Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 червня 2007 р. N 839
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 266 від 29 квітня 2015
р.)

Про затвердження переліку спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42) в частині підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Взяти до відома, що студенти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2007 році, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до обраних спеціальностей.

3. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики визначити і подати до 1 березня 2008 р. Кабінетові Міністрів України перелік кваліфікацій за спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 839

               ПЕРЕЛІК
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста

------------------------------------------------------------------
| Шифр | Найменування галузі | Найменування | Код |
|галузі| знань | спеціальності | спеціа- |
| | | | льності |
|----------------------------------------------------------------|
| Освіта |
|----------------------------------------------------------------|
| 0101 |Педагогічна освіта |дошкільна освіта | 5.01010101 |
| | |----------------------+------------|
| | |початкова освіта | 5.01010201 |
| | |----------------------+------------|
| | |технологічна освіта | 5.01010301 |
| | |----------------------+------------|
| | |професійна освіта (за | 5.01010401 |
| | |профілем підготовки) | |
| | |----------------------+------------|
| | |соціальна педагогіка | 5.01010601 |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0102 |Фізичне виховання, |фізичне виховання* | 5.01020101 |
| |спорт і здоров'я | | |
| |людини | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Гуманітарні науки та мистецтво |
|----------------------------------------------------------------|
| 0201 |Культура |бібліотечна справа | 5.01020201 |
| | |----------------------+------------|
| | |народна художня | 5.01020401 |
| | |творчість | |
| | |----------------------+------------|
| | |діловодство | 5.01020501 |
| | |----------------------+------------|
| | |організація | 5.01020701 |
| | |туристичного | |
| | |обслуговування | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0202 |Мистецтво |акторське мистецтво | 5.02020101 |
| | |----------------------+------------|
| | |театрально-декораційне| 5.02020102 |
| | |мистецтво | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |хореографія*     | 5.02020201 |
| | |----------------------+------------|
| | |кіно-, телемистецтво | 5.02020301 |
| | |----------------------+------------|
| | |музичне мистецтво* | 5.02020401 |
| | |----------------------+------------|
| | |образотворче | 5.02020501 |
| | |мистецтво* | |
|----------------------------------------------------------------|
|_______________ |
| * Спеціальності, за якими передбачається присвоєння|
|кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної,|
|методичної та практичної програм підготовки відповідно до|
|галузевого стандарту педагогічної освіти. |
|----------------------------------------------------------------|
| | |дизайн | 5.02020701 |
| | |----------------------+------------|
| | |перукарське мистецтво | 5.02020702 |
| | |та декоративна | |
| | |косметика | |
| | |----------------------+------------|
| | |декоративно-прикладне | 5.02020801 |
| | |мистецтво | |
| | |----------------------+------------|
| | |естрадно-циркове | 5.02020901 |
| | |мистецтво | |
| | |----------------------+------------|
| | |художнє | 5.02021101 |
| | |фотографування | |
|----------------------------------------------------------------|
| Соціальні науки, бізнес і право |
|----------------------------------------------------------------|
| 0303 |Журналістика та |видавнича справа та | 5.03030301 |
| |інформація |редагування | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0304 |Право |правознавство | 5.03040101 |
| | |----------------------+------------|
| | |правоохоронна | 5.03040102 |
| | |діяльність | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0305 |Економіка та |інформаційна | 5.03050201 |
| |підприємництво |діяльність | |
| | |підприємства | |
| | |----------------------+------------|
| | |економіка | 5.03050401 |
| | |підприємства | |
| | |----------------------+------------|
| | |прикладна статистика | 5.03050601 |
| | |----------------------+------------|
| | |маркетингова | 5.03050701 |
| | |діяльність | |
| | |----------------------+------------|
| | |комерційна діяльність | 5.03050702 |
| | |----------------------+------------|
| | |фінанси і кредит | 5.03050801 |
| | |----------------------+------------|
| | |оціночна діяльність | 5.03050802 |
| | |----------------------+------------|

|   |           |бухгалтерський облік | 5.03050901 |
| | |----------------------+------------|
| | |товарознавство та | 5.03051001 |
| | |комерційна діяльність | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація заготівель| 5.03051002 |
| | |і товарознавство | |
| | |сільськогосподарської | |
| | |продукції | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0306 |Менеджмент і |організація | 5.03060101 |
| |адміністрування |виробництва | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація | 5.03060102 |
| | |обслуговування на | |
