Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 серпня 2003 р. N 1377
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 905 від 8 жовтня 2008
р.)

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які
можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити
дитину, та здійснення нагляду за дотриманням
прав дітей після усиновлення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 367 від 25.03.20
06
N 1134 від 19.09.20
07
N 1213 від 10.10.20
07 )

З метою реалізації положень Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) щодо усиновлення дітей Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 775 "Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 394);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. N 1108 "Про внесення змін і доповнень до Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1177).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2003 р. N 1377

Порядок
ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб,
які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду
за дотриманням прав дітей після усиновлення

( У тексті Порядку слова "відділ освіти", "Міністерство
освіти Автономної Республіки Крим, Головне управління
освіти і науки Київської міськдержадміністрації,
управління освіти і науки обласної, Севастопольської
міської державної адміністрації", "Центр з усиновлення
дітей" та "Центр" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "служба у справах неповнолітніх", "Міністерство
молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної
Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій",
"Державний департамент з усиновлення та захисту прав
дитини" та "Департамент" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 367 від 25.03.2006 )

( У тексті Порядку (крім абзацу третього пункту 4) та
додатків до нього слово "неповнолітніх" в усіх відмінках
замінено словом "дітей" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1134 від 19.09.2007 )

Облік дітей, які можуть бути усиновлені

1. Керівники закладів, у яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також посадові особи органів опіки та піклування протягом семи днів після отримання відомостей про таких дітей надсилають письмове повідомлення про них до служби у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради (далі - служба у справах дітей) за місцем походження дитини, а у разі, коли місце походження дитини не визначене, - за місцем її проживання. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

2. Служба у справах дітей протягом семи днів після надходження повідомлення про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, заносить дані про неї до книги первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - первинний облік), яка ведеться за формою згідно з додатком 1 та електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - електронний банк даних). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

3. Діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі, та підкинуті чи знайдені діти влаштовуються до дитячого закладу на підставі акта, складеного адміністрацією цього закладу у присутності представника органу внутрішніх справ або органами внутрішніх справ за формою, затвердженою МОЗ разом з МВС, а також на підставі рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем розташування пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я і документів, підготовлених службою у справах дітей.

У разі переведення або влаштування дитини до дитячого закладу іншого району (міста) разом з відповідними документами подаються відомості про те, в якій службі у справах дітей дитина перебуває на первинному обліку. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 від 25.03.2006 )

4. Якщо протягом місяця після взяття дитини на первинний облік службою у справах дітей за місцем її походження (проживання) не виявилося осіб, які бажають її усиновити або взяти під опіку чи піклування, ця служба за наявності правових підстав для усиновлення складає анкету дитини. Анкета складається також у разі, коли опікун (піклувальник) дає згоду на усиновлення дитини.

Анкета складається за зразком згідно з додатком 2 у трьох примірниках, які засвідчуються начальником (заступником начальника) служби у справах дітей, головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем складення анкети.

До анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, документів, що підтверджують правові підстави для усиновлення, висновок про стан здоров'я згідно з додатком 3, витяг з історії розвитку дитини та фотокартка дитини.

Два примірники анкети з додатками передаються відповідно до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

За наявності у дитини, взятої на первинний облік, братів або сестер у правому верхньому куті першої сторінки анкети проставляється штамп "Має братів (сестер)". ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

5. Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

на підставі отриманих анкет протягом п'яти робочих днів бере дітей, які можуть бути усиновлені, на регіональний облік;

якщо протягом місяця перебування дитини на регіональному обліку не виявилося осіб, які бажають усиновити або взяти її під опіку чи піклування, передає один примірник анкети, засвідчений Головою (заступником) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом п'яти робочих днів на підставі отриманих анкет бере дітей, які можуть бути усиновлені, на централізований облік.

