Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.07.2007 N 337

(Наказ скасовано на підставі Наказу
Міністерства палива та енергетики України
N 351 від 09.09.20
10)

Про затвердження та введення в дію нормативного
документа "Психофізіологічний контроль та оптимізація
поточної професійної працездатності оперативних
працівників підприємств електроенергетичної
галузі. Положення"

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) наказую:

1. Затвердити нормативний документ "Психофізіологічний контроль та оптимізація професійної працездатності оперативних працівників підприємств електроенергетичної галузі. Положення" (далі - нормативний документ) і ввести його в дію через три місяці після реєстрації в госпрозрахунковому підрозділі "Науково-інженерний енергосервісний центр інституту "Укрсільенергопроект".

2. Головному інформаційно-обчислювальному центру ДП НЕК "Укренерго" (Тарасенко О.С.):

2.1. Подати нормативний документ госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр інституту "Укрсільенергопроект" на реєстрацію.

2.2. У термін до 15 серпня 2007 року забезпечити видання нормативного документа та його розсилання енергетичним компаніям, підприємствам та організаціям на підставі замовлень і фактичної оплати.

2.3. Здійснювати моніторинг процесу впровадження нормативного документа, розроблення змін і доповнень до нього.

2.4. Організувати облік контрольних примірників нормативного документа та своєчасне інформування про внесення змін до нього.

3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В.І.) нормативний документ до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.

4. Керівникам енергетичних компаній, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави:

4.1. Забезпечити персонал підприємств необхідною кількістю примірників нормативного документа.

4.2. Забезпечити вивчення нормативного документа підлеглим персоналом та здійснити перевірку знань в установленому порядку.

4.3. Привести власні нормативні акті з охорони праці у відповідність з вимогами даного нормативного документа.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Чупруна В.П.

Міністр Ю.Бойко