| | |транспорті | |
|----------------------------------------------------------------|
| Природничі науки |
|----------------------------------------------------------------|
| 0401 |Природничі науки |аналітичний контроль | 5.04010101 |
| | |якості хімічних | |
| | |сполук | |
| | |----------------------+------------|
| | |пошук та розвідка | 5.04010301 |
| | |геологічними методами | |
| | |----------------------+------------|
| | |пошук та розвідка | 5.04010302 |
| | |геофізичними методами | |
| | |----------------------+------------|
| | |пошук та розвідка | 5.04010303 |
| | |гідрогеологічними та | |
| | |інженерно-геологічними| |
| | |методами | |
| | |----------------------+------------|
| | |розвідування нафтових | 5.04010304 |
| | |та газових родовищ | |
| | |----------------------+------------|
| | |метеорологічні та | 5.04010501 |
| | |гідрологічні | |
| | |спостереження | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація та | 5.04010502 |
| | |обслуговування | |
| | |гідрометеорологічних | |
| | |вимірювальних систем | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.04010503 |
| | |метеорологічних | |
| | |радіолокаційних | |
| | |станцій | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація апаратури| 5.04010601 |
| | |контролю навколишнього| |
| | |природного середовища | |
| | |----------------------+------------|
| | |прикладна екологія | 5.04010602 |
|------+---------------------+----------------------+------------|

| 0403 |Системні науки та  |прикладна математика | 5.04030101 |
| |кібернетика | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Інженерія |
|----------------------------------------------------------------|
| 0501 |Інформатика та |обслуговування | 5.05010101 |
| |обчислювальна |програмних систем і | |
| |техніка |комплексів | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування систем | 5.05010102 |
| | |баз даних і знань | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05010201 |
| | |комп'ютерних систем і | |
| | |мереж | |
| | |----------------------+------------|
| | |розробка програмного | 5.05010301 |
| | |забезпечення | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0502 |Автоматика та |обслуговування систем | 5.05020101 |
| |управління |управління і | |
| | |автоматики | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05020102 |
| | |комп'ютеризованих | |
| | |інтегрованих і | |
| | |робототехнічних | |
| | |систем | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05020201 |
| | |засобів і систем | |
| | |автоматизації | |
| | |технологічного | |
| | |виробництва | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05020202 |
| | |автоматизованого | |
| | |теплоенергетичного | |
| | |устаткування на | |
| | |електростанціях | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05020203 |
| | |та ремонт | |
| | |автоматизованих систем| |
| | |керування рухом на | |
| | |залізничному | |
| | |транспорті | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05020204 |
| | |ремонт пристроїв | |
| | |електрозв'язку на | |
| | |транспорті | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05020205 |
| | |інтелектуальних | |
| | |інтегрованих систем | |
|------+---------------------+----------------------+------------|

| 0503 |Розробка корисних  |відкрита розробка   | 5.05030101 |
| |копалин |корисних копалин | |
| | |----------------------+------------|
| | |підземна розробка | 5.05030102 |
| | |корисних копалин | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація та ремонт| 5.05030103 |
| | |гірничого | |
| | |електромеханічного | |
| | |обладнання та | |
| | |автоматичних | |
| | |пристроїв | |
| | |----------------------+------------|
| | |шахтне і підземне | 5.05030104 |
| | |будівництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |маркшейдерська справа | 5.05030105 |
| | |----------------------+------------|
| | |буріння свердловин | 5.05030106 |
| | |----------------------+------------|
| | |механізація та | 5.05030201 |
| | |автоматизація | |
| | |торфового виробництва | |
| | |----------------------+------------|
| | |збагачення корисних | 5.05030301 |
| | |копалин | |
| | |----------------------+------------|
| | |обробка природного | 5.05030302 |
| | |каменю | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація нафтових | 5.05030401 |
| | |і газових свердловин | |
| | |----------------------+------------|
| | |випробування | 5.05030402 |
| | |свердловин на нафту і | |
| | |газ | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.05030403 |
| | |газонафтопроводів і | |
| | |газонафтосховищ | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05030404 |
| | |ремонт обладнання | |
| | |нафтових і газових | |
| | |промислів | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0504 |Металургія та |агломераційне | 5.05040101 |
| |матеріалознавство |виробництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |доменне виробництво | 5.05040102 |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво сталі і | 5.05040103 |
| | |феросплавів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво кольорових| 5.05040104 |
| | |металів і сплавів | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |переробка вторинних  | 5.05040105 |
