______________
Примітки: 1. У місцевостях із жарким кліматом замість фляги
       металевої з чохлом дозволяється видавати  флягу
       поліетиленову з чохлом на 2 роки.

     2. Військовослужбовцям екіпажів танків і бойових машин,
       в аеромобільних військах,  морській  піхоті  та
       військах спеціального призначення замість казанка
       металевого і фляги металевої з чохлом видається
       казанок комбінований з флягою і чохлом із строком
       експлуатації відповідно 4 і 2 роки.

     3. Пояс парадний з  пряжкою,  аксельбант  з  одним
       наконечником і ремінь поясний білий із штучної шкіри
       з пряжкою видаються  у  тимчасове  користування
       військовослужбовцям - учасникам параду військ за
       окремим наказом Міністра оборони.

       Крім того, ремені поясні білі із штучної шкіри з
       пряжкою  видаються  у  військових   частинах
       на 20   відсотків   спискової   чисельності
       військовослужбовців строкової служби для проведення
       святкових заходів.

     4. Плащ-намет спеціальний видається військовослужбовцям
       аеромобільних  військ   і  морської   піхоти
       на 50 відсотків спискової чисельності  особового
       складу.  Офіцерам,  прапорщикам,  мічманам  і
       військовослужбовцям-контрактникам,  які  отримують
       плащ-намет спеціальний, плащ-накидка з чохлом за
       основними нормами забезпечення не видається.

     5. Жилети    розвантажувальні       видаються
       військовослужбовцям в   аеромобільних  військах,
       морській піхоті та військах спеціального призначення
       на 100 відсотків спискової чисельності особового
       складу підрозділу, у  військових  частинах,  що
       належать до першої   групи   забезпечення, -
       на 50 відсотків і тільки на період польових виходів
       та навчань, а у частинах, що належать до другої
       групи забезпечення, не видаються.

     6. Сумка польова видається сержантам на  5 років,
       військовим  ліцеїстам  -  на 4 роки, курсантам
       військових навчальних закладів - на строк навчання.

     7. Нарукавні пов'язки для військовослужбовців строкової
       служби військової служби правопорядку видаються за
       списковою  чисельністю  особового  складу,  який
       залучається до патрулювання в добовому наряді.

     8. Офіцерам, прапорщикам  і мічманам мішок речовий
       видається за плату або в рахунок належних до видачі
       інших предметів.

     9. Куртка  утеплена  видається  військовослужбовцям
       строкової служби і курсантам, які не отримують
       курток утеплених за нормами забезпечення спеціальним
       одягом, і використовується як робочий одяг.

     10. Валянками забезпечуються у місцевостях з помірним
       кліматом  на 50 відсотків спискової чисельності
       особового складу.

       В аеромобільних  військах,  морській  піхоті  та
       військах спеціального призначення в усіх кліматичних
       зонах видаються фетрові чоботи на 100 відсотків
       спискової чисельності особового складу.

     11. Подушки пір'яні видаються офіцерам, прапорщикам,
       мічманам і військовослужбовцям, які проходять службу
       за контрактом, курсантам  військових  навчальних
       закладів,   військовим  ліцеїстам,  а  також
       військовослужбовцям на кораблях.

     12. Для  досягнення  встановленої  норми  утримання
       предметів  постільної  білизни  на  одну  особу
       мінімальний строк їх експлуатації збільшується від
       зазначеного у нормі  забезпечення:  простирадл -
       до 3 років, наволочок - до 2 років.

     13. Шоломи  кулезахисні  видаються  усім  категоріям
       військовослужбовців, за винятком тих, що проходять
       службу у військових частинах за другою  групою
       забезпечення,  курсантів  військових  навчальних
       закладів, екіпажів танків та бойових машин, а на
       військових кораблях - лише особовому складу чергової
       зміни. Строк експлуатації підборідного ремінця і
       підтулейного пристрою - 5 років.

     14. Панцирні  жилети  закладаються  на зберігання у
       кількості, що дорівнює 100 відсоткам  особового
       складу  груп  протидії  диверсійним  актам,  їх
       допустимий строк зберігання - не більше 5 років.

( Норма N 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 07.02.2007 )

              Норма N 24
    забезпечення спецодягом військовослужбовців екіпажів
    бойових машин і фахівців ремонтних частин Збройних
    Сил та інших військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і штани)      1     1     1; 2
  спеціальний

2. Костюм маслобензостійкий      1     1     2

3. Куртка утеплена спеціальна     1     2     3

4. Штани утеплені спеціальні     1     4     3

5. Верх знімний до штанів       1     2     3
  утеплених

6. Валянки або чоботи фетрові     1     4     3; 4

7. Рукавиці кирзові          1     1

8. Окуляри захисні безбарвні     1     4     5

9. Костюм (куртка і штани, маска   1     3     6
  і рукавиці) вогнезахисний

10. Шолом кирзовий           1     4     7

11. Підшоломник трикотажний      1     4     7

12. Навушники протишумові       1     3     8

13. Чоботи гумові           1     2     9

14. Фартух прогумований        1     1     9

15. Рукавиці гумові захисні      1     1     9

16. Нарукавники захисні        1     1     9

   За цією нормою забезпечуються:

   військовослужбовці, які входять до складу екіпажів танків та
бойових машин, військовослужбовці-мотоциклісти;

   заступники командирів військових частин та підрозділів з
озброєння;

   курсанти військових   навчальних  закладів,  навчальних
військових частин і підрозділів танкових та автомобільних військ
костюмами бавовняними - на 100 відсотків спискової чисельності
особового складу, костюмами утепленими - на 50 відсотків, рештою
предметів - на 30 відсотків;

   військовослужбовці: водії, водії навантажувачів і кранівники,
механіки-водії, трактористи та механіки;

   військовослужбовці, які проводять  пробігові  випробування
автомобілів, і ті, що навчаються управлінню автомобілем;

   військовослужбовці та фахівці, які безпосередньо проводять
ремонт військової та автомобільної техніки, озброєння в ремонтних
військових частинах і підрозділах.

   Водіям легкових автомобілів видається тільки костюм (куртка і
штани) спеціальний та рукавиці кирзові.

_______________
Примітки: 1. Офіцерам, прапорщикам,  військовослужбовцям,  які
       проходять службу за контрактом, курсантам військових
       навчальних закладів, навчальних частин та підрозділів
       танкових і автомобільних військ костюм спеціальний
       видається на 2 роки.

     2. Фахівцям ремонтних військових частин та підрозділів,
       заводів,  які  проводять ремонт техніки, замість
       костюма   спеціального   видається    костюм
       маслобензостійкий.    Крім    того,   костюм
       маслобензостійкий видається військовослужбовцям  і
       працівникам, які постійно зайняті підготовкою та
       випробуванням двигунів - 1 комплект на 2 роки.

     3. Куртка і  штани  утеплені  спеціальні  видаються
       військовослужбовцям екіпажів танків і бойових машин,
       мотоциклістам, заступникам командирів  частин  та
       підрозділів  з  озброєння (з технічної частини),
       курсантам військових навчальних закладів, навчальних
       частин та підрозділів, а також військовослужбовцям і
       спеціалістам ремонтних частин, підрозділів і заводів,
       які здійснюють ремонт бойової техніки. До штанів
       утеплених (після 2 років носіння) додатково видається
       верх  знімний  на  строк  носіння  2  роки.
       Військовослужбовцям,  які  здійснюють  ремонт  в
       опалюваних  приміщеннях, куртка і штани утеплені
       спеціальні та валянки  або   чоботи   фетрові
       не видаються.

     4. Валянки або чоботи фетрові у місцевостях з жарким
       кліматом не видаються.

     5. Окуляри захисні видаються особовому складу екіпажів
       танків, бойових машин піхоти і десанту та машин на їх
       базі, самохідних установок, мотоциклістам, а також
       військовослужбовцям,  які  працюють на машинах з
       відкритими кабінами, та безпосередньо зайнятим на
       роботах з підготовки та випробування двигунів.

     6. Костюми вогнезахисні видаються кожному підрозділу, що
       має техніку на базі танків, самохідно-артилерійських
       установок  і  бойових машин піхоти (десанту), у
       кількості на весь екіпаж і використовуються тільки на
       спеціальних заняттях.

     7. Шолом кирзовий і підшоломник трикотажний видаються
       тільки мотоциклістам. У місцевостях з жарким кліматом
       підшоломник трикотажний не видається.

     8. Навушники протишумові видаються військовослужбовцям,
       які проводять випробування двигунів у закритих боксах
       і на випробувальних станціях.

     9. Чоботи і рукавиці гумові, фартух прогумований і
       нарукавники захисні видаються військовослужбовцям,
       які  безпосередньо  проводять  промивку  деталей,
       двигунів і профілактику машин, двигуни яких працюють
       на бензині.

              Норма N 25
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      Збройних Сил та інших військових формувань,
        зайнятих на роботах з обслуговування
        ракетної техніки (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
      1. Військовослужбовцям, зайнятим на роботах
    з утримання, обслуговування, випробування ракетної
   техніки поза приміщеннями і в неопалюваних приміщеннях

1. Костюм (куртка і штани)       1      1
  спеціальний

2. Костюм (куртка і штани)       1      2
  утеплений спеціальний

3. Рукавиці на хутрі          1      2     1

4. Валянки або чоботи фетрові     1      3     1

5. Чоботи гумові            1      2     2

6. Рукавички зимові          1      1     3

7. Мішок спальний           1      3     4

   Крім зазначених  предметів  спецодягу  видаються черевики
гумотекстильні на відділення (розрахунок) перевірки - 5 пар, на
монтажновипробувальний корпус дивізії (бригади) - 100 пар.

      2. Військовослужбовцям, зайнятим на роботах
      у військових частинах, на базах, складах і
    у військових представництвах Міноборони із зливання,
     наливання, зберігання, перекачування, заправки,
      виробництва і нейтралізації ракетних палив
            і агресивних рідин

1. Костюм ізолювальний         1      2     5

2. Рукавиці кислотолугостійкі     1   6 місяців   5

3. Чоботи кислотолугостійкі      1      2     5

4. Калоші гумові до валянків      1      3     6

5. Рукавички шерстяні         1      1

6. Окуляри захисні безбарвні      1      3    5; 7

7. Білизна натільна          2      1     5

8. Підшоломник             1      4     5

     3. Військовослужбовцям, що працюють в опалюваних
      приміщеннях на станціях спорядження, а також
      військовослужбовцям, що здійснюють ремонт,
      зберігання і консервацію ракетної техніки

1. Халат бавовняний (для офіцерів   1      2     8
  і прапорщиків)

2. Костюм (куртка і штани)       1      2
  спеціальний (для солдатів
  і сержантів)

3. Халат бавовняний білого       1      1     9
  кольору (для
  військовослужбовців, що
  працюють на
  еталонновимірювальних базах)

4. Рукавиці брезентові (для      1   6 місяців
  такелажників і кранівників)

5. Сандалети шкіряні (для       1      1
  військовослужбовців
  складальних бригад)

6. Рукавички бавовняні білого     1   6 місяців   10
  кольору (для
  військовослужбовців
  складальних бригад)

     4. Військовослужбовцям ремонтних підприємств,
     що зайняті ремонтом побутових приладів системи
         управління і апаратури наземного
        перевірно-пускового обладнання ракет

1. Сорочка капронова          2      2

2. Штани капронові           2      2

3. Сорочка бавовняна          2      2

4. Штани бавовняні           2      2

5. Шапочка капронова          2      2

6. Сандалети шкіряні          1      1

   Перелік військовослужбовців,  які  забезпечуються за цією
нормою, затверджується командуючими видами Збройних Сил.

   Для забезпечення військовослужбовців, які виконують роботи з
ракетною технікою в неопалюваних приміщеннях і поза приміщеннями,
військовим частинам додатково видаються такі предмети:

----------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|  Кількість, штук, пар,  | Строк | Номер
           |    комплектів     |носіння,|примітки,
           |----------------------------| років |що засто-
           |  на  |  на  |  на  |    |совується
           |військову|з'єднання| випро- |    |при видачі
           | частину |     |бувальну|    |
           |     |     |частину |    |
----------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і    15    20    30    1
  штани) спеціальний

2. Костюм (куртка і    15    20    30    3
  штани) утеплений

3. Рукавиці хутряні    15    20    30    2    1

4. Валянки або чоботи   15    20    30    3    1
  фетрові

5. Чоботи гумові     15    20         2

_______________
Примітки: 1. Рукавиці хутряні і валянки у місцевостях з жарким
       кліматом не видаються.

     2. Чоботи гумові видаються на 20 відсотків спискової
       чисельності особового складу.

     3. Рукавички шерстяні видаються  військовослужбовцям,
       які працюють на регулюванні точних приладів.

     4. Мішки  спальні   ватяні   видаються   тільки
       військовослужбовцям окремих випробувальних станцій,
       що входять до складу пошукових груп і геодезичних
       підрозділів  військових  частин, які працюють у
       польових умовах у малонаселених районах.

     5. Військовослужбовцям, які  працюють  на  базах з
       агресивними рідинами, костюм ізолювальний і чоботи
       кислотолугостійкі  видаються   на   1   рік.
       Військовослужбовцям, які працюють у небезпечній щодо
       ураження токсичними і  агресивними  компонентами
       ракетних  палив  зоні,  також видаються костюми
       ізолювальні, рукавиці і чоботи кислотолугостійкі,
       окуляри захисні, білизна натільна, підшоломники.
       Рукавиці і чоботи кислотолугостійкі видаються тільки
       військовослужбовцям, які не отримують їх у комплекті
       з костюмом ізолювальним.

     6. Калоші гумові до валянків видаються на 50 відсотків
       спискової  чисельності  військовослужбовців,  які
       працюють у небезпечній щодо ураження токсичними і
       агресивними  компонентами  ракетних  палив зоні.
       Військовослужбовцям, які отримують калоші гумові до
       валянків, чоботи   кислотолугостійкі  видаються
       на 3 роки.

     7. Окуляри  захисні     видаються     тільки
       військовослужбовцям, які працюють з рідким киснем,
       азотом і перекисом водню.

     8. Офіцерам складальних  бригад,  які  працюють на
       зберіганні і консервації головних частин ракет,
       дозволяється видавати замість халатів бавовняних
       костюми (куртка і штани) бавовняні.

     9. Військовослужбовцям, які отримують халати бавовняні
       білого кольору, халати і  костюми   бавовняні
       не видаються.

     10. У кожній складальній бригаді утримується невитратний
       запас рукавичок  бавовняних  білого  кольору  в
       кількості 100 пар.

              Норма N 26
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
          Сил Протиповітряної оборони
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і штани)       1     1
  спеціальний

2. Костюм (куртка і штани)       1     2     1
  утеплений

3. Рукавиці хутряні          1     2     2

4. Валянки або чоботи фетрові     1     3     2

5. Чоботи гумові            1     2     3

6. Кожух звичайний           1     5     4

   За цією   нормою   забезпечуються   військовослужбовці
радіотехнічних частин і підрозділів, які обслуговують спецтехніку
і апаратуру в неопалюваних приміщеннях і поза приміщеннями.

   Перелік посад військовослужбовців, які забезпечуються за цією
нормою, затверджується Командуючим Повітряними Силами Збройних Сил
України.

_______________
Примітки: 1. Штани утеплені видаються на строк носіння 4 роки.
       Фахівцям зазначеної категорії додатково видається
       знімний  верх до штанів утеплених. У навчальних
       підрозділах спецодяг видається на  50  відсотків
       спискової чисельності особового складу.

     2. Рукавиці хутряні і валянки або чоботи фетрові у
       місцевостях з жарким кліматом не видаються.

     3. Чоботи гумові видаються на 20 відсотків спискової
       чисельності особового складу.

     4. Кожух звичайний видається тільки військовослужбовцям,
       які проходять службу в гарнізоні, розташованому на
       горі Ай-Петрі, на 100 відсотків спискової чисельності
       особового складу.

              Норма N 27
     забезпечення льотним одягом військовослужбовців
        льотного складу авіації Збройних Сил
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |  Строк носіння  | Номер
            | на одну |у місцевостях, років|примітки,
            | людину, |--------------------|що засто-
            |штук, пар,| з жарким |  з  |совується
            |комплектів| кліматом |помірним |при видачі
            |     |     |кліматом |
------------------------------------------------------------------
1. Куртка на хутрі     1      8     6

2. Куртка демісезонна   1      3     3     1

3. Штани демісезонні    1      6     5     1; 2

4. Куртка шкіряна     1      6     6

5. Штани шкіряні на    1     10    10     2
  байці

6. Светр вовняний     1      8     7     3

7. Білизна натільна    2      4     4     4
  вовняна

8. Костюм (куртка і    2      2     3     5
  штани) спеціальний

9. Черевики польотні    1      4     3

10. Черевики польотні    1      2     3
  полегшені

11. Сандалети шкіряні    1      2     3     6; 8

12. Шоломофон шкіряний   1      9     8     7
  зимовий

13. Шоломофон шкіряний   1      5     6     7
  літній або
  полегшений із
  сіткою

14. Підшоломник       2      3     3     8
  бавовняний

15. Білизна натільна    2      4     4     9
  шовкова

16. Рукавички шкіряні    1      4     4     8
  на хутрі

17. Рукавички шкіряні    1      1     1     8
  без підкладки

18. Шкарпетки вовняні    1      2     2     8
  плюшевого
  переплетення

19. Шкарпетки зимові    1      2     2     8

   Льотний одяг за цією нормою видається військовослужбовцям
льотного складу, які входять до екіпажу літального апарату. Решті
льотного складу, а також генералам і офіцерам служби безпеки
польотів, бойової підготовки Повітряних Сил, військовослужбовцям
та працівникам керівного складу Міноборони та інших центральних
органів виконавчої влади, які виконують спеціальні завдання,
льотний  одяг  видається  за  переліком  посад, затверджених
Командуючим Повітряними Силами і керівниками інших центральних
органів виконавчої влади.

   Льотний одяг дозволяється залишати у власність офіцерам,
прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям, які проходять службу
за контрактом, у власність за 25 відсотків вартості нового майна,
якщо льотний одяг використовувався за прямим призначенням і
фактичні строки носіння перевищують встановлені нормою не менше
ніж на шість місяців.

_______________
Примітки: 1. Для льотного складу, зайнятого навчанням курсантів
       військових навчальних закладів льотчиків (штурманів)
       та  на курсах підготовки льотного складу, строк
       носіння куртки і штанів  демісезонних  зменшується
       на 1 рік.

     2. Штани    шкіряні   на   байці   видаються
       льотчикам-випробувачам.  Строк  носіння  штанів
       демісезонних для військовослужбовців, які отримують
       штани шкіряні на байці, збільшується на 2 роки.

     3. Светр вовняний у місцевостях з жарким  кліматом
       видається тільки льотному складу, який залучається до
       бойового чергування.

     4. Білизна натільна вовняна видається льотному складу
       винищувальної  і  бомбардувальної  (ракетоносної)
       авіації.

     5. Костюми літні спеціальні інженерно-технічному складу
       льотних екіпажів та льотному складу, який зайнятий
       навчанням курсантів військових навчальних закладів
       льотчиків  (штурманів)  та  на курсах підготовки
       льотного складу, у місцевостях з помірним кліматом,
       видаються на 2 роки.