У разі потреби в уточненні відомостей про дитину Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надсилає необхідні запити до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних служб у справах дітей за місцем взяття дитини на первинний облік. У таких випадках строк постановки дитини на централізований облік продовжується, але не більше ніж на 20 робочих днів. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

6. У разі зміни правового статусу дитини, яка перебуває на централізованому обліку (поновлення батьківських прав, усиновлення тощо), служба у справах дітей за місцем зміни статусу дитини протягом п'яти робочих днів повідомляє про це письмово службу у справах дітей, де дитина перебуває на первинному обліку, відповідно Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини і вносить інформацію про зміну правового статусу дитини до електронного банку даних. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

7. Служба у справах дітей за місцем взяття дитини на первинний облік дитини після закінчення річного строку перебування дитини на первинному обліку протягом семи робочих днів надсилає до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини уточнену інформацію про правовий статус, місце проживання дитини і висновок про стан її здоров'я, фізичний та розумовий розвиток, складений за формою згідно з додатком 3. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

8. Діти знімаються з первинного, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені, в разі: ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

1) поновлення батьківських прав;

2) усиновлення;

3) установлення опіки чи піклування, якщо відсутня згода опікуна чи піклувальника на усиновлення дитини;

4) досягнення повноліття;

4-1) набуття (надання) повної цивільної дієздатності; ( Пункт 8 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

5) смерті.

Облік осіб, які бажають усиновити дитину

9. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

До заяви додаються такі документи:

1) довідка про заробітну плату або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

2) копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;

3) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 4;

4) нотаріально засвідчена письмова згода на усиновлення другого з подружжя (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

5) довідка про наявність чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання;

6) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. ( Пункт 9 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

Усиновлення дітей, які є громадянами України, іноземцями, що перебувають у шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, проводиться в порядку, передбаченому для громадян України. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

10. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином України і проживає на її території, звертаються з письмовою заявою до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Крім документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці разом із заявою подають:

1) висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує їх можливість бути усиновлювачами, із зазначенням житлово-побутових умов, біографічних даних, складу сім'ї, наявності власних дітей, стану здоров'я кандидатів в усиновлювачі та їх ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження цим органом діяльності, пов'язаної з усиновленням;

2) дозвіл компетентного органу країни проживання на в'їзд і постійне проживання усиновленої дитини;

3) копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

4) довідку про наявність чи відсутність судимості, видану компетентним органом країни проживання;

5) зобов'язання заявника у місячний строк після в'їзду дитини до країни постійного проживання поставити її на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, її/його адреси) та подавати цій установі, представництву періодичний звіт, складений за формою згідно з додатком 5 (не менше ніж один раз на рік), про умови проживання і виховання дитини, надавати можливість її/його представникові спілкуватися з дитиною.

Зазначені документи підлягають легалізації (крім копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Порядок та умови прийому документів від громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, а також загальна кількість заяв від кандидатів в усиновлювачі цієї категорії осіб разом з доданими до них документами, які можуть бути прийняті протягом року, визначає Мінсім'ямолодьспорт. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

11. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою згідно з додатком 6. За бажанням заявників їм видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, будь-якої служби у справах дітей або Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, де заявникам роз'яснюються умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку з усиновленням.

12. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини протягом 20 робочих днів розглядає заяви громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, перевіряє документи, що додаються до них, на відповідність вимогам чинного законодавства.

У разі прийняття позитивного рішення Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини бере заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі.

У разі відмови у взятті на облік заявнику надсилається поштою або видається обґрунтована відповідь у письмовій формі разом з поданими ним документами. Підставами для відмови у взятті на облік є невідповідність документів вимогам, визначеним у пунктах 9, 10, 13 цього Порядку, а також наявність у документах незавірених в установленому порядку виправлень, невідповідність перекладу змісту оригіналу.

Для ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надсилає кандидатам в усиновлювачі письмове запрошення відповідно до затвердженого ним графіка.

У разі коли кандидат в усиновлювачі не з'явився у визначений день до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, він може бути запрошений повторно за умови, що строк дії документів, які містяться у справі, на момент ознайомлення з інформацією становитиме не менше ніж один місяць. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

13. Строк дії документів стосовно усиновлення - один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій видані ці документи.

