КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2007 р. N 643
Київ

Про затвердження розмірів підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати)
та додаткової оплати за окремі види педагогічної
діяльності у співвідношенні до тарифної ставки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри:

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) для працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 1;

додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 2.

Затверджені розміри підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності стосуються працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1015), і на яких поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти.

2. Установити, що працівникам установ і закладів освіти, яким передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на кількох підставах, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування іншого підвищення.

3. Запровадити поетапне, починаючи з 1 травня 2007 р., введення затверджених цією постановою розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності із застосуванням їх в повному обсязі з 1 січня 2008 року.

З 1 травня 2007 р. виплата зазначених розмірів підвищення та додаткової оплати здійснюється в межах затвердженого фонду заробітної плати в обсязі 50 відсотків встановленого розміру. Конкретний розмір виплат встановлюється керівником установи або закладу освіти.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 643

               РОЗМІРИ
підвищення посадових окладів (ставок
заробітної плати) працівникам
установ і закладів освіти

------------------------------------------------------------------
| Найменування підвищення | Відсоток |
| | посадового |
| | окладу (ставки |
| | заробітної |
| | плати) |
|----------------------------------------------------------------|
| За педагогічні звання |
|----------------------------------------------------------------|
|Учитель-методист, викладач-методист, майстер | 15 |
|виробничого навчання I категорії | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Вихователь-методист, | 10 |
|педагог-організатор-методист, старший | |
|вожатий-методист, практичний психолог-методист,| |
|керівник гуртка-методист, старший учитель, | |
|старший викладач, старший вихователь, майстер | |
|виробничого навчання II категорії | |
|----------------------------------------------------------------|
| За знання та використання в роботі іноземної мови |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні та педагогічні працівники вищих | 10 |
|навчальних закладів I-II рівня акредитації, | |
|спеціалізованих загальноосвітніх навчальних | |
|закладів з поглибленим вивченням іноземної | |
|мови, які володіють іноземною мовою і | |
|застосовують її в практичній роботі | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівні та педагогічні працівники дошкільних | 5 |
|навчальних закладів, в яких спілкування з | |
|дітьми здійснюється іноземною мовою | |

|----------------------------------------------------------------|
| За роботу в певних типах навчальних закладів* |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні та педагогічні працівники гімназій, | 10 |
|ліцеїв, колегіумів, коледжів, | |
|гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, | |
|колегіумів-інтернатів, вищих | |
|професійно-технічних навчальних закладів, вищих| |
|художніх професійно-технічних навчальних | |
|закладів, професійно-художніх училищ, художніх | |
|професійно-технічних училищ | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівні працівники, діяльність яких | 10 |
|безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | |
|процесом, педагогічні працівники, помічники | |
|вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів | |
|загального типу, інтернатів-ліцеїв, | |
|інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, | |
|училищ фізичної культури | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівні працівники, діяльність яких | 25 |
|безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | |
|процесом, педагогічні працівники та помічники | |
|вихователів загальноосвітніх, вищих I-II рівня | |
|акредитації, професійно-технічних навчальних | |
|закладів (або за наявності в них груп) для | |
|дітей, які потребують корекції фізичного та/або| |
|розумового розвитку | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Педагогічні працівники та помічники вихователів| 20 |
|дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, | |
|професійно-технічних, вищих I-II рівня | |
|акредитації навчальних закладів (класів, груп) | |
|для дітей і підлітків, які потребують тривалого| |
|лікування або особливих умов виховання, а також| |
|ці категорії працівників у | |
|приймальниках-розподільниках для неповнолітніх,| |
|виховних колоніях, у загальноосвітніх та | |
|професійно-технічних навчальних закладах при | |
|виправних установах, спеціальних | |
|професійно-технічних навчальних закладах, у | |
|дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, | |
|школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, | |
|позбавлених батьківського піклування, будинках | |
|дитини | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівні працівники, діяльність яких | 20 |
|безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | |
|процесом, загальноосвітніх навчальних закладів | |
|для дітей і підлітків, які потребують тривалого| |
|лікування або особливих умов виховання, а також| |
|ці категорії працівників у вищих I-II рівня | |
|акредитації, професійно-технічних навчальних | |
|закладах (або за наявності в них груп) з | |
|підготовки працівників з числа учнів, які мають| |
|вади у фізичному чи розумовому розвитку, у | |
|приймальниках-розподільниках для неповнолітніх,| |
|у загальноосвітніх навчальних закладах при | |
|виховних колоніях та при виправних установах, | |
|спеціальних професійно-технічних навчальних | |
|закладах, професійно-технічних навчальних | |
|закладах при виховних та виправних установах, у| |
|дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, | |
|школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, | |
|позбавлених батьківського піклування, у | |
|дошкільних навчальних закладах для дітей, які | |
|потребують корекції фізичного та/або розумового| |
|розвитку чи тривалого лікування | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Педагогічні працівники та помічники вихователів| 30 |
|у дитячих будинках, дитячих | |
|будинках-інтернатах, школах-інтернатах для | |
|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |
|піклування, будинках дитини (класах, групах) з | |
|контингентом дітей, які потребують корекції | |
|фізичного та/або розумового розвитку чи | |
|тривалого лікування; у протитуберкульозних | |
|установах, закладах, відділеннях для дітей, | |
|хворих на активні форми туберкульозу | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівні працівники, діяльність яких | 30 |
|безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | |
|процесом, у дитячих будинках, дитячих | |
|будинках-інтернатах, школах-інтернатах для | |
|дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | |
|піклування, з контингентом дітей, які | |
|потребують корекції фізичного та/або розумового| |
|розвитку чи тривалого лікування | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівники, їх заступники, діяльність яких | 5 |
|безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | |
|процесом, завідувачі філіалів, старші майстри, | |
|майстри виробничого навчання | |
|професійно-технічних навчальних закладів з | |
|підготовки робітників для підприємств | |
|вугільної, сланцевої промисловості, чорної і | |
|кольорової металургії і організацій, що | |
|проводять гірничо-капітальні роботи | |