     6. Сандалети    шкіряні    видаються    тільки
       інженерно-технічному складу льотних екіпажів.

     7. Льотному складу, який отримує гермошоломи за іншими
       нормами, шоломофони шкіряні зимові та шоломофони
       шкіряні літні або полегшені із сіткою не видаються.
       Льотному  складу,  зайнятому  навчанням курсантів
       військових навчальних закладів льотчиків (штурманів)
       і на курсах підготовки льотного складу, шоломофони
       шкіряні літні видаються на 4 роки.

     8. Сандалети шкіряні, підшоломники бавовняні, рукавички
       шкіряні на хутрі, рукавички шкіряні без підкладки,
       шкарпетки вовняні плюшевого переплетення і шкарпетки
       зимові,    видані   офіцерам,   прапорщикам,
       військовослужбовцям,  які  проходять  службу  за
       контрактом,  після  закінчення  строків  носіння
       переходять їм у власність.

     9. Білизна натільна шовкова видається тільки льотному
       складу, що отримує висотно-компенсувальні костюми.

              Норма N 28
       забезпечення льотним одягом курсантів
       військових навчальних закладів льотчиків
      (штурманів) Збройних Сил (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
       Найменування предмета      |Кількість | Строк
                       | на одну | носіння,
                       | людину, | років
                       |штук, пар,|
                       |комплектів|
                       |     |
------------------------------------------------------------------
1. Куртка демісезонна               1     4

2. Брюки демісезонні               1     5

3. Светр вовняний                 1     7

4. Костюм (куртка і штани) спеціальний      1     1,5

5. Черевики польотні полегшені          1     3

6. Шоломофон шкіряний літній           1     6

7. Підшоломник бавовняний             2     3

8. Окуляри польотні                1    10

9. Рукавички шкіряні на хутрі           1     4

10. Рукавички шкіряні без підкладки        1     1

11. Шкарпетки зимові                1     1

              Норма N 29
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
       інженерно-технічного складу авіації і
      курсантів інженерно-авіаційних навчальних
       закладів Збройних Сил (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість |  Строк носіння  | Номер
            | на одну |у місцевостях, років|примітки,
            | людину, |--------------------|що засто-
            |штук, пар,| з жарким |  з  |совується
            |комплектів| кліматом |помірним |при видачі
            |     |     |кліматом |
------------------------------------------------------------------
1. Куртка зимова      1      6     5     1
  із знімним коміром
  на ватині

2. Куртка демісезонна   1      3     4     1

3. Штани зимові на     1           6
  ватині

4. Штани демісезонні    1      6

5. Светр вовняний     1           5     2

6. Костюм (куртка і    2      2     2     3
  штани) спеціальний

7. Черевики з високими   1      2     2
  берцями

8. Валянки або чоботи   1      5     4     4
  фетрові

9. Калоші гумові на    1      4     3    4; 7
  валянки

10. Сандалети шкіряні    1      2     2    2; 7

11. Шолом бавовняний    1      4     3     5
  зимовий

12. Кашкет бавовняний    1      1     1    2; 7

13. Рукавички шкіряні    1      3     2    6; 7
  на хутрі

14. Рукавиці на хутрі    1           2    6; 7

15. Рукавиці бавовняні   1      2          6
  теплі

16. Халат білого      2      3     3     8
  кольору

17. Берет білого      2      3     3     8
  кольору

   Спеціальний одяг за цією нормою видається:

   інженерно-технічному складу  авіаційних частин, військових
навчальних закладів;

   технічному складу авіаційно-технічних, інженерно-аеродромних
частин, частин зв'язку і радіотехнічного забезпечення та інших
військових частин по забезпеченню і обслуговуванню авіації, а
також працівникам керівного складу Міноборони та інших центральних
органів виконавчої влади, які виконують спеціальні завдання, за
переліком посад, затверджених Командуючим Повітряними Силами;

   курсантам військових   авіаційно-навчальних   закладів,
військових шкіл молодших спеціалістів на 50 відсотків спискової
чисельності курсантів, а костюм (куртка і штани) спеціальний - на
100 відсотків цієї чисельності.

   Спеціальний одяг дозволяється залишати у власність офіцерам,
прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям, які проходять службу
за контрактом, у власність за 25 відсотків вартості нового майна,
якщо спецодяг використовувався за прямим призначенням і фактичні
строки носіння перевищують встановлені нормою не менше ніж на
шість місяців.

_______________
Примітки: 1. Куртка зимова із знімним коміром на ватині і куртка
       демісезонна  видаються інженерно-технічному складу
       авіаційних  і  спеціальних  авіаційних  частин,
       технічному  складу   авіаційно-технічних   та
       інженерно-аеродромних  частин,  частин  зв'язку і
       радіотехнічного  забезпечення,  а  також  інших
       військових частин із забезпечення і обслуговування
       авіації.

     2. Светр вовняний, сандалети шкіряні і кашкет бавовняний
       видаються інженерно-технічному персоналу авіаційних і
       спеціальних авіаційних частин,  що  безпосередньо
       обслуговує літальні апарати.

     3. Костюм  (куртка  і  штани) спеціальний видається
       військовослужбовцям строкової служби - 1 комплект на
       строк служби.

     4. Валянки з калошами гумовими у місцевостях з жарким
       кліматом видаються  на  15  відсотків  спискової
       чисельності інженерно-технічного складу авіаційних
       частин.

     5. Шолом    бавовняний    зимовий    видається
       інженерно-технічному персоналу авіаційних частин і
       спеціальних авіаційних частин,  що  безпосередньо
       обслуговує літальні апарати.

     6. Рукавички  шкіряні  на  хутрі видаються офіцерам
       інженерно-технічного складу авіаційних і спеціальних
       авіаційних  частин, що безпосередньо обслуговують
       літальні апарати, замість рукавиць на  хутрі  і
       рукавиць бавовняних теплих.

     7. Калоші гумові до валянків, сандалети шкіряні, кашкет
       бавовняний, рукавички шкіряні на хутрі і рукавиці на
       хутрі,   видані   офіцерам,   прапорщикам   і
       військовослужбовцям,  які  проходять  службу  за
       контрактом,  після  закінчення  строку  носіння
       переходять їм у власність.

     8. Халат і берет бавовняні білого кольору видаються
       інженерно-технічному персоналу, який обслуговує точні
       прилади і апаратуру, із продовженням на 1 рік строку
       носіння  2 комплектів костюма (куртки і штанів)
       спеціального.

              Норма N 30
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
        спеціальних фортифікаційних споруд
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
       Найменування предмета      |Кількість | Строк
                       | на одну | носіння,
                       | людину, | років
                       |штук, пар,|
                       |комплектів|
                       |     |
------------------------------------------------------------------
1. Берет бавовняний                1     2

2. Костюм (куртка і штани) спеціальний      1     1

3. Шкарпетки літні                2     1

4. Сандалети шкіряні               1     1

   За цією нормою забезпечуються військовослужбовці чергових
змін (розрахунків) командних  пунктів  управління,  а  також
військовослужбовці,  що  працюють  у  захищених  спорудах  з
обслуговування зброї, техніки, засобів бойового управління і
зв'язку.

   Перелік посад  військовослужбовців,  які  забезпечуються
спецодягом за цією нормою, затверджується командуючими видів
Збройних Сил.

              Норма N 31
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      Збройних Сил та інших військових формувань,
       які зайняті на роботах з радіоактивними
        речовинами і джерелами іонізуючого
        випромінювання (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
    1. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті
      на роботах із закритими гамма-джерелами і на
      установках рентгенівського випромінювання:

1. Берет бавовняний          2     1

2. Шапка із штучного хутра      1     3     1

3. Халат бавовняний          2     1     2

4. Костюм (куртка і штани)      2     1     1
  спеціальний

5. Рушник               3     1     2

6. Костюм (куртка і штани)      1     3     1
  утеплений

7. Рукавиці комбіновані        3    6 місяців   1

8. Шкарпетки літні          4     1     1

9. Валянки або чоботи фетрові     1     3     1

10. Калоші на валянки         1     1     1

11. Рукавиці захисні          1     10     3
  просвинцьовані

12. Фартух захисний із         1     10     3
  просвинцьованої гуми

    2. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті
    на роботах з відкритими радіоактивними речовинами:

   а) на роботах з речовинами активністю до 1000 мілікюрі, з
прибирання приміщень, в яких проводяться ці роботи, а також на
роботах у віваріях, в яких утримуються забруднені радіоактивними
речовинами тварини:

1. Берет бавовняний          2     1     4

2. Халат бавовняний          2     1     4

3. Комбінезон бавовняний       2     1     5; 7

4. Білизна натільна          2     1     5

5. Рушник               4     1     4

6. Шкарпетки літні          4     1

7. Сандалети шкіряні         2     1     6

8. Рукавиці гумові медичні      3    6 місяців

9. Фартух пластикатовий        1     1     5

10. Нарукавники пластикатові      2     1

11. Окуляри захисні          1     10

12. Шапка із штучного хутра      1     3

13. Костюм (куртка і штани)      1     3
  утеплений

14. Рукавиці комбіновані        4     1

15. Рукавички трикотажні        1     1

16. Шкарпетки зимові          4     1

17. Валянки або чоботи фетрові     1     3

18. Калоші гумові на валянки      1     1

   б) на роботах з речовинами активністю понад 1 кюрі, з
прибирання приміщень, в яких проводяться ці роботи, а також на
роботах у віваріях, у яких утримуються забруднені радіоактивними
речовинами тварини:

1. Берет бавовняний          3     1

2. Комбінезон бавовняний       3     1     7

3. Білизна натільна          2     1

4. Рушник               5     1

5. Шкарпетки бавовняні        8     1

6. Чоботи гумові           1     1

7. Рукавиці гумові медичні      5    6 місяців

8. Рукавиці гумові          2     1

9. Фартух пластикатовий        2     1

10. Нарукавники пластикатові      2     1

11. Окуляри захисні          1     10

12. Шапка із штучного хутра      1     3

13. Костюм (куртка і штани)      1     3
  утеплений

14. Рукавиці комбіновані        4     1

15. Рукавички трикотажні        1     1

16. Шкарпетки зимові          4     1

17. Валянки або чоботи фетрові     1     2

18. Калоші гумові на валянки      1     2

   в) на роботах із застосуванням радіоактивних речовин, що
світяться, у разі приготування концентрованих розчинів радону і
радонових ванн:

1. Берет бавовняний          2     1     8

2. Халат бавовняний          2     1     8

3. Рушник               4     1

4. Шкарпетки літні          3     1     8

5. Сандалети шкіряні         2     1     6

6. Рукавиці гумові медичні      3    6 місяців

7. Фартух пластикатовий        1     1

8. Нарукавники пластикатові      2     1     9

    3. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті
      на роботах із вантаження, транспортування,
       розвантаження, переробки та зберігання
         радіоактивних речовин і джерел
          іонізуючого випромінювання:

   а) на роботах із закритими речовинами і джерелами іонізуючого
випромінювання:

1. Берет бавовняний          2     1

2. Костюм (куртка і штани)      2     1     10
  спеціальний

3. Рушник               2     1

4. Черевики з високими берцями    1     1

5. Шкарпетки літні          4     1

6. Рукавиці комбіновані        4     1     1

7. Рукавиці гумові медичні      3     1     11

8. Костюм (куртка і штани)      1     3
  утеплений

9. Шкарпетки зимові          4     1

10. Валянки або чоботи фетрові     1     3

11. Калоші гумові на валянки      1     2

   б) на роботах з відкритими радіоактивними речовинами:

1. Берет бавовняний          2     1

2. Комбінезон бавовняний       2     1     7

3. Білизна натільна          2     1     12

4. Рушник               2     1     12

5. Шкарпетки літні          4     1

6. Чоботи гумові           1     1

7. Рукавиці гумові медичні      4     1     13

8. Рукавиці гумові          2     1     13

9. Рукавиці комбіновані        4     1

10. Фартух пластикатовий        1     1

11. Нарукавники пластикатові      2     1

12. Окуляри захисні          1     10

13. Шапка із штучного хутра      1     3     14

14. Костюм (куртка і штани)      1     3
  утеплений

15. Шкарпетки зимові          4     1

16. Валянки або чоботи фетрові     1     3

17. Калоші гумові на валянки      1     2

    4. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті
     на роботах з дезактивації обладнання, приміщень,
     засобів захисту і різних предметів; на тепловій
      обробці спецодягу, білизни і обмундирування,
    забрудненого радіоактивними речовинами; на чищенні
    зливних вод; ліквідації радіоактивних забруднень і
       наслідків аварій на АЕС, підприємствах
           ядерно-паливного циклу:

   а) на  всіх  роботах  з  дезактивації,  обслуговування
спецканалізації і чищення зливних вод, а також з ліквідації
радіоактивних відходів і наслідків аварій на АЕС та підприємствах
ядерно-паливного циклу:

1. Берет бавовняний          3     1     15

2. Костюм (куртка і штани)      3     1    15; 16
  спеціальний

3. Білизна натільна          2     1

4. Рушник               4     1

5. Шкарпетки літні          4     1

6. Чоботи гумові           1    8 місяців  17

7. Рукавиці гумові медичні      4     6     17

8. Рукавиці гумові          2     1     18

9. Рукавиці комбіновані        3     6     15

10. Фартух пластикатовий        2     1

11. Нарукавники пластикатові      2     1

12. Окуляри захисні          1     10

13. Шапка із штучного хутра      1      3

14. Костюм (куртка і штани)      1      3
  утеплений

15. Рукавички трикотажні        1      1

16. Шкарпетки зимові          4      1

   б) на тепловій обробці спецодягу, білизни і обмундирування,
забрудненого радіоактивними речовинами:

1. Берет бавовняний          3      1

2. Халат бавовняний          3      1

3. Шкарпетки літні          4      1

4. Чоботи гумові           1    8 місяців

5. Рукавиці гумові          2      1

6. Фартух пластикатовий        2      1

7. Нарукавники пластикатові      2      1

8. Окуляри захисні          1     10

9. Білизна натільна          2      1    19

     5. Військовослужбовцям, які працюють у службі
      радіаційної безпеки і здійснюють контроль за
       використанням радіоактивних речовин і
        джерел іонізуючого випромінювання:

1. Берет бавовняний          2      1    20

2. Костюм (куртка і штани)      2      1    16, 20
  спеціальний

3. Халат бавовняний          2      1    20

4. Білизна натільна          2      1    21

5. Рушник               2      1

6. Шкарпетки літні          6      1

7. Чоботи гумові           1      1

8. Рукавиці гумові медичні      3      1

9. Рукавиці гумові          1      1    22

10. Рукавиці комбіновані        3      1    22

11. Фартух пластикатовий        1      1    21

12. Нарукавники пластикатові      1      1    20

13. Окуляри захисні          1     10    21

14. Шапка із штучного хутра      1      3    22

15. Костюм (куртка і штани)      1      2    22
  утеплений

16. Рукавички трикотажні        1      1    22

17. Шкарпетки зимові          4      1    22

18. Валянки або чоботи фетрові     1      2    22

19. Калоші гумові на валянки      1      1    22

   Виходячи з характеру робіт, які виконуються, додатково до
предметів цієї норми видаються особисті засоби  захисту  за
правилами радіаційної безпеки.

   Теплі предмети спецодягу (шапка із штучного хутра, костюм
утеплений, валянки і калоші гумові на валянки, шкарпетки зимові і
рукавички трикотажні) видаються військовослужбовцям, які зайняті
на роботах у неопалюваних приміщеннях і поза приміщеннями у зимову
пору року.

   Для забезпечення  своєчасної заміни забруднених предметів
спецодягу і ліквідації аварійних ситуацій у військових частинах,
де проводяться роботи з радіоактивними речовинами і джерелами
іонізуючого випромінювання,  утримується  резерв  комбінезонів
(костюмів), халатів і беретів бавовняних, білизни натільної,
шкарпеток бавовняних, чобіт  і  рукавиць  гумових,  рукавиць
комбінованих, фартухів і нарукавників пластикатових у розмірі на
10 відсотків більше належної кількості цих предметів.

   Забезпечення предметами  спецодягу  за  цією   нормою
здійснюється:

   а) рукавицями і фартухами захисними з просвинцьованої гуми і
рукавицями гумовими медичними - департаментом охорони здоров'я
Міноборони;

   б) іншими предметами - управлінням речового забезпечення
департаменту ресурсного забезпечення Міноборони.

_______________
Примітки: 1. Шапка із штучного хутра, костюм спеціальний, костюм
       утеплений, рукавиці комбіновані, шкарпетки літні,
       валянки   і   калоші   гумові   видаються
       військовослужбовцям, які працюють на  установках
       рентгено- і гамма-дефектоскопії і дефектографії.

     2. Халати бавовняні і рушники військовослужбовцям, які
       працюють   на   установках   рентгено-   і
       гамма-дефектоскопії, не видаються.

     3. Рукавички і фартухи захисні з просвинцьованої гуми
       видаються військовослужбовцям, які  працюють  на
       установках рентгенівського випромінювання.

     4. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на
       роботах з індикаторними речовинами активністю не
       більше ніж 1 мілікюрі, видаються тільки берети і
       халати бавовняні - 2 штуки, рушники - 2 штуки.

     5. Комбінезони бавовняні, білизна натільна і фартухи
       пластикатові видаються тільки військовослужбовцям,
       які зайняті на роботах з речовинами активністю від
       10  до  100 мілікюрі, де обов'язкова санітарна
       обробка, і активністю від 100 до 1000 мілікюрі, а
       також  на роботах у віваріях і для прибирання
       приміщень із зазначеною радіоактивністю. Якщо видано
       комбінезон, то халат не видається.

     6. Замість сандалетів шкіряних дозволяється видавати
       1 пару чобіт гумових.

     7. Замість комбінезону   бавовняного   дозволяється
       видавати костюм спеціальний.

     8. Військовослужбовцям, які безпосередньо зайняті на
       роботах з речовинами, що світяться, берети і халати
       бавовняні видаються по 3 штуки кожного предмета, а
       шкарпетки літні - по 4 пари.

     9. Військовослужбовцям, які зайняті  на  роботах з
       приготування  концентрованих  розчинів  радону,
       нарукавники пластикатові не видаються.

     10. Замість костюмів спеціальних військовослужбовцям,
       які  працюють  на  складуванні  і  зберіганні
       радіоактивних  речовин  і  джерел  іонізуючого
       випромінювання, видаються халати бавовняні.

     11. Рукавиці гумові медичні військовослужбовцям, які
       зайняті на роботах з  транспортування  закритих
       радіоактивних  речовин  і  джерел  іонізуючого
       випромінювання, не видаються.

     12. Білизна    натільна    видається    тільки
       військовослужбовцям, які зайняті на роботах, де
       обов'язкова  санітарна  обробка.  Рушники  таким
       військовослужбовцям видаються по 4 штуки на 1 рік.

     13. Військовослужбовцям,  які  зайняті на роботах з
       вантаження і розвантаження радіоактивних речовин,
       рукавиці  гумові  медичні і рукавиці гумові не
       видаються.

     14. Військовослужбовцям, які зайняті на  роботах  з
       переробки, складування і зберігання радіоактивних
       речовин, де санітарна обробка не обов'язкова, шапка
       із штучного хутра не видається.