На день подання Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини документів стосовно усиновлення строк їх дії повинен становити не менше ніж шість місяців, за винятком тих, для яких законодавством країни, в якій вони видані, встановлено менший строк дії. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

14. Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, служба у справах дітей та Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надають кандидатам в усиновлювачі - громадянам України інформацію про дітей, які перебувають на первинному, регіональному та централізованому обліку, і видають направлення до відповідного дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною за формою, що затверджується Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

15. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надає громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - кандидатам в усиновлювачі інформацію про дитину, яка перебуває більше року на централізованому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли кандидати в усиновлювачі бажають усиновити кілька дітей, для ознайомлення їм надається інформація про дітей, які мають братів і сестер.

Інформацію про дитину надає кандидатам в усиновлювачі Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини після надходження від служби у справах дітей письмового підтвердження, складеного за поданням керівництва закладу, де проживає дитина, в якому зазначається статус дитини на день надання інформації.

Для організації знайомства та встановлення контакту з дитиною (дітьми) кандидатам в усиновлювачі видається направлення до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за формою, що затверджується Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дитини.

Строк дії направлення - десять робочих днів після його видачі.

Разом з направленням кандидатам в усиновлювачі повертаються їх документи, прошнуровані, опечатані та завірені підписом керівника (заступника керівника) Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, із зазначенням дати та номера, за яким кандидат в усиновлювачі перебуває на обліку.

Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які за результатами ознайомлення з інформацією про дитину відмовилися від отримання направлення, можуть звернутися до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини з письмовою заявою щодо повторного ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних, про дитину, яка може бути усиновлена. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

16. Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

У разі невстановлення кандидатом в усиновлювачі контакту з дитиною районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий комітет міської, районної у місті ради у триденний строк письмово повідомляє про це орган, який видав направлення, із зазначенням причин невстановлення контакту.

Кандидат в усиновлювачі, який не встановив контакт з дитиною, повинен повернути Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини документи, видані разом з направленням. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

17. Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які не змогли встановити контакт з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, будь-якої служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, а громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці - до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини з письмовою заявою про повторне ознайомлення з інформацією про дитину, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені.

Можливість повторного ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних, кандидатам в усиновлювачі може бути надана протягом періоду, що не перевищує 45 календарних днів від дати першого ознайомлення. ( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

18. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її. ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце проживання дитини. ( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

19. Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи: ( Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

1) копію свідоцтва про народження дитини; ( Підпункт 1 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

2) копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними; ( Підпункт 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

3) копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення; ( Підпункт 3 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

4) згоду дитячого закладу, в якому проживає дитина, на її усиновлення; ( Підпункт 4 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

5) документи, які підтверджують, що батьки понад шість місяців без поважних причин не проживають з дитиною, не виявляють батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її;

6) копію висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; ( Підпункт 6 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

7) довідку керівника дитячого закладу про факт особистого знайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту між ними.

20. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та документів, зазначених у пунктах 9, 10, 14, 15 і 19 цього Порядку, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду, а громадянам України, які проживають за межами України, та іноземцям - для подання до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини для отримання згоди на усиновлення. ( Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, що усиновлюється громадянами України, які проживають за межами України, чи іноземцями, засвідчується головою (заступником голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради за місцем проживання дитини. У висновку зазначаються країна проживання кандидатів в усиновлювачі, найменування і адреса органу, що видав висновок про їх можливість бути усиновлювачами, номер, за яким кандидати в усиновлювачі перебувають на обліку в Державному департаменті з усиновлення та захисту прав дитини, та правові підстави для усиновлення дитини. До висновку додаються документи, зазначені у пункті 19 цього Порядку. ( Абзац другий пункту 20 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

21. Після отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці звертаються до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини з письмовою заявою про надання згоди на усиновлення дитини. ( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини на підставі цих документів протягом п'яти робочих днів розглядає питання про надання згоди на усиновлення дитини, готує висновок і видає його кандидатові в усиновлювачі для подання до суду.

У разі відмови в наданні згоди на усиновлення дитини Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини надає заявнику обґрунтовану відповідь у письмовій формі.

