Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПОСТАНОВА
18.07.2007 N 452

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2007 р. за N 918/14185

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття
N 167 від 30.03.20
18)

Про затвердження
Порядку проведення списання заборгованості
по сплаті страхових внесків
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття,
яка залишилася непогашеною
у зв'язку із відмовою у її стягненні
за рішенням суду від 18 липня 2007 року N 452

Відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), абзацу п'ятого пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), з метою визначення механізму списання заборгованості по сплаті страхових внесків на випадок безробіття, посилення контролю за її списанням у робочих органах виконавчої дирекції Фонду, правління Фонду постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв'язку із відмовою у її стягненні за рішенням суду, що додається.

2. Виконавчій редакції Фонду подати постанову до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Голова правління Фонду Н.Іванова

Затверджено
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
18.07.2007 N 452

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2007 р. за N 918/14185

Порядок
проведення списання заборгованості
по сплаті страхових внесків
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття,
яка залишилася непогашеною
у зв'язку із відмовою у її стягненні
за рішенням суду

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами державної служби зайнятості, на які покладено виконання функцій виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, списання заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, яка залишилася непогашеною у зв'язку із винесенням судами рішень про відмову в її стягненні.

2. Визнається безнадійною та підлягає списанню лише заборгованість, у стягненні якої відмовлено за рішенням суду, яке набрало законної сили.

3. Рішення про списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття приймається:

1) директором Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості - у разі, коли розмір заборгованості (з урахуванням пені та штрафів) не перевищує 1 тисячу гривень.

Прийняття рішення про списання здійснюється на підставі висновку постійно діючої комісії центру зайнятості, до якої в обов'язковому порядку залучаються працівники фінансового, юридичного відділів та відділу по роботі з роботодавцями.

Рішення про списання безнадійної заборгованості оформляється наказом керівника центру зайнятості, на обліку у якого перебуває платник страхових внесків (боржник);

2) директором Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості за погодженням із Державним центром зайнятості - у разі, коли розмір заборгованості (з урахуванням пені та штрафів) складає від 1 тисячі до 50 тисяч гривень.

У цьому разі висновок постійно діючої комісії центру зайнятості разом із документами, необхідними для розгляду питання щодо списання заборгованості, надсилається до Державного центру зайнятості на погодження.

Рішення про списання безнадійної заборгованості оформляється наказом керівника центру зайнятості, на обліку у якого перебуває платник страхових внесків (боржник).

Строк прийняття рішень про списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття директорами центрів зайнятості не може перевищувати 30 календарних днів з моменту подання документів, що підтверджують наявність ознак безнадійної заборгованості;

3) директором Державного центру зайнятості (його заступниками) - у разі, коли розмір заборгованості перевищує 50 тисяч гривень.

Інформація щодо списання такої безнадійної заборгованості доводиться до відома правління Фонду.

4. За неналежне виконання службових обов'язків посадові особи центрів зайнятості, до повноважень яких належить здійснення заходів щодо стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. Суми списаної заборгованості надалі відображаються в рядку 9 "Списано заборгованості" та рядку 10 "Списано пені" Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.01.2001 за N 30/5221 (із змінами).

Начальник юридичного управління О.Тарасенко