| | |кольорових та чорних | |
| | |металів | |
| | |----------------------+------------|
| | |обробка металів | 5.05040106 |
| | |тиском | |
| | |----------------------+------------|
| | |ливарне виробництво | 5.05040201 |
| | |чорних і кольорових | |
| | |металів і сплавів | |
| | |----------------------+------------|
| | |термічна обробка | 5.05040301 |
| | |металів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05040302 |
| | |порошкових, | |
| | |композиційних виробів | |
| | |і напилення покриттів | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0505 |Машинобудування та |технічне | 5.05050201 |
| |матеріалообробка |обслуговування і | |
| | |ремонт устаткування | |
| | |підприємств | |
| | |машинобудування | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05050202 |
| | |верстатів з програмним| |
| | |управлінням і | |
| | |робототехнічних | |
| | |комплексів | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування засобів| 5.05050203 |
| | |гідромеханізації | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація та ремонт| 5.05050204 |
| | |підйомно-транспортних,| |
| | |будівельних і | |
| | |дорожніх машин і | |
| | |обладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050205 |
| | |ремонт обладнання | |
| | |металургійних | |
| | |підприємств | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050206 |
| | |ремонт обладнання | |
| | |підприємств | |
| | |будівельних | |
| | |матеріалів | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050207 |
| | |ремонт обладнання | |
| | |підприємств хімічної і| |
| | |нафтогазопереробної | |
| | |промисловості | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |експлуатація та ремонт| 5.05050208 |
| | |обладнання харчового | |
| | |виробництва | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050209 |
| | |ремонт устаткування | |
| | |підприємств торгівлі і| |
| | |громадського | |
| | |харчування | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050210 |
| | |ремонт обладнання | |
| | |підприємств | |
| | |текстильної та легкої | |
| | |промисловості | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування машин і| 5.05050211 |
| | |технологічних ліній | |
| | |пакування | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050212 |
| | |ремонт поліграфічного | |
| | |обладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація засобів | 5.05050211 |
| | |механізації та | |
| | |автоматизації | |
| | |перевантажувальних | |
| | |робіт | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.05050214 |
| | |обладнання | |
| | |фармацевтичної та | |
| | |мікробіологічної | |
| | |промисловості | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05050215 |
| | |ремонт | |
| | |геологорозвідувального| |
| | |устаткування | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація та ремонт| 5.05050216 |
| | |геофізичної апаратури | |
| | |і обладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |інструментальне | 5.05050301 |
| | |виробництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |технологія обробки | 5.05050302 |
| | |матеріалів на | |
| | |верстатах і | |
| | |автоматичних лініях | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво верстатів | 5.05050303 |
| | |з програмним | |
| | |управлінням і роботів | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |виробництво      | 5.05050304 |
| | |абразивного та | |
| | |алмазного інструменту | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05050305 |
| | |гідравлічних і | |
| | |пневматичних засобів | |
| | |автоматизації | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво двигунів | 5.05050300 |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05050307 |
| | |автомобілів і | |
| | |тракторів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05050308 |
| | |сільськогосподарських | |
| | |машин | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво підйомно- | 5.05050300 |
| | |транспортних, | |
| | |будівельних і | |
| | |дорожніх машин і | |
| | |обладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |важке машинобудування | 5.05050310 |
| | |(за видами) | |
| | |----------------------+------------|
| | |хімічне і нафтове | 5.05050311 |
| | |машинобудування (за | |
| | |видами) | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво рейкового | 5.05050312 |
| | |транспорту (за | |
| | |видами) | |
| | |----------------------+------------|
| | |зварювальне | 5.05050401 |
| | |виробництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |газоелектротермічне | 5.05050402 |
| | |нанесення покриття | |
| | |----------------------+------------|
| | |контроль якості | 5.05050403 |
| | |металів і зварних | |
| | |з'єднань | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування і | 5.05050404 |
| | |ремонт устаткування | |
| | |зварювального | |
| | |виробництва | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0506 |Енергетика та |монтаж і експлуатація | 5.05060101 |
| |енергетичне |теплоенергетичного | |
| |машинобудування |устаткування теплових | |
| | |електростанцій | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |підготовка води,   | 5.05060102 |
| | |палива і мастильних | |
| | |матеріалів на | |
| | |електростанціях | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і | 5.05060103 |