|----------------------------------------------------------------|
| Інші підвищення |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівники вищих навчальних закладів I-II рівня | 5 |
|акредитації, міжшкільних навчально-виробничих | |
|комбінатів, центрів, професійно-технічних | |
|навчальних закладів (професійно-технічних | |
|училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів | |
|та інших типів закладів, що надають робітничу | |
|професію) з кількістю учнів (студентів) понад | |
|800 - за кожні 600 учнів понад 800; керівники | |
|загальноосвітніх навчальних закладів з | |
|кількістю учнів понад 1000 - за кожні 700 учнів| |
|понад 1000 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівники шкіл та їх заступники з навчальної | 5 |
|роботи, в обов'язки яких входить керівництво | |
|групами продовженого дня, залежно від | |
|кількості таких груп у закладі | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівник Київського міського Палацу школярів та| 10 |
|юнацтва порівняно з максимальним розміром | |
|посадового окладу директора позашкільного | |
|закладу з кількістю учнів (вихованців) понад | |
|600 | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівники найбільших позашкільних навчальних | 5 |
|закладів, завідувачі відділів, лабораторій, | |
|кабінетів Київського міського Палацу школярів | |
|та юнацтва, керівники оздоровчих таборів з | |
|цілодобовим перебуванням дітей та підлітків | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувачі дошкільних навчальних закладів з | 3 |
|середньомісячною кількістю дітей понад 60, за | |
|кожні наступні 60 дітей; з цілодобовим | |
|перебуванням дітей або такі, де є групи (група)| |
|з цілодобовим перебуванням дітей | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Старші викладачі вищих навчальних закладів | на 5 відсотків |
|I-II рівня акредитації | ставки |
| |заробітної плати|
| |викладача вищої |
| | категорії |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Старші майстри, майстри виробничого навчання | 5 |
|професійно-технічних навчальних закладів, в | |
|яких здійснюється навчання професіям художніх | |
|ремесел | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Методисти інститутів (центрів) підвищення |на 15 відсотків |
|кваліфікації, перепідготовки, удосконалення | ставки |
|учителів, центральних, обласних |заробітної плати|
|навчально-методичних (методичних) кабінетів |викладача вищої |
|(центрів) | категорії |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Методисти районних і міських |на 10 відсотків |
|навчально-методичних (методичних) кабінетів | ставки |
|(центрів) та організаційно-методичних кабінетів|заробітної плати|
|обласних дитячих клінічних лікарень |викладача вищої |
| | категорії |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувачі навчальною (педагогічною) частиною | 15-20 |
|лікарні або санаторію та педагогічні працівники| |
|установ охорони здоров'я та соціального захисту| |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм| 10 |
|гурткової роботи за керівництво зразковими і | |
|народними учнівськими колективами - | |
|розроблення, апробацію та впровадження | |
|авторських програм, нових експериментальних або| |
|нетрадиційних методик та їх впровадження, | |
|неодноразову підготовку учасників і переможців | |
|конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, | |
|змагань, виставок учнівської молоді на | |
|державному та обласному (міському мм. Києва та | |
|Севастополя) рівні, науково-дослідницьку та | |
|науково-експериментальну роботу з учнями, | |
|підготовку учнів до походів другої і вище | |
|категорії складності, за звання "Народний | |
|майстер" | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* У разі, коли педагогічні працівники мають право на
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) одночасно
на різних підставах, тобто в закладах для дітей, які мають дві і
більше вад розвитку або мають дефекти розвитку і потребують
тривалого лікування, посадові оклади (ставки заробітної плати)
підвищуються на загальних підставах, але не більше ніж 25
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 643