     15. Військовослужбовцям,  які  зайняті на роботах з
       ліквідації радіоактивних відходів, берет бавовняний
       і  костюм  спеціальний  видаються  по  2 штуки
       (комплекти), а рукавиці комбіновані - по 5 пар.

     16. Замість костюма спеціального дозволяється видавати
       комбінезон.

     17. Рукавиці  гумові  медичні  видаються  тільки
       військовослужбовцям, які зайняті на  роботах  з
       дезактивації. Чоботи гумові видаються на 1 рік.

     18. Рукавиці гумові військовослужбовцям, які зайняті на
       роботах з обслуговування спецканалізації і чищення
       зливних вод, видаються по 3 пари.

     19. Білизна натільна видається військовослужбовцям, які
       зайняті на роботах з  приймання  і  сортування
       забрудненого радіоактивними речовинами спецодягу,
       білизни і обмундирування.

     20. Берети і халати бавовняні, нарукавники пластикатові
       видаються  військовослужбовцям,  які  здійснюють
       радіаційний  контроль  у  приміщеннях.  Костюм
       спеціальний цим  військовослужбовцям  видається
       по 1 комплекту.

     21. Білизна натільна, фартух пластикатовий і окуляри
       захисні   видаються  військовослужбовцям,  які
       здійснюють радіаційний контроль у приміщеннях, де
       обов'язкова   санітарна   обробка,  а  також
       військовослужбовцям, що здійснюють  контроль  на
       майданчиках і в польових умовах.

     22. Рукавиці гумові і комбіновані, шапка із штучного
       хутра, костюм утеплений, рукавички трикотажні та
       шкарпетки зимові, валянки з калошами гумовими або
       чоботи фетрові видаються військовослужбовцям, які
       здійснюють радіаційний контроль на майданчиках і в
       польових умовах.

              Норма N 32
      забезпечення аеромобільним і льотним одягом
   військовослужбовців аеромобільних військ Збройних Сил
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
   1. Аеромобільний одяг*

1. Шолом кулезахисний десантний    1     10
  з двома чохлами

2. Костюм (куртка і штани)      1      1
  польовий

3. Черевики з високими берцями    1      3
  для стрибків з парашутом

4. Рукавички трикотажні        1      2

5. Рукавиці на хутрі двопалі     1      2

6. Шкарпетки зимові          1      3

7. Спорядження десантника       1      5

    2. Льотний одяг**

8. Шолом шкіряний зимовий       1      5     1

9. Куртка на хутрі          1      6     1

10. Штани на хутрі           1     10     1

11. Светр вовняний           1      8     1

12. Черевики польотні         1      4     1

13. Рукавички шкіряні на хутрі     1      4     2

14. Шкарпетки хутряні         1      5    2; 3

15. Шкарпетки зимові плюшевого     1      2     2
  переплетення

   * За цією нормою забезпечуються також військовослужбовці
військових частин і підрозділів видів Збройних Сил, які здійснюють
стрибки з парашутом. Військовослужбовцям, які отримують льотний
одяг (розділ 2 цієї норми), предмети аеромобільного одягу (розділ
1 цієї норми), крім черевиків з високими берцями для стрибків з
парашутом і спорядження десантника, не видаються.

   ** Льотний одяг за цією нормою видається тільки офіцерам
повітряно-десантної  служби  управління  аеромобільних  військ
командування Сухопутних військ, заступникам командирів з'єднань і
військових  частин  - начальникам повітряно-десантної служби,
офіцерам  повітряно-десантної  служби  військових  частин  і
підрозділів десантного забезпечення, технікам парашутних приладів
і автоматичних пристроїв, офіцерам-викладачам повітряно-десантної
підготовки  військових  навчальних  закладів.  Строки носіння
предметів льотного одягу в місцевостях  з  жарким  кліматом
збільшуються на 1 рік.

_______________
Примітки: 1. Льотний одяг дозволяється залишати у  власність
       офіцерам,    прапорщикам,    мічманам    і
       військовослужбовцям,  які  проходять  службу  за
       контрактом, у власність за 25 відсотків вартості
       нового майна, якщо льотний одяг використовувався за
       прямим  призначенням  і  фактичні строки носіння
       перевищують встановлені нормою строки не менше ніж на
       шість місяців.

     2. Рукавички шкіряні на хутрі, шкарпетки хутряні і
       шкарпетки зимові, видані офіцерам, прапорщикам і
       мічманам, після закінчення строків носіння переходять
       у їх власність.

     3. Шкарпетки хутряні у місцевостях з жарким кліматом не
       видаються.

( Норма 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 33
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      частин спеціального призначення Збройних Сил
    (крім Військово-Морських Сил) та інших військових
          формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
       Найменування предмета      |Кількість | Строк
                       | на одну | носіння,
                       | людину, | років
                       |штук, пар,|
                       |комплектів|
                       |     |
------------------------------------------------------------------
1. Кашкет польовий                1     3

2. Костюм (куртка і штани) спеціальний      1     1

3. Джемпер                    1     3

4. Куртка утеплена                1     3

5. Штани утеплені                 1     6

6. Рукавички трикотажні              1     2

7. Плащ-намет спеціальний             1     3

8. Черевики з високими берцями для стрибків    1     2
  з парашутом

9. Шолом утеплений                1     3

10. Шолом кулезахисний               1    10

11. Чохол до шолома кулезахисного         1     3

12. Жилет панцирний                1     6

13. Чохол до жилета панцирного           1     3

14. Спорядження десантника             1     5

15. Костюм маскувальний літній           1     3

16. Костюм маскувальний зимовий білий       1     3

   За цією  нормою забезпечується особовий склад військових
частин і підрозділів спеціального призначення Збройних Сил (крім
Військово-Морських Сил) та інших військових формувань тільки на
період стрибків з парашутом, проведення занять, тренувань, навчань
та виконання спецзавдань у польових умовах.

   Перелік військових частин і підрозділів, військовослужбовці
яких забезпечуються за цією нормою, затверджується начальником
Головного управління розвідки Міноборони та керівниками інших
центральних органів виконавчої влади.

( Норма 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 34
    забезпечення спецодягом військовослужбовців частин
     спеціального призначення Військово-Морських Сил
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Шолом бавовняний на хутрі     1      5

2. Куртка хутряна          1      5

3. Штани з утеплювачем на      1      8
  розворсованому сукні

4. Плащ-намет спеціальний      1      3

5. Білизна натільна         2      2

6. Білизна вовняна          1      2

7. Черевики з високими берцями    1      2
  для стрибків з парашутом

8. Чоботи гумові утеплені      1      2

9. Чохли для взуття         1      1

10. Рукавиці на хутрі         1      1

11. Ремінь поясний з карабінами    1      4

12. Рюкзак каркасний         1      4

13. Мішок спальний полегшений     1      5

14. Сумка для носіння комплекта    1      1

15. Сумка польова           1      5     1

16. Казанок комбінований з флягою   1      6

17. Чохол до казанка         1      3

18. Шапка-феска трикотажна      1      4     2

19. Светр вовняний          1      4     2

20. Рейтузи вовняні          1      4     2

21. Шкарпетки зимові         1      1     2

22. Рукавички трикотажні       1      1     2

   За цією  нормою забезпечується особовий склад військових
частин і підрозділів спеціального призначення Військово-Морських
Сил тільки на період стрибків з парашутом, спусків під воду,
проведення занять, тренувань і навчань.

_______________
Примітки: 1. Сумка польова видається тільки офіцерам і мічманам.

     2. Шапка-феска трикотажна, светр і рейтузи вовняні,
       шкарпетки зимові і рукавички трикотажні видаються
       додатково для спусків під воду.

              Норма N 35
   забезпечення спецодягом військовослужбовців надводних
         кораблів Військово-Морських Сил
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Пілотка з кантом          1     2     1

2. Пілотка матроська         1     1     2

3. Костюм (куртка і штани)      1     4     3
  з водостійкої тканини
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

4. Куртка утеплена спеціальна     1     3     4

5. Пальто на хутрі          1     5     5

6. Костюм (куртка і штани)      1     4     6
  штормовий

7. Светр вовняний           1     3     7

8. Рейтузи вовняні          1     3     7

9. Рукавички шкіряні подовжені    1     3     8

10. Рукавиці брезентові        1   3 місяці    9

11. Черевики прогарні         1     2     10

12. Черевики з високими берцями    1     2     11

   За цією нормою забезпечуються:

   військовослужбовці надводних кораблів усіх класів, у тому
числі катерів та малих надводних кораблів (кораблів на повітряній
подушці);

   військовослужбовці загонів і партій гідрографічної служби
Військово-Морських Сил під час виходу в море на катерах, якщо вони
не отримують ці предмети за іншими нормами забезпечення;

   пілотка з кантом і костюм (куртка і штани) з водостійкої
тканини з утеплювачем на розворсованому сукні видаються командирам
морських  районів  (командирам  з'єднань),  їх  заступникам,
начальникам   штабів,   флагманським   спеціалістам   і
військовослужбовцям військових представництв Міноборони, управлінь
штабу Військово-Морських Сил та державних приймальних комісій
кораблів під час виходу їх у море на надводних кораблях, малих
надводних кораблях і катерах.

_______________
Примітки: 1. Пілотка з кантом видається офіцерам, мічманам і
       військовослужбовцям,  які  проходять  службу  за
       контрактом.

       Військовослужбовцям, які отримують пілотку з кантом,
       строк носіння кашкета, передбачений основною нормою,
       продовжується на 1 рік.

     2. Пілотка  матроська  видається військовослужбовцям
       строкової служби.

     3. Офіцерам, які отримують пальто на хутрі, костюм з
       водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому
       сукні не видається.

       На надводних кораблях костюм з водостійкої тканини з
       утеплювачем на розворсованому сукні видається тільки
       особовому складу верхніх команд і відкритих бойових
       постів, а на катерах і малих надводних кораблях -
       усьому особовому складу.

     4. Куртка  утеплена  видається  військовослужбовцям
       строкової служби, які беруть участь у роботах на
       верхній палубі і поза межами кораблів у зимову пору
       року. На катерах і малих надводних кораблях куртка
       утеплена не видається.

     5. Пальто на хутрі видається командирам кораблів, їх
       заступникам і помічникам, офіцерам ходової верхньої
       вахти. На катерах і малих надводних кораблях пальто
       на хутрі не видається. Командирам кораблів І і ІІ
       рангу дозволяється замість пальта на хутрі видавати
       куртку хутряну з плівковим покриттям на 5 років.

     6. Костюм штормовий видається командирам рятувальних
       шлюпок і військовослужбовцям, які  працюють  на
       траленні, загородженні, ремонті підводних кабелів
       зв'язку.

     7. Светр і рейтузи вовняні видаються особовому складу
       верхніх  команд  ракетних,  торпедних катерів і
       кораблів на повітряній подушці.

     8. Рукавички  шкіряні  подовжені  видаються  тільки
       особовому складу верхніх команд на катерах і малих
       надводних кораблях.

     9. Рукавиці брезентові видаються матросам і старшинам
       нижніх та швартових команд.

     10. Черевики  прогарні  видаються  тільки трюмним і
       котельним машиністам.

     11. Черевики з високими берцями видаються особовому
       складу верхніх команд надводних кораблів.

              Норма N 36
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      на підводних човнах Військово-Морських Сил
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Пілотка з кантом          1      2     1

2. Пілотка матроська         1      1

3. Куртка хутряна з плівковим     1      3     2
  покриттям і знімним верхом
  з водостійкої тканини

4. Штани хутряні з плівковим     1      4     2
  покриттям і знімним верхом
  з водостійкої тканини або
  штани з водостійкої тканини
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

5. Костюм (куртка і штани)      1      4     3
  з водостійкої тканини

6. Костюм (куртка і штани)      2      1     4
  полегшений

7. Куртка утеплена спеціальна     1      4     5

8. Штани утеплені спеціальні     1      4     5

9. Светр вовняний           1      4

10. Рейтузи вовняні          1      4

11. Шкарпетки вовняні подовжені    1      1

12. Рукавички шкіряні подовжені    1      3     6

13. Рукавиці брезентові        1   6 місяців   7

14. Валянки або чоботи фетрові     1      3     8

15. Калоші гумові на валянки      1      2     8

16. Черевики прогарні         1      2     9

17. Сандалети шкіряні         1      1

18. Костюм ізолювальний        1      3    10

19. Окуляри захисні безбарвні     1      3     8

20. Білизна натільна разового     1     7 діб   11
  використання

21. Рушник разового використання    1     7 діб   11

22. Шкарпетки разового         1     7 діб   11
  використання

23. Простирадло разового        2     7 діб   11
  використання

24. Наволочка верхня на подушку    1     7 діб   11
  разового використання

   За цією нормою також забезпечуються командири з'єднань, їх
заступники,  начальники  штабів,  флагманські  фахівці  і
військовослужбовці військових представництв Міноборони, управлінь
штабу Військово-Морських Сил та державних  приймальних комісій
кораблів під час виходу їх у море на підводних човнах.

_______________
Примітки: 1. Пілотка з кантом видається офіцерам, мічманам і
       військовослужбовцям,  які  проходять  службу за
       контрактом із продовженням на 1 рік строку  носіння
       1 кашкета, який видається за основною нормою.

     2. Куртка хутряна з плівковим покриттям і штани з
       водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому
       сукні видаються усім офіцерам, мічманам, старшинам і
       матросам верхніх команд, вахтовим у центральних і
       дизельних відсіках. Старшим офіцерам замість курток
       і штанів з водостійкої тканини з утеплювачем на
       розворсованому сукні дозволяється видавати пальто на
       хутрі на 5 років.

     3. Костюм з водостійкої тканини видається старшинам і
       матросам верхніх команд.

     4. Військовослужбовцям строкової служби замість одного
       костюма полегшеного дозволяється видавати плаття
       робоче.

     5. Куртка  і  штани  утеплені  спеціальні видаються
       мічманам, військовослужбовцям  строкової  служби,
       військовослужбовцям,  які  проходять  службу  за
       контрактом, крім верхніх команд і  вахтових  у
       центральних і дизельних відсіках. Штани утеплені
       спеціальні видаються на 30 відсотків  спискової
       чисельності зазначених військовослужбовців.

     6. Рукавички  шкіряні  подовжені  видаються офіцерам
       верхніх команд.

     7. Рукавиці брезентові видаються старшинам і матросам
       верхніх команд 1 пара на 3 місяці.

     8. Валянки з калошами гумовими або чоботи фетрові,
       окуляри захисні видаються тільки особовому складу
       верхніх команд.

     9. Черевики прогарні видаються тільки мотористам.

     10. Костюм  ізолювальний  видається  з   розрахунку
       3 комплекти на одну акумуляторну яму.

     11. Білизна натільна, шкарпетки літні, простирадла і
       наволочки верхні на подушку разового використання
       видаються тільки на період автономного плавання
       строком понад 20 діб.

       Зазначені предмети видаються за рахунок збільшення
       строків носіння натільної і постільної білизни та
       рушників,   передбачених   основними   нормами
       забезпечення, а шкарпетки літні видаються додатково.

              Норма N 37
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
    пошуково-рятувальної служби і військовослужбовців,
   зайнятих на гідротехнічних роботах Військово-Морських
    Сил та інших військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
        1. Військовослужбовцям, зайнятим на
       аварійно-рятувальних, суднопідйомних і
          підводно-технічних роботах:

1. Костюм (куртка і штани) з     1      3     1
  водостійкої тканини з
  утеплювачем на розворсованому
  сукні

2. Костюм (куртка і штани)      1      4     2
  штормовий

3. Костюм (куртка і штани)      1      1     3
  спеціальний

4. Рукавиці шкіряні подовжені     1      3     4

5. Рукавиці брезентові        1    3 місяці

6. Черевики з високими берцями    1      3

7. Чоботи гумові           1      2

8. Шкарпетки зимові          1      1     4

9. Пояс запобіжний          1     10     5

10. Шолом захисний           1     10     5

   Додатково видаються водолазам усіх категорій для роботи під
водою:

1. Шапка-феска або підшоломник    1      3     6
  вовняний

2. Светр вовняний           1      3     6

3. Рейтузи вовняні          1      3     6

4. Панчохи зимові           1      1     6

5. Шкарпетки зимові          1    6 місяців   6

6. Шкарпетки або панчохи хутряні   1      2     6

7. Рукавички трикотажні        1    6 місяців   6

   2. Військовослужбовцям, зайнятим на гідротехнічних роботах:

1. Чоботи гумові           1      2

2. Рукавиці брезентові        1    6 місяців

    3. Понтонерам - військовослужбовцям мостобудівних
    частин і підрозділів, які виконують роботи на воді:

1. Костюм (куртка і штани)      1      2
  з гумовими чоботами для
  понтонерів

2. Рукавиці брезентові або      1    6 місяців
  комбіновані

_______________
Примітки: 1. Старшинам і матросам строкової служби замість костюма
       з водостійкої тканини з утеплювачем на розворсованому
       сукні видається костюм (куртка і штани) утеплений
       спеціальний 1 комплект на 2 роки.

     2. Костюм (куртка і штани) штормовий видається тільки
       старшинам і матросам верхніх команд.

     3. Костюм  (куртка  і  штани) спеціальний видається
       машиністам,    мотористам    і    електрикам
       аварійно-рятувальних партій.

     4. Рукавиці  шкіряні  подовжені  і шкарпетки зимові
       видаються    офіцерам,     мічманам     і
       військовослужбовцям-контрактникам.

     5. Пояс  запобіжний  і  шолом  захисний  видаються
       військовослужбовцям, зайнятим на аварійно-рятувальних
       роботах.

     6. Шапка-феска  трикотажна або підшоломник вовняний,
       светр і рейтузи вовняні, панчохи і шкарпетки зимові,
       рукавички трикотажні, шкарпетки або панчохи хутряні
       видаються згідно з списковою чисельністю водолазних
       станцій.

              Норма N 38
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      гідрографічних і океанографічних експедицій,
      загонів і партій Військово-Морських Сил та
          інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і штани)      1     3
  з водостійкої тканини з
  утеплювачем на розворсованому
  сукні

2. Рукавиці брезентові        1    3 місяці

3. Черевики з високими берцями    1     3

4. Шкарпетки зимові          2     1

5. Чоботи гумові           1     2     1

6. Мішок спальний ватяний       1     4

   За цією  нормою  забезпечуються  військовослужбовці,  які
займаються   радіо-навігаційно-гідрографічним   забезпеченням
Військово-Морських Сил у польових умовах та у разі виходу в море.

_______________
Примітка: Чоботи гумові видаються на 25 відсотків особового складу
     експедиції, загону, партії.

              Норма N 39
    забезпечення полегшеним одягом військовослужбовців
    Військово-Морських Сил та інших військових формувань
      у разі плавання у районах з жарким кліматом
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
      Для офіцерів, мічманів, старшин і матросів,
        які проходять службу за контрактом:

1. Кашкет з козирком         1     1      1

2. Куртка літня з короткими      1     1      2
  рукавами

3. Штани літні довгі або       1     1      2

  штани літні короткі        2   6 місяців    2

4. Сандалети шкіряні         1     1      2

       Для матросів і старшин строкової служби:

5. Кашкет бавовняний з козирком    1   6 місяців

6. Куртка літня з короткими      1   6 місяців
  рукавами і штани літні короткі

7. Сандалети шкіряні         1   6 місяців

   За нормою, встановленою для матросів і старшин строкової
служби,  також  забезпечуються курсанти військових навчальних
закладів у разі плавання на кораблях у районах з жарким кліматом і
на південь від 40 градусів північної широти у разі проходження
корабельної практики і стажування.