| | |обслуговування | |
| | |теплотехнічного | |
| | |устаткування і систем | |
| | |теплопостачання | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.05060104 |
| | |теплотехнічного і | |
| | |теплотехнологічного | |
| | |устаткування і систем | |
| | |теплопостачання | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і експлуатація | 5.05060201 |
| | |гідроенергетичних | |
| | |установок | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і експлуатація | 5.05060301 |
| | |теплоенергетичного | |
| | |устаткування атомних | |
| | |електростанцій | |
| | |----------------------+------------|
| | |конструювання та | 5.05060401 |
| | |експлуатація | |
| | |парогенераторного | |
| | |обладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |конструювання та | 5.05060402 |
| | |виробництво турбінних | |
| | |установок | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і | 5.05060403 |
| | |обслуговування | |
| | |холодильно- | |
| | |компресорних машин та | |
| | |установок | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0507 |Електротехніка та |монтаж і експлуатація | 5.05070101 |
| |електромеханіка |електроустаткування | |
| | |електростанцій і | |
| | |енергосистем | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво, монтаж і | 5.05070102 |
| | |експлуатація ліній | |
| | |електропередачі | |
| | |----------------------+------------|
| | |електропостачання | 5.05070103 |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і експлуатація | 5.05070104 |
| | |електроустаткування | |
| | |підприємств і | |
| | |цивільних споруд | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |виробництво      | 5.05070105 |
| | |електроосвітлювальних | |
| | |приладів і установок | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і експлуатація | 5.05070106 |
| | |засобів | |
| | |диспетчерського та | |
| | |технологічного | |
| | |керування електричними| |
| | |системами | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і експлуатація | 5.05070107 |
| | |засобів автоматики | |
| | |електричних систем | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і | 5.05070108 |
| | |обслуговування | |
| | |електрообладнання | |
| | |аеропортів | |
| | |----------------------+------------|
| | |світлотехнічне | 5.05070109 |
| | |забезпечення | |
| | |видовищних заходів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05070201 |
| | |електричних машин і | |
| | |апаратів | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і | 5.05070202 |
| | |обслуговування | |
| | |електричних машин і | |
| | |апаратів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.050702011|
| | |автоматизованих | |
| | |електротермічних | |
| | |систем | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація, ремонт і| 5.05070204 |
| | |енергопостачання | |
| | |міського | |
| | |електротранспорту | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування та | 5.05070205 |
| | |ремонт | |
| | |електроустаткування | |
| | |автомобілів і | |
| | |тракторів | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0508 |Електроніка |конструювання, | 5.05080201 |
| | |виготовлення та | |
| | |технічне | |
| | |обслуговування виробів| |
| | |електронної техніки | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |виробництво      | 5.05080202 |
| | |електронних та | |
| | |електричних засобів | |
| | |автоматизації | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво та | 5.05080301 |
| | |експлуатація відео-, | |
| | |аудіотехніки та | |
| | |кіноустановок | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0509 |Радіотехніка, |конструювання, | 5.05090101 |
| |радіоелектронні |виробництво та | |
| |апарати та зв'язок |технічне | |
| | |обслуговування | |
| | |радіотехнічних | |
| | |пристроїв | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічна експлуатація | 5.05090102 |
| | |радіоелектронного | |
| | |устаткування | |
| | |повітряних суден | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічна експлуатація | 5.05090103 |
| | |наземних засобів | |
| | |радіоелектронного | |
| | |забезпечення польотів | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.05090104 |
| | |радіотехнічних систем | |
| | |та пристроїв | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво, | 5.05090201 |
| | |обслуговування та | |
| | |ремонт електронної | |
| | |побутової апаратури | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05090301 |
| | |і ремонт станційного | |
| | |обладнання | |
| | |електрозв'язку | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічне | 5.05090302 |
| | |обслуговування і | |
| | |ремонт апаратури | |
| | |зв'язку та оргтехніки | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05090303 |
| | |і ремонт обладнання | |
| | |лінійних споруд | |
| | |електрозв'язку та | |
| | |абонентських | |
| | |пристроїв | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво апаратури | 5.05090104 |
| | |автоматичного | |
| | |електрозв'язку | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05090305 |
| | |обладнання підприємств| |
| | |зв'язку | |

|   |           |----------------------+------------|
| | |монтаж, технічне | 5.05090300 |
| | |обслуговування і | |
| | |ремонт обладнання | |
