Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 604 від 27.12.2001

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 11 від 14.01.20
11)

Про бюджетну класифікацію та її запровадження

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 233 від 02.04.20
02
N 267 від 19.04.20
02
N 1100 від 29.12.20
02
N 35 від 17.01.20
03
N 351 від 12.05.20
03
N 441 від 09.07.20
03
N 505 від 19.08.20
03
N 547 від 22.09.20
03
N 705 від 29.12.20
03
N 165 від 18.02.20
04
N 382 від 11.06.20
04
N 433 від 29.06.20
04
N 441 від 05.07.20
04
N 460 від 13.07.20
04
N 507 від 05.08.20
04
N 681 від 28.10.20
04
N 760 від 07.12.20
04
N 4 від 05.01.20
05
N 271 від 07.04.20
05
N 280 від 14.04.20
05
N 554 від 15.08.20
05
N 587 від 25.08.20
05
N 668 від 29.09.20
05
N 758 від 03.11.20
05
N 796 від 22.11.20
05
N 961 від 30.12.20
05
N 279 від 16.03.20
06
N 366 від 14.04.20
06
N 567 від 16.06.20
06
N 1081 від 21.11.20
06
N 1136 від 04.12.20
06
N 8 від 11.01.20
07 )

На виконання статті 8 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою запровадження у 2002 році бюджетної класифікації наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2002 року бюджетну класифікацію (додаток 1).

1.1. Департаменту по бюджету у тижневий термін поінформувати Верховну Раду України про затверджену бюджетну класифікацію.

1.2. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування:

класифікації доходів бюджету - Департамент доходів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу - Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, Департамент фінансів державних підприємств та відносин власності, Департамент державного боргу, Департамент територіальних бюджетів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України; ( Абзац другий підпункту 1.2 пункту 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 961 від 30.12.2005, N 1081 від 21.11.2006 )

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету - Державне казначейство України. ( Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

2. Затвердити тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (додаток 2), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3. Для запровадження бюджетної класифікації:

3.1. Департаменту по бюджету та Державному казначейству України у двотижневий термін підготувати необхідні роз'яснення до застосування функціональної та економічної класифікації видатків бюджету, перехідну таблицю щодо відповідності кодів функціональної класифікації видатків бюджету, яка діє у 2001 році, функціональній класифікації видатків бюджету, яка затверджується цим наказом, та подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам Державного казначейства, головним розпорядникам коштів державного бюджету.

3.2. Департаменту по бюджету у тижневий термін з набрання чинності закону України про Державний бюджет України на відповідний рік подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, Державному казначейству України інформацію про відповідність кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету кодам функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. ( Підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3.3. Державному казначейству України при складанні та поданні звітності у відповідному році: ( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3.3.1. Застосовувати:

у звіті про виконання Зведеного бюджету України - функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом;

у звіті про виконання Державного бюджету України - програмну класифікацію видатків та кредитування державного бюджету, затверджену у відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, та функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом;

у звіті про виконання місцевих бюджетів - тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів та функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, які затверджуються цим наказом. ( Підпункт 3.3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3.3.2. Забезпечити переведення до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету:

показників видатків та кредитування державного бюджету за програмною класифікацією - за таблицею відповідності програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету;

показників видатків та кредитування місцевих бюджетів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) - за таблицею відповідності тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом. ( Абзац третій пункту 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 233 від 02.04.2002 ) ( Підпункт 3.3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.

5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2002 року, наказ Мінфіну від 03.12.97 N 265 із змінами та доповненнями.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Дозволити Державному казначейству України використовувати два останні знаки коду (00) 4 розділу класифікації доходів бюджету для ведення аналітичного обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, з метою кодування відповідних бюджетів, які отримують дотації та субвенції з державного бюджету, а також для проведення розрахунків, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. ( Наказ доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 382 від 11.06.2004, в редакції Наказу Міністерства фінансів N 8 від 11.01.2007 )

Міністр I.О.Мітюков

Додаток 1

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
від 27 грудня 2001 р. N 604

           БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

         I. Класифікація доходів бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|10000000 |Податкові надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11000000 |Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення |
| |ринкової вартості |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010000 |Податок з доходів фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010100* |Податок з доходів найманих працівників |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010200 |Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької |
| |діяльності і незалежної професійної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010300 |Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010400 |Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття |
| |підприємницькою діяльностю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |податку з доходів фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010600 |Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, |
| |отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, |
| |виграшів в азартні ігри |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
|11010700 |Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010800 |Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб |
| |рядового і начальницького складу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010900 |Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних |
| |дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній |
| |валюті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11011000 |Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних |
| |дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній |
| |валюті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11011100 |Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020000 |Податок на прибуток підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020100 |Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у |
| |державній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020200 |Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до |
| |комунальної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020300 |Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних |
| |інвесторів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020400 |Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, |
| |концертно-видовищних заходів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020500 |Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|11020600 |Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали   |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020700 |Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020900 |Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації,|
| |кооперативів та громадських об'єднань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021000 |Податок на прибуток приватних підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021100 |Інші платники податку на прибуток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021200 |Відрахування від суми податку на прибуток підприємств на |
| |фінансування будівництва та придбання житла військовослужбовцям, |
| |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у |
| |зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули |
| |під час виконання ними службових обов'язків, а також |
| |військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом |
| |здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів,|
| |які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021300 |Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств|
| |і організацій |
-----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021400 |Надходження від підприємств податку на |
| |прибуток, одержаного від виконання |
| |інноваційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021500 |Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта|
| |0,8 до норм амортизації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021600 |Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України, за |
| |винятком страхових організацій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021800 |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума |
| |податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із |
| |статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 |
| |рік" ( 3235-15 ) житлово-комунальних підприємств, підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток |
| |підприємств (крім підприємств комунальної власності) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021900 |Податкова заборгованість з податку на прибуток Національної |
| |акціонерної компанії "Нафтогаз України" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12000000 |Податки на власність |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|12010000 |Періодичні податки на чисту вартість майна             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010100 |Податок на нерухоме майно підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010200 |Податок на нерухоме майно громадян |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020000 |Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин |
| |і механізмів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020100 |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020200 |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (з громадян) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку |
| |власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і |
| |механізмів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020400 |Податок з власників водних транспортних засобів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020500 |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), |
| |зареєстрованих у місті Києві |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020600 | Податок з власників наземних транспортних засобів |
| |та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих|
| |у місті Києві |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020700 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку |
| |власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і |
| |механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020800 |Податок з власників водних транспортних засобів, |
| |зареєстрованих в місті Києві |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13000000 |Збори на спеціальне використання природних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010000 |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування |
| |земельними ділянками лісового фонду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010100 |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного |
| |значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010200 |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення|
| |та користування земельними ділянками лісового фонду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|13010300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними|
| |ділянками лісового фонду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020000 |Збір за спеціальне водокористування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020100 |Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного |
| |значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020200 |Збір за спеціальне водокористування місцевого значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020300 |Збір за спеціальне водокористування для потреб |
| |гідроенергетики і водного транспорту |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020400 |Надходження збору за спеціальне водокористування від |
| |підприємств житлово-комунального господарства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |збору за спеціальне водокористування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020600 |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума податку, |
| |яка виникла після проведення розрахунків згідно із статтею 39 |
| |Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний |
| |бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів |
| |України" ( 2505-15 ) житлово-комунальних підприємств, Національної |
| |акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне |
| |водокористування. |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030000 |Платежі за користування надрами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030100 |Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030200 |Плата за користування надрами місцевого значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030300 |Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030400 |Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах |
| |виключної (морської) економічної зони |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
| |за спеціальне використання корисних копалин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030600 |Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням|
| |корисних копалин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|13040000 |Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
| |бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040100 |Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
| |бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040200 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного |
| |бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040300 |Надходження від погашення заборгованості дочірньої компанії |
| |"Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз |
| |України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за |
| |рахунок державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050000 |Плата за землю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050100 |Земельний податок з юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050200 |Орендна плата з юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050300 |Земельний податок з фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050400 |Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050500 |Орендна плата з фізичних осіб |
-----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050600 |Плата за землю від підприємств, які виконують |
| |інноваційні проекти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070000 |Плата за використання інших природних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070100 |Плата за спеціальне використання диких тварин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070200 |Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
| |за використання інших природних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14000000 |Внутрішні податки на товари та послуги |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010000 |Податок на додану вартість |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010100 |Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, |
| |послуг) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010200 |Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими |
| |коштами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|14010300 |Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010400 |Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010500 |Податок на додану вартість із імпортованих на |
| |територію України робіт, послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010800 |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума |
| |податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із |
| |статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 |
| |рік" ( 3235-15 ) житлово-комунальних підприємств, підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу з податку на додану вартість |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010900 |Податкова заборгованість з податку на додану вартість |
| |Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020000 |Акцизний збір із вироблених в Україні товарів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020100 |Спирт |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020200 |Лікеро-горілчана продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020300 |Виноробна продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020400 |Пиво |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020600 |Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці |
| |реалізованого товару (продукції) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020700 |Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з |
| |реалізації товару (продукції) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020800 |Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020900 |Мотоцикли і велосипеди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021000 |Кузови для моторних транспортних засобів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021600 |Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021700 |Бензин моторний для автомобілів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021800 |Інші нафтопродукти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14022100 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного|
| |збору за вироблені в Україні товари |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030000 |Акцизний збір із ввезених на територію України товарів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|14030100 |Спирт                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030200 |Лікеро-горілчана продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030300 |Виноробна продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030400 |Пиво |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030600 |Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці |
| |реалізованого товару (продукції) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030700 |Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з |
| |реалізації товару (продукції) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030800 |Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030900 |Мотоцикли і велосипеди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031000 |Кузови для моторних транспортних засобів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031600 |Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031700 |Бензин моторний для автомобілів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031800 |Інші нафтопродукти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14050000 |Податки на окремі категорії послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060000 |Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060100 |Податок на промисел |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060200 |Плата за видачу ліцензій та сертифікатів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060300 |Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060400 |Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних |
| |суб'єктів господарської діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060500 |Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і |
| |плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060600 |Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі |
| |спирту етилового, коньячного та плодового |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060700 |Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями |
| |та тютюновими виробами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|14060900 |Плата за державну реєстрацію, крім плати за           |
| |державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061000 |Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та|
| |тютюновими виробами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061100 |Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями|
| |та тютюновими виробами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061200 |Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне |
| |мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час |
| |мовлення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061400 |Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну |
| |дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом |
| |України та видачу дублікатів таких ліцензій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061500 |Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання |
| |електроенергетики |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22200000 |Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза |
| |місцем розташування митних органів або поза робочим часом, |
| |установленим для митних органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060900 |Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на |
| |користування надрами та збору за видачу таких дозволів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061700 |Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії |
| |ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій |
| |та видачу копій і дублікатів таких ліцензій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070000 |Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070100 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної |
| |торгівлі, сплачена фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070200 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної |
| |торгівлі, сплачена юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070300 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |торгівлі готівковими валютними цінностями |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070500 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової |
| |торгівлі, сплачена фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070600 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення |
| |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
| |фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|14070700 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової     |
| |торгівлі, сплачена юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070800 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення |
| |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
| |юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070900 |Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення |
| |торговельної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071000 |Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на |
| |здійснення торговельної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071300 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з |
| |надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071400 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з |
| |надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071500 |Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу |
| |нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071600 |Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за |
| |торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071700 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними |
| |особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071800 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними |
| |особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14080000 |Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку|
| |на додану вартість з простроченим терміном повернення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15000000 |Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010000 |Ввізне мито |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010100 |Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010200 |Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010300 |Інші збори з імпорту |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010400 |Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що |
| |імпортуються на митну територію України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|15010500 |Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що    |
| |ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020000 |Вивізне мито |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020100 |Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької |
| |діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020200 |Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020300 |Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті |
| |проведення операцій за державним контрактом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15030000 |Кошти, отримані за вчинення консульських дій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15040000 |Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15050000 |Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16000000 |Інші податки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010000 |Місцеві податки і збори |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010100 |Податок з реклами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010200 |Комунальний податок |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010400 |Збір за припаркування автотранспорту |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010500 |Ринковий збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010600 |Збір за видачу ордера на квартиру |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010700 |Курортний збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010800 |Збір за участь у бігах на іподромі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010900 |Збір за виграш у бігах на іподромі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011000 |Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011100 |Збір за право використання місцевої символіки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011200 |Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011300 |Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу|
| |і лотерей |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|16011500 |Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери  |
| |послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011600 |Збір із власників собак |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011700 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих |
| |податків |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011800 |Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці |
| |Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011900 |Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній |
| |Республіці Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16030000 |Податки, не віднесені до інших категорій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040000 |Фіксований сільськогосподарський податок |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040100 |Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня|
| |2001 року |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040200 |Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня |
| |2001 року |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |фіксованого сільськогосподарського податку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050000 |Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050100 |Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050200 |Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050300 |Єдиний податок з підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060000 |Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060100 |Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060200 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на |
| |розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|20000000 |Неподаткові надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21000000 |Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000 |Частина прибутку (доходу) господарських |
| |організацій, що вилучається до бюджету, та |
| |дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) |
| |господарських товариств, які є у державній |
| |власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|21010100 |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (державних,  |
| |казенних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010200 |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (у статутних |
| |фондах яких є державна частка), що вилучається до бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010300 |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать |
| |до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка |
| |комунальної власності), що вилучається до бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Надходження коштів від ДП "НАЕК "Енергоатом" відповідно до |
|21010400 |статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних |
| |із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21020000 |Надходження від перевищення валових доходів над видатками |
| |Національного банку України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21030000 |Надходження від грошово-речових лотерей |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21040000 |Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних |
| |бюджетних коштів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000 |Частина прибутку (доходу) господарських |
| |організацій, що вилучається до бюджету, та |
| |дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) |
| |господарських товариств, які є у державній |
| |власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010500 |Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, які є у державній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010600 |Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних |
| |товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації |
| |підприємств державної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010700 |Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, які є у власності державних підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010800 |Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060000 |Рентна плата |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060100 |Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060200 |Рентна плата за природний газ, що |
| |видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|21060300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної |
| |плати за нафту, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060400 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної |
| |плати за природний газ, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060800 |Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060900 |Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне |
| |транспортування природного газу |
| |Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080000 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080100 |Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської |
| |Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової|
| |угоди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом |
|21080200 |Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку |
| |соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених |
| |пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського |
| |флоту Російської Федерації на території України ( 643_255 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080500 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21082000 |Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості |
| |автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, |
| |повернутих інвалідами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21110000 |Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і|
| |лісогосподарського виробництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22000000 |Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та |
| |побічного продажу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22010000 |Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації прав |
| |та їх обтяжень |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22020000 |Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22040000 |Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної |
| |реабілітації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22050000 |Оплата витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду |
| |справ у судах |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22060000 |Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів |
| |внутрішніх справ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|22070000 |Виконавчий збір                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080000 |Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого |
| |державного майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080100 |Плата за оренду цілісних майнових комплексів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080200 |Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080300 |Плата за оренду іншого державного майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080400 |Плата за оренду майнових комплексів та |
| |іншого майна, що у комунальній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Надходження відсоткових платежів за користування наданими в |
|22080500 |кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090000 |Державне мито |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090100 |Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення |
| |документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і |
| |дарування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090200 |Державне мито, не віднесене до інших категорій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090300 |Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти |
| |права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та |
| |передаванням прав їхніми власниками |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090400 |Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних |
| |паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |державного мита |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22100000 |Митні збори |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22110000 |Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний |
| |кордон України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22120000 |Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок |
| |загальнодержавного значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22130000 |Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|23000000 |Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080600 |Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, |
| | підприємству, установі, організації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|21080700 |Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої      |
| |нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог|
| |відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним |
| |комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080900 |Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за |
| |порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування |
| |реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, |
| |громадського харчування та послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21081100 |Адміністративні штрафи та інші санкції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080800 |Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24000000 |Інші неподаткові надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010000 |Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010100 |Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за |
| |матеріалами митних органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010200 |Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, |
| |конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених |
| |органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010300 |Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за |
| |матеріалами митних органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010400 |Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за |
| |матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24030000 |Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості |
| |підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної|
| |давності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24040000 |Надходження коштів від реалізації космічної техніки військового |
| |та подвійного призначення, що належить Національному |
| |космічному агентству України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24050000 |Надходження коштів від реалізації надлишкового |
| |озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна |
| |Збройних Сил України та інших утворених згідно з |
| |законодавством військових формувань і правоохоронних |
| |органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060000 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|24060100 |Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році,    |
| |що отримувалась як плата за транзит природного газу через |
| |територію України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060500 |Рентна плата за транзитне транспортування природного |
| |газу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060200 |Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну |
| |власність |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060300 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060400 |Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції |
| |з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060500 |Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових |
| |виробів та/або алкогольних напоїв |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060600 |Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060700 |Нез'ясовані надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060800 |Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061000 |Плата за виділення номерного ресурсу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061700 |Плата за оформлення посвідчення закордонного українця |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061900 |Кошти, що надходять від надання учасниками торгів |
| |забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають |
| |поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених |
| |Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за |
| |державні кошти" ( 1490-14 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060600 |Рентна плата за транспортування нафти та |
| |нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та |
| |нафтопродуктопроводами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060700 |Рентна плата за транзитне транспортування аміаку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21081000 |Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної|
| |діяльності, за невиконання зобов'зань та штрафні санкції за |
| |порушення вимог валютного законодавства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061300 |Надходження коштів у рахунок погашення заборгованості, яка виникла |
| |внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо |
| |погашення та обслуговування, наданих на умовах повернення, |
| |кредитів, залучених державою або під державні гарантії |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|24061400 |Збір за користування радіочастотним ресурсом            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061500 |Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування |
| |загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України |
| |у міжнародних авіаційних організаціях |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061600 |Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного |
| |середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24090000 |Портовий (адміністративний) збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061800 |Надходження до страхового фонду безпеки авіації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24062100 |Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства |
| |про охорону навколишнього природного середовища внаслідок |
| |господарської та іншої діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Кошти, що надійдуть від учасника-переможця процедури закупівлі, |
|24062000 |під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його |
| |виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, |
| |відповідно до умов договору |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24070000 |Надходження сум різниці в ціні на природний газ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24080000 |Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду |
| |оплати праці |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24081000 |Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду |
| |оплати праці на підприємствах-монополістах |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24090100 |Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового |
| |(адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24090200 |Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних |
| |портів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110000 |Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110100 |Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, |
| |залучених державою та/або під державні гарантії |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110200 |Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, |
| |залучених державою |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110300 |Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим |
| |індивідуальним сільським забудовникам |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110400 |Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним |
| |кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на|
| |будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|24110500 |Інші (курсові різниці)                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110600 |Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих |
| |бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110700 |Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки |
| |Крим та міськими радами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110800 |Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110900 |Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з |
| |місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам |
| |на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24111000 |Кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної позики |
| |в межах режиму державних заставних закупівель зерна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24120000 |Збір у вигляді цільової надбавки до діючого |
| |тарифу на електричну та теплову енергію |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК |
|24130000 |"Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення |
| |ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат |
| |природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі |
| |протягом 1994-1999 років ядерне паливо |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний |
|24150000 |газ для споживачів усіх форм власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25000000 |Власні надходження бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010000 |Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010100 |Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з |
| |функціональними повноваженнями |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010200 |Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської |
| |та/або виробничої діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010300 |Плата за оренду майна бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010400 |Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25020000 |Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25020100 |Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними |
| |установами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|25020200 |Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання   |
| |окремих доручень та інвестиційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140000 |Додаткові збори на виплату пенсій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140100 |Сплата збору з купівлі-продажу валюти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140200 |Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім |
| |обручок), платини і дорогоцінного каміння |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140300 |Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140400 |Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140500 |Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140600 |Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|30000000 |Доходи від операцій з капіталом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31000000 |Надходження від продажу основного капіталу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31010000 |Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за |
| |правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, |
| |знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких |
| |невідомі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31020000 |Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і |
| |дорогоцінного каміння |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31030000 |Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній |
| |Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32000000 |Надходження від реалізації державних запасів товарів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32010000 |Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного |
| |резерву |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32010100 |Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного |
| |резерву |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32010200 |Надходження від енергогенеруючих компаній в рахунок погашення |
| |заборгованості перед Держкомрезервом за поставлене |
| |протягом 1997 - 2000 років органічне паливо |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32010300 |Надходження від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення |
| |заборгованості перед Держкомрезервом за поставлені матеріальні |
| |цінності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|32020000 |Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей  |
| |мобілізаційного резерву |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33000000 |Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010000 |Надходження від продажу землі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010100 |Надходження від продажу земельних ділянок |
| |несільськогосподарського призначення до розмежування земель |
| |державної та комунальної власності (крім земельних ділянок |
| |несільськогосподарського призначення, що перебувають у |
| |державній власності, на яких розташовані об'єкти, які |
| |підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться |
| |на території Автономної Республіки Крим) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010200 |Надходження від продажу земельних ділянок |
| |несільськогосподарського призначення після розмежування земель |
| |державної та комунальної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010300 |Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського |
| |призначення до розмежування земель державної та комунальної |
| |власності, які знаходяться на території Автономної Республіки |
| |Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010400 |Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського |
| |призначення, що перебувають у державній власності, на яких |
| |розташовані об'єкти, які підлягають приватизації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33020000 |Надходження від продажу нематеріальних активів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|34000000 |Податки на фінансові операції та операції з капіталом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|40000000 |Офіційні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41000000 |Від органів державного управління |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010000 |Кошти, що надходять з інших бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010100 |Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010200 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |до державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010300 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010400 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст |
| |республіканського та обласного значення) до міських (міст районного|
| |значення), селищних та сільських бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|41010500 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів|
| |до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст |
| |республіканського та обласного значення) бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010600 |Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і |
| |Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
| |з міських (міст районного значення), селищних, сільських та |
| |районних у містах бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010600 |Надходження від підприємств податку на додану вартість по |
| |операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010700 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету|
| |з місцевих бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010800 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів |
| |з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010900 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими |
| |бюджетами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020000 |Дотації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020100 |Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020300 |Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст |
| |Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) |
| |бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020400 |Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020500 |Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва|
| |і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) |
| |бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020600 |Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової |
| |забезпеченості місцевих бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020700 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |
| |бюджетам на забезпечення здійснення видатків на |
| |оплату праці працівників бюджетних установ |
| |відповідно до встановлених чинним законодавством |
| |умов оплати праці та розміру мінімальної |
| |заробітної плати, проведення розрахунків за |
| |електричну енергію, теплову енергію, |
| |водопостачання, водовідведення, природний газ та |
| |послуги зв'язку, які споживаються бюджетними |
| |установами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|41020800 |Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста   |
| |Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури |
| |міста Славутича |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020900 |Інші дотації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41021400 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про |
| |затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031100 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва |
| |на виконання функцій столиці відповідно до Закону України |
| |"Про столицю України місто-герой Київ" ( 401-14 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031200 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| |на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям |
| |та молоді |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031700 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області |
| |на комплексну реконструкцію, розширення та технічне |
| |переоснащення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт |
| |"Донецьк" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання |
| |розвитку регіонів, в тому числі депресивних територій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032000 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва |
| |на створення центру із застосуванням ПЕТ технології для раннього |
| |виявлення онкологічних захворювань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032100 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення |
| |рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, |
| |а також розвиток історико-культурних пам'яток та заповідників |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032500 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Ялти |
| |на створення "Школи майбутнього" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032600 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Одеси |
| |на проведення першочергових заходів для запобігання руйнуванню |
| |земляного насипу Хаджибейського лиману |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032900 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету |
| |Дніпропетровської області на підготовку та проведення експерименту |
| |по впровадженню екологічного коефіцієнта по охороні здоров'я |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033000 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету |
| |Донецької області на проведення експерименту по впровадженню моделі|
| |надання спеціалізованої медичної допомоги населенню з метою |
| |попередження виявлення захворювань на ранніх стадіях |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|41033100 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам          |
| |на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних |
| |закладів районів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання |
| |витратних матеріалів для родопомічних, дитячих, хірургічних, |
| |реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної |
| |допомоги та лабораторій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033300 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва |
| |на введення в експлуатацію психоневрологічного інтернату |
| |для жінок у місті Пуща-Водиця по вул. Гамарника, 28 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033500 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Алчевськ |
| |на соціально-економічний розвиток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033600 | Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Артемівськ |
| |на соціально-економічний розвиток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034500 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету |
| |Запорізької області на виконання Комплексного плану заходів |
| |з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території |
| |Мелітопольського району для вирішення соціально-економічних |
| |питань у населених пунктах, які постраждали під час пожежі |
| |та вибухів на 275-ій артилерійській базі ракет і боєприпасів |
| |Міністерства оборони України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030000 |Субвенції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030200 |Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого |
| |самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання |
| |пільг, встановлених державою |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030300 |Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи |
| |ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного |
| |користування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030400 |Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030500 |Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад |
| |сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030600 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату |
| |допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з |
| |дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги |
| |дітям |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|41030700 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на        |
| |будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам |
| |рядового і начальницького складу, звільненим у запас або |
| |відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у |
| |зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному |
| |обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які |
| |загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також |
| |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, |
| |природного газу, послуг тепло-, водопостачання і |
| |водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття |
| |та рідких нечистот |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030900 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством |
| |пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату |
| |електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові |
| |потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг |
| |тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, |
| |вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію |
| |за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та |
| |рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження |
| |історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, |
| |впорядкування історичних населених місць України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031400 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського |
| |флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, |
| |Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031500 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті |
| |Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального |
| |захисту населення міста Жовті Води |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031600 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Макіївка |
| |Донецької області на покриття витрат, пов'язаних з передачею в |
| |комунальну власність відомчого житлового фонду і інших об'єктів |
| |соціальної інфраструктури Макіївського металургійного комбінату |
| |ім. Кірова |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|41032200 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання   |
| |інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний |
| |розвиток регіонів, заходів з попередження аварій |
| |і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному |
| |господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, |
| |в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |здійснення виплат, визначених Законом України "Про |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених |
| |статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, |
| |науково-педагогічним та іншим категоріям працівників |
| |навчальних закладів" ( 1994-15 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032400 |Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання |
| |програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032700 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на |
| |будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у |
| |м. Запоріжжя |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, |
| |реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033700 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області |
| |на завершення комплексної реконструкції, реставрації та введення |
| |в експлуатацію Одеського державного академічного театру опери |
| |та балету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| |на соціально-економічний розвиток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| |на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального |
| |захисту виконавчих органів міських (міст республіканського |
| |в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних |
| |у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для |
| |здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком |
| |проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034600 |Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток |
| |соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших |
| |населених пунктів, в яких дислокуються військові формування |
| |Чорноморського флоту Російської Федерації на території України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|     |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи     |
|41034900 |з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів |
| |багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води |
| |і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж |
| |та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію |
| |населених пунктів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41035300 |Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
| |на комплекс заходів по укріпленню о. Коса Тузла |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41035800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату |
| |державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, |
| |позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення |
| |батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних |
| |послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
| |за принципом "гроші ходять за дитиною" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення |
| |заходів по передачі житлового фонду та об'єктів |
| |соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у |
| |комунальну власність |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036200 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання |
| |шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській|
| |місцевості |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| |на фінансування у 2007 році Програм - переможців Всеукраїнського |
| |конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування |
| |2006 року |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення |
| |виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, |
| |місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037100 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання |
| |вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і |
| |трамваїв) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037200 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області |
| |на берегоукріплювальні роботи на о. Зміїний |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037300 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області |
| |на проведення експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037900 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення |
| |сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, |
| |придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських |
| |закладів охорони здоров'я |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|42000000 |Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|42010000 |Надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної |
| |організації за участь українського контингенту у миротворчих |
| |операціях |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|42020000 |Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|43000000 |З іншої частини бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|43010000 |Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
| |(спеціального фонду) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50000000 |Цільові фонди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010000 |Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків |
| |Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010100 |Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань від |
| |фонду оплати праці |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010200 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010300 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010400 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010600 |Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення |
| |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та |
| |соціального захисту населення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020000 |Пенсійний фонд України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020100 |Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів |
| |підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020200 |Страхові внески фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020300 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020400 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020500 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030000 |Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального |
| |страхування України з тимчасової втрати працездатності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030100 |Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів |
| |підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|50030200 |Надходження за путівки                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030300 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030400 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030500 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040000 |Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на |
| |випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного |
| |соціального страхування України на випадок безробіття |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040100 |Страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату |
| |праці найманих працівників |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040200 |Страхові внески, утримувані роботодавцями з суми виплат найманим |
| |працівникам |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040300 |Страхові внески осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок |
| |безробіття на добровільних засадах |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040400 |Інші надходження до Фонду загальнообов'язкового державного |
| |соціального страхування України на випадок безробіття |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040500 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050000 |Збір до Державного інноваційного фонду України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050100 |Надходження від підприємств, установ і організацій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050200 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050300 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050400 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050500 |Реструктурована сума заборгованості збору до Державного |
| |інноваційного фонду України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50060000 |Платежі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків |
| |на виробництві та професійних захворювань України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50070000 |Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080000 |Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080100 |Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду |
| |охорони навколишнього природного середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