Для отримання згоди Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини на усиновлення дитини, яка має громадянство України, але проживає за її межами, громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці подають (через відповідну консульську установу чи дипломатичне представництво України або безпосередньо до Департаменту) документи, зазначені у пунктах 9 і 10 цього Порядку, а також висновок відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. ( Абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

22. У разі усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя одне з подружжя, яке бажає усиновити дитину, звертається до служби у справах дітей за місцем проживання дитини з відповідною заявою щодо надання висновку про доцільність усиновлення дитини дружини (чоловіка) та відповідність його інтересам дитини. До заяви додаються документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть одного з батьків або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх недієздатними та згода батька (матері) на усиновлення, засвідчена нотаріусом. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці подають також документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 10 цього Порядку.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження від громадянина України заяви про бажання усиновити дитину дружини (чоловіка) складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про доцільність усиновлення дитини і готує відповідний висновок.

Після проведення усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя дані про усиновлену дитину вносяться до книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою, яка ведеться за формою згідно з додатком 7. ( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

23. Кандидат в усиновлювачі має право:

ознайомитися з особовою справою дитини, яка може бути усиновлена за місцем її проживання; ( Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

провести додаткове медичне обстеження дитини, яка може бути усиновлена, у державному або комунальному закладі охорони здоров'я в присутності представника дитячого закладу та служби у справах дітей. ( Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

24. Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

Суд, що постановив рішення про усиновлення дитини іноземцем, у десятиденний строк після набрання судовим рішенням чинності подає Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини засвідчену в установленому порядку копію рішення суду.

25. Усиновлювач зобов'язаний особисто забрати дитину з місця її проживання після пред'явлення копії рішення суду про усиновлення у присутності представника служби у справах дітей. ( Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 1213 від 10.10.2007 )

26. Кандидати в усиновлювачі знімаються з обліку у разі:

1) усиновлення дитини;

2) закінчення строку дії документів стосовно усиновлення;

2-1) неповернення документів у разі невстановлення контакту з дитиною; ( Пункт 26 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

2-2) повторної відмови від отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною або невстановлення контакту з дитиною після двох отриманих направлень; ( Пункт 26 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

2-3) повторного неприбуття у визначений день до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини для ознайомлення з інформацією, що міститься у централізованому банку даних дітей, які можуть бути усиновлені; ( Пункт 26 доповнено підпунктом 2-3 згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )

3) подання кандидатом в усиновлювачі відповідної письмової заяви тощо.

Здійснення нагляду за дотриманням прав
дітей після їх усиновлення

27. Служба у справах дітей за місцем проживання усиновлювача щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряє умови її проживання та виховання. За результатами перевірки складається звіт, в якому зазначаються відомості про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, стосунки в родині. Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення.

Якщо буде виявлено порушення прав дитини, служба у справах дітей протягом місяця вживає заходів до усунення порушення та у разі потреби звертається з клопотанням до суду про скасування усиновлення.

28. МЗС реєструє усиновлених іноземцями дітей, які є громадянами України, на підставі поданої усиновлювачами копії рішення суду про усиновлення. Форма реєстру затверджується МЗС.

29. Облік дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, та нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними 18-річного віку здійснює відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України за дорученням МЗС.

Для здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини у місячний строк після отримання копії рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС копію зобов'язання усиновлювача про постановку дитини в місячний строк після в'їзду до країни постійного проживання на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, подання цій установі чи представництву періодичної інформації про умови проживання і виховання дитини, а також надання можливості її представнику спілкуватися з дитиною.

30. МЗС у місячний строк після отримання документів з Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини надсилає до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України доручення щодо постановки її на консульський облік та здійснення нагляду за дотриманням її прав.

Консульська установа чи дипломатичне представництво України здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини на підставі доручення МЗС та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права щодо захисту прав дітей і раз на рік протягом перших трьох років, а потім - через кожні три роки надсилає інформацію до МЗС для подальшої передачі її Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.