| | |радіозв'язку, | |
| | |радіомовлення та | |
| | |телебачення | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05090307 |
| | |і ремонт систем | |
| | |зв'язку рухомої | |
| | |служби | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05090308 |
| | |та експлуатація | |
| | |апаратних засобів | |
| | |інформатизації | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація та | 5.05090401 |
| | |експлуатація поштового| |
| | |зв'язку | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.05090402 |
| | |і ремонт засобів | |
| | |механізації та | |
| | |автоматизації | |
| | |підприємств поштового | |
| | |зв'язку | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0510 |Метрологія, |радіотехнічні | 5.05100101 |
| |вимірювальна техніка |вимірювання | |
| |та інформаційно- |----------------------+------------|
| |вимірювальні |електротеплотехнічні | 5.05100102 |
| |технології |вимірювання | |
| | |----------------------+------------|
| | |механічні вимірювання | 5.05100103 |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво та | 5.05100301 |
| | |обслуговування | |
| | |авіаційних приладів і | |
| | |електрообладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво оптичних і| 5.05100401 |
| | |оптико-електронних | |
| | |приладів | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0511 |Авіаційна та ракетно-|виробництво авіаційних| 5.05110101 |
| |космічна техніка |літальних апаратів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво ракетно- | 5.05110102 |
| | |космічних літальних | |
| | |апаратів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво авіаційних| 5.05110201 |
| | |двигунів | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |обслуговування    | 5.05110301 |
| | |пілотажно-навігаційних| |
| | |комплексів | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.05110302 |
| | |авіаційних | |
| | |електрифікованих | |
| | |комплексів | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0512 |Морська техніка |суднокорпусобудування | 5.05120101 |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.05120102 |
| | |суднового обладнання | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і проектування | 5.05120103 |
| | |суднових машин і | |
| | |механізмів | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж і | 5.05120104 |
| | |обслуговування | |
| | |електроустаткування | |
| | |суднового | |
| | |електрообладнання | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0513 |Хімічна технологія та|виробництво органічних| 5.05130101 |
| |інженерія |речовин | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05130102 |
| | |неорганічних речовин | |
| | |----------------------+------------|
| | |переробка нафти і | 5.05130103 |
| | |газу | |
| | |----------------------+------------|
| | |коксохімічне | 5.05130104 |
| | |виробництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво твердих | 5.05130105 |
| | |хімічних речовин | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво обладнання| 5.05130106 |
| | |з високоенергетичними | |
| | |і швидкодіючими | |
| | |сполуками | |
| | |----------------------+------------|
| | |виготовлення виробів і| 5.05130107 |
| | |покриттів із | |
| | |полімерних матеріалів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво | 5.05130108 |
| | |кінофотоматеріалів і | |
| | |магнітних носіїв | |
| | |----------------------+------------|
| | |виготовлення | 5.05130109 |
| | |тугоплавких | |
| | |неметалевих і | |
| | |силікатних матеріалів | |
| | |і виробів | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |виробництво      | 5.05130110 |
| | |високомолекулярних | |
| | |сполук | |
| | |----------------------+------------|
| | |хіміко-механічна | 5.05130111 |
| | |переробка деревини і | |
| | |деревних матеріалів | |
| | |----------------------+------------|
| | |опоряджувальне | 5.05130201 |
| | |виробництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |технологія обробки | 5.05130202 |
| | |шкіри та хутра | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування і | 5.05130203 |
| | |ремонт обладнання | |
| | |підприємств хімічної | |
| | |та нафтогазопереробної| |
| | |промисловості | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0514 |Біотехнологія |біохімічне | 5.05140101 |
| | |виробництво | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0515 |Видавничо- |друкарське | 5.05150101 |
| |поліграфічна справа |виробництво | |
| | |----------------------+------------|
| | |розробка, виготовлення| 5.05150102 |
| | |та оформлення | |
| | |пакувань | |
| | |----------------------+------------|
| | |комп'ютерна обробка | 5.05150103 |
| | |текстової, графічної | |
| | |та образної | |
| | |інформації | |
| | |----------------------+------------|
| | |дизайн друкованої | 5.05150104 |
| | |продукції | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0516 |Текстильна та легка |первинна обробка | 5.05160101 |
| |промисловість |волокнистих | |
| | |матеріалів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво та дизайн | 5.05160102 |
| | |пряжі | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво та дизайн | 5.05160103 |
| | |тканин і трикотажу | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво та дизайн | 5.05160104 |