|50080200 |Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до  |
| |Фонду охорони навколишнього природного середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080300 |Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього |
| |природного середовища фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50100000 |Інші фонди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50110000 |Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,|
| |органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої |
| |влади |
--------------------------------------------------------------------------------

---------------
* Код 11010100 вводиться замість кодів 11010100 "Прибутковий
податок з робітників і службовців", 11010300 "Прибутковий податок
на доходи з працівників галузі сільського господарства", 11010600
"Прибутковий податок з працівників малих підприємств та членів
кооперативів".

    II. Класифікація видатків та кредитування бюджету

       1. Функціональна класифікація видатків
та кредитування бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
|Код | Найменування |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0100 |Загальнодержавні функції |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0110 |Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого |
| |самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0111 |Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого |
| |самоврядування |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0112 |Фінансова та фіскальна діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0113 |Зовнішньополітична діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0120 |Економічна допомога зарубіжним країнам |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0130 |Інші загальні функції державного управління |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0131 |Управління системою державної служби |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0132 |Загальнодержавне планування та статистика |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0133 |Інша діяльність у сфері державного управління |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0140 |Фундаментальні дослідження |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0150 |Дослідження і розробки у сфері державного управління |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0160 |Проведення виборів та референдумів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0170 |Обслуговування боргу |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0171 |Обслуговування внутрішнього боргу |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0172 |Обслуговування зовнішнього боргу |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0180 |Міжбюджетні трансферти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0200 |Оборона |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0210 |Військова оборона |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|0220 |Цивільна оборона                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0230 |Військова допомога зарубіжним країнам |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0240 |Військова освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0250 |Дослідження і розробки у сфері оборони |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0260 |Інша діяльність у сфері оборони |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0300 |Громадський порядок, безпека та судова влада |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0310 |Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю|
| |та охорона державного кордону |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0320 |Протипожежний захист та рятування |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0330 |Судова влада |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0340 |Кримінально-виконавча система та виправні заходи |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0350 |Діяльність у сфері безпеки держави |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0360 |Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0370 |Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової |
| |влади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0380 |Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0400 |Економічна діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0410 |Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0411 |Загальна економічна та торговельна діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0412 |Регулювання трудових відносин |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0420 |Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне |
| |господарство |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0421 |Сільське господарство |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|0422 |Лісове господарство та мисливство                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0423 |Рибне господарство |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0430 |Паливно-енергетичний комплекс |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0431 |Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0432 |Нафтогазова галузь |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0433 |Електроенергетична галузь |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0434 |Інші галузі паливно-енергетичного комплексу |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0440 |Інша промисловість та будівництво |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0441 |Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0442 |Обробна промисловість |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0443 |Будівництво |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0444 |Відтворення мінерально-сировинної бази |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0450 |Транспорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0451 |Автомобільний транспорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0452 |Водний транспорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0453 |Залізничний транспорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0454 |Повітряний транспорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0455 |Трубопровідний та інший транспорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0456 |Дорожнє господарство |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0460 |Зв'язок, телекомунікації та інформатика |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0470 |Інші галузі економіки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0471 |Торговельне господарство та заклади громадського харчування |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|0472 |Туризм та готельне господарство                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0473 |Багатоцільові проекти розвитку |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0480 |Дослідження і розробки в галузях економіки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0481 |Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової |
| |діяльності |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0482 |Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового |
| |господарства та мисливства, рибного господарства |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0483 |Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0484 |Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0485 |Дослідження і розробки у сфері транспорту |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0486 |Дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0487 |Дослідження і розробки в інших галузях економіки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0490 |Інша економічна діяльність |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0500 |Охорона навколишнього природного середовища |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0510 |Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного |
| |середовища |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0511 |Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0512 |Утилізація відходів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0513 |Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0520 |Збереження природно-заповідного фонду |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0530 |Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного |
| |середовища |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0540 |Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0600 |Житлово-комунальне господарство |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|0610 |Житлове господарство                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0620 |Комунальне господарство |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0630 |Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0640 |Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0700 |Охорона здоров'я |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0710 |Медична продукція та обладнання |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0720 |Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0721 |Поліклініки загального профілю та амбулаторії |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0722 |Спеціалізовані поліклініки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0723 |Стоматологічні поліклініки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0724 |Станції швидкої та невідкладної допомоги |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0725 |Фельдшерсько-акушерські пункти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0730 |Лікарні та санаторно-курортні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0731 |Лікарні загального профілю |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0732 |Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0733 |Пологові будинки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0734 |Санаторно-курортні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0740 |Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0750 |Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0760 |Інша діяльність у сфері охорони здоров'я |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0761 |Будинки дитини |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0762 |Станції переливання крові |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|0763 |Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0800 |Духовний та фізичний розвиток |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0810 |Фізична культура і спорт |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0820 |Культура та мистецтво |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0821 |Театри |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0822 |Художні колективи, концертні і циркові організації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0823 |Кінематографія |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0824 |Творчі спілки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0825 |Бібліотеки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0826 |Музеї і виставки |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0827 |Заповідники |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0828 |Клубні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0829 |Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0830 |Засоби масової інформації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0831 |Телебачення і радіомовлення |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0832 |Преса |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0833 |Книговидання |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0834 |Інші засоби масової інформації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0840 |Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0850 |Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0900 |Освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0910 |Дошкільна освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|0920 |Загальна середня освіта                         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0921 |Загальноосвітні навчальні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0922 |Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0923 |Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0930 |Професійно-технічна освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0940 |Вища освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0941 |Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0942 |Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0950 |Післядипломна освіта |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0960 |Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0970 |Програми матеріального забезпечення навчальних закладів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0980 |Дослідження і розробки у сфері освіти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0990 |Інші заклади та заходи у сфері освіти |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1000 |Соціальний захист та соціальне забезпечення |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1010 |Соціальний захист на випадок непрацездатності |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1020 |Соціальний захист пенсіонерів |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1030 |Соціальний захист ветеранів війни та праці |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1040 |Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1050 |Соціальний захист безробітних |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1060 |Допомога у вирішенні житлового питання |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1061 |Допомога на утримання житла |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1062 |Допомога на забезпечення житлом |
|-----+------------------------------------------------------------------------|