   Полегшений одяг носиться тільки у разі плавання у районах з
жарким кліматом, на о. Майський, о. Тендра  і  на  південь
від 40 градусів північної широти.

   Полегшений одяг для військовослужбовців строкової  служби
видається  в  інвентар  військової  частини  (корабля)  і
використовується до повного зносу.

_______________
Примітки: 1. Кашкет літній з козирком видається з продовженням на
       1 рік строку носіння кашкета, який видається за
       основною нормою.

     2. Куртка літня з короткими рукавами і штани літні довгі
       видаються із продовженням на 1 рік строку носіння
       одних штанів, сандалети шкіряні - із продовженням на
       1 рік строку носіння однієї пари напівчеревиків
       хромових, які видаються за основною нормою.

              Норма N 40
     забезпечення військовослужбовців речовим майном,
      які проходять службу в гарнізоні о. Зміїний
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
       Найменування предмета      |Кількість | Строк
                       | на одну | носіння,
                       | людину, | років
                       |штук, пар,|
                       |комплектів|
                       |     |
------------------------------------------------------------------
1. Кашкет літній з козирком            1     2

2. Куртка літня з короткими рукавами       1     2

3. Штани літні короткі              1     2

4. Напівчеревики хромові             1     2

   Зазначені предмети використовуються тільки під час чергування
в межах гарнізону.

              Норма N 41
     забезпечення речовим і санітарно-господарським
    майном лікувальних закладів Збройних Сил та інших
       військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість | Строк | Норма  | Номер
             | на одне |носіння,|утримання |примітки,
             | ліжко, | років | на одне |що засто-
             |штук, пар,|    | ліжко, |совується
             |комплектів|    |штук, пар,|  при
             |     |    |комплектів| видачі
------------------------------------------------------------------
 Верхній одяг і білизна

1. Берет госпітальний     1     2     2

2. Костюм (куртка і      1     1     2
  штани) госпітальний

3. Білизна натільна      2     1     4    1; 8

4. Білизна тепла       1     1     2     1

5. Халат медичний       2     4     2    2; 3

6. Рушник           3     1     4     3

7. Рушник махровий      1     1     2

8. Шкарпетки літні      6     1     6     1

   Постільні речі

9. Наволочка верхня на    3     1     6   3; 4; 8
  подушку

10. Подушка пір'яна      2    10     2     4

11. Простирадло        2     1     6   3; 4; 8

12. Підковдра         1,5    1     5

13. Матрац ватяний       1     5     1,5

14. Ковдра напіввовняна    1     4     1,5

    Теплі речі

15. Шапка із штучного     1     4     1     5
  хутра

16. Пальто сукняне із     1     5     1     5
  знімним утеплювачем

17. Костюм (куртка і      1     2     1
  штани) теплий
  госпітальний

18. Халат госпітальний     1     2     1     5

19. Мішок спальний       1     4     1     6
  ватяний

20. Мішок для зберігання    1     2     1     7
  і дезінфекції речей

     Взуття

21. Валянки або чоботи     1     5          5
  фетрові

22. Калоші гумові на      1     3          5
  валянки

23. Туфлі госпітальні     2     1     2

   За цією нормою забезпечуються військові госпіталі та клініки
(крім Головного військового клінічного госпіталю), окремі медичні
батальйони, роти, лазарети і медичні пункти.

   Кімнати лікарів і діагностичних відділень забезпечуються з
розрахунку 10 серветок на одну кушетку на 2 роки.

   Дитячим відділенням військових госпіталів та клінік додатково
відпускається тканина бавовняна з розрахунку на одне ліжко -
40 метрів на рік.

_______________
Примітки: 1. Замість білизни теплої дозволяється видавати білизну
       натільну. В жіночих палатах білизна тепла і натільна
       замінюється сорочками жіночими і трусами.

     2. Халати  медичні  видаються тільки для осіб, які
       відвідують хворих у госпіталях  і   лазаретах,
       на 20 відсотків штатної кількості ліжок.

     3. Для операційних і перев'язочних потреб на 1 рік
       додатково видаються:  халати  медичні  і  рушники
       по 1 штуці на 40 відсотків, простирадла і наволочки
       по 1 штуці на 50 відсотків штатної кількості ліжок у
       госпіталях і лазаретах.

     4. Лікувально-діагностичні кімнати та кімнати лікарів
       поліклінік, фізіотерапевтичних відділень  (кімнат)
       госпіталів  забезпечуються  з розрахунку на одну
       кушетку: простирадла - 2 штуки і наволочки - 2 штуки
       на 1 рік, подушка пір'яна - 1 штука. Медичним пунктам
       військових частин подушки пір'яні видаються - 1 штука
       на 10 років на одне ліжко.

     5. Теплі речі (шапка із штучного хутра, пальто сукняне
       із знімним утеплювачем, халат госпітальний, валянки з
       калошами гумовими) видаються тільки госпіталям та
       клінікам на 50 відсотків, а туберкульозним госпіталям
       та клінікам і туберкульозним відділенням госпіталів -
       на 100 відсотків штатної кількості ліжок. Валянки з
       калошами гумовими або чоботи фетрові у місцевостях з
       жарким кліматом у лікувальних установах (за винятком
       туберкульозних) не видаються.

     6. Мішки  спальні  видаються  тільки  туберкульозним
       госпіталям, клінікам і туберкульозним відділенням на
       50 відсотків штатної кількості ліжок,  а  також
       по 2 штуки на один санітарний автомобіль.

     7. Мішки для зберігання і дезінфекції речей лазаретам
       (стаціонарам)  видаються на 25 відсотків штатної
       кількості ліжок. Медичним пунктам військових частин
       зазначені мішки не видаються.

     8. Для  інфекційних  відділень  госпіталів додатково
       видаються на одне штатне ліжко: білизна  натільна -
       2 комплекти, наволочки - 2 штуки,  простирадла -
       2 штуки на 1 рік.

              Норма N 42
    забезпечення речовим, санітарно-господарським майном
      Головного військового клінічного госпіталю
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість | Строк | Норма  | Номер
             | на одне |носіння,|утримання |примітки,
             | ліжко, | років | на одне |що засто-
             |штук, пар,|    | ліжко, |совується
             |комплектів|    |штук, пар,|  при
             |     |    |комплектів| видачі
------------------------------------------------------------------
 Верхній одяг і білизна

1. Берет госпітальний     1    2     2

2. Костюм (куртка і      1    1     2     1
  штани) госпітальний

3. Халат жіночий       1    1     2     2
  госпітальний

4. Халат утеплений      1    2     2     2
  жіночий госпітальний

5. Білизна натільна      2    1     4     1

6. Білизна тепла       1    1     2     1

7. Сорочка бавовняна     4    1     8     2
  жіноча

8. Шкарпетки літні      8    1     10     1

9. Панчохи літні       6    1     8     2

10. Рушник           4    1     4

11. Рушник махровий      3    2     3

12. Рушник процедурний     1    1     2     3
  махровий

13. Рушник кухонний      1    1     2     4

14. Підкомірці до костюма   4    1     6
  і халата

   Постільні речі

15. Простирадло        4    1     8

16. Підковдра         3    1     6

17. Наволочка верхня на    4    1     6
  подушку

18. Подушка пір'яна      2    10     3

19. Матрац ватяний       1    5     2

20. Ковдра літня        1    5     2
  (покривало)

21. Ковдра напіввовняна    1    4     2

  або вовняна        1    10     2

22. Килимок приліжковий    1    10     2

23. Серветка на подушку    2    3     3     5

    Теплі речі

24. Шапка із штучного     1    4     1     6
  хутра

25. Пальто сукняне із     1    5     1     6
  знімним утеплювачем

26. Костюм (куртка і      1    2     1
  штани) теплий
  госпітальний

27. Халат госпітальний     1    2     1

28. Мішок для зберігання    1    2     1     6
  і дезінфекції речей

     Взуття

29. Валянки або чоботи     1    4     1     6
  фетрові

30. Калоші гумові на      1    4     1     6
  валянки

31. Туфлі госпітальні     1    1     2

   Для відділень
 хірургічного профілю

32. Рушник           1    1     2     7

33. Простирадло        1    1     2     7

34. Наволочка верхня на    1    1     1     7
  подушку

35. Ковпак медичний      1    1     1     7

36. Халат медичний       1    1     1     7

37. Сорочка для хірурга    1    1     1

38. Штани для хірурга     1    1     1

39. Бахіли для хірурга     1    1     1     7

   Диспансерні і лікувально-діагностичні відділення (кімнати)
забезпечуються з розрахунку на одну кушетку: подушка - 1 штука на
10 років, килимок приліжковий - 1 штука на 10 років, простирадла -
2 штуки на 1 рік, наволочки - 2 штуки на 1 рік, рушник махровий -
1 штука на 1 рік, серветки - 20 штук на 2 роки.

   Лікарям та середньому медичному персоналу виїзних бригад
швидкої медичної допомоги дозволяється видавати додатково пальто
сукняне із знімним утеплювачем - 1 штука на 5 років, рукавички
трикотажні - 1 пара на 2 роки.

   На один штатний  санітарний  автомобіль  видаються  мішки
спальні - 2 штуки на 4 роки.

_______________
Примітки: 1. Костюм (куртка і штани) госпітальний, білизна тепла і
       натільна видаються тільки в  чоловічих  палатах.
       Замість білизни теплої дозволяється видавати білизну
       натільну.

     2. Халат жіночий госпітальний, халат теплий жіночий
       госпітальний і сорочки жіночі видаються тільки в
       жіночих палатах.

     3. Рушники процедурні махрові видаються на 20 відсотків
       штатної  кількості  ліжок  для проведення водних
       лікувальних процедур.

     4. Рушники кухонні видаються на 50 відсотків штатної
       кількості ліжок.

     5. Серветки видаються на кількість стаціонарних хворих,
       які одержують процедури в лікувально-діагностичних
       відділеннях.

     6. Шапки із штучного хутра, пальта сукняні із знімним
       утеплювачем, мішки для зберігання і  дезінфекції
       речей, валянки з калошами   гумовими  видаються
       на 20 відсотків штатної кількості ліжок.

     7. Рушники, простирадла, наволочки, ковпаки і халати
       медичні, бахіли для хірурга видаються на штатну
       кількість ліжок хірургічного профілю.

              Норма N 43
     забезпечення речовим і санітарно-господарським
      майном пологових і гінекологічних відділень
       госпіталів, клінік Збройних Сил та інших
       військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|Кількість на одне ліжко,| Строк | Норма
           | штук, пар, комплектів |носіння,|утримання
           |------------------------| років | на одне
           |в пологових|в гінеколо- |    | ліжко,
           |відділеннях|  гічних  |    |штук, пар,
           |      |відділеннях |    |комплектів
------------------------------------------------------------------
1. Сорочка жіноча     6      6     3    6

2. Труси жіночі            4     1    4

3. Бюстгальтер      5            2    6

4. Простирадло      5      5     2    6

5. Підковдра       5      5     2    6

6. Наволочка верхня    6      6     2    8
  на подушку

7. Підстилка       9      6     1    8

8. Рушник         6      4     2    4

9. Рушник махровий    2      2     2    4

10. Сорочечка дитяча   16            2    16

11. Пелюшка тепла     20            2    20

12. Пелюшка літня     23            1    30

13. Простирадло      5            2    5
  дитяче

14. Наволочка верхня   10            3    10
  на подушку дитячу

15. Рушник для       2            1    4
  пологових кімнат

16. Простирадло для    3            1    4
  пологових кімнат

17. Халат утеплений    2      2     3    2
  жіночий
  госпітальний

18. Ковдра         1      1     4    1,5
  напіввовняна

19. Ковдра літня      1      1     5    1
  (покривало)

20. Матрац ватяний     1      1     5    1,5

21. Подушка пір'яна    2      2     10    2

22. Туфлі госпітальні   1      1     1    1

23. Шкарпетки літні    3      3     1    8

24. Ковдра дитяча     1            3    1
  байкова

25. Ковдра дитяча     1            5    1
  вовняна

26. Матрац дитячий     1            5    1,5

27. Халат жіночий     2            2    3
  госпітальний

28. Косинка бавовняна   2      2     1    2

29. Наволочка на      2            4    2
  матрац дитячий

              Норма N 44
     забезпечення речовим і санітарно-господарським
     майном санаторно-курортних установ Збройних Сил
         та інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість | Строк | Норма  | Номер
             | на одне |носіння,|утримання |примітки,
             | ліжко, | років | на одне |що засто-
             |штук, пар,|    | ліжко, |совується
             |комплектів|    |штук, пар,|  при
             |     |    |комплектів| видачі
------------------------------------------------------------------
     Білизна

1. Рушник           2     1

2. Рушник процедурний     1     1     2     1
  махровий

3. Рушник кухонний      1   6 міся-    4     2
                   ців

    Постільні речі

4. Наволочка верхня на    2,5    1     6
  подушку

5. Подушка пір'яна      2    10     2

6. Простирадло        2     1     6    3; 4

7. Підковдра         1,5    1     4     4

8. Матрац ватяний       1     5     1,2   4; 5

9. Ковдра літня        1     6     2
  (покривало)

10. Ковдра вовняна       1    10     1,2    6

  або напіввовняна      1     4     1,2    6

11. Килимок приліжковий    1    10     1,5

   За цією  нормою забезпечуються військові санаторії (крім
клінічних), будинки відпочинку, профілакторії, туристичні бази і
пансіонати.

   Туристичним базам речове майно за цією нормою видається за
плату.

   Кімнати лікарів  та  лікувально-діагностичних  відділень
забезпечуються з розрахунку на одну кушетку: подушка - 1 штука на
10 років, простирадла - 2 штуки на 1 рік, наволочки верхні на
подушки - 2 штуки на 1 рік, серветки на  подушку - 10 штук
на 2 роки.

_______________
Примітки: 1. Туристичним  базам замість рушників  процедурних
       махрових дозволяється видавати рушники махрові.

     2. Рушники кухонні видаються  з  розрахунку   на
       20 відсотків штатної кількості ліжок.

     3. До норми утримання простирадл включені і простирадла,
       призначені  для  спеціальних  кімнат  і  кімнат
       кліматолікування.  Норма утримання простирадл для
       кістково-туберкульозних санаторіїв становить 8 штук
       на одне ліжко.

     4. Дитячим  санаторіям  на  одне  ліжко  видаються:
       простирадла - 3 штуки на 1 рік, підковдри - 2 штуки
       на 1 рік, матрац ватяний - 1 штука на 3 роки і
       тканина бавовняна - 40 метрів на 1 рік.

     5. Норма утримання матраців для кістково-туберкульозних
       санаторіїв становить 1,5 штуки на одне ліжко.

     6. Туристичним базам і профілакторіям замість ковдр
       вовняних дозволяється видавати ковдри напіввовняні.

              Норма N 45
     забезпечення речовим майном клінічних санаторіїв
      Збройних Сил та інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість | Строк | Норма  | Номер
             | на одне |носіння,|утримання |примітки,
             | ліжко, | років | на одне |що засто-
             |штук, пар,|    | ліжко, |совується
             |комплектів|    |штук, пар,|  при
             |     |    |комплектів| видачі
------------------------------------------------------------------
1. Рушник           4     1     4

2. Рушник процедурний     2     1     4
  махровий

3. Рушник кухонний      1   6 міся-    4     1
                   ців

4. Серветка на подушку    25     3    30     2

5. Наволочка верхня на    3     1     6
  подушку

6. Подушка пір'яна      2    10     2

7. Простирадло        4     1     8

8. Підковдра         2     1     4

9. Матрац ватяний       1     5     2

10. Ковдра літня        1     6     2
  (покривало)

11. Ковдра вовняна       1    10     2

12. Килимок приліжковий    1    10     1

_______________
Примітки: 1. Рушники кухонні видаються на 20 відсотків  штатної
       кількості ліжок.

     2. Серветки  на  подушки видаються для процедурних,
       стоматологічних, фізіотерапевтичних  кабінетів  та
       кабінетів для прийому хворих - 25 штук на одну
       кушетку.

              Норма N 46
     забезпечення речовим та санітарно-господарським
      майном військовослужбовців центрів (станцій,
      відділень) переливання крові Збройних Сил та
     інших військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Ковпак медичний          50     1     1

2. Халат медичний          200     2

3. Сорочка для хірурга        50     1     1

4. Штани для хірурга         50     1     1

5. Бахіли для хірурга        100     1

6. Простирадло           150     1

7. Наволочка верхня на подушку   150     1

8. Рушник              300     1

9. Туфлі госпітальні         30     1

10. Мішок для зберігання і      50     3
  дезінфекції речей

   Норма розрахована на центр (станцію, відділення) переливання
крові, який забезпечує забір крові у 3000 донорів на рік. При
збільшенні пропускної спроможності на кожні наступні 1000 донорів
норма видачі предметів збільшується на 20 відсотків.

   На кожний центр (станцію, відділення) додатково видаються по
4 комплекти постільних речей (ковдра напіввовняна - на 4 роки,
простирадло - на 1 рік, підковдра - на 1 рік, матрац  ватяний -
на 5 років, подушка пір'яна - на 10 років), а військовослужбовцям,
які працюють на виїзді, у зимову пору року видаються валянки з
калошами гумовими - 1 пара на 3 роки та рукавиці бавовняні теплі -
1 пара на 1 рік.

_______________
Примітка. Ковпак медичний, сорочка та штани для хірурга видаються
     донорам плазми і компонентів крові.