Додаток 1
до Порядку

Зразок

               КНИГА
первинного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
________________________________________________________
(служба у справах дітей)
________________________________________________________

                    Розпочато _________ 200_ р.
з N ________
Закінчено _________ 200_ р.
N __________

----------------------------------------------------------------------------
N |Дата |Від кого |Прізвище,|Дата і|Місце |Хто |Прізвище,|Місце
з/п|взяття|надійшло |ім'я, по |місце |перебу-|здійснює |ім'я, по |перебу-
|дитини|повідомлення|батькові |народ-|вання |нагляд і |батькові |вання
|на |про дитину, |дитини |ження |(прожи-|утримання|батька, |(прожи-
|облік |підстави | |дитини|вання) |дитини на|матері |вання)
| |для взяття | | |дитини |момент | |батьків
| |її на облік | | |на час |взяття її| |
| | | | |взяття |на облік | |
| | | | |її на | | |
| | | | |облік | | |
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Інші |Відомості |Заходи |Відомості |Вид влаш-|Зміна |Дата |При-
родичі, |про майно,|для збе-|про призна-|тування, |правового|подання |мітка
місце їх|житло, що |реження |чення пен- |адреса |статусу |анкети |
прожи- |належить |майна, |сії, дер- |дитини |дитини, |дитини до|
вання |дитині |житла, |жавної |після її |підстави |регіона- |
| |що нале-|допомоги |влашту- |для цього|льного |
| |жить |тощо |вання | |банку |
| |дитині | | | |даних |
----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 367 від 25.03.2006, N 1213 від 10.10.2007 )

Додаток 2
до Порядку

Зразок

             АНКЕТА ДИТИНИ
N ___________

__________________________________________________________________
(служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві
та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської,
районної у місті ради)

Відомості про дитину: ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
стать ______________ дата народження _____________________________
(число, місяць, рік)
місце народження _________________________________________________
(держава, область, район, населений пункт)
свідоцтво про народження:
номер _____________ серія _____________ дата видачі ______________
правовий статус __________________________________________________
(позбавлена батьківського піклування, сирота)
особливі прикмети ________________________________________________
(зріст, вага, колір очей, колір волосся тощо)
особливості характеру ____________________________________________
(товариська, замкнута тощо)
місце перебування (проживання) ___________________________________
(адреса)
висновок про стан здоров'я _______________________________________
__________________________________________________________________

Відомості про батьків:
мати _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
дата народження __________________________________________________
(число, місяць, рік)
місце перебування (проживання) ___________________________________
соціальна довідка ________________________________________________
(місце роботи, стан здоров'я)
батько ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
дата народження __________________________________________________
(число, місяць, рік)
місце перебування (проживання) ___________________________________
соціальна довідка ________________________________________________
(місце роботи, стан здоров'я)

Відомості про братів, сестер та інших родичів ____________________
(прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові, рік народження)
__________________________________________________________________
(місце перебування (проживання)

Правові підстави для усиновлення _________________________________
(свідоцтво про смерть батьків,
__________________________________________________________________
наявність акта про підкинення дитини, рішення суду про позбавлення
__________________________________________________________________
батьківських прав чи визнання батьків недієздатними, письмова
__________________________________________________________________
згода на усиновлення тощо)

Додаткова інформація _____________________________________________

До анкети додається фотокартка дитини.

Керівник (заступник керівника)
служби у справах дітей __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"___" __________ 200_ р.

Голова (заступник голови)
райдержадміністрації
(виконкому міської,
районної у місті ради) __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"___" __________ 200_ р.

Засвідчено:
Міністр (заступник Міністра)
молоді, сім'ї та ґендерної
політики Автономної Республіки
Крим, начальник (заступник
начальника) служби у справах
дітей обласних,
Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій
__________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"___" __________ 200_ р.