|1070 |Соціальний захист інших категорій населення               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1080 |Дослідження і розробки у сфері соціального захисту |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1090 |Інша діяльність у сфері соціального захисту |
--------------------------------------------------------------------------------

      2. Економічна класифікація видатків бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1000 |Поточні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1100 |Видатки на товари і послуги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1111 |Заробітна плата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1112 |Грошове утримання військовослужбовців |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші |
| |видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1131 |Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1133 |Продукти харчування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1134 |М'який інвентар та обмундирування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1135 |Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1136 |Оренда |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1137 |Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне |
| |обслуговування обладнання |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1138 |Послуги зв'язку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1139 |Оплата інших послуг та інші видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1150 |Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи |
| |спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1161 |Оплата теплопостачання |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1162 |Оплата водопостачання і водовідведення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1163 |Оплата електроенергії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1164 |Оплата природного газу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1165 |Оплата інших комунальних послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

| 1166 |Оплата інших енергоносіїв                       |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1170 |Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) |
| |значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації |
| |державних (регіональних) програм |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не |
| |віднесені до заходів розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1200 |Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1300 |Субсидії і поточні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1310 |Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1320 |Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1341 |Виплата пенсій і допомоги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1342 |Стипендії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1343 |Інші поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1350 |Поточні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2000 |Капітальні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2100 |Придбання основного капіталу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2121 |Будівництво (придбання) житла |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2122 |Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2123 |Інше будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

| 2130 |Капітальний ремонт                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2131 |Капітальний ремонт житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2132 |Капітальний ремонт адміністративних об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2133 |Капітальний ремонт інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2140 |Реконструкція та реставрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2141 |Реконструкція житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2142 |Реконструкція адміністративних об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2143 |Реконструкція інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2144 |Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2200 |Створення державних запасів і резервів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2400 |Капітальні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2420 |Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2430 |Капітальні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2440 |Капітальні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2450 |Капітальні трансферти до бюджету розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 3000 |Нерозподілені видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
( Пункт 2 частини II Додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 507 від
05.08.2004 - застосовуються з 1 січня 2005 року )

        3. Класифікація кредитування бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
| 4000 |Кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4100 |Внутрішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4110 |Надання внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4111 |Надання кредитів органам державного управління |
| |інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4112 |Надання кредитів підприємствам, установам, |
| |організаціям |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4113 |Надання інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4120 |Повернення внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4121 |Повернення кредитів органами державного |
| |управліннями інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4122 |Повернення кредитів підприємствами, |
| |установами, організаціями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4123 |Повернення інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4200 |Зовнішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4210 |Надання зовнішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4220 |Повернення зовнішніх кредитів |
--------------------------------------------------------------------------------

     4. Відомча класифікація видатків та кредитування
державного бюджету

   3.1. Відомча  класифікація видатків  державного  бюджету
визначається відповідно до закону про Державний бюджет України
(частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України)

--------------------------------------------------------------------------------
| КВКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 11 |Апарат Верховної Ради України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 30 |Державне управління справами |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 41 |Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів |
| |України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 50 |Державна судова адміністрація України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 60 |Верховний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 70 |Вищий господарський суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 75 |Вищий адміністративний суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 80 |Конституційний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 90 |Генеральна прокуратура України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 100 |Міністерство внутрішніх справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 110 |Міністерство палива та енергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 120 |Міністерство економіки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 140 |Міністерство закордонних справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 170 |Державний комітет телебачення і радіомовлення України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 180 |Міністерство культури і туризму України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 190 |Державний комітет лісового господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 210 |Міністерство оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 211 |Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 121 |Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 130 |Міністерство вугільної промисловості України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 181 |Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

| 220  |Міністерство освіти і науки України                  |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 221 |Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 230 |Міністерство охорони здоров'я України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 231 |Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 240 |Міністерство охорони навколишнього природного середовища України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 250 |Міністерство праці та соціальної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 251 |Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 260 |Міністерство промислової політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 270 |Міністерство будівництва, архітектури та |
| |житлово-комунального господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 271 |Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального |
| |господарства України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 280 |Міністерство аграрної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 300 |Державний комітет статистики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 310 |Міністерство транспорту та зв'язку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 311 |Державна служба автомобільних доріг України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 312 |Міністерство транспорту та зв'язку України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 313 |Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки)|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 320 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 321 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 340 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

| 341  |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту        |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 350 |Міністерство фінансів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 351 |Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 360 |Міністерство юстиції України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 512 |Державний комітет України з державного матеріального резерву |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 527 |Державний комітет ядерного регулювання України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 532 |Державний комітет України у справах національностей та релігій |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 534 |Адміністрація Державної прикордонної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 549 |Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого |
| |нагляду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 550 |Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 553 |Державний комітет фінансового моніторингу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 556 |Національна комісія з питань регулювання зв'язку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 596 |Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 598 |Вища рада юстиції |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 599 |Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 601 |Антимонопольний комітет України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 602 |Вища атестаційна комісія України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 607 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 611 |Державний комітет архівів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 612 |Головне управління державної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 615 |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

| 617  |Державна служба експортного контролю України             |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 624 |Державне агентство України з інвестицій та інновацій |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 637 |Національна комісія регулювання електроенергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 638 |Національне космічне агентство України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 644 |Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 650 |Рада національної безпеки і оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 651 |Рахункова палата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 652 |Служба безпеки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 654 |Національна академія наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 655 |Академія педагогічних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 656 |Академія медичних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 657 |Академія мистецтв України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 658 |Академія правових наук |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 659 |Українська академія аграрних наук |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 660 |Управління державної охорони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 662 |Служба зовнішньої розвідки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 664 |Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 673 |Центральна виборча комісія |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 674 |Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 771 |Рада міністрів Автономної Республіки Крим |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 772 |Вінницька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 773 |Волинська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

| 774  |Дніпропетровська обласна державна адміністрація            |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 775 |Донецька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 776 |Житомирська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 777 |Закарпатська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 778 |Запорізька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 779 |Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 780 |Київська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 781 |Кіровоградська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 782 |Луганська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 783 |Львівська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 784 |Миколаївська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 785 |Одеська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 786 |Полтавська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 787 |Рівненська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 788 |Сумська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 789 |Тернопільська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 790 |Харківська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 791 |Херсонська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 792 |Хмельницька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 793 |Черкаська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 794 |Чернівецька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 795 |Чернігівська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 797 |Севастопольська міська державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 868 |Державний комітет України з питань регуляторної політики та |
| |підприємництва |
--------------------------------------------------------------------------------

   3.2. Відомча  класифікація  видатків  місцевого  бюджету
визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина
третя статті 22
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

   3.2. Відомча  класифікація  видатків  місцевого  бюджету
визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина
третя статті 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

        5. Програмна класифікація видатків
та кредитування державного бюджету

   Програмна класифікація видатків та кредитування державного
бюджету відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) щорічно визначається у законі про
Державний бюджет України.
Формування програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету при складанні проекту закону про Державний
бюджет здійснюється за такою структурою кодування:

      Структура кодування програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету

   Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------+----------+---------+---------| Пояснення |
| ХХХ | Х | ХХ | Х | |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | | | |Головний розпорядник |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | 0 | 00 | 0 |(код відомчої класифікації видатків |
| | | | |державного бюджету) |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 00 | 0 |Відповідальний виконавець у системі |
| | | | |головного розпорядника |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | 1 | 00 | 0 |(якщо відповідальним виконавцем є |
| | | | |безпосередньо структурний підрозділ |
| | | | |центрального апарату головного |
| | | | |розпорядника - такою частиною коду є |
| | | | |цифра "1", щодо всіх інших |
| | | | |відповідальних виконавців |
| | | | |використовуються цифри від "2" до |
| | | | |"9") |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | ХХ | 0 |бюджетна програма в межах одного |
| | | | |відповідального виконавця |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 01 | 0 |(якщо бюджетна програма пов'язана з |
| | | | |функціонуванням апаратів органів |
| | | | |державної влади (в основному це коди |
| | | | |діючої функціональної класифікації |
| | | | |розділу "Державне управління", ця |
| | | | |частина коду визначається цифрами |
| | | | |"01", всі інші - "02", "03", "04" і |
| | | | |далі в межах одного відповідального |
| | | | |виконавця) |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 6Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм на реалізацію діючих |
| | | | |інституційних та інвестиційних |
| | | | |проектів п'ятій цифрі коду таких |
| | | | |програм присвоюється номер "6" |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|

| ХХХ  |  Х   |  7Х  |  0   |для відстеження усіх бюджетних    |
| | | | |програм із резервного фонду п'ятій |
| | | | |цифрі коду таких програм присвоюється|
| | | | |номер "7" |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 8Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, що складають капітальні |
| | | | |вкладення, п'ятій цифрі коду таких |
| | | | |програм присвоюється номер "8" |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 9Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, що складають виконання |
| | | | |Національної програми |
| | | | |інформатизації, п'ятій |
| | | | |цифрі коду таких програм |
| | | | |присвоюється номер "9" |
-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |напрям діяльності в одній бюджетній |
| | | | |програмі |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | ХХ | Х |(код визначається цифрами від "1" до |
| | | | |"9"): на 2002 рік цю частину |
| | | | |передбачається не застосовувати з |
| | | | |метою спрощення системи і апробування|
| | | | |її на практиці (тому в даний час на |
| | | | |цьому місці буде цифра "0") |
--------------------------------------------------------------------------------

   Код кожної  бюджетної  програми  має  відповідність коду
функціональної класифікації видатків бюджету.