              Норма N 47
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      медичних і ветеринарних частин і закладів
      Збройних Сил та інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------

   1. Лікарям,  середньому та молодшому медичному персоналу
    медичних підрозділів, частин та установ:

1. Ковпак медичний          3      2

2. Халат медичний          3      2     1

3. Рушник              2      1

4. Туфлі госпітальні         1      1     2

5. Сорочка для хірурга        2      1     3

6. Штани для хірурга         2      1     3

7. Бахіли для хірурга        1      1     3

   Додатково видаються:

   а) лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу, які
    працюють  в  операційних,  перев'язочних,  процедурних
    кабінетах  (у  тому  числі,  у  водолікувальних  і
    грязелікувальних кабінетах і відділеннях), гінекологічних,
    урологічних, шкірно-венерологічних відділеннях, у душових
    кімнатах     приймальних     відділень,     в
    санітарно-бактеріологічних,     клініко-діагностичних
    лабораторіях, санітарно-епідемічних, санітарно-хімічних,
    протиепідемічних підрозділах, частинах та закладах, а
    також середньому медичному персоналу,  що  працює  в
    лабораторіях:

1. Фартух прогумований        1      1

   б) лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу, що
    працюють в патологоанатомічних кабінетах, відділеннях,
    лабораторіях  і  судово-медичних  лабораторіях  та
    експертизах:

1. Фартух прогумований        1      1

2. Нарукавники прогумовані      1      1

3. Рукавиці гумові          1      1

4. Окуляри захисні безбарвні     1      3

   в) середньому та молодшому медичному персоналу, зайнятому на
роботах з дезінфекції, дератизації, змішування миш'яків та отрут і
обпилювання ними:

1. Халат бавовняний         1      2

2. Рукавиці гумові          1      1

3. Фартух прогумований        1      1     4

   2. Лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу, що
    працюють у підрозділах, частинах і установах з боротьби з
    особливо небезпечними інфекціями:

1. Халат протичумний         4      2

2. Комбінезон протичумний      3      2

3. Підшоломник протичумний      3      2

4. Костюм (сорочка і штани)     1      1     5
  спеціальний

5. Білизна натільна         2      1

6. Шкарпетки (панчохи) літні     2      1

7. Фартух прогумований        2      2

8. Нарукавники прогумовані      2      2

9. Рукавиці гумові          2      2

10. Чоботи гумові           2      2

11. Окуляри захисні безбарвні     1      3

   3. Персоналу аптек,  медичних  і  ветеринарних  складів,
    контрольно-аналітичних лабораторій:

1. Халат медичний          3      2

2. Ковпак медичний          3      2

3. Рушник              1      1

4. Фартух прогумований        1      1     6

5. Рукавиці гумові          1      1     6

6. Нарукавники прогумовані      1      1     6

7. Окуляри захисні безбарвні     1      3     6

8. Респіратор            1      3     6

   4. Лікарям, лаборантам, препараторам і санітарам вірусних
    лабораторій:

1. Фартух прогумований        1      1

2. Нарукавники прогумовані      1      2

3. Чоботи гумові           1      2

   5. Ветеринарним лікарям, середнім та молодшим спеціалістам
    ветеринарних підрозділів, частин та установ:

1. Ковпак медичний          2      2     7

2. Халат медичний          2      2

3. Рушник              2      1

   Ветеринарним лікарям, фельдшерам, ветеринарним санітарам, що
   виконують дезінфекційні роботи, додатково видаються:

1. Костюм (куртка і штани)      1      2
  спеціальний

2. Окуляри захисні безбарвні     1      3

   6. Персоналу,  який  зайнятий  доглядом  за  хворими та
    лабораторними тваринами:

1. Халат бавовняний         1      1

   7. Слухачам і курсантам медичних і ветеринарних військових
    навчальних закладів:

1. Ковпак медичний          1      2

2. Халат медичний          1      2

3. Рушник              1      1     8

4. Бахіли для хірурга        2      1

5. Туфлі госпітальні         1      1

6. Штани бавовняні          1      2

   Крім зазначених в розділі 5 предметів спецодягу для особового
складу ветеринарних установ додатково відпускаються (на одну
установу):

------------------------------------------------------------------
  Найменування предмета | Ветеринарно-|Ветеринарно-|Ветеринарно-
             |фельдшерський|епізоотичний|контрольний
             | та ветери- |  загін  |  пункт
             | нарний пункт|      |
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і           2 комплекти 4 комплекти
  штани) спеціальний          на 2 роки  на 1 рік

2. Підшоломник              2 штуки
  протичумний              на 1 рік

3. Фартух прогумований   1 штука    4 штуки
              на 1 рік   на 1 рік

4. Чоботи гумові      1 пара    4 пари
              на 2 роки   на 2 роки

_______________
Примітки: 1. Фізіотехнікам і зубним технікам видаються  халати
       медичні синього кольору.

     2. Туфлі  госпітальні  видаються  для  чергування у
       стаціонарі.

     3. Сорочки, штани та бахіли для хірургів видаються у
       відділеннях хірургічного профілю.

     4. Фартух    прогумований    видається   тільки
       військовослужбовцям, які зайняті  на  роботах  з
       дератизації.

     5. Костюм  (сорочка  і штани) спеціальний видається
       військовослужбовцям, які зайняті на  роботах  в
       стаціонарних лабораторіях.

     6. Фартух прогумований, рукавиці гумові, нарукавники
       прогумовані захисні, окуляри захисні безбарвні та
       респіратор видаються тільки військовослужбовцям, які
       зайняті на розфасовці, та фармацевтам, що працюють з
       кислотами та отруйними речовинами.

     7. Ковпак  медичний  ветеринарним  інструкторам  і
       лаборантам не видається.

     8. Рушники видаються на 25 відсотків курсантів медичних
       військових навчальних закладів і на 10 відсотків
       курсантів  ветеринарної  медицини   військового
       підрозділу цивільного навчального закладу.

              Норма N 48
      забезпечення речовим майном творчого складу
      штатних ансамблів пісні і танцю Збройних Сил
         та інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
  Концертний військовий одяг*

1. Кашкет              1      2     1

2. Кашкет-безкозирка         1      2     2

3. Кашкет-безкозирка літній     1      3     2

4. Стрічка до кашкета-безкозирки   2      2     2

5. Кітель              1      2     4; 5

6. Тужурка              1      3     3

7. Штани               1      2   2; 3; 4

8. Фланелівка            1      3     2; 3

9. Форменка             2      2     2

10. Комір формений          1      1     2

11. Сорочка              3      2     1; 3

12. Краватка             2      2     1; 3

13. Тільник з рукавами        2      2     2

14. Шкарпетки літні          4      1     6

15. Напівчеревики хромові       1      2

16. Ремінь поясний з пряжкою     1      3

17. Аксельбант з одним        1      3   3; 4; 5
  наконечником

    Репетиційний одяг

18. Фуфайка трикотажна        2      1

19. Шаровари (спідниця)        2      1     7

20. Плавки (рейтузи)         2      1     7

21. Халат шовковий          1      1     8

22. Рушник              2      1

23. Балетки              4      1

24. Тапочки шкіряні          2      1

   * Предмети  концертного  військового  одягу  видаються
військовослужбовцям та цивільному персоналу штатних військових
оркестрів, за винятком тих предметів, які вони отримують за іншими
нормами.

   В зимову  пору  року,  крім  того, цивільному персоналу
військових оркестрів видаються: шапка з овчини - на 3 роки, пальто
зимове і кашне - на 4 роки, а також усьому складу оркестру
рукавички трикотажні - 1 пара на 2 роки.

_______________
Примітки: 1. Кашкет, сорочка та краватка творчому складу штатних
       ансамблів пісні і танцю  Військово-Морських  Сил
       не видаються.

     2. Передбачені цією нормою предмети видаються творчому
       складу  штатних  ансамблів  пісні  і  танцю
       Військово-Морських Сил.

     3. Офіцерам,  мічманам,  старшинам  і матросам, які
       проходять службу за контрактом, а також цивільному
       персоналу військових ансамблів Військово-Морських Сил
       замість фланелівки видається тужурка.

       Тужурка з аксельбантом, штани, сорочка і краватка
       видаються також художнім керівникам, хормейстерам,
       диригентам  хорів,  ансамблів  пісні  і  танцю
       Військово-Морських Сил.

     4. Кітель з аксельбантом і штани видаються штатним
       ансамблям пісні і танцю.

     5. Кітель з аксельбантом творчому складу ансамблів пісні
       і танцю Військово-Морських Сил не видається.

     6. Танцюристам  ансамблів  пісні  і танцю видаються
       шкарпетки літні - 12 пар на 1 рік.

     7. Шаровари і плавки видаються чоловікам-танцюристам.
       Жінкам видаються спідниця і рейтузи.

     8. Халат шовковий видається тільки жінкам-танцюристкам.

              Норма N 49
      забезпечення спецодягом військовослужбовців,
    зайнятих на роботах в продовольчій службі Збройних
        Сил та інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
   1. Начальникам їдалень (камбузів), черговим по їдальні:

1. Куртка для кухаря         3     2     1; 2

   2. Кухарям (кокам) усіх категорій та військовослужбовцям, які
    нарізають хліб:

1. Ковпак для кухаря         2     1     2

2. Куртка для кухаря         3     1     2

3. Штани для кухаря          2     1     2

4. Фартух для кухаря         3     1     2

5. Тапочки для кухаря         2     1

6. Рушник               3     1

7. Шкарпетки літні          3     1

   3. Начальникам продовольчих складів:

1. Халат бавовняний          3     2     2

   4. Начальникам хлібопекарень, їх заступникам, інструкторам з
    хлібопечення, начальникам   відділень   хлібопечення,
    лаборантам:

1. Ковпак для кухаря         2     1     2

2. Халат бавовняний          3     2     2

   5. Пекарям усіх категорій:

1. Ковпак для кухаря         2     1     2

2. Сорочка для пекаря         3     1     2

3. Штани для кухаря          3     1     2

4. Фартух для кухаря         3     1     2

5. Рушник               3     1     2

6. Рукавиці брезентові        2     1

7. Тапочки для кухаря         2     1

8. Шкарпетки бавовняні        3     1

   6. Військовослужбовцям, зайнятим на роботах з вантаження і
    перевезення хліба:

1. Фартух для кухаря         1     1     2

2. Халат бавовняний          2     1     2

3. Рукавиці комбіновані        2     1

   7. Військовослужбовцям, зайнятим на роботах з вантаження і
    перевезення м'яса:

1. Фартух клейонковий з        1     2     3
  нагрудником

2. Рукавиці комбіновані        2     1

3. Нарукавники з клейонки       1     1     3

4. Чоботи гумові           1     2

8. Військовослужбовцям, зайнятим
  на забої худоби та обробці
  туш:

1. Фартух прогумований        1     1

2. Чоботи гумові           1     2

   9. Військовослужбовцям добового наряду їдальні:

1. Ковпак для кухаря         3     1     2

2. Фартух для кухаря         3     1     2

3. Костюм (куртка і штани)      7     1
  спеціальний

4. Чоботи гумові           3     1     3

5. Рукавички гумові          3   6 місяців    3

_______________
Примітки: 1. Черговий лікар та інші особи, які  перевіряють
       кухні-їдальні, забезпечуються куртками для кухарів за
       рахунок  наявних згідно з нормою утримання. Для
       забезпечення навчального процесу підрозділів шкіл
       молодшим спеціалістам видаються предмети спецодягу на
       50 відсотків їх спискової чисельності.

     2. Норми утримання курток, ковпаків, штанів і фартухів
       для кухарів, сорочок для пекарів, халатів бавовняних
       і рушників становлять 5 штук кожного найменування на
       кожного штатного спеціаліста.

     3. Військовослужбовцям,  зайнятим  миттям  посуду,
       видаються фартухи і нарукавники клейонкові, чоботи та
       рукавички гумові.

              Норма N 50
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      Збройних Сил та інших військових формувань,
      зайнятих виконанням різних спеціальних робіт
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
   1. Військовослужбовцям, які постійно працюють в неопалюваних
    приміщеннях складів, баз і майстерень:

1. Костюм (куртка і штани)      1     3
  утеплений

2. Валянки або чоботи фетрові     1     3     1

   2. Військовослужбовцям,       які       зайняті
    вантажно-розвантажувальними роботами та обслуговуванням
    техніки на складах (базах), начальникам складів (сховищ) і
    комірникам матеріальних засобів:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Рукавиці комбіновані        1   6 місяців

3. Фартух прогумований        1   6 місяців    2

   3. Військовослужбовцям, які працюють в лабораторіях, а також
    зайнятим на роботах з відбору проб  хімічних  продуктів
    (у тому числі служби пально-мастильних матеріалів):

1. Халат бавовняний          2     3

    Додатково видаються військовослужбовцям, які працюють в
    хімічних   лабораторіях   і   лабораторіях  служби
    пально-мастильних матеріалів, а також зайнятим на роботах
    з відбору проб хімічних продуктів:

1. Фартух прогумований        1     1

2. Рукавиці гумові          1     1

3. Рукавиці кислотолугостійкі     1     1

4. Окуляри захисні безбарвні     1     3

5. Чоботи гумові на          1     2     3
  маслобензостійкій підошві

6. Фартух захисний          2     2     4
  кислотолугостійкий

7. Нарукавники захисні        2     2     4
  кислотолугостійкі

8. Чоботи кислотолугостійкі      1     2     4
  (для роботи з кислотами та
  лугами)

   4. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах із зливання та
    наливання нафтопродуктів, слюсарям з ремонту нафтопроводів
    і складських місткостей для пального, а також на роботах
    із  зачищення  резервуарів  на  складах  пального та
    залізничних цистерн з-під нафтопродуктів:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  брезентовий

2. Рукавиці комбіновані        1   3 місяці

3. Чоботи на маслобензостійкій    1     2
  підошві гумові

   5. Начальникам і комірникам складів (сховищ) хімічних речовин
    і продуктів:

1. Костюм ізолювальний        1     2

2. Чоботи гумові           1     2

3. Рукавиці гумові          1     1

   6. Військовослужбовцям, які працюють в порохових складах, і
    піротехнікам:

1. Халат бавовняний          1     1

2. Калоші гумові           1     2

3. Рукавиці комбіновані        1   6 місяців    5

   7. Військовослужбовцям, які працюють з руйнівними хімічними
    речовинами, в тому числі акумуляторникам:

1. Костюм ізолювальний        1     2

2. Фартух прогумований        1     2

3. Рукавиці кислотолугостійкі     1     1

4. Калоші гумові           1     1

5. Окуляри захисні безбарвні     1     3

   8. Військовослужбовцям, які працюють в гальванічних цехах:

1. Фартух прогумований        1     2

2. Рукавиці кислотолугостійкі     1     1

3. Нарукавники прогумовані      1     2

4. Чоботи гумові           1     1

5. Окуляри захисні безбарвні     1     3

   9. Військовослужбовцям, які виконують електротехнічні роботи:

1. Рукавиці гумові діелектричні    1     1

2. Калоші діелектричні        1     1

   10. Військовослужбовцям,  які  зайняті  на  роботах  з
     електрогазозварювання та різання металів, біля горну та
     плавильних печей:

1. Костюм (куртка і штани) для    1     1
  зварювальників

2. Костюм (куртка і штани)      1     2     6
  утеплений для зварювальників

3. Валянки              1     3     1

4. Рукавиці брезентові        1   3 місяці

5. Шолом з світлофільтром       1     3     7

6. Окуляри світлозахисні       1     3     7

7. Калоші діелектричні        1     1     8

8. Рукавиці діелектричні       1     1     8

   11. Військовослужбовцям  -  мотористам парових установок,
     механікам радіолокаційних і гідроакустичних  станцій,
     дорожніх машин, підіймальних механізмів (кранів, копрів),
     компресорних установок та інших подібних машин, майстрам
     з ремонту матеріальної частини артилерії, мінометів,
     стрілецької зброї, радіолокаційних установок і агрегатів
     живлення:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Рукавиці брезентові        1   6 місяців

   12. Військовослужбовцям, які зайняті на земляних роботах:

1. Рукавиці брезентові        1   6 місяців

   13. Військовослужбовцям, які заряджають гармати на станках
     заряджання на  кораблях  і  на  берегових  баштових
     установках:

1. Рукавиці брезентові        1   6 місяців

   14. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах з підкування
     коней, ковалям, шевцям і лимарям:

1. Фартух брезентовий         1     1     9
  з нагрудником

2. Рукавиці брезентові        1   6 місяців    9

   15. Військовослужбовцям-складальникам і друкарям друкарень,
     картографічних підприємств:

1. Халат бавовняний          1     1

   16. Військовослужбовцям військових представництв Міноборони:

1. Берет               1     2     10

2. Костюм (куртка і штани)      1     2     10
  спеціальний

   17. Військовослужбовцям - інспекторам котлонагляду:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1     11
  спеціальний

2. Рукавиці брезентові        1     1     11

   18. Військовослужбовцям,  які  зайняті  на  роботах  з
     експлуатації котелень і теплосилових установок:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Костюм (куртка і штани)      1     1     12
  брезентовий

3. Рукавиці брезентові        1   3 місяці

4. Окуляри захисні безбарвні     1     3

5. Респіратор             1     3     13

   19. Військовослужбовцям,  які  зайняті  на  роботах  з
     експлуатації інженерних  мереж  і  санітарно-технічних
     споруд:

1. Костюм (куртка і штани)      1     2
  брезентовий

2. Рукавиці комбіновані        1   6 місяців

3. Окуляри захисні безбарвні     1     3

4. Костюм (куртка і штани       1     3     14
  з гумовими чоботами) для
  понтонерів

5. Рукавиці гумові          1     1     14

   20. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах з миття
     бойових, стройових та транспортних машин (на пост):

1. Фартух прогумований        2     3

   21. Військовослужбовцям, які зайняті на роботах з будівництва
     та ремонту кораблів, і монтажникам металоконструкцій:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Рукавиці брезентові або      1   4 місяці
  комбіновані

3. Шолом захисний           1     10

4. Окуляри захисні безбарвні     1     3

   22. Військовослужбовцям, які постійно зайняті на роботах з
     приймання та зберігання етилованого бензину і на заправці
     машин цим бензином:

1. Берет               1     1

2. Шапка із штучного хутра      1     1

3. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

4. Фартух прогумований        1     2

5. Білизна натільна          2     1

6. Рукавиці гумові          2     1

7. Рукавиці комбіновані        2     1

8. Чоботи гумові           1     1

9. Шкарпетки літні          2     1

   23. Командирам рейдових катерів, катерів-торпедоловів  та
     інших катерів, військовим лоцманам:

1. Куртка з водостійкої тканини    1     3
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

2. Штани з водостійкої тканини    1     4
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

3. Рукавиці брезентові        1   6 місяців   15

4. Рукавиці бавовняні теплі      1     1     15

   24. Військовослужбовцям, які працюють в берегових умовах з
     мінами, торпедами, силовими агрегатами, баками та на
     щитових  станціях; військовослужбовцям штатних команд
     складів  радіотехнічного  майна  з  приготування  та
     установлення радіогідроакустичних буїв:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Костюм (куртка і штани)      1     3     16
  утеплений

3. Рукавиці брезентові        1   3 місяці    16

4. Плащ брезентовий          1     3     16

5. Куртка з водостійкої тканини    1     3     17
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

   25. Військовослужбовцям, які зайняті на кабельних роботах, на
     роботах у  бономережових  партіях  і  на  станціях
     розмагнічування:

1. Куртка з водостійкої тканини    1     3
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

2. Штани з водостійкої тканини    1     4
  з утеплювачем на
  розворсованому сукні

3. Рукавиці брезентові        1   6 місяців

4. Черевики з високими берцями    1     3

5. Рукавиці гумові          4     1     18

6. Костюм ізолювальний        2     2     18

7. Чоботи гумові з високими      2     2     18
  халявами

8. Фартух прогумований        1     3     19

   26. Військовослужбовцям, які безпосередньо виконують роботи з
     ремонту, настроювання та експлуатації радіолокаційних
     станцій  та  інших  радіоелектронних  пристроїв   в
     електромагнітному полі надвисокої частоти, що перевищує
     допустимі норми, або які працюють в зоні впливу такого
     поля:

1. Комбінезон захисний від      1     3
  струму високої частоти

   27. Військовослужбовцям  гарматних  обслуг  артилерійських
     систем крупного калібру:

1. Шолом артилерійський        1     3

   28. Військовослужбовцям,  які працюють в групах антенних
     пристроїв вузлів зв'язку:

1. Костюм (куртка і штани)      1     3     20
  з водостійкої тканини з
  утеплювачем на розворсованому
  сукні

2. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

3. Плащ брезентовий          1     3

4. Рукавиці гумові          1   6 місяців

5. Рукавиці брезентові        1   6 місяців

6. Чоботи гумові           1     3

7. Підшоломник вовняний        1     3     20

8. Рукавиці бавовняні теплі      1     2     20

   29. Військовослужбовцям,  які  працюють  на  дизельних
     електростанціях і високовольтних пристроях:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Рукавиці діелектричні       1     1

3. Окуляри захисні безбарвні     1     3

4. Рукавиці комбіновані        1     1     21

5. Чоботи гумові           1     2     22

6. Калоші діелектричні        1     2     22

7. Боти діелектричні         1     3     22

8. Навушники протишумні        1     3     21

   30. Військовослужбовцям - електрикам і лінійним доглядачам:

1. Костюм (куртка і штани)      1     3
  утеплений

2. Плащ брезентовий          1     3

3. Рукавиці брезентові або      1   6 місяців
  комбіновані

4. Валянки або чоботи фетрові     1     3     1

5. Калоші діелектричні        1     2     22

6. Рукавиці діелектричні       1     2     22

   31. Військовослужбовцям групи обслуговування авіаозброєння,
     які працюють з металізованим волокном:

1. Костюм (куртка і штани)      1     3     23
  спеціальний для робіт з
  металізованим волокном

2. Рукавиці шкіряні          1     1
  (без підкладки)

3. Окуляри захисні безбарвні     1     1

4. Респіратор             1     3     13

   32. Військовослужбовцям підрозділів хімзахисту, хімічної та
     радіаційної розвідки  та  з  обслуговування  штатних
     дегазаційних машин:

1. Підшоломник вовняний        1     2

2. Рукавички вовняні         1     2

   33. Начальникам  і  технікам  радіолокаційних  станцій,
     начальникам станцій    технічного    обслуговування
     автомобілів, начальникам майстерень, старшим технікам на
     силових   агрегатах,   інженерам  ремонтних  груп
     радіолокаційних станцій, військовим ліцеїстам (для занять
     з військово-технічної підготовки):

1. Костюм (куртка і штани)      1     2
  спеціальний

   34. Військовослужбовцям, які виконують роботи на висоті або в
     шахтах та із зачищення цистерн:

1. Пояс запобіжний          1     5

2. Шолом захисний           1     5

   35. Військовослужбовцям строкової служби, які безпосередньо
     зайняті на будівельно-відбудовних роботах і експлуатації
     залізниць:

1. Костюм (куртка і штани)      1     1
  спеціальний

2. Костюм (куртка і штани)      1     2
  утеплений

3. Рукавиці комбіновані        1   6 місяців

4. Черевики з високими берцями    1     1

5. Валянки або чоботи фетрові     1     2     1

   Військовослужбовці, зайняті на виконанні робіт, що не увійшли
до цієї норми, забезпечуються спеціальним одягом відповідно до
норм безкоштовної видачі спецодягу працівникам Збройних Сил.