| | |нетканих текстильних | |
| | |матеріалів | |
| | |----------------------+------------|
| | |швейне виробництво | 5.05160201 |
| | |----------------------+------------|
| | |виготовлення виробів | 5.05160202 |
| | |із шкіри | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |моделювання та    | 5.05160203 |
| | |конструювання | |
| | |промислових виробів | |
| | |----------------------+------------|
| | |кольорування і художнє| 5.05160204 |
| | |оздоблення виробів | |
| | |легкої промисловості | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво та дизайн | 5.05160205 |
| | |взуття, | |
| | |шкіргалантерейних і | |
| | |лимарних виробів | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0517 |Харчова промисловість|виробництво харчової | 5.05170101 |
| |та переробка |продукції | |
| |сільськогосподарської|----------------------+------------|
| |продукції |консервування | 5.05170102 |
| | |----------------------+------------|
| | |зберігання і переробка| 5.05170103 |
| | |зерна | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво хліба, | 5.05170104 |
| | |кондитерських, | |
| | |макаронних виробів і | |
| | |харчових концентратів | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво цукристих | 5.05170105 |
| | |речовин та | |
| | |полісахаридів | |
| | |----------------------+------------|
| | |бродильне виробництво | 5.05170106 |
| | |і виноробство | |
| | |----------------------+------------|
| | |виробництво жирів і | 5.05170107 |
| | |жирозамінників | |
| | |----------------------+------------|
| | |зберігання, | 5.05170108 |
| | |консервування та | |
| | |переробка плодів і | |
| | |овочів | |
| | |----------------------+------------|
| | |зберігання, | 5.05170100 |
| | |консервування та | |
| | |переробка м'яса | |
| | |----------------------+------------|
| | |зберігання, | 5.05170110 |
| | |консервування та | |
| | |переробка риби і | |
| | |морепродуктів | |
| | |----------------------+------------|
| | |зберігання, | 5.05170151 |
| | |консервування та | |
| | |переробка молока | |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 0518 |Обробка деревини |лісозаготівля та | 5.05180101 |
| | |первинна обробка | |
| | |деревини | |

|   |           |----------------------+------------|
| | |обробка деревини | 5.05180102 |
| | |----------------------+------------|
| | |виготовлення меблів | 5.05180103 |
|----------------------------------------------------------------|
| Будівництво та архітектура |
|----------------------------------------------------------------|
| 0601 |Будівництво та |будівництво та | 5.06010101 |
| |архітектура |експлуатація будівель | |
| | |і споруд | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж промислового | 5.06010102 |
| | |устаткування | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво | 5.06010103 |
| | |гідротехнічних споруд | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво та | 5.06010104 |
| | |експлуатація міських | |
| | |шляхів сполучення | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.06010105 |
| | |електротехнічного | |
| | |обладнання та | |
| | |автоматичного | |
| | |устаткування будівель | |
| | |і споруд | |
| | |----------------------+------------|
| | |виготовлення металевих| 5.06010100 |
| | |конструкцій | |
| | |----------------------+------------|
| | |виготовлення | 5.06010107 |
| | |будівельних деталей і | |
| | |конструкцій | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво, | 5.06010108 |
| | |обслуговування і | |
| | |ремонт залізничних | |
| | |колій | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво, | 5.06010109 |
| | |експлуатація і ремонт | |
| | |автомобільних доріг та| |
| | |аеродромів | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво мостів та | 5.06010110 |
| | |інших штучних споруд | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво тунелів та| 5.06010111 |
| | |метрополітенів | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво теплових і| 5.06010112 |
| | |атомних | |
| | |електростанцій | |
| | |----------------------+------------|
| | |монтаж, обслуговування| 5.06010113 |
| | |устаткування і систем | |
| | |газопостачання | |

|   |           |----------------------+------------|
| | |монтаж і | 5.06010114 |
| | |обслуговування | |
| | |внутрішніх санітарно- | |
| | |технічних систем і | |
| | |вентиляції | |
| | |----------------------+------------|
| | |опорядження будівель і| 5.06010115 |
| | |споруд та будівельний | |
| | |дизайн | |
| | |----------------------+------------|
| | |архітектурне | 5.06010201 |
| | |проектування та | |
| | |внутрішній інтер'єр | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.06010301 |
| | |устаткування систем | |
| | |водопостачання і | |
| | |водовідведення | |
| | |----------------------+------------|
| | |будівництво, | 5.06010302 |
| | |обслуговування і | |
| | |ремонт | |
| | |гідромеліоративних | |
| | |споруд | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транспорт |
|----------------------------------------------------------------|
| 0701 |Транспорт і |організація та | 5.07010101 |
| |транспортна |регулювання дорожнього| |
| |інфраструктура |руху | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація перевезень| 5.07010102 |
| | |і управління на | |