 6. Роз'яснення щодо застосування визначень витрати
розвитку та витрати споживання

 Витрати розвитку - видатки розвитку та надання кредитів з
бюджету.
Видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансове
забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності,
зокрема: фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і
невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної
перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з розширеним
відтворенням.
Видатки розвитку відповідно до економічної класифікації
видатків формуються за рахунок:
капітальних видатків (КЕКВ 2000);
досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм (новий КЕКВ 1171);
матеріалів, інвентарю, будівництва, капітального ремонту та
заходів спеціального призначення, що мають загальнодержавне
значення (КЕКВ 1150);
субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам,
організаціям (КЕКВ 1310), які відповідно до функціональної
класифікації видатків та кредитування відносяться до:
наукових досліджень (КФКВК 0140 "Фундаментальні дослідження",
КФКВК 0150 "Дослідження і розробки у сфері державного управління",
КФКВК 0250 "Дослідження і розробки у сфері оборони", КФКВК 0370
"Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та
судової влади", КФКВК 0480 "Дослідження і розробки в галузях
економіки", КФКВК 0530 "Дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища", КФКВК 0630 "Дослідження і
розробки у сфері житлово-комунального господарства", КФКВК 0750
"Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я", КФКВК 0840
"Дослідження і розробки у сфері духовного і фізичного розвитку",
КФКВК 0980 "Дослідження і розробки у сфері освіти", КФКВК 1080
"Дослідження і розробки у сфері соціального захисту");
економічної діяльності (КФКВК 0400), зокрема: сільське
господарство, паливно-енергетичний комплекс, транспорт,
будівництво, зв'язок, тощо; житлово-комунального господарства
(КФКВК 0600).
Витрати споживання - видатки споживання та погашення боргу.
Видатки споживання - частина видатків бюджетів, які
забезпечують поточне функціонування органів державної влади та
місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні міжбюджетні
трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів
соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а
також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та
нерозподілених видатків.
Видатки споживання відповідно до економічної класифікації
видатків формуються за рахунок:
поточних видатків за КЕКВ 1110-1140; 1160; 1172; 1200; КЕКВ
1320-1350;
субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам,
організаціям (КЕКВ 1310), які відповідно до функціональної
класифікації видатків та кредитування відносяться до:
загальнодержавних функцій (КФКВК 0100, крім КФКВК 0140 і
0150);
оборони (КФКВК 0200, крім КФКВК 0250);
громадського порядку, безпеки та судової влади (КФКВК 0300,
крім КФКВК 0370);
охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0500, крім
КФКВК 0530);
охорони здоров'я (КФКВК 0700, крім КФКВК 0750);
духовного і фізичного розвитку (КФКВК 0800, крім КФКВК 0840);
освіти (КФКВК 0900, крім КФКВК 0980);
соціального захисту та соціального забезпечення (КФКВК 1000,
крім КФКВК 1080).

      III. Класифікація фінансування бюджету

   1. Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 200000 |Внутрішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201000 |Фінансування за рахунок коштів державних фондів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201100 |Позики, одержані з державних фондів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201110 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201120 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202000 |Фінансування за рахунок позик банківських установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202100 |Фінансування за рахунок позик Національного банку України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202110 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202120 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202200 |Фінансування за рахунок інших банків |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202210 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202220 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203000 |Інше внутрішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203100 |Позики інших фінансових установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203110 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203120 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203130 |Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що |
| |використовуються для управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203200 |Позики нефінансових державних підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203210 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203220 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

| 203230  |Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що|
| |використовуються для управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203300 |Позики нефінансового приватного сектора |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203310 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203320 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203400 |Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203410 |Одержано |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203420 |Повернено |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203500 |Інше внутрішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203510 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203520 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 204000 |Надходження від приватизації державного майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205000 |Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних |
| |установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205100 |На початок періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205200 |На кінець періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205300 |Інші розрахунки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207000 |Коригування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207100 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового |
| |випуску зобов'язань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

| 207200  |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при  |
| |погашенні зобов'язань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207300 |Переоцінка вартості в національній валюті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208000 |Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208100 |На початок періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208200 |На кінець періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208300 |Інші розрахунки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209000 |Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209100 |На початок періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209200 |На кінець періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 300000 |Зовнішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301000 |Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302000 |Позики, надані органами управління іноземних держав |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303000 |Позики, надані іноземними комерційними банками |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304000 |Позики, надані постачальниками |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

| 305000  |Позики, не віднесені до інших категорій              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307000 |Коригування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307100 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового|
| |випуску зобов'язань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307200 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при |
| |погашенні зобов'язань |
--------------------------------------------------------------------------------

   2. Класифікація фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання

------------------------------------------------------------------
| Коди | Назва | Коди, які |
| | |змінюються |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| |Загальне фінансування | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 400000 |Фінансування за борговими операціями | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401000 |Запозичення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401101 |Довгострокові зобов'язання | 401100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401102 |Середньострокові зобов'язання | 402100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401103 |Короткострокові зобов'язання та | 403100 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401104 |Інші зобов'язання | 404100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401200 |Зовнішні запозичення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401201 |Довгострокові зобов'язання | 501100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401202 |Середньострокові зобов'язання | 502100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401203 |Короткострокові зобов'язання та | 503100 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401204 |Інші зобов'язання | 504100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402000 |Погашення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402101 |Довгострокові зобов'язання | 401200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402102 |Середньострокові зобов'язання | 402200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402103 |Короткострокові зобов'язання та | 403200 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402104 |Інші зобов'язання | 404200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402201 |Довгострокові зобов'язання | 501200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402202 |Середньострокові зобов'язання | 502200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402203 |Короткострокові зобов'язання та | 503200 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402204 |Інші зобов'язання | 504200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 500000 |Фінансування за рахунок надходжень від | 406000 |
| |приватизації | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|

| 501000  |Надходження від приватизації державного | 406100  |
| |майна (крім об'єктів, для яких | 406200 |
| |передбачено окремий розподіл коштів | 406400 |
| |відповідно до Державної програми | |
| |приватизації ( 1723-14 ) та інших | |
| |надходжень, безпосередньо, пов'язаних з | |
| |процесом приватизації та кредитування | |
| |підприємств | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 502000 |Надходження від приватизації об'єктів | 406300 |
| |незавершеного будівництва, що | |
| |споруджувались відповідно до | |
| |Чорнобильської будівельної програми | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 503000 |Надходження від приватизації, отримані | 406500 |
| |від продажу акцій відкритих акціонерних | |
| |товариств за переліком, визначеним | |
| |Кабінетом Міністрів України, для | |
| |ліквідації наслідків аварії на очисних | |
| |спорудах міста Харкова | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 504000 |Надходження від приватизації | 406600 |
| |підприємств, що належать до сфери | |
| |управління Міністерства оборони | |
| |України | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 505000 |Понадпланові надходження від приватиза- | |
| |ції державного майна з урахуванням | |
| |можливого заміщення інших джерел фінан- | |
| |сування державного бюджету | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 600000 |Фінансування за активними операціями | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 601000 |Зміни обсягів депозитів і цінних | 407000, |
| |паперів, що використовуються для | 505000 |
| |управління ліквідністю | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 601100 |Повернення коштів з депозитів або | 407100, |
| |пред'явлення цінних паперів | 505100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 601200 |Розміщення коштів на депозитах або | 407200, |
| |придбання цінних паперів | 505200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602000 |Зміни обсягів готівкових коштів | 405000 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602100 |На початок періоду | 405100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602200 |На кінець періоду | 405200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602300 |Інші розрахунки | 405300 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 603000 |Фінансування за рахунок коштів єдиного | 408000 |
| |казначейського рахунку | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604000 |Зміни обсягів товарно-матеріальних | |
| |цінностей | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604100 |На початок періоду | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604200 |На кінець періоду | |
------------------------------------------------------------------

           IV. Класифікація боргу

   1. Класифікація боргу за типом кредитора

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 200000 |Внутрішній борг |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 210000 |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та |
| |державних фондів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 211000 |Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 212000 |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 213000 |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 220000 |Заборгованість перед банківськими установами |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 221000 |Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку |
| |України |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 222000 |Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 230000 |Заборгованість перед іншими органами управління |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 231000 |Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 232000 |Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних |
| |підприємств |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 233000 |Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного |
| |сектора |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 234000 |Інша внутрішня заборгованість |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 240000 |Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 250000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 300000 |Зовнішній борг |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 310000 |Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій |
| |економічного розвитку |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 320000 |Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління |
| |іноземних держав |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 330000 |Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних |
| |банків |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 340000 |Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 350000 |Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 360000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
--------------------------------------------------------------------------------

   2. Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|400000 |Внутрішній борг |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|410000 |Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|420000 |Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|430000 |Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|440000 |Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|450000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|500000 |Зовнішній борг |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|510000 |Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|520000 |Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|530000 |Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|540000 |Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|550000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
--------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233 від 02.04.2002, N 267 від 19.04.2002, N 1100 від 29.12.2002, N 35 від 17.01.2003, N 351 від 12.05.2003, N 441 від 09.07.2003, N 505 від 19.08.2003, N 547 від 22.09.2003, N 705 від 29.12.2003, N 165 від 18.02.2004, N 382 від 11.06.2004, N 433 від 29.06.2004, N 441 від 05.07.2004, N 460 від 13.07.2004, N 507 від 05.08.2004, N 681 від 28.10.2004, N 760 від 07.12.2004, N 4 від 05.01.2005, N 271 від 07.04.2005, N 280 від 14.04.2005, N 587 від 25.08.2005, N 668 від 29.09.2005, N 758 від 03.11.2005, N 796 від 22.11.2005, N 961 від 30.12.2005, N 279 від 16.03.2006, N 366 від 14.04.2006, N 1081 від 21.11.2006, N 1136 від 04.12.2006, N 8 від 11.01.2007 )

Додаток 2

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
від 27 грудня 2001 р. N 604

    Тимчасова класифікація видатків місцевих бюджетів (з
перехідною таблицею до нової функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету)