_______________
Примітки: 1. Валянки або чоботи фетрові у місцевостях з жарким
       кліматом не видаються.

     2. Фартухи    прогумовані    видаються   тільки
       військовослужбовцям,   які    працюють    з
       пально-мастильними матеріалами і фарбами.

     3. Чоботи гумові на маслобензостійкій підошві видаються
       тільки військовослужбовцям, які зайняті на роботах з
       відбору  проб хімічних продуктів (у тому числі
       пально-мастильних матеріалів).

     4. Фартухи, нарукавники і  чоботи  кислотолугостійкі
       відпускаються на лабораторію та видаються черговим
       для роботи з кислотами та лугами.

     5. Рукавиці комбіновані піротехнікам не видаються.

     6. Костюм  утеплений   видається   газозварникам,
       електрозварникам, різальникам вольтовою дугою, які
       працюють узимку в неопалюваних приміщеннях або поза
       приміщеннями.

     7. Шолом із світлофільтром видається  електрозварникам
       та різальникам вольтовою дугою замість  окулярів
       світлозахисних.

     8. Калоші  та  рукавиці  діелектричні  видаються
       електрозварникам і різальникам вольтовою дугою.

     9. Шевцям і лимарям  видається  фартух  бавовняний,
       рукавиці брезентові не видаються.

     10. Берет і костюм видаються військовослужбовцям, які
       безпосередньо зайняті на роботах з приймання зброї і
       техніки на підприємствах та в науково-дослідних
       установах.

     11. Костюм і рукавиці брезентові видаються інспекторам,
       які зайняті на роботах з перевірки технічного стану
       котлів,  механізмів  і  вимірювальних  приладів
       атмосферного тиску.

     12. Костюми брезентові видаються золярам.

     13. Забезпечення респіраторами здійснюється управлінням
       військами радіаційного,  хімічного,  біологічного
       захисту   Головного   управління  оперативного
       забезпечення Збройних Сил.

     14. Костюми для понтонерів і рукавиці гумові видаються
       за кількістю чергових сантехніків.

     15. Рукавиці бавовняні теплі видаються тільки військовим
       лоцманам; рукавиці брезентові їм не видаються.

     16. Костюми (куртка і  штани)  бавовняні  утеплені,
       рукавиці  та  плащі брезентові видаються тільки
       старшинам і матросам строкової служби.

     17. Куртки з водостійкої тканини з утеплювачем  на
       розворсованому сукні видаються офіцерам, мічманам,
       прапорщикам і військовослужбовцям, які проходять
       службу за контрактом.

     18. Рукавиці і чоботи гумові, костюми ізолювальні у
       зазначеній кількості видаються на кожну партію і
       станцію.

     19. Фартухи    прогумовані   видаються   тільки
       військовослужбовцям, які  зайняті  на  кабельних
       роботах.

     20. Костюми з водостійкої тканини з утеплювачем на
       розворсованому  сукні,  підшоломники  вовняні  і
       рукавиці    бавовняні    теплі    видаються
       антенникам-монтажникам,     висотникам     і
       майстрам-антенникам.

     21. Рукавиці  комбіновані  та  навушники  протишумні
       видаються тільки дизелістам.

     22. Чоботи гумові, калоші, боти і рукавиці діелектричні
       видаються тільки черговим.

     23. Забезпечення костюмами спеціальними для роботи з
       металізованим волокном  здійснюється  Повітряними
       Силами Збройних Сил.

              Норма N 51
     забезпечення військовослужбовців Збройних Сил
     та інших військових формувань постовим одягом
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Кожух для вартових        1      6

2. Кожух звичайний          2      6

3. Плащ брезентовий         2      3

4. Валянки або чоботи фетрові    2      3

5. Калоші гумові до валянків     2      3

6. Підшоломник            1      3      1

7. Жилет панцирний          2     10      2

8. Чохол до жилета панцирного    2      2

9. Шолом кулезахисний        2     10

10. Чоботи гумові           2      1

   За цією нормою забезпечуються військовослужбовці зовнішніх
вартових постів та розвідні варти військових частин, а також
супроводжувачі вантажів залізницею та водним шляхом.

_______________
Примітки: 1. Підшоломники видаються особовому складу варти,  який
       супроводжує вантажі.

     2. Жилет панцирний видається особовому  складу  варти
       по 2 комплекти на пост (сховище зберігання бойових
       машин, пального, зброї, боєприпасів тощо), а також по
       1 комплекту на кожного розвідного, начальника і
       помічника начальника  варти.  Строк  експлуатації
       пластин до панцирних жилетів - 10 років.

              Норма N 52
     забезпечення речовим майном військовослужбовців
     частин і підрозділів супроводження військових
      вантажів Збройних Сил та інших військових
          формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і штани)      1      2
  літній польовий

2. Куртка утеплена польова      1      3

3. Штани утеплені польові      1      6

4. Рукавиці бавовняні теплі     1      1

5. Мішок спальний ватяний      1      3     1

   Предмети речового майна за цією нормою видаються тільки
військовим  частинам  (підрозділам)  супроводження  військових
вантажів.

_______________
Примітка. Мішок  спальний  видається  військовослужбовцям, які
     призначені до складу варти.

              Норма N 53
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      частин і підрозділів топографічної служби
      Збройних Сил та інших військових формувань,
       які виконують польові топографічні та
        геодезичні роботи (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і штани)      1      1     1
  літній польовий

2. Куртка утеплена польова      1      2

3. Штани утеплені польові      1      4

4. Рукавиці бавовняні теплі     1      1

5. Рукавиці брезентові        1      1

6. Мішок спальний ватяний      1      3     2

7. Укладка до мішка спального    2      1     2

8. Чоботи гумові           1      1

9. Черевики з високими берцями    1      1     3

_______________
Примітки: 1. Костюм (куртка і штани) польовий військовослужбовцям
       Військово-Морських Сил не видається.

     2. Мішок спальний ватяний видається військовослужбовцям
       для розміщення в польових умовах.

     3. Черевики  з  високими берцями видаються під час
       виконання робіт у гірських районах.

              Норма N 54
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
       штатних пожежних команд Збройних Сил та
          інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Костюм (куртка і штани) із    1      5     1
  штучної важкозаймистої шкіри

2. Куртка утеплена спеціальна    1      3

3. Штани утеплені спеціальні     1      6

4. Підшоломник            1      3

5. Рукавиці брезентові        1      1

6. Костюм тепловідбивний       2     10     2

7. Рукавиці гумові          2      2     2

8. Чоботи гумові           2      2     2

9. Шолом захисний          1     10

10. Пояс рятувальний пожежний     1      3

_______________
Примітки: 1. Замість костюма із штучної важкозаймистої  шкіри
       офіцерам дозволяється видавати плащ брезентовий, а
       пожежникам - костюм (куртка і штани) брезентовий.

     2. Передбачені цією нормою предмети видаються на кожний
       пожежний автомобіль.

              Норма N 55
      забезпечення спецодягом військовослужбовців
      штатних комендантських частин і підрозділів
      Збройних Сил та інших військових формувань
            (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 | на одну | носіння, |примітки,
                 | людину, | років  |що засто-
                 |штук, пар,|      |совується
                 |комплектів|      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
1. Шолом сталевий           1     10

2. Костюм (куртка і штани) із     1      3
  штучної шкіри із знімним
  утеплювачем

3. Рукавиці білі із штучної      1      2
  шкіри або рукавички білі      2      1
  трикотажні

4. Краги білі із штучної шкіри    1      3
  до рукавиць

5. Рукавиці кирзові          1      1

6. Ремінь поясний білий із      1      3
  штучної шкіри з плечовим
  ременем і пряжкою

7. Кобура до пістолета білого     1      3     1
  кольору

   Предмети спецодягу видаються тільки під час несення служби у
комендантському наряді.

_______________
Примітка. Забезпечення  кобурами  до  пістолетів  здійснюється
     ракетно-артилерійським управлінням.

              Норма N 56
     забезпечення предметами військової форми одягу
     військовослужбовців охорони Генерального штабу
     Збройних Сил та військовослужбовців комендатур
       Управління державної охорони для несення
        служби на постах (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість |Строк носіння, років
                 | на одну |---------------------
                 | людину, |в Збройних|в Управ-
                 |штук, пар,| Силах  | лінні
                 |комплектів|     |державної
                 |     |     | охорони
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Кашкет              1      2     2

2. Кашкет літній           1           2

3. Шапка з каракулю         1           3

4. Кітель і штани          1      2     2

5. Куртка з каракулевим коміром   1           3
  та штани утеплені

6. Куртка та штани літні       1           2

7. Джемпер              1           3

8. Сорочка              2      1     1

9. Краватка             2      1     1

10. Рукавички літні білого      2      1     1
  кольору

       Взуття

11. Черевики (напівчеревики)     1      2     2
  хромові

12. Черевики з високими берцями    1           2

       Білизна

13. Фуфайка з короткими рукавами   2      1     1

     Спорядження

14. Ремінь поясний з пряжкою     1      3     3

15. Аксельбант з двома        1           3
  наконечниками

   За цією нормою забезпечується також особовий склад охорони
штабів видів Збройних Сил та інших об'єктів за рішенням начальника
Генерального штабу Збройних Сил.

   Перелік постів, для перебування на яких військовослужбовцям
встановлюється носіння військової форми  одягу,  визначається
начальником  Генерального  штабу Збройних Сил та начальником
Управління державної охорони.

   Предмети військової форми одягу призначені тільки для несення
служби військовослужбовцями на постах.

              Норма N 57
     забезпечення предметами військової форми одягу
     військовослужбовців штатних підрозділів почесної
      варти і військових оркестрів Збройних Сил
     та інших військових формувань (інвентарне майно)

----------------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|Кількість |   Строк носіння, років    | Номер
           | на одну |---------------------------------|примітки,
           | людину, | для почесної | для військових |  що
           |штук, пар,|  варти   |  оркестрів   | застосо-
           |комплектів|---------------+-----------------| вується
           |     |Київ- | видів | видів |бригад, |  при
           |     |ського|Збройних|Збройних|полків, | видачі
           |     |гарні-| Сил та | Сил та |навчаль-|
           |     | зону | опера- | опера- | них  |
           |     |   | тивних | тивних |закладів|
           |     |   | коман- | коман- |    |
           |     |   | дувань | дувань |    |
----------------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет         1    2    3     3    3

2. Кашкет літній     1    2    3     3    3

3. Берет (кашкет-     1    2    3     3    3
  безкозирка)

4. Кашкет-безкозирка   1    2    3     3    3
  літній

5. Шапка з каракулю    1    4    5

6. Шапка з овчини     1             3

7. Шинель         1    3    5

8. Комір каракулевий   1    3    5

9. Пальто зимове     1             5

10. Бушлат         1    3    3

11. Краватка до      1    3    3
  бушлата

12. Куртка зимова     1                 3
  із знімним коміром

13. Плащ-накидка      1    8    8
  з чохлом

14. Кітель і штани     1    2    3     3    3

15. Тужурка і штани    1    2    3     3    3

16. Фланелівка і      1    2    3     3    3
  штани

17. Форменка        1    2    2     2    3

18. Комір формений     1    1    1     1    2

19. Сорочка        2    1    2     2    2     1

20. Краватка        2    2    2     2    2

21. Кашне         1    2    3     3    3

22. Рукавички літні    2    1    1     1    2
  білого кольору

23. Рукавички зимові    1    1    1     1    2
  білі

    Взуття

24. Чоботи хромові     1    2    4

25. Черевики        1   строк служби   строк служби     2
  (напівчеревики)
  хромові

26. Черевики з       1   строк служби
  високими берцями

    Білизна

27. Шкарпетки літні    4    1    2     1,5   1,5

28. Шкарпетки зимові    2    1    2     1,5   1,5

   Спорядження

29. Пояс парадний     1    3    3     3    3     3
  з пряжкою

30. Ремінь поясний     1    3    3     3    3
  білий із штучної
  шкіри з пряжкою

31. Аксельбант       1    1    3     3    3
  з одним
  наконечником

   За цією нормою  забезпечується  особовий  склад  штатних
військових  оркестрів:  старшини, сержанти, солдати (матроси)
строкової служби і вихованці штатних військових оркестрів Збройних
Сил та інших військових формувань.

   Перелік гарнізонів, у яких встановлюється носіння форми одягу
підрозділів почесної варти, визначається  Генеральним  штабом
Збройних Сил та центральними органами виконавчої влади.

   Предмети військової форми одягу підрозділів почесної варти і
військових оркестрів носяться тільки під час перебування у складі
почесної варти, на парадах і концертних виступах. Зміни стосовно
кількості і строків носіння предметів військової форми одягу
підрозділів  та оркестру почесної варти Київського гарнізону
визначаються наказом Міністра оборони.

   У Київському гарнізоні особовому складу підрозділів почесної
варти і військового оркестру черевики з високими берцями видаються
для повсякденних тренувань.

   Офіцерам, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям, які
проходять службу за контрактом, видаються тільки кашкети, кітель
(тужурка) і штани, пальто зимове, сорочка і кашне білого кольору,
краватка, напівчеревики хромові, рукавички літні і зимові білого
кольору, пояс парадний з пряжкою або ремінь поясний білий із
штучної шкіри з пряжкою та аксельбант з одним наконечником. При
цьому їм продовжуються на один рік строки носіння однойменних
предметів згідно з основними нормами забезпечення.

_______________
Примітки: 1. Старшинам і матросам замість сорочок  видаються
       тільники.

     2. У Військово-Морських Силах черевики хромові видаються
       на 2 роки.

     3. Пояс парадний з пряжкою видається тільки офіцерам.

              Норма N 58
    забезпечення предметами військової парадної форми
      одягу військовослужбовців строкової служби і
      військовослужбовців, які проходять службу
       за контрактом, окремого полку Президента
          України (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість |Строк носіння, років
                 | на одну |---------------------
                 | людину, |  для  |  для
                 |штук, пар,|контрактів|строкової
                 |комплектів|     | служби
------------------------------------------------------------------
     Обмундирування

1. Берет               1     2   строк
                            служби

2. Шапка з овчини          1     2   строк
                            служби

3. Куртка зимова           1     2      2
  із знімним коміром

4. Кітель і штани          1     2      2

5. Сорочка білого кольору      2     1   строк
                            служби

6. Краватка              2     2   строк
                            служби

7. Кашне               1     2      2

8. Рукавички літні білого      2     1   строк
  кольору                       служби

9. Рукавички зимові білого      1     1   строк
  кольору                       служби

       Взуття

10. Черевики хромові         1     2   строк
                            служби

       Білизна

11. Шкарпетки літні          3     1   строк
                            служби

12. Шкарпетки зимові         1     1   строк
                            служби

     Спорядження

13. Ремінь поясний білий       1     2      2
  із штучної шкіри з пряжкою

14. Аксельбант з одним        1     2      2
  наконечником

   Предмети військової форми одягу підрозділів окремого полку
Президента України носяться тільки під час участі в парадах
військ, урочистих святкувань та перебування у звільненні.

   Військовослужбовці, які  проходять  службу за контрактом,
забезпечуються за нормою N 3 (перша група забезпечення)  з
продовженням строків носіння на один рік таких предметів речового
майна: берет, куртка зимова із знімним коміром, куртка і штани,
сорочка, краватка, кашне і черевики хромові.

   Зміни стосовно  кількості  та  строків носіння предметів
парадної військової форми одягу визначаються наказом Міністра
оборони.

( Норма 58 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1385 від 05.12.2007 )

              Норма N 59
    забезпечення предметами парадної та концертної форми
   одягу військовослужбовців і працівників Національного
      президентського оркестру (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість |Строк носіння, років
                 | на одну |---------------------
                 | людину, |  для  |
                 |штук, пар,|чоловіків | для жінок
                 |комплектів|     |
------------------------------------------------------------------
    Парадна форма одягу

1. Кашкет               1     3     3

2. Шапка з каракулю          1     5     5

3. Комір з каракулю          1     5     5

4. Пальто зимове           1     5     5

5. Кітель               1     2     2

6. Штани               1     2

7. Спідниця              1           2

8. Сорочка (блузка)          2     1     1

9. Краватка              1     1     1

10. Кашне               1     2     2

11. Рукавички літні білого       2     1     1
  кольору

12. Рукавички зимові білого      1     1     1
  кольору

13. Напівчоботи хромові утеплені    1     3

14. Чобітки хромові утеплені      1           3

15. Напівчеревики (туфлі) хромові   1     2     2

16. Шкарпетки літні          4     1

17. Колготи літні           2           1

18. Шкарпетки зимові          1     1

19. Колготи зимові           1           1

20. Пояс парадний з пряжкою      1     5     5

21. Аксельбант з одним         1     3     3
  наконечником

   Концертна форма одягу

22. Фрак і штани            1     3     3

23. Сорочка (блузка)          2     1     1

24. Сукня жіноча            1           3

25. Краватка "метелик"         1     2     2

26. Напівчеревики (туфлі)       1     2     2
  лаковані

27. Пояс із тканини          1           3

   Предмети парадної та концертної форми одягу носяться тільки
під час концертних виступів особового складу та урядових заходів.

