Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ
20.04.2007 N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 травня 2007 р. за N 447/13714

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 3179/5 від 14.10.20
11)

Про затвердження форм реєстраційних карток

Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (із змінами та доповненнями, внесеними законами України від 3 березня 2005 року N 2452-IV, від 9 лютого 2006 року N 3422-IV, від 22 лютого 2006 року N 3456-IV та від 16 березня 2006 року N 3575-IV наказую:

1. Затвердити форми реєстраційних карток, що додаються:

1) Форма N 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

2) Форма N 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;

3) Форма N 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

4) Форма N 4 - реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5) Форма N 5 - реєстраційна картка на створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

6) Форма N 6 - підтвердження - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу;

7) Форма N 6 - включення - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу;

8) Форма N 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством;

9) Форма N 8 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення;

10) Форма N 9 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом;

11) Форма N 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

12) Форма N 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

13) Форма N 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством;

14) Форма N 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою;

15) Форма N 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;

16) Форма N 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 N 67 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за N 802/9401.

3. Департаменту реєстрації (Барбелюк О. Б.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).

4. Департаменту реєстрації (Барбелюк О.Б.) та Департаменту стратегічного планування, інформативного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.) довести цей наказ до відома голів представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Головам представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома державних реєстраторів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови К.Ващенко

З Формами реєстраційних карток № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6-включення, № 6-підтвердження, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Збірник типових документів", папка "Типові документи".