| | |автомобільному | |
| | |транспорті | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація перевезень| 5.07010103 |
| | |і управління на | |
| | |залізничному | |
| | |транспорті | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація авіаційних| 5.07010104 |
| | |перевезень | |
| | |----------------------+------------|
| | |організація перевезень| 5.07010105 |
| | |і перевантажень на | |
| | |водному транспорті | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування | 5.07010201 |
| | |повітряного руху | |
| | |----------------------+------------|
| | |льотна експлуатація | 5.07010202 |
| | |повітряних суден | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічне | 5.07010301 |
| | |обслуговування | |
| | |повітряних суден і | |
| | |двигунів | |
| | |----------------------+------------|

|   |           |технічне       | 5.07010302 |
| | |обслуговування засобів| |
| | |механізації та | |
| | |автоматизації в | |
| | |аеропортах | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічне | 5.07010303 |
| | |обслуговування засобів| |
| | |зберігання, | |
| | |транспортування та | |
| | |заправлення пально- | |
| | |мастильними | |
| | |матеріалами | |
| | |----------------------+------------|
| | |судноводіння на | 5.07010401 |
| | |морських шляхах | |
| | |----------------------+------------|
| | |судноводіння на | 5.07010402 |
| | |внутрішніх водних | |
| | |шляхах | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація суднових | 5.07010403 |
| | |енергетичних | |
| | |установок | |
| | |----------------------+------------|
| | |судноводіння та | 5.07010404 |
| | |експлуатація суднових | |
| | |енергетичних установок| |
| | |на внутрішніх водних | |
| | |шляхах | |
| | |----------------------+------------|
| | |судноводіння та | 5.07010405 |
| | |експлуатація морських | |
| | |рибопромислових суден | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.07010406 |
| | |обладнання | |
| | |радіозв'язку та | |
| | |електрорадіонавігація | |
| | |суден | |
| | |----------------------+------------|
| | |експлуатація | 5.07010407 |
| | |електрообладнання та | |
| | |автоматики суден | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічне | 5.07010501 |
| | |обслуговування, ремонт| |
| | |та експлуатація | |
| | |тягового рухомого | |
| | |складу | |
| | |----------------------+------------|
| | |технічне | 5.07010502 |
| | |обслуговування і | |
| | |ремонт вагонів | |
| | |----------------------+------------|
| | |обслуговування і | 5.07010503 |
| | |ремонт залізничних | |
| | |споруд та об'єктів | |
| | |колійного | |
| | |господарства | |

|   |           |----------------------+------------|
|   |           |технічне       | 5.07010504 |
|   |           |обслуговування і   |      |
|   |           |ремонт пристроїв   |      |
|   |           |електропостачання   |      |
|   |           |залізниць       |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |обслуговування    | 5.07010601 |
|   |           |транспортних засобів |      |
|   |           |високої прохідності  |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |обслуговування та   | 5.07010602 |
|   |           |ремонт автомобілів і |      |
|   |           |двигунів       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Геодезія та землеустрій           |
|----------------------------------------------------------------|
| 0801 |Геодезія та     |геодезичні роботи та | 5.08010101 |
|   |землеустрій     |експлуатація     |      |
|   |           |геодезичного     |      |
|   |           |обладнання      |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |землевпорядкування  | 5.08010102 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |картографічні роботи | 5.08010103 |
|----------------------------------------------------------------|
|Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції |
|----------------------------------------------------------------|
| 0901 |Сільське господарство|промислове квітництво | 5.09010101 |
|   |і лісництво     |----------------------+------------|
|   |           |організація і     | 5.09010102 |
|   |           |технологія ведення  |      |
|   |           |фермерського     |      |
|   |           |господарства     |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |виробництво і     | 5.09010103 |
|   |           |переробка продукції  |      |
|   |           |рослинництва     |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |виробництво і     | 5.09010201 |
|   |           |переробка продукції  |      |
|   |           |тваринництва     |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |бджільництво     | 5.09010202 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |звірівництво     | 5.09010203 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |лісове господарство  | 5.09010301 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |мисливське      | 5.09010302 |
|   |           |господарство     |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |зелене будівництво і | 5.09010303 |
|   |           |садово-паркове    |      |
|   |           |господарство     |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |природно-заповідна  | 5.09010304 |
|   |           |справа        |      |