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Код нової |
| | |функціональної |
| | | класифікації, |
| | | що відповідає |
| | | даному коду |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010000 |Державне управління | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010105 |Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0111 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010106 |Забезпечення діяльності депутатів Автономної | (0111) * |
| |Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010108 |Апарат Рахункової палати Верховної Ради Автономної | 0112 |
| |Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010114 |Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її| 0111 |
| |місцевих органів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010116 |Органи місцевого самоврядування | 0111 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010117 |Органи виконавчої влади в м. Києві | 0111 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060000 |Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки | |
| |держави | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060103 |Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього | 0310 |
| |нагляду | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060106 |Приймальники-розподільники для неповнолітніх | 0310 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060107 |Спеціальні приймальники-розподільники | 0310 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060702 |Місцева пожежна охорона | 0320 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061002 |Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи | 0456 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061003 |Адресно-довідкові бюро | 0310 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061007 |Інші правоохоронні заходи і заклади | 0380 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|070000 |Освіта                        |        |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070101 |Дошкільні заклади освіти | 0910 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070201 |Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, | 0921 |
| |інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, | |
| |гімназії, колегіуми | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070202 |Вечірні (змінні) школи | 0921 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070301 |Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні | 0923 |
| |санаторні школи-інтернати | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070302 |Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та | 0923 |
| |дітей, які залишилися без піклування батьків | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070303 |Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні | 0910 |
| |сім'ї) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070304 |Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та | 0923 |
| |інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи | |
| |розумовому розвитку | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070307 |Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з | 0922 |
| |поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для | |
| |поглибленої підготовки дітей в галузі науки і | |
| |мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, | |
| |ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070401 |Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної | 0960 |
| |роботи з дітьми | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070501 |Професійно-технічні заклади освіти | 0930 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070502 |Професійно-технічні училища соціальної реабілітації | 0930 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070601 |Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 0941 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070602 |Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації | 0942 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070701 |Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів | 0950 |
| |акредитації (академії, інститути, центри підвищення | |
| |кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|070702 |Інші заклади і заходи післядипломної освіти      |   0950   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070801 |Придбання підручників | 0970 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070802 |Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070803 |Служби технічного нагляду за будівництвом і | 0990 |
| |капітальним ремонтом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070804 |Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних| 0990 |
| |відділів освіти | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070805 |Групи централізованого господарського обслуговування | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070806 |Інші заклади освіти | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070807 |Інші освітні програми | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070808 |Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим | |
| |батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0990* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070809 |Здійснення виплат, визначених Законом України "Про | |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених| |
| |статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1994-15 ) | |
| |педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям| |
| |працівників навчальних закладів | 0990* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Виплата державної соціальної допомоги на | |
|070810 |дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | 0990* |
| |піклування, які перебувають під опікою | |
| |(піклуванням) або у відповідних закладах у рамках | |
| |експерименту у Київській області, за принципом | |
| |"гроші ходять за дитиною" | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080000 |Охорона здоров'я | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080101 |Лікарні | 0731 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080102 |Територіальні медичні об'єднання | 0731 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080201 |Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади | 0732 |
| |(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, | |
| |лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають | |
| |ліжкову мережу) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|080202 |Клініки науково-дослідних інститутів         |   0732   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080203 |Пологові будинки | 0733 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080204 |Санаторії для хворих туберкульозом | 0734 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080205 |Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) | 0734 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080206 |Санаторії медичної реабілітації | 0734 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080207 |Будинки дитини | 0761 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080208 |Станції переливання крові | 0762 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080209 |Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги | 0724 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080300 |Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих | 0721 |
| |поліклінік та загальних і спеціалізованих | |
| |стоматологічних поліклінік) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080400 |Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, | 0722 |
| |медико-санітарні частини, пересувні консультативні | |
| |діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового | |
| |фонду) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080500 |Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 0723 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080600 |Фельдшерсько-акушерські пункти | 0725 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080703 |Заходи боротьби з епідеміями | 0740 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080704 |Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти | 0740 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081001 |Медико-соціальні експертні комісії | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081002 |Інші заходи по охороні здоров'я | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081003 |Служби технічного нагляду за будівництвом та | 0763 |
| |капітальним ремонтом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081004 |Централізовані бухгалтерії | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081005 |Групи централізованого господарського обслуговування | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|081006 |Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики |   0740   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081007 |Програми і централізовані заходи боротьби з | 0763 |
| |туберкульозом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081008 |Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081009 |Заходи Комплексної програми "Цукровий діабет" та | 0763 |
| |лікування нецукрового діабету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081010 |Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081011 |Здійснення виплат, визначених Законом України "Про | |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, | |
| |передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" | |
| |( 1994-15 ) педагогічним, науково-педагогічним | |
| |та іншим категоріям працівників навчальних закладів | 0763* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090000 |Соціальний захист та соціальне забезпечення | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090201 |Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, | 1030* |
| |гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, | |
| |які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які | |
| |мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям | |
| |війни, особам, які мають особливі трудові заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам | |
| |померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові | |
| |заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських | |
| |переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали | |
| |інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на | |
| |житлово-комунальні послуги | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090202 |Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, | 1030* |
| |гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, | |
| |які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які | |
| |мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які| |
| |мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, | |
| |вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | |
| |які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,| |
| |жертвам нацистських переслідувань на придбання | |
| |твердого палива та скрапленого газу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|090203 |Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких     |        |
| |поширюється чинність Закону України "Про статус | |
| |ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | 1030* |
| |( 3551-12 ), особам, які мають особливі заслуги перед | |
| |Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед | |
| |Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають | |
| |особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які | |
| |мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, | |
| |жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим | |
| |громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій | |
| |або є пенсіонерами | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090204 |Пільги ветеранам військової служби, ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ, ветеранам державної | |
| |пожежної охорони, ветеранам Державної служби | |
| |спеціального зв'язку та захисту інформації України, | |
| |вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів | |
| |військової служби, ветеранів органів внутрішніх | |
| |справ, ветеранів державної пожежної охорони та | |
| |ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та | |
| |захисту інформації України, звільненим зі служби за | |
| |віком, хворобою або вислугою років | |
| |військовослужбовцям Служби безпеки України, | |
| |працівникам міліції, особам начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих | |
| |прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) | |
| |працівників міліції, осіб начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з | |
| |виконанням службових обов'язків, непрацездатним | |
| |членам сімей, які перебували на їх утриманні, | |
| |звільненим з військової служби особам, які стали | |
| |інвалідами під час проходження військової служби, | |
| |батькам та членам сімей військовослужбовців, які | |
| |загинули (померли) або пропали безвісти під час | |
| |проходження військової служби, батькам та членам | |
| |сімей осіб рядового і начальницького складу органів | |
| |і підрозділів цивільного захисту, Державної служби | |
| |спеціального зв'язку та захисту інформації України, | |
| |які загинули (померли), пропали безвісті або стали | |
| |інвалідами при проходженні служби, на | |
| |житлово-комунальні послуги | 1030* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|090205 |Пільги ветеранам військової служби, ветеранам     |        |
| |органів внутрішніх справ, ветеранам державної | |
| |пожежної охорони, ветеранам Державної служби | |
| |спеціального зв'язку та захисту інформації України, | |
| |вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів | |
| |військової служби, ветеранів органів внутрішніх | |
| |справ, ветеранів державної пожежної охорони та | |
| |ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та | |
| |захисту інформації України, звільненим зі служби за | |
| |віком, хворобою або вислугою років працівникам | |
| |міліції, особам начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького складу | |
| |кримінально-виконавчої системи, державної пожежної | |
| |охорони, дітям (до досягнення повноліття) | |
| |працівників міліції, осіб начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з | |
| |виконанням службових обов'язків, непрацездатним | |
| |членам сімей, які перебували на їх утриманні, на | |
| |придбання твердого палива | 1030* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090206 |Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ, ветеранам державної | |
| |пожежної охорони, ветеранам Державної служби | 1030* |
| |спеціального зв'язку та захисту інформації України, | |
| |вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів | |
| |військової служби, ветеранів органів внутрішніх | |
| |справ, ветеранів державної пожежної охорони та | |
| |ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та | |
| |захисту інформації України, особам, звільненим з | |
| |військової служби, які стали інвалідами під час | |
| |проходження військової служби, пенсіонерам з числа | |
| |слідчих прокуратури | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090207 |Пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) | |
| |та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана | 1070* |
| |з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні | |
| |послуги | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090208 |Пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) | |
| |та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана | 1070* |
| |з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого | |
| |палива | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|090209 |Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок  |        |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) | 1070* |
| |та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана | |
| |з Чорнобильською катастрофою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090210 |Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини | |
| |першої статті 77 Основ законодавства про охорону | |
| |здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 | |
| |Основ законодавства про культуру ( 2117-12 ), абзацом| |
| |першим частини четвертої статті 57 Закону України | |
| |"Про освіту" ( 1060-12 ), на оплату електроенергії, | |
| |природного газу, послуг тепло-, водопостачання і | |
| |водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового| |
| |сміття та рідких нечистот | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090211 |Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини | |
| |першої статті 77 Основ законодавства про охорону | |
| |здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 | |
| |Основ законодавства про культуру ( 2117-12 ), | |
| |абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону | |
| |України "Про освіту" ( 1060-12 ), на придбання | |
| |твердого та рідкого пічного побутового палива | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090212 |Пільги на медичне обслуговування громадянам, які | |
| |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090213 |Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Пільги окремим категоріям громадян з послуг | |
|090214 |зв'язку | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090302 |Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090303 |Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090304 |Одноразова допомога при народженні дитини | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090305 |Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи | 1040 |
| |піклуванням | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090306 |Допомога на дітей одиноким матерям | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090307 |Тимчасова державна допомога дітям | 1040* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|090401 |Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  |   1040   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090403 |Виплата компенсації реабілітованим | 1070 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090405 |Додаткові виплати населенню на покриття витрат на | 1061 |
| |оплату житлово-комунальних послуг | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090411 |Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих | 1061 |
| |категорій населення | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090412 |Інші видатки на соціальний захист населення | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090413 |Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи | 1010 |
| |внаслідок психічного розладу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090416 |Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та | 1030 |
| |праці | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090417 |Витрати на поховання учасників бойових дій | (1030) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090601 |Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів | 1010 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090700 |Притулки для неповнолітніх | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090701 |Центри соціально-психологічної реабілітації дітей | 1040* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090802 |Інші програми соціального захисту неповнолітніх | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090901 |Будинки-інтернати ( пансіонати) для літніх людей та | 1020 |
| |інвалідів системи соціального захисту | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090902 |Інші будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів | 1020 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091101 |Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей | |
| |та молоді | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091102 |Програми і заходи центрів соціальних служб для | |
| |сім'ї, дітей та молоді | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091103 |Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах молоді | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091104 |Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах жінок | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|091105 |Утримання клубів підлітків за місцем проживання    |   1040   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091106 |Інші видатки | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091107 |Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах сім'ї | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091108 |Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім | 1040* |
| |заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за | |
| |рахунок коштів на оздоровлення громадян, які | |
| |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Облаштування новостворюваних закладів, які надають | 1040* |
|091109 |соціальні послуги дітям та молоді | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091201 |Розселення та облаштування депортованих | 1070 |
| |кримських татар та осіб інших | |
| |національностей, депортованих з України | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091203 |Навчання та трудове влаштування інвалідів | 1010 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091204 |Територіальні центри і відділення соціальної допомоги | 1020 |
| |на дому | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091207 |Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і| 1061 |
| |праці, військової служби, органів внутрішніх справ | |
| |та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської | |
| |катастрофи), на оплату житлово-комунальних | |
| | послуг і природного газу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091209 |Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів | 1030 |
| |і ветеранів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091210 |Служби технічного нагляду за будівництвом та | 1090 |
| |капітальним ремонтом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091211 |Централізовані бухгалтерії | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091212 |Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і | 1090 |
| |компенсацій | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091214 |Інші установи та заклади | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091300 |Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та | 1010 |
| |дітям-інвалідам | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|091301 |Здійснення виплат, визначених Законом України     |        |
| |"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, | |
| |передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" | |
| |( 1994-15 ) педагогічним, науково-педагогічним | |
| |та іншим категоріям працівників навчальних закладів | 1090* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091302 |Введення в експлуатацію психоневрологічного | 1020* |
| |інтернату для жінок у місті Пуща-Водиця по | |
| |вул. Гамарника, 28 | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, | 1010* |
|091303 |техобслуговування автотранспорту та транспортне | |
| |обслуговування | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091304 |Встановлення телефонів інвалідам I та II груп | 1010* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100000 |Житлово-комунальне господарство | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100101 |Житлово-експлуатаційне господарство | 0610 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100102 |Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів | 0610 |
| |влади | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100103 |Дотація житлово-комунальному господарству | 0610 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100105 |Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери | 0640 |
| |підприємств, що передаються до комунальної власності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100201 |Теплові мережі | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100202 |Водопровідно-каналізаційне господарство | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100203 |Благоустрій міст, сіл, селищ | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100205 |Газові заводи і газова мережа | 0432 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100206 |Готельне господарство | 0472 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100207 |Берегоукріплювальні роботи | 0511 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100208 |Видатки на впровадження засобів обліку витрат та | 0620 |
| |регулювання споживання води та теплової енергії | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100209 |Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|100301 |Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація   |        |
| |каналізаційних систем | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100302 |Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі | 0620 |
| |об'єднання та інші підприємства, установи та | |
| |організації житлово-комунального господарства | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100303 |Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального | 0620 |
| |господарства | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100400 |Підприємства і організації побутового обслуговування, | 0620 |
| |що входять до комунальної власності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100601 |Погашення заборгованості минулих років з різниці | |
| |в тарифах на теплову енергію, послуги з | |
| |водопостачання та водовідведення, що постачалися | |
| |населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю | |
| |фактичної вартості теплової енергії, послуг з | |
| |водопостачання та водовідведення тарифам, що | |
| |затверджувалися органами державної влади чи | |
| |органами місцевого самоврядування" | 0640* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110000 |Культура і мистецтво | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110101 |Творчі спілки | 0824 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110102 |Театри | 0821 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110103 |Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші | 0822 |
| |мистецькі заклади та заходи | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110104 |Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими | 0829 |
| |програмами розвитку культури і мистецтва | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110105 |Фінансова підтримка гастрольної діяльності | 0829* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110201 |Бібліотеки | 0825 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110202 |Музеї і виставки | 0826 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110203 |Заповідники | 0827 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110204 |Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади | 0828 |
| |клубного типу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|110205 |Школи естетичного виховання дітей           |   0960   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110206 |Здійснення виплат, визначених Законом України | |
| |"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, | |
| |передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" | |
| |( 1994-15 ) педагогічним, науково-педагогічним | |
| |та іншим категоріям працівників навчальних | |
| |закладів" | 0829* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110300 |Кінематографія | 0823 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110502 |Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0829 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120000 |Засоби масової інформації | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120100 |Телебачення і радіомовлення | 0831 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120201 |Періодичні видання (газети та журнали) | 0832 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120300 |Книговидання | 0833 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120400 |Інші засоби масової інформації | 0834 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130000 |Фізична культура і спорт | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130102 |Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130104 |Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і | 0810 |
| |реабілітаційних шкіл | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130105 |Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та | 0810 |
| |заходів з інвалідного спорту | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130106 |Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і | 0810 |
| |масових заходів з фізичної культури | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130107 |Утримання та навчально-тренувальна робота | 0810 |
| |дитячо-юнацьких спортивних шкіл | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130110 |Фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130112 |Інші видатки | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130113 |Централізовані бухгалтерії | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|130201 |Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  |   0810   |