   Перелік та строки носіння предметів особливої парадної форми
одягу,  а також зміни у парадній і концертній формі одягу
підрозділів Національного президентського оркестру визначаються
наказом Міністра оборони.

   Офіцери, прапорщики  і  військовослужбовці, які проходять
службу за контрактом, забезпечуються за основними нормами (друга
група забезпечення) з продовженням строків носіння на 1 рік таких
предметів речового майна: берет, пальто зимове, кітель і штани
(спідниця), сорочка, краватка, напівчеревики (туфлі) хромові,
напівчоботи (чобітки) хромові утеплені. При цьому їм не видаються
предмети польової форми одягу та спорядження.

              Норма N 60
     забезпечення речовим майном військовослужбовців
           миротворчих контингентів

-----------------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|   Кількість на    | Строк |Додатково| Номер
           |одну людину, штук, пар, |носіння,|при пере-|примітки,
           |    комплектів    |місяців | буванні |що засто-
           |-------------------------|    | до 12 |совується
           |помірний|жаркий|тропічний|    | місяців |при видачі
           | клімат |клімат| клімат |    |     |
-----------------------------------------------------------------------------
  Обмундирування

1. Кашкет польовий *   1        1    12

2. Панама            1        12
  бавовняна*

3. Шапка-феска      1    1        12
  трикотажна*

4. Костюм (куртка і   2    3    2     6    1     1
  штани)
  польовий **

5. Куртка утеплена    1    1    1   2 роки        2
  польова *

6. Верх знімний до        1        12         3
  куртки
  утепленої *

7. Штани утеплені    1           3 роки        2
  польові

8. Рукавички       1    1        12
  трикотажні

    Білизна

9. Фуфайка        3             6    2
  з короткими
  рукавами

10. Майка             4    6     6    3

11. Труси трикотажні   3    4         6    3

12. Труси сатинові            6     6    3

13. Косинка бавовняна       2         6    1

14. Білизна натільна   2    2        12
  трикотажна

15. Білизна тепла     1            12
  трикотажна

16. Шкарпетки літні   12   12   12     6    12

17. Шкарпетки зимові   2    2        12

    Взуття

18. Черевики       2        2     6    1     1
  з високими
  берцями **

19. Черевики           2         6    1     1
  з високими
  берцями для
  районів з
  жарким
  кліматом **

20. Чоботи гумові *            1    12

21. Тапочки казармені   1    1    1    12

   Спорядження

22. Ремінь поясний    1        1   4 роки        2
  з натуральної
  шкіри з пряжкою

23. Ремінь тканий     1    1    1    12         2; 4
  поясний
  з пряжкою *

24. Ремінь до штанів   1    1    1    12
  для військово-
  службовців-
  контрактників

25. Сумка польова     1    1    1   7 років        2
  офіцерська

26. Сумка польова для   1    1    1    12         2
  особистих речей

27. Плащ-накидка     1    1       6 років        2
  з чохлом

28. Костюм                1    12
  водозахисний

29. Сітка             1    1    12
  протимоскітна *

  Спортивне майно

30. Костюм спортивний   1    1    1    12

31. Труси спортивні    1    1        12

32. Кросівки       1    1    1    12

   За цією нормою забезпечуються військовослужбовці під час
формування та ротації миротворчих контингентів, а також ті, що
призначені у відрядження до інших держав.

   * Зазначені предмети додатково видаються на військову частину
(підрозділ) під час формування у кількості 10 відсотків її штатної
чисельності.

   ** Додатково видаються у кількості 20 відсотків штатної
чисельності.

   Запас речового майна, передбачений цією нормою, поповнюється
до встановленої кількості у період ротації військовослужбовців на
підставі поданого звіту-заявки.

   Після повернення військовослужбовців миротворчих підрозділів
до  попереднього  місця  служби  їм продовжуються (на строк
відрядження) за основною нормою забезпечення строки носіння усіх
предметів речового майна, які не використовувалися ними у період
миротворчої місії.

_______________
Примітки: 1. Військовослужбовцям,  які отримують як  спецодяг
       костюми для фахівців, а також військовослужбовцям
       льотного  та  інженерно-технічного  складу,  які
       забезпечуються спецодягом згідно з іншими нормами, ця
       норма видачі костюмів літніх польових зменшується на
       один  комплект.  Крім  того,  військовослужбовцям
       льотного та  інженерно-технічного  складу  замість
       однієї пари черевиків з високими берцями дозволяється
       видавати напівчеревики хромові.

     2. Куртки і штани утеплені польові, ремінь поясний з
       пряжкою, сумка польова і плащ-накидка з  чохлом
       видаються в рахунок основних норм забезпечення на
       зазначені строки носіння.

     3. Верх знімний до куртки утепленої польової видається
       додатково тільки тоді, коли він повинен бути іншого
       кольору (відповідно до кліматичних  умов  країни
       перебування).

     4. В районах з жарким кліматом ремінь поясний тканий з
       пряжкою видається додатково усьому особовому складу.

              Норма N 61
     забезпечення предметами індивідуального захисту
      військовослужбовців миротворчих контингентів
            (інвентарне майно)

-----------------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|   Кількість на    | Строк |Додатково| Номер
           |одну людину, штук, пар, |носіння,|при пере-|примітки,
           |    комплектів    |місяців | буванні |що засто-
           |-------------------------|    | до 12 |совується
           |помірний|жаркий|тропічний|    | місяців |при видачі
           | клімат |клімат| клімат |    |     |
-----------------------------------------------------------------------------
1. Окуляри захисні *  1    1    1    12         1

2. Запона            1    1    12
  протимоскітна *

3. Жилет        1    1    1    12
  розвантажувальний

4. Жилет панцирний   1    1    1   6 років

5. Чохол до жилета   1    1    1     6
  панцирного

6. Шолом кевларовий   1    1    1   6 років

7. Чохол до шолома   1    1    1     6
  кевларового

8. Ранець-термос для      1         12
  питної води
  з аксесуарами та
  двома
  мундштуками *

9. Плащ-накидка         1       3 роки         2
  з чохлом

10. Рукавиці       2    2    2     6    1
  брезентові

11. Штани утеплені        1       3 роки         3

12. Мішок спальний    1    1    1   3 роки         4

13. Укладка до мішка   2    2    2    12         4
  спального

14. Рушник бавовняний  4    4    4    12

15. Нарукавна      1    1    1     6
  пов'язка для
  військово-
  службовців
  військової служби
  правопорядку

   За цією нормою забезпечуються військовослужбовці під час
формування та ротації миротворчих контингентів.

   Інвентарне майно  та  предмети  індивідуального  захисту
зараховуються  у  забезпеченість  підрозділів  миротворчого
контингенту і залишаються у ньому до повного зносу, але не менше
встановленого строку. Списання та подальше використання предметів
інвентарного майна здійснюється згідно з встановленим порядком.

   * Зазначені предмети додатково видаються та завантажуються у
транспорт  військової  частини (підрозділу) при формуванні у
кількості 10 відсотків її штатної чисельності. Цей запас речового
майна  поповнюється  до встановленої норми у період ротації
військовослужбовців на підставі поданого звіту-заявки.

_______________
Примітки: 1. Окуляри захисні у районах з помірним та тропічним
       кліматом видаються  тільки  механікам-водіям  та
       екіпажам бойових машин.

     2. Плащ-накидка з чохлом видається у разі, коли її колір
       повинен бути іншим (відповідно до кліматичних умов
       країни перебування).

     3. Штани утеплені видаються в районах з жарким кліматом
       у кількості  30  відсотків  штатної  чисельності
       особового складу миротворчого підрозділу.

     4. Мішки спальні з укладками видаються у  кількості
       30 відсотків штатної чисельності особового складу
       миротворчого підрозділу.

   Крім зазначених   предметів,   підрозділи   миротворчих
контингентів та стабілізаційних сил забезпечуються інвентарними
предметами речового майна за іншими нормами забезпечення згідно з
переліками майна, встановленими Міністром оборони та керівниками
інших центральних органів виконавчої влади, з урахуванням таких
особливостей:

   ковдри байкові видаються на 2 роки,  матраци  і  подушки
ватяні - на 4 роки, чохол бавовняний до фляги - на 12 місяців;
строк експлуатації матраців і подушок ватяних у районах  з
тропічним кліматом - 3 роки;

   костюми для  фахівців  видаються тільки механікам-водіям,
екіпажам танків і бойових машин та військовослужбовцям, які
безпосередньо  здійснюють  ремонт військової та автомобільної
техніки, а також озброєння в ремонтних військових частинах і
підрозділах;

   під час формування підрозділу згідно з нормами утримання на
одну особу, на одне штатне місце бойового чергування та на одне
штатне ліжко медичного пункту видаються  по  8  простирадл,
по 4 наволочки верхні на подушки і по 8 рушників бавовняних;

   під час наступних ротацій особового складу (не раніше ніж
через 24 місяці експлуатації) щороку видаються по 3 простирадла,
3 наволочки верхні і по 4 рушники на одну особу, на одне місце
несення бойового чергування та на одне штатне ліжко медичного
пункту.

              Норма N 62
     забезпечення речовим майном формувань місцевої
       оборони об'єктів Збройних Сил та інших
       військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета |Кількість на об'єкті, штук, пар,| Строк
            |  комплектів (за літерами)  |носіння,
            |--------------------------------| років
            | А | Б | В | Г |Д |Е |Є |Ж |
------------------------------------------------------------------
1. Шолом сталевий    222 186 149 106  72 55 36 15  10

2. Костюм (куртка і
  штани) спеціальний  342 292 237 158 104 73 48 21   1

3. Костюм (куртка і   64 57 40 29  19 17  8  1   3
  штани) з водостійкої
  вогнезахисної
  тканини

4. Костюм (куртка і   36 36 27 27  15  9  4  3   3
  штани) брезентовий

5. Халат бавовняний   21 18 16 11  7  6  2  2   2
  медичний

6. Ковпак бавовняний  125 112 90 58  41 40 12  6   2
  медичний

7. Рукавиці брезентові 158 129 109 77  53 38 28  8 3 місяці

8. Рукавиці гумові    23 23 14 14  7  6  5  3   1

9. Черевики з високими  64 57 40 28  18 16  7  3   1
  берцями

10. Чоботи гумові     36 36 27 27  15  9  4  3   1

11. Ковдра байкова або  66 52 44 36  22 18  9  7   4
  напіввовняна

12. Намет табірний     9  8  6  4  3  2  1  1   2

   Перелік посад особового складу, які забезпечуються за цією
нормою, затверджує Міністр оборони. Майно за цією нормою видається
на об'єкти, на базі яких формуються загони (команди) місцевої
оборони, для створення запасів.

   З метою  проведення  навчань  на  об'єктах  дозволяється
використовувати до 20 відсотків майна, а при проведенні загальних
навчань - усе майно з подальшим приведенням його в належний вигляд
та закладенням у запаси.

   Ковдри на мирний час у запасах не утримуються. Забезпечення
ними здійснюється лише у воєнний час.

              Норма N 63
    забезпечення речовим майном працівників сторожової
     та воєнізованої охорони Збройних Сил та інших
       військових формувань (інвентарне майно)

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|Кількість | Строк носіння, років | Номер
           | на одну |-----------------------|примітки,
           | людину, | для |   для    |що засто-
           |штук, пар,|сторо- | воєнізованої |совується
           |комплектів|жової |  охорони   |  при
           |     |охорони|---------------| видачі
           |     |    |началь-|рядовий|
           |     |    |ницький| склад |
           |     |    | склад |    |
------------------------------------------------------------------
1. Кашкет        1     2    2    2

2. Шапка із штучного   1     3    3    3
  хутра

3. Костюм (куртка і   1     1    1    1
  штани)
  спеціальний

4. Куртка утеплена    1     3    3    3

5. Штани утеплені    1     6        6

6. Рукавиці       1     1        1
  бавовняні теплі

7. Рукавички       1         2
  трикотажні

8. Черевики       1     1    1    1

9. Шкарпетки літні    4     1    1    1

10. Шкарпетки зимові   2     1    1    1

11. Ремінь поясний    1             3
  тканий з пряжкою

12. Жилет панцирний    2             6    1

13. Чохол до жилета    2             2    1

14. Плащ брезентовий   2     3        3    2

15. Кожух для       1     6        6
  вартових або
  кожух звичайний    2     6        6    2

16. Шолом         2            10    1
  кулезахисний

17. Валянки        2     3        3    2
  з калошами

   За цією  нормою  забезпечуються  працівники за списковою
чисельністю сторожової та воєнізованої охорони.

_______________
Примітки: 1. Жилети панцирні і шоломи кулезахисні  видаються
       вартовим ВОХОР на зовнішні пости (по 2 штуки на пост)
       для охорони найважливіших об'єктів (бойова техніка,
       пально-мастильні матеріали, зброя і боєприпаси тощо).

       Заміна непридатного до використання чохла до жилета
       проводиться не раніше ніж після 2 років фактичного
       носіння жилета.

     2. Видача плаща брезентового, кожуха і  валянок  з
       калошами передбачена з розрахунку на кожний зовнішній
       пост.

              Норма N 64
     забезпечення спецодягом військовослужбовців і
    фахівців Збройних Сил та інших військових формувань,
     зайнятих навчанням та доглядом службових собак
            (інвентарне майно)

--------------------------------------------------------------------------
Найменування предмета|Кількість | Фахівцям, які доглядають   | Номер
           | на одну | службових собак за видами  |примітки,
           | людину, |-------------------------------|що засто-
           |штук, пар,|стройові,|розшукові,|спеціальні|совується
           |комплектів|племінні |сторожові |     |  при
           |     |     |і вартові |     | видачі
           |     |-------------------------------|
           |     |   строк носіння, років   |
--------------------------------------------------------------------------
1. Кашкет бавовняний   1     2     2          1

2. Шапка-феска      1     4     4          1
  трикотажна

3. Костюм (куртка і    1     2     2          1
  штани)
  спеціальний

4. Костюм (куртка і    1     4     4          1
  штани)
  утеплений

5. Куртка брезентова   1     2     2          2

6. Штани брезентові    1     2     2          2

7. Пальто брезентове   1     2     2          2

8. Нарукавники      1     2                2
  брезентові до
  пальта (куртки)

9. Комбінезон       1     4                3
  захисний для
  дресирувальників

10. Рукав захисний     1     4                3
  (шкіряний або
  пластмасовий)

11. Нарукавник       1   6 місяців              3
  брезентовий до
  захисного рукава

12. Халат         1     1     1     1
  (комбінезон)

13. Плащ для        1     2     2          4
  дресирувальників
  брезентовий

14. Рукавиці        1     1     1     1
  брезентові

15. Рукавиці шкіряні    1     3     3          1

   Норма забезпечення  спорядженням  для  службових собак у
військових частинах і навчальних закладах Збройних Сил та інших
військових формувань визначається наказом Міністра оборони та
керівників інших органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких
перебувають військові формування.

_______________
Примітки: 1. Предмети, передбачені цією нормою, видаються тільки
       фахівцям, які забезпечують виїзні заходи та навчання.

     2. Предмети,  передбачені  цією нормою, видаються у
       підрозділах, де за штатом до трьох собак, по 1 штуці
       і, де чотири і більше собак - по 2 штуки; у школі з
       підготовки фахівців службового  собаківництва  та
       розпліднику на кожних  п'ять  штатних  собак -
       по 2 штуки.

     3. Предмети, передбачені цією нормою, видаються тільки в
       школі з підготовки фахівців службового собаківництва
       та розпліднику з розведення собак по 1 штуці на
       кожних п'ять штатних собак і цуценят.

     4. Плащ  для  дресирувальників брезентовий видається
       тільки військовослужбовцям, зайнятим  у  навчанні
       стройових, розшукових та племінних собак.

              Норма N 65
       забезпечення милом військовослужбовців і
          працівників Збройних Сил та
          інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
 Найменування предмета | Кількість мила на одну людину | Номер
            |    в місяць, грамів    |примітки,
            |-------------------------------|що засто-
            |  на  |  на  |  на  |совується
            |туалетні | миття  |санітарно-|  при
            | потреби | у лазні |гігієнічні| видачі
            |     |     | потреби |
------------------------------------------------------------------
1. Військовослужбовці   200    100
  строкової служби

2. Курсанти військових   200    100          1
  навчальних закладів

3. Старшини, сержанти,   200    100          2
  солдати і матроси,
  які проходять службу
  за контрактом

4. Ліцеїсти        200    100

5. Військовослужбовці,   200    100
  які проходять
  навчання у школах
  прапорщиків
  (мічманів)

6. Льотний та       200               3
  інженерно-технічний
  склад Повітряних Сил

7. Офіцери, прапорщики   200
  і мічмани, які
  несуть бойове
  чергування

8. Військовослужбовці,   300    100          4
  які проходять службу
  у складі підрозділів
  миротворчих сил

9. Офіцери і        200
  прапорщики, які
  проходять службу у
  високогірній
  місцевості

10. Офіцери і мічмани    200
  плавскладу, які
  отримують харчування
  у кают-компаніях на
  кораблях і плавбазах
  з'єднань кораблів

11. Військовослужбовці,   200    100
  які перебувають на
  лікуванні в
  госпіталях,
  клініках, військових
  та корабельних
  лазаретах, медичних
  пунктах, медичних
  батальйонах та ротах
  (на одне штатне
  ліжко)

12. Військово-       200    100
  зобов'язані
  та резервісти,
  призвані на
  навчальні та
  спеціальні збори

13. Медичні працівники              100    3
  госпіталів, клінік,
  поліклінік,
  лазаретів, медичних
  батальйонів та рот,
  медичних пунктів,
  військово-
  лікувальних комісій,
  патологоанатомічних
  та санітарно-
  епідеміологічних
  лабораторій та
  загонів,
  ветеринарних
  лазаретів

14. Корабельний склад    200    100
  допоміжного флоту
  (працівники)
  на період плавання
  не менше ніж
  1 місяць

  Додатково до норми:

15. Кухарі, пекарі                100    3
  військових частин,
  кораблів, установ та
  військових
  навчальних закладів

16. Курсанти навчальних              30    3; 5
  підрозділів
  з підготовки кухарів

17. Підсобні робітники              100    3
  солдатських та
  матроських їдалень,
  їдалень військових
  навчальних закладів
  та установ

18. Спеціалісти                  100    3
  військових частин:
  механіки, мотористи,
  водії, трактористи,
  екіпажі танків та
  бойових машин,
  робітники майстерень
  та складів,
  кочегари,
  дезінфектори

19. Спеціалісти                  100    3
  корабельного складу
  та берегових баз
  з'єднань, кораблів
  (мотористи,
  механіки,
  торпедисти, мінери,
  штурмани, дизелісти,
  електрики)

20. Військовослужбовці              400    6
  підводних човнів

21. Спеціалісти                  400    3
  котельної групи
  з вугільним,
  нафтовим та
  змішаним паливом

   На туалетні потреби та миття в лазні видається мило туалетне,
на санітарно-гігієнічні потреби - мило господарське. У разі
відсутності мила туалетного дозволяється заміняти його милом
господарським і навпаки.