               РОЗМІРИ
додаткової оплати за окремі види
педагогічної та іншої діяльності
для працівників установ і закладів освіти

------------------------------------------------------------------
| Найменування доплат | Відсоток |
| |посадового|
| | окладу |
| | (ставки |
| |заробітної|
| | плати) |
|----------------------------------------------------------------|
|За завідування: |
|----------------------------------------------------------------|
|навчальними кабінетами або лабораторіями у вищих | 10-15 |
|навчальних закладах I-II рівня акредитації | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|спортивними залами у загальноосвітніх навчальних | 10 |
|закладах, професійно-технічних та вищих навчальних | |
|закладах I-II рівня акредитації, стрілецькими тирами | |
|та кімнатами зберігання зброї | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за | 15 |
|спеціальністю | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|інтернатами при школах, загальноосвітніми, музичними | 10 |
|та художніми школами, хоровими, хореографічними, | |
|цирковими, музично-хореографічними училищами | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|навчально-консультаційними пунктами заочних відділень| 10 |
|шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх | |
|загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами | |
|навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і | |
|слабочуючих | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|господарством у вечірніх (змінних) загальноосвітніх | 10 |
|навчальних закладах та інтернатах при школах (за | |
|умови відсутності посади завідувача господарством) | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|гуртками, за керівництво відділом позашкільного | 15 |
|навчального закладу (за умови відсутності посади | |
|завідувача відділом) | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|майстернями та паспортизованими музеями позашкільних | 15-20 |
|навчальних закладів | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками | 10-15 |
|живої природи, дендропарками, зимовим садом, | |
|навчально-дослідними ділянками, теплицями | |
|позашкільних навчальних закладів | |
|----------------------------------------------------------------|
|Інші види діяльності |
|----------------------------------------------------------------|
|Педагогічним працівникам: | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|за проведення позакласної роботи з фізичного | 10-40 |
|виховання учнів у загальноосвітніх навчальних | |
|закладах усіх типів і найменувань (крім | |
|шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених | |
|батьківського піклування) | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|за проведення позакласної роботи з фізичного | 30 |
|виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і| |
|дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих | |
|будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках| |
|інтернатного (змішаного) типу | |
|-----------------------------------------------------+----------|
|за керівництво початковими, вечірніми (змінними) | 25 |
|загальноосвітніми навчальними закладами, музичними | |
|школами-семирічками і художніми школами з кількістю | |
|до 50 учнів | |

|-----------------------------------------------------+----------|
|Старшим викладачам, викладачам вищих навчальних   |  10  |
|закладів I-II рівня акредитації у закладах з     |     |
|підготовки працівників мистецтв           |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керівникам, заступникам керівників, які відповідають |  15  |
|за організацію навчально-виробничої роботи, та    |     |
|старшим майстрам професійно-технічних навчальних   |     |
|закладів, де створені вечірні (змінні) групи     |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Майстрам виробничого навчання професійно-технічних  |  15  |
|навчальних закладів за керівництво майстернею, а   |     |
|також за організаційне та методичне керівництво   |     |
|навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за   |     |
|професією                      |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Вчителям, викладачам, на яких покладено       |  5-10  |
|обслуговування електронно-обчислювальної техніки   |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Працівникам, які відповідають за ведення діловодства |  10  |
|та бухгалтерського обліку              |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Лаборантам денних середніх загальноосвітніх     |  5   |
|навчальних закладів за виконання обов'язків     |     |
|лаборантів вечірніх (змінних) середніх        |     |
|загальноосвітніх навчальних закладів         |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Керівникам, заступникам керівників вищих навчальних |  10  |
|закладів I-II рівня акредитації та          |     |
|професійно-технічних навчальних закладів, учні яких |     |
|проживають у гуртожитках               |     |
------------------------------------------------------------------