|------+---------------------+----------------------+------------|

| 0902 |Рибне господарство та|рибництво та     | 5.09020101 |
|   |аквакультура     |аквакультура     |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |експлуатація техніки | 5.09020102 |
|   |           |промислового     |      |
|   |           |рибальства та     |      |
|   |           |аквакультури     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|     Техніка та енергетика аграрного виробництва      |
|----------------------------------------------------------------|
| 1001 |Техніка та енергетика|обслуговування    | 5.10010101 |
|   |аграрного      |устаткування та систем|      |
|   |виробництва     |теплоенергопостачання |      |
|   |           |в агропромисловому  |      |
|   |           |комплексі       |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |монтаж, обслуговування| 5.10010102 |
|   |           |та ремонт       |      |
|   |           |електротехнічних   |      |
|   |           |установок в      |      |
|   |           |агропромисловому   |      |
|   |           |комплексі       |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |експлуатація та ремонт| 5.10010201 |
|   |           |машин і обладнання  |      |
|   |           |агропромислового   |      |
|   |           |виробництва      |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |експлуатація та ремонт| 5.10010202 |
|   |           |меліоративних,    |      |
|   |           |будівельних машин і  |      |
|   |           |обладнання      |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |експлуатація та ремонт| 5.10010203 |
|   |           |обладнання лісового  |      |
|   |           |комплексу       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|             Ветеринарія              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1101 |Ветеринарія     |ветеринарна медицина | 5.11010101 |
|----------------------------------------------------------------|
|           Охорона здоров'я             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1201 |Медицина       |лікувальна справа   | 5.12010101 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |сестринська справа  | 5.12010102 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |медико-профілактична | 5.12010103 |
|   |           |справа        |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |стоматологія     | 5.12010104 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |акушерська справа   | 5.12010105 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |стоматологія     | 5.12010106 |
|   |           |ортопедична      |      |
|   |           |----------------------+------------|

|   |           |стоматологічна справа | 5.12010107 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |лабораторна      | 5.12010201 |
|   |           |діагностика      |      |
|------+---------------------+----------------------+------------|
| 1202 |Фармація       |фармація       | 5.12020101 |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |аналітичний контроль | 5.12020102 |
|   |           |якості хімічних    |      |
|   |           |лікарських сполук   |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |виробництво      | 5.12020103 |
|   |           |фармацевтичних    |      |
|   |           |препаратів      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Соціальне забезпечення            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1301 |Соціальне      |соціальна робота   | 5.13010101 |
|   |забезпечення     |----------------------+------------|
|   |           |протезне виробництво | 5.13010102 |
|----------------------------------------------------------------|
|          Сфера обслуговування            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1401 |Сфера обслуговування |організація      | 5.14010101 |
|   |           |обслуговування в   |      |
|   |           |готелях        |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |організація      | 5.14010102 |
|   |           |обслуговування в   |      |
|   |           |закладах ресторанного |      |
|   |           |господарства і    |      |
|   |           |торгівлі       |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |обслуговування та   | 5.14010201 |
|   |           |ремонт        |      |
|   |           |електропобутової   |      |
|   |           |техніки        |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |організація      | 5.14010202 |
|   |           |обслуговування    |      |
|   |           |населення       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|             Безпека                |
|----------------------------------------------------------------|
| 1702 |Цивільна безпека   |організація та техніка| 5.17020101 |
|   |           |цивільного захисту  |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |радіаційний та    | 5.17020102 |
|   |           |хімічний контроль   |      |
|   |           |----------------------+------------|
|   |           |організація та техніка| 5.17020301 |
|   |           |протипожежного    |      |
|   |           |захисту        |      |
------------------------------------------------------------------