| |(які проводяться громадськими організаціями | |
| |фізкультурно-спортивної спрямованості) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130202 |Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і | 0810 |
| |масових заходів з фізичної культури (які проводяться | |
| |громадськими організаціями фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130203 |Утримання та навчально-тренувальна робота | 0810 |
| |дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані | |
| |громадським організаціям фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130204 |Утримання апарату управління громадських | 0810 |
| |фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос") | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130205 |Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать | 0810 |
| |громадським організаціям фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150000 |Будівництво | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150101 |Капітальні вкладення | 0490 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150104 |Виплата компенсації на здешевлення вартості | 1062 |
| |будівництва житла молодіжним житловим комплексам | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Створення центру із застосуванням ПЕТ технології | 0732* |
|150204 |для раннього виявлення онкологічних захворювань | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | 0180* |
|250331 |міста Києва на виконання функцій столиці відповідно | |
| |до Закону України "Про столицю України місто-герой | |
| |Київ" ( 401-14 ) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0180* |
|250332 |на облаштування закладів, які надають соціальні | |
| |послуги дітям та молоді | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
|250340 |Донецької області на комплексну реконструкцію, | 0180* |
| |розширення та технічне переоснащення комунального | |
| |підприємства "Міжнародний аеропорт "Донецьк" | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|    |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   |   0180*   |
|250341 |для стимулювання розвитку регіонів, в тому числі | |
| |депресивних територій | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | 0180* |
|250345 |міста Києва на створення центру із застосуванням | |
| |ПЕТ технології для раннього виявлення онкологічних | |
| |захворювань | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0180* |
|250349 |на створення рекреаційних зон, меморіальних та | |
| |музейних комплексів, а також розвиток | |
| |історико-культурних пам'яток та заповідників | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250347 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі | |
| |через річку Дніпро у м. Запоріжжя | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250348 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг| |
| |комунальної власності | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | 0180* |
|250350 |міста Ялти на створення "Школи майбутнього" | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | 0180* |
|250351 |міста Одеси на проведення першочергових заходів для | |
| |запобігання руйнуванню земляного насипу | |
| |Хаджибейського лиману | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0180* |
|250352 |на придбання витратних матеріалів для родопомічних, | |
| |дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів | |
| |(відділень), відділень невідкладної допомоги та | |
| |лабораторій | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | 0180* |
|250353 |Дніпропетровської області на підготовку та | |
| |проведення експерименту по впровадженню | |
| |екологічного коефіцієнта по охороні здоров'я | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | 0180* |
|250354 |Донецької області на проведення експерименту по | |
| |впровадженню моделі надання спеціалізованої | |
| |медичної допомоги населенню з метою попередження | |
| |виявлення захворювань на ранніх стадіях | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|    |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   |   0180*   |
|250355 |на комп'ютеризацію та інформатизацію | |
| |загальноосвітніх навчальних закладів районів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250357 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Одеської області на завершення комплексної | |
| |реконструкції, реставрації та введення в | 0180* |
| |експлуатацію Одеського державного академічного | |
| |театру опери та балету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250364 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |придбання вагонів для комунального електротранспорту | |
| |(тролейбусів і трамваїв) | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | 0180* |
|250366 |Запорізької області на виконання Комплексного плану | |
| |заходів з ліквідації наслідків надзвичайної | |
| |ситуації на території Мелітопольського району для | |
| |вирішення соціально-економічних питань у населених | |
| |пунктах, які постраждали під час пожежі та вибухів | |
| |на 275-ій артилерійській базі ракет і боєприпасів | |
| |Міністерства оборони України | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250371 |Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної | |
| |Республіки Крим на комплекс заходів по укріпленню | 0180* |
| |о. Коса Тузла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250376 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на виплату державної соціальної допомоги на | |
| |дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | 0180* |
| |піклування, грошового забезпечення | |
| |батькам-вихователям і прийомним батькам за надання | |
| |соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу | |
| |та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за | |
| |дитиною" | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250377 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Черкаської області на завершення будівництва та | |
| |введення в експлуатацію обласної дитячої лікарні | 0180* | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250378 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |здійснення заходів по передачі житлового фонду та | |
| |об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства | |
| |оборони України у комунальну власність | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250381 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  |        |
| |придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що| |
| |проживають у сільській місцевості | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250388 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної| |
| |Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, | 0180* |
| |міських голів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250389 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Одеської області на берегоукріплювальні роботи | |
| |на о.Зміїний | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250390 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Київської області на проведення експерименту за | |
| |принципом "гроші ходять за дитиною" | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250396 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько- | |
| |акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої | |
| |медичної допомоги для сільських закладів охорони | 0180* |
| |здоров'я | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250910 |Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних | 1062 |
| |кооперативів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150107 |Житлове будівництво і придбання житла | 1062 |
| |військовослужбовцям та особам рядового і | |
| |начальницького складу, звільненим у запас або | |
| |відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та| |
| |у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають | |
| |на квартирному обліку за місцем проживання, членам | |
| |сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання| |
| |ними службових обов'язків, а також учасникам бойових | |
| |дій в Афганістані та воєнних конфліктів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150110 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція загальноосвітніх | |
| |навчальних закладів | (0921) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150111 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція спеціалізованих | |
| |навчальних закладів | (0922) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|150112 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт,    |        |
| |будівництво та реконструкція позашкільних навчальних | |
| |закладів | (0960) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150114 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція лікарень загального | |
| |профілю | (0731) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250911 |Надання державного пільгового кредиту індивідуальним | 1062 |
| |сільським забудовникам | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150109 |Компенсація селянським (фермерським) господарствам | 1062 |
| |вартості будівництва об'єктів виробничого і | |
| |невиробничого призначення | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250907 |Погашення відсотків за користування довгостроковими | 1062 |
| |пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та| |
| |придбання житла для молодих сімей та інших соціально | |
| |незахищених категорій громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250908 |Надання пільгового довгострокового кредиту | 1062 |
| |громадянам на будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150115 |Завершення проектів газифікації сільських населених | 0432 |
| |пунктів з високим ступенем готовності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250912 |Повернення коштів, наданих для кредитування | 1062 |
| |індивідуальних сільських забудовників | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250909 |Повернення коштів, наданих для кредитування громадян | 1062* |
| |на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150118 |Житлове будівництво та придбання житла для | 1062* |
| |окремих категорій населення" | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150119 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень | |
| |та інших спеціалізованих закладів | 0732* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150120 |Будівництво та розвиток мережі метрополітенів | 0453* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150121 |Заходи з упередження аварій та запобігання | |
| |техногенних катастроф у житлово-комунальному | |
| |господарстві та на інших аварійних об'єктах | |
| |комунальної власності | 0620* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|150122 |Інвестиційні проекти                 |   0473*   |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150201 |Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація | |
| |пам'яток історії та культури | 0829 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150202 |Розробка схем та проектних рішень масового | 0443 |
| |застосування | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150203 |Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація | 0829 |
| |пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160000 |Сільське і лісове господарство, рибне господарство та | |
| |мисливство | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160101 |Землеустрій | 0421 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160600 |Лісове господарство і мисливство | 0422 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160903 |Програми в галузі сільського господарства, | (0421) * |
| |лісового господарства, рибальства та мисливства | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170000 |Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, | |
| |телекомунікації та інформатика | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170101 |Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 0451 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170102 |Компенсаційні виплати на пільговий проїзд | 1070 |
| |автомобільним транспортом окремим категоріям | |
| | громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170103 |Інші заходи у сфері автомобільного транспорту | (0451) * |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170202 |Севастопольський морський торговельний порт | 0452 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170203 |Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих | 1070 |
| |категорій громадян на водному транспорті | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170302 |Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих | 1070 |
| |категорій громадян на залізничному транспорті | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170303 |Регулювання цін на послуги метрополітену | 0453 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170601 |Регулювання цін на послуги міського електротранспорту | 0453 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|170602 |Компенсаційні виплати на пільговий проїзд       |   1070   |
| |електротранспортом окремим категоріям громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170603 |Інші заходи у сфері електротранспорту | (0455) * |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170703 |Видатки на проведення робіт, пов'язаних із | 0456 |
| |будівництвом, реконструкцією, ремонтом та | |
| |утриманням автомобільних доріг | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170800 |Зв'язок | 0460 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170901 |Національна програма інформатизації | 0460 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|171000 |Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 0460 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180000 |Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180107 |Фінансування енергозберігаючих заходів | 0473 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180109 |Програма стабілізації та соціально-економічного | 0490 |
| |розвитку територій | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180401 |Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії| 0171 |
| |Уряду | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180404 |Підтримка малого і середнього підприємництва | 0411 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180405 |Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості| 0411 |
| |перед комерційними банками та на поповнення їх | |
| |капіталу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180409 |Внески органів влади Автономної Республіки Крим та | 0490 |
| |органів місцевого самоврядування у статутні фонди | |
| |суб'єктів підприємницької діяльності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180410 |Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0411 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200000 |Охорона навколишнього природного середовища та ядерна | |
| |безпека | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200100 |Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 0511 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200200 |Охорона і раціональне використання земель | 0511 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|200300 |Створення захисних лісових насаджень та полезахисних |   0511   |
| |лісових смуг | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200400 |Охорона і раціональне використання мінеральних | 0511 |
| |ресурсів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200600 |Збереження природно-заповідного фонду | 0520 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200700 |Інші природоохоронні заходи | 0540 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|210000 |Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та | |
| |наслідків стихійного лиха | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|210105 |Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних | 0320 |
| |ситуацій та наслідків стихійного лиха | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|210110 |Заходи з організації рятування на водах | 0320 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|230000 |Обслуговування боргу | 0170 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|230100 |Обслуговування внутрішнього боргу | 0171 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|230200 |Обслуговування зовнішнього боргу | 0172 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240000 |Цільові фонди | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240601 |Охорона та раціональне використання природних | 0511 |
| |ресурсів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240602 |Утилізація відходів | 0512 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240603 |Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного| 0513 |
| |середовища | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240604 |Інша діяльність у сфері охорони навколишнього | 0540 |
| |природного середовища | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240605 |Збереження природно-заповідного фонду | 0520* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240800 |Інші фонди | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240900 |Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної | 0133 |
| |Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і | |
| |місцевими органами виконавчої влади | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250000 |Видатки, не віднесені до основних груп        |        |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250102 |Резервний фонд | 0133 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250203 |Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради | 0160 |
| |Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,| |
| |селищних, міських голів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250205 |Проведення референдумів | 0160 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250207 |Утримання апарату Виборчої комісії Автономної | (0160) * |
| | Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250301 |Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету | 0180 |
| |Автономної Республіки Крим, обласних і районних | |
| |бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського значення Автономної Республіки Крим | |
| |та міст обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250302 |Кошти, що передаються до районних та міських (міст | 0180 |
| |Києва і Севастополя, міст республіканського і | |
| |обласного значення) бюджетів з міських (міст районного| |
| |значення), селищних, сільських та районних у містах | |
| |бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250303 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації до державного бюджету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250304 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і| |
| |Севастополя, міст республіканського та обласного | |
| |значення) до міських (міст районного значення), | |
| |селищних та сільських бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250305 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації з міських (міст районного | |
| |значення), селищних та сільських бюджетів до районних | |
| |та міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського та обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250306 |Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до | 0180 |
| |бюджету розвитку (спеціального фонду) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250307 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до  |   0180   |
| |державного бюджету з місцевих бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250308 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до | 0180 |
| |місцевих бюджетів з державного бюджету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250309 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між | 0180 |
| |місцевими бюджетами | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250311 |Дотації вирівнювання, що передаються з районних та | 0180 |
| |міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250312 |Додаткові дотації, що передаються з районних та | 0180 |
| |міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250315 |Інші дотації | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250314 |Додаткова дотація з державного бюджету | |
| |міському бюджету міста Славутича на | |
| |забезпечення утримання соціальної | |
| |інфраструктури міста Славутича | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250313 |Додаткова дотація з державного бюджету на | |
| |вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих | |
| |бюджетів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250316 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам, що пов'язана із виконанням річних | |
| |розрахункових обсягів доходів, визначених у додатку 5 | |
| |до Закону України "Про Державний бюджет України | |
| |на 2004 рік" ( 1344-15 ) і розрахункових обсягів | |
| |акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250317 |Додаткові кошти, що зараховуються до державного | |
| |бюджету з місцевих бюджетів, у яких річні розрахункові| |
| |обсяги доходів, визначені у додатку 5 до Закону | |
| |України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" | |
| |( 1344-15 ) і розрахункові обсяги акцизного збору до | |
| |бюджету Автономної Республіки Крим перевиконані | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250318 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на забезпечення здійснення видатків на | |
| |оплату праці працівників бюджетних установ | |
| |відповідно до встановлених чинним законодавством | |
| |умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної | |
| |плати, проведення розрахунків за електричну енергію | |
| |теплову енергію, водопостачання, водовідведення, | |
| |природний газ та послуги зв'язку, які споживаються | |
| |бюджетними установами | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250320 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим    |        |
| |бюджетам на здійснення повноважень, встановлених | |
| |Законом України "Про затвердження Конституції | |
| |Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) | (0180) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250322 |Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів | |
| |місцевого самоврядування на виконання власних | |
| |повноважень внаслідок надання пільг, встановлених | |
| |державою | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250323 |Субвенція на утримання об'єктів спільного користування| 0180 |
| |чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів| |
| |спільного користування | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250324 |Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних | |
| |проектів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250325 |Субвенція на виконання власних повноважень | 0180 |
| |територіальних громад сіл, селищ, міст та їх | |
| |об'єднань | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250326 |Субвенція з державного бюджету місцевим| |
| |бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малоза- | |
| |безпеченим сім'ям інвалідам з дитинства, | |
| |дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям| 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250327 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |будівництво і придбання житла військовослужбовцям та | |
| |особам рядового і начальницького складу, | |
| |звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, | |
| |віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням | |
| |штатів, які перебувають на квартирному обліку за міс- | |
| |цем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які | |
| |загинули під час виконання ними службових обов'язків, | |
| |а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних| |
| |конфліктів | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250328 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату| |
| |електроенергії, природного газу, послуг тепло-, | 0180 |
| |водопостачання і водовідведення, квартирної плати, | |
| |вивезення побутового сміття та рідких нечистот | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250329 |Субвенція  з    державного  бюджету  місцевим |        |
| |бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших| |
| |передбачених законодавством електроенергії, природного| |
| |і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та | |
| |рідкого пічного побутового палива, послуг | 0180 |
| |тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної | |
| |плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)| |
| |та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій | |
| |громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250330 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |надання пільг та житлових субсидій населенню на | |
| |придбання твердого та рідкого пічного побутового пали-| |
| |ва і скрапленого газу | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250333 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на збереження історичної забудови міст, об'єктів | |
| |історико-культурної спадщини, впорядкування | 0180* |
| |історичних населених місць України | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250334 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та | |
| |соціального захисту населення міста Жовті Води | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250335 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на фінансування ремонту приміщень управлінь праці | |
| |та соціального захисту виконавчих органів міських | |
| |(міст республіканського в Автономній Республіці | |
| |Крим і обласного значення) районних у містах Києві | |
| |і Севастополі та районних у містах рад для | |
| |здійснення заходів з виконання спільного із | |
| |Світовим банком проекту "Вдосконалення системи | |
| |соціальної допомоги" | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250336 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення | |
| |Чорноморського флоту Російської Федерації на території| |
| |міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське | |
| |Сімферопольського району | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250338 |Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |розвиток соціально-економічної сфери міста | |
| |Севастополя та інших населених пунктів, в яких | |
| |дислокуються військові формування Чорноморського | |
| |флоту Російської Федерації на території України | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250339 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   |        |
| |на заходи з енергозбереження, у тому числі | |
| |оснащення інженерних вводів багатоквартирних | |
| |житлових будинків засобами обліку споживання води і | |
| |теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових | |
| |мереж та котелень, будівництво газопроводів і | |
| |газифікацію населених пунктів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250342 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на | |
| |соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з | |
| |попередження аварій і запобігання техногенним | |
| |катастрофам у житлово-комунальному господарстві та | |
| |на інших аварійних об'єктах комунальної власності, | |
| |в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових | 0180* |
| |мереж і котелень | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250343 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |здійснення виплат, визначених Законом України "Про | |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених| |
| |статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, | |
| |науково-педагогічним та іншим категоріям працівників | |
| |навчальних закладів" ( 1994-15 ) | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250344 |Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на | |
| |виконання програм соціально-економічного та | |
| |культурного розвитку регіонів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250346 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | |
| |міста Макіївка Донецької області на покриття втрат, | |
| |пов'язаних з передачею в комунальну власність | |
| |відомчого житлового фонду і інших об'єктів | |
| |соціальної інфраструктури Макіївського металургійного | 0180* |
| |комбінату ім. Кірова | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250358 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на соціально-економічний розвиток | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250360 |Субвенція з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на будівництво та розвиток мережі | |
| |метрополітенів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250319 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам для поетапного запровадження умов оплати | |
| |праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної | |
| |тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату | |
| |праці | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|