Голова (заступник голови) Ради
міністрів Автономної Республіки
Крим, голова (заступник голови)
обласної (міської)
держадміністрації __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"___" __________ 200_ р.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 367 від 25.03.2006, N 1213 від 10.10.2007 )

Додаток 3
до Порядку

Зразок

               ВИСНОВОК
про стан здоров'я, фізичний та розумовий
розвиток дитини

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
__________________________________________________________________
Дата і місце народження __________________________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання (перебування) ___________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог __________________________ ____________________________
(діагноз) (дата)
Психіатр __________________________ ____________________________
Дерматовенеролог __________________ ____________________________
Хірург (ортопед) __________________ ____________________________
Онколог
(за показаннями) __________________ ____________________________
Гематолог
(за показаннями) __________________ ____________________________
ЛОР _______________________________ ____________________________
Офтальмолог _______________________ ____________________________
Педіатр ___________________________ ____________________________
Остаточний висновок _________________________________________ шифр

Керівник лікувально-
профілактичного закладу __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. "___" __________ 200_ р.

Додаток 4
до Порядку

Зразок

               ВИСНОВОК
про стан здоров'я громадянина

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
__________________________________________________________________
Дата і місце народження __________________________________________
__________________________________________________________________
Місце проживання (перебування) ___________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Дерматовенеролог ___________________________ ___________________
(діагноз) (дата)
Психіатр ___________________________________ ___________________
Фтизіатр ___________________________________ ___________________
Терапевт ___________________________________ ___________________
Нарколог ___________________________________ ___________________

Дані лабораторного дослідження

Реакція Вассермана _______________________________________________
(дата, номер, результат)
ВІЛ-інфікованість ________________________________________________
(відповідно до законодавства) (дата, номер, результат)
Остаточний висновок ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Керівник лікувально-
профілактичного закладу __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П. "___" ____________ 200_ р.

Додаток 5
до Порядку

Зразок

                ЗВІТ
про усиновлену дитину

Попереднє прізвище та ім'я усиновленої дитини ____________________
__________________________________________________________________
Нове прізвище та ім'я усиновленої дитини _________________________
__________________________________________________________________
Дата народження усиновленої дитини _______________________________
Дата прийняття рішення суду про усиновлення, номер справи у суді
__________________________________________________________________
Місце проживання _________________________________________________
(адреса)
Стан здоров'я ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Фізичний та розумовий розвиток ___________________________________
__________________________________________________________________
Пристосування до сім'ї ___________________________________________
__________________________________________________________________
Дитячий садок, друзі, оточення сім'ї _____________________________
__________________________________________________________________
Батьки: батько _______________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
мати _______________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 200_ р.

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213
від 10.10.2007 )


Зразок Додаток 6
до Порядку

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі


Розпочато _______ 200_ р.
з N ____
Закінчено _______ 200_ р.
N ______

-----------------------------------------------------------------------------
N |Дата |Країна, |Прізвище,|Дата, номер|Дата, номер |Дата |Дата
з/п|взяття|місце |ім'я, по |направлення|документа про|прийняття |подання
|особи |прожи- |батькові,|до органу |згоду Держав-|рішення суду |інфор-
|на |вання |номер |опіки та |ного департа-|про усинов- |мації
|облік |(перебу-|паспорта |піклування |менту з уси- |лення, номер |до МЗС
| |вання) | | |новлення та |справи у суді|
| | | | |захисту прав | |
| | | | |дитини | |
-----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 від 25.03.2006 )

Додаток 7
до Порядку

Зразок

   Журнал обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою

-----------------------------------------------------------------------------
N |Прізвище,|Дата |Правові|Прізвище,|Місце |Прізвище,|Прізвище,|Дата |При-
з/п|ім'я та |народ-|підста-|ім'я та |прожи-|ім'я та |ім'я та |ви- |мітки
|по бать- |ження |ви для |побать- |вання |по бать- |по бать- |несе-|
|кові ди- |дитини|усинов-|кові |сім'ї |кові осо-|кові |ння |
|тини до | |лення |дитини |на час|би, яка |матері |ріше-|
|усиновле-| | |після |уси- |усиновила|(батька) |ння |
|ння | | |усинов- |новле-|дитину |дитини, |суду,|
| | | |лення |ння | |яку уси- |N |
| | | | |дитини| |новили |спра-|
| | | | | | | |ви |
---+---------+------+-------+---------+------+---------+---------+-----+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------------------------------------------------------------------

( Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ N 1213 від 10.10.2007 )