_______________
Примітки: 1. Така ж кількість мила видається цивільним особам, які
       поступають до військових навчальних закладів, під час
       їх перебування на казарменому положенні в період
       здавання іспитів.

     2. Мило на миття в лазні видається військовослужбовцям у
       разі, коли вони розміщені у казармі.

     3. Видається для місць загального користування.

     4. Військовослужбовці, які проходять службу у складі
       підрозділів миротворчих сил у жарких та тропічних
       кліматичних умовах, отримують мило туалетне по 500 г
       на місяць.

     5. Видається на період проведення практичних занять з
       технології  приготування  їжі, а також у період
       стажування у військових частинах.

     6. Видається тільки під час плавання.

( Норма N 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 07.02.2007 )

              Норма N 66
     витрат миючих засобів для прання речового майна
         військовослужбовців Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
  Речове майно  |Ступінь |   Витрати   | Витрати мила і
          |забруд- |  синтетичних  |  соди на один
          | нення |пральних порошків| кілограм сухого
          |речового| на один кілограм| речового майна,
          | майна | сухого речового |   грамів
          |    | майна, грамів |-------------------
          |    |         |  у   |  у
          |    |         |пом'як- |жорсткій
          |    |         | шеній  | воді
          |    |         | воді  |
          |    |-----------------+---------+---------
          |    |  у  |  у   |мило|сода|мило|сода
          |    |пом'як-|жорсткій |  |  |  |
          |    | шеній | воді  |  |  |  |
          |    | воді |     |  |  |  |
------------------------------------------------------------------
1. Сорочка верхня       33    40   28  6  36  8

2. Куртки і штани    1   22,5   27   20  3,5 24  5,5
  бавовняні
            2   25    30   22  4  28  6

            3   30    36   26  5  33  7

            4   37,5   45   33  7  42  9

3. Білизна біла     1   27    36   19 19  24 24

            2   30    40   21 21  27 27

            3   36    48   25 25  32 32

            4   45    60   32 32  40 40

4. Білизна       1   22,5   27   20  3,5 24  5,5
  кольорова
            2   25    30   22  4  28  6

            3   30    36   26  5  33  7

            4   37,5   45   33  7  42  9

   Ця норма використовується у разі прання речового  майна
військовослужбовців, які розміщені в казармах або поза пунктами
постійної дислокації військових частин.

_______________
Примітки: 1. Ступінь забруднення речового майна характеризується
       такими показниками:

       перший ступінь - легко забруднене речове майно, яке
       перший - третій раз здається в прання, або з коротким
       строком експлуатації;

       другий ступінь - середньо забруднене речове   майно
       (не затерте, без плям);

       третій ступінь - дуже забруднене  речове  майно
       (із затертими  місцями,   плямами,   побутовими
       забрудненнями);

       четвертий ступінь - особливо забруднене речове майно
       (із побутовими та виробничими забрудненнями).

     2. Для прання білизни, курток і штанів  бавовняних
       четвертого ступеня забруднення додатково до цієї
       норми видається кальцинована сода на 1 кілограм
       сухого речового майна:

        а) у пом'якшеній воді - 6 грамів для білої білизни,
       3 грами для кольорової білизни, курток і штанів
       бавовняних;

        б) у жорсткій воді - 8 грамів для білої  білизни,
       5 грамів для кольорової білизни та курток бавовняних.

     3. Ступінь  жорсткості  води  визначається місцевими
       санітарно-епідеміологічними станціями.

       Кольорова білизна (фуфайки, майки, труси) сортується
       за трьома ступенями забруднення.

       У пральнях  Міноборони  для  вибілення  білизни
       використовується перекис водню (перегідроль). Робочий
       3-відсотковий розчин перекису водню готується шляхом
       розведення   концентрованого.   За   наявності
       30-відсоткового перекису його змішують з водою у
       відповідній пропорції  1:9  (1  літр  перекису
       на 9 літрів води), а за наявності 35- відсоткового
       перекису - у пропорції  1:10,7.  Для  вибілення
       3-відсотковий  розчин перекису водню подається в
       машину після заливання мийного розчину (з розрахунку
       30  грамів 3-відсоткового розчину на 1 кілограм
       білизни).

       Норма витрати синьки: 0,6 грама на  1  кілограм
       білизни.

       У нормах передбачено витрату мила господарського з
       вмістом 60 відсотків жирних кислот та кальцинованої
       соди з вмістом 95 відсотків вуглекислого натрію.

              Норма N 67
      забезпечення обладнанням, інструментами та
      матеріалами для поточного ремонту предметів
      обмундирування та взуття військовослужбовців
         строкової служби Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
    Найменування предмета   |Кількість | Строк  | Номер
                 |     |експлуата- |примітки,
                 |     | ції, років|що засто-
                 |     |      |совується
                 |     |      |  при
                 |     |      | видачі
------------------------------------------------------------------
    Для ремонту та догляду за обмундируванням і взуттям
      (на одну кімнату побутового обслуговування)

1. Праска електрична       2 штуки     3

2. Машинка для підстригання   1 штука     3

3. Щітка для одягу        2 штуки     2

4. Ножиці кравецькі       1 штука     3

5. Електроформа для правки    1 штука    10
  головних уборів

6. Інструмент шевський в сумці  1 комплект   5
  (неповний) N 3

      Для ремонту обмундирування (на одну людину)

7. Куски тканини бавовняної    30 грамів    1

8. Нитки бавовняні армовані   400 метрів   1     1

9. Гудзики амінопластові (різні) 8 штук     1

10. Гудзики формені (металеві)  2 штуки     1     2

11. Голки швацькі ручні      2 штуки     1

   Для ремонту взуття та догляду за ним (на одну людину)

12. Підбори формовані гумові   1 пара     1     3

13. Цвяхи підборові        35 грамів    1

14. Цвяхи підошовні        10 грамів    1

15. Косяки металеві        1 пара     1

16. Шурупи до косяків       6 грамів    1

17. Крем для взуття чорного    900 грамів   1
  кольору

18. Шнурки для взуття       1 пара     1     4

19. Нитки бавовняні N 0      20 метрів    1

   Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали та
фурнітура, отримані від розпорювання речей, не придатних для
використання за прямим призначенням.

_______________
Примітки: 1. Нитки бавовняні видаються по 200 метрів кожного
       кольору.

     2. Ґудзики  формені  металеві  видаються  тільки
       військовослужбовцям Військово-Морських Сил.

     3. Підбори  гумові видаються для ремонту взуття із
       знімними підборами.

     4. Шнурки для взуття видаються для черевиків з високими
       берцями.

              Норма N 68
     забезпечення матеріалами для середнього ремонту
     предметів обмундирування, спеціального одягу та
      взуття військовослужбовців строкової служби
      Збройних Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
      Найменування предмета      | Кількість | Номер
                      |  на один |примітки,
                      |  предмет |що засто-
                      |  (пару, |совується
                      | комплект) |  при
                      |      | видачі
------------------------------------------------------------------
     Для ремонту обмундирування та спеціального одягу

1. Куски тканини шерстяної, бавовняної   по 30 грамів

2. Нитки бавовняні армовані        0,2 котушки

3. Гачки та петлі брючні          0,3 пари

4. Ґудзики амінопластові          8 штук

5. Ґудзики формені (металеві)       2 штуки     1

6. Тасьма 14-міліметрова          0,6 метра

7. Голки ручні               3 штуки   (на
                             одного
                             кравця
                             на рік)

         Для ремонту білизни натільної

8. Нитки бавовняні армовані        0,2 котушки

9. Стрічка еластична            0,3 метра

          Для ремонту постільних речей
   (у комплекті наволочка, простирадло, ковдра та рушник)

10. Куски тканини бавовняної        20 грамів

11. Нитки бавовняні армовані        1 котушка

           Для ремонту плащ-наметів

12. Нитки бавовняні N 10 або армовані    0,02 котушки

            Для ремонту взуття

13. Пластина гумова для підметок      1 пара      2

14. Пластина з гуми пористої на набійки   1 пара      3

15. Підбори формовані гумові        1 пара      2

16. Клей синтетичний            15 грамів

17. Цвяхи підборові             35 грамів

18. Цвяхи підошовні             20 грамів

19. Нитки бавовняні N 0           0,3 котушки

20. Косяки металеві             1 пара

21. Шурупи до косяків            6 грамів

22. Полотно наждачне            0,01
                      погонного
                      метра

23. Крем для взуття чорного кольору     20 грамів

   Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали та
фурнітура, отримані від розпорювання речей, не придатних для
використання  за  прямим призначенням. У військових частинах
утримується запас ремонтних матеріалів у розмірі тримісячної
потреби від запланованого річного обсягу ремонту речового майна.

_______________
Примітки: 1. Ґудзики  формені  металеві  видаються   тільки
       військовослужбовцям Військово-Морських Сил.

     2. Пластини гумові та підбори гумові видаються для
       ремонту взуття на гумовій підошві.

     3. Пластини на набійки з гуми пористої видаються для
       ремонту взуття на підошві з гуми пористої.

              Норма N 69
    забезпечення матеріалами для капітального ремонту,
    хімічного чищення та підфарбування речового майна
    військовослужбовців строкової служби Збройних Сил
         та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
      Найменування предмета     | Кількість | Номер
                     | на ремонт |примітки,
                     |   100   |що засто-
                     | предметів |совується
                     |       |  при
                     |       | видачі
------------------------------------------------------------------
      Для ремонту валянків з підшиванням повстю

1. Повсть підошовна            36 кілограмів

2. Нитки льняні взуттєві         3 кілограми

3. Вар взуттєвий             1 кілограм

       Для ремонту методом гарячої вулканізації

4. Гума сира               54 кілограми

5. Нитки льняні взуттєві         0,5 кілограма

6. Нитки бавовняні N 1          1 котушка

7. Фарба воскова чорного кольору     0,1 кілограма

          Для ремонту клейовим методом

8. Гума пориста              45 кілограмів

9. Клей нейритовий            15 кілограмів

10. Нитки льняні взуттєві         0,5 кілограма

11. Нитки бавовняні N 1          1 котушка

12. Полотно наждачне            0,5 погонного
                      метра

       Для ремонту курток бавовняних утеплених

13. Тканина бавовняна костюмна       30 кв. метрів

14. Тканина бавовняна для кишень      20 кв. метрів

15. Нитки бавовняні армовані        25 котушок

16. Ґудзики амінопластові         400 штук

       Для ремонту костюмів (куртки і штани)
            польових утеплених

17. Тканина бавовняна костюмна       60 кв. метрів

18. Тканина бавовняна для кишень 36 кв. метрів 1

19. Стрічка бавовняна кіперна 100 метрів

20. Стрічка еластична кіперна 50 метрів

21. Стрічка напівльняна 50 метрів

22. Гачки та петлі до штанів 50 пар

23. Ґудзики амінопластові 400 штук

24. Нитки бавовняні армовані 40 котушок

Для ремонту курток бавовняних, фланелівок, сорочок,
робочого плаття

25. Нитки бавовняні армовані 25 котушок

26. Ґудзики формені (металеві) 200 штук 1

27. Ґудзики амінопластові 300 штук

Для ремонту штанів бавовняних

28. Тканина бавовняна костюмна 30 кв. метрів

29. Тканина бавовняна для кишень 35 кв. метрів 2

30. Нитки бавовняні армовані 25 котушок

31. Тасьма зав'язувальна 160 метрів 3

32. Ґудзики амінопластові 200 штук

33. Гачки та петлі до штанів 20 пар 3

Для ремонту кожухів

34. Нитки бавовняні армовані 40 котушок

35. Тканина бавовняна для кишень 18 кв. метрів

36. Ґудзики амінопластові 200 штук

Для ремонту матраців ватяних

37. Тик матрацний             250 кв.
метрів

38. Нитки льняні для пікування матраців 1,2 кілограма

39. Нитки бавовняні армовані 12,5 котушки

Для ремонту халатів і костюмів маскувальних

40. Нитки бавовняні армовані 6 котушок

41. Ґудзики амінопластові 200 штук

42. Тасьма зав'язувальна 50 метрів

Для ремонту спеціального одягу

43. Тканина бавовняна або кирза двошарова 50 кв. метрів

44. Нитки бавовняні армовані 25 котушок

45. Ґудзики амінопластові 600 штук

Для ремонту наметів табірних

46. Куски від розпорювання табірних 300
наметів третьої категорії або полотно кілограмів
наметове сурове з комбінованим
просоченням

47. Тасьма фляжна 200 метрів

48. Мотузка технічна консервована або 2 кілограми
линь морський капроновий 1,5 кілограма

49. Мотузка технічна або линь морський 100
капроновий кілограмів
70 кілограмів

50. Відбійка консервована 8 кілограмів

51. Нитки бавовняні консервовані 50 котушок

52. Нитки льняні варені 1 кілограм

Для ремонту наметів УСБ-56

53. Парусина льняна або напівльняна 1400 кв.
з комбінованим просоченням метрів

54. Полотно льняне консервоване      220 кв.
метрів

55. Бязь вибілена з обробкою "ОП" 1030 кв.
метрів

56. Фланель сирова 1000 кв.
метрів

57. Тасьма фляжна 720 метрів

58. Мотузка технічна консервована 560
або линь морський капроновий кілограмів
300
кілограмів

59. Канат білований 14 кілограмів

60. Відбійка 100
кілограмів

61. Нитки бавовняні армовані 500 котушок

62. Нитки льняні варені 4,8 кілограма

Для ремонту наметів УСТ-56

63. Парусина льняна з комбінованим 800 метрів
просоченням

64. Полотно льняне консервоване 200 кв.
метрів

65. Бязь вибілена з обробкою "ОП" 200 кв.
метрів

66. Бязь гладкофарбована 200 кв.
метрів

67. Фланель сирова 700 кв.
метрів

68. Канат білований 9,6 кілограма

69. Тасьма фляжна 400 кв.
метрів

70. Мотузка технічна консервована 400 кв.
або линь морський капроновий метрів
200
кілограмів

71. Відбійка                80 кілограмів

72. Нитки бавовняні армовані 250 котушок

73. Нитки льняні варені 2,4 кілограма

Для хімічного чищення речового майна
(на 1 тонну сухого майна)

74. Уайт-спірит 250
кілограмів

75. Трихлоретилен (перхлоретилен) 400
кілограмів

76. Фільтраційний порошок 10 кілограмів 4

Для підфарбування речового майна
(на 1 тонну сухого майна)

у синій колір:

77. Барвник прямий синій світлотривкий 30 кілограмів

78. Мідний купорос 15 кілограмів

79. Двохромовокислий калій (хромпік) 15 кілограмів

80. Оцтова кислота 30-відсоткова 30 кілограмів

у чорний колір:

81. Барвник прямий чорний 3 кілограми

   Для ремонту майна використовуються в першу чергу матеріали та
фурнітура, отримані від розпорювання речей, не придатних для
використання за прямим призначенням. Розміри ґудзиків, цвяхів,
номери ниток (їх колір), гачків і петель визначаються виходячи з
назви предметів речового майна, яке підлягає ремонту.

Для забезпечення роботи підприємств у перехідний період з
мирного на воєнний час на речових базах (складах) оперативних
командувань на обліку поточного забезпечення зберігаються запаси
ремонтних матеріалів у розмірі тримісячної потреби.

_______________
Примітки: 1. Ґудзики формені металеві видаються тільки
військовослужбовцям Військово-Морських Сил.

2. Тканина бавовняна для кишень видається на
20 відсотків виробів, що підлягають ремонту.

3. Тасьма зав'язувальна, гачки та петлі до штанів
видаються для ремонту штанів до армійської форми
одягу та форми одягу берегових військ і морської
піхоти Військово-Морських Сил.

4. При чищенні майна трихлоретиленом (перхлоретиленом)
фільтраційний порошок не видається.

              Норма N 70
забезпечення підковною амуніцією військових частин
Збройних Сил та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета |Кількість | Кількість | Номер
|на одного | на одного |примітки,
| обозного | верховного|що засто-
| коня |коня на рік|совується
| на рік | | при
| | | видачі
------------------------------------------------------------------
У всіх районах, крім гірських

1. Підкови упряжні 24 штуки 1

2. Підкови верхові 24 штуки 1

3. Шипи для обозних коней:

а) до підков 168 штук 2
з чотиришиповими
отворами

б) до підков з тришиповими 120 штук 2
отворами

4. Шипи для верхових коней 72 штуки 3

5. Цвяхи для підков 1,6 1,6 1
кілограма кілограма

6. Ключ для загвинчування шипів 1 штука на 1 штука на 4
25 коней 25 коней

У гірських районах

7. Підкови упряжні 32 штуки 1

8. Підкови верхові 2 штуки 1

9. Шипи для обозних коней:

а) до підков 256 штук 2
з чотиришиповими отворами

б) до підков з тришиповими 192 штуки 2
отворами

10. Шипи для верхових коней 28 штук 3

11. Цвяхи до підков 2 2 1
кілограми кілограми

12. Ключ для загвинчування шипів 1 штука на 1 штука на 4
25 коней 25 коней

   Визначення потреби підковної амуніції провадиться на спискову
кількість коней. У військових частинах Збройних Сил поточний запас
підковної амуніції утримується не менше ніж на одне перекування
коней.

_______________
Примітки: 1. Підкови видаються з розрахунку шість перекувань
(у гірських районах 8 перекувань) на 1 рік з повною
заміною підков і двох перекувань з використанням
старих підков; цвяхи для підков видаються
по 200 грамів на одне перекування.

2. Шипи для обозних коней видаються з розрахунку 7 штук
(у гірських районах - 8 штук) на 1 підкову з чотирма
отворами та 5 штук (в гірських районах - 6 штук)
на 1 підкову з трьома отворами, у тому числі
50 відсотків гострих і 50 відсотків тупих.

3. Шипи для верхових коней видаються з розрахунку
3 штуки (в гірських районах - 4 штуки) на 1 підкову,
в тому числі 50 відсотків гострих і 50 відсотків
тупих.

4. Якщо коней менше ніж 25, то видається 1 ключ.

              Норма N 71
забезпечення амуніційною та колісною маззю
військових частин Збройних Сил
та інших військових формувань

------------------------------------------------------------------
Найменування предмета | Кількість мазі,
| яка відпускається
|на 1 рік на 1 комплект
|(предмет), кілограмів
------------------------------------------------------------------
Мазь амуніційна

1. Упряж парокінна:

у разі експлуатації 0,8

у разі зберігання 0,2

2. Упряж однокінна або пристяжна:

у разі експлуатації 0,4

у разі зберігання 0,1

3. Сідло верхове або в'ючне:

у разі експлуатації 0,6

у разі зберігання 0,05

Мазь колісна

4. Двовісний віз

у разі експлуатації 12

у разі зберігання 0,4

   Визначення потреби  мазі  проводиться за кількістю обозу
відповідно до штату у мирний час.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1444

Перелік
місцевостей України з жарким та помірним кліматом,
проходження служби в яких дає право на забезпечення
військовослужбовців речовим майном за нормами,
передбаченими для цих місцевостей

Місцевості з жарким кліматом

Автономна Республіка Крим, райони Чорного і Азовського морів (для Військово-Морських Сил)

Місцевості з помірним кліматом

Усі місцевості, крім тих, що належать до місцевостей з жарким кліматом.