|250382 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   |        |
| |на фінансування у 2007 році Програм-переможців | |
| |Всеукраїнського конкурсу проектів та програм | |
| |розвитку місцевого самоврядування 2006 року | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250402 |Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у | 1070 |
| |попередні роки із заробітної плати працівників | |
| |бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій | |
| |та інших соціальних виплат | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250403 |Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли | (0133) * |
| |у попередні роки | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250404 |Інші видатки | 0133 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250901 |Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, | 0490 |
| |залучених державою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250902 |Повернення позик, наданих для впровадження проектів | 0490 |
| |розвитку за рахунок коштів, залучених державою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250903 |Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької | 0490 |
| |діяльності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250904 |Повернення бюджетних позичок | 0490 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів | (1062)* |
|250905 |комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим | |
| |громадянам на будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250913 |Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням | |
| |пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам | |
| |на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | (1062) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250914 |Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням | |
| |державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним | |
| |сільським забудовникам | (1062) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та | |
|250915 |соціального захисту виконавчих органів міських | (1090)* |
| |(міст республіканського в Автономній Республіці | |
| |Крим і обласного значення), районних у містах Києві | |
| |і Севастополі та районних у містах рад для | |
| |здійснення заходів з виконання спільного із | |
| |Світовим банком проекту "Вдосконалення системи | |
| |соціальної допомоги" | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------
* Код нової функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233 від 02.04.2002, N 1100 від 29.12.2002, N 35 від 17.01.2003, N 505 від 19.08.2003, N 547 від 22.09.2003, N 705 від 29.12.2003, N 165 від 18.02.2004, N 382 від 11.06.2004, N 507 від 05.08.2004, N 681 від 28.10.2004, N 760 від 07.12.2004, N 4 від 05.01.2005, N 271 від 07.04.2005, N 280 від 14.04.2005, N 554 від 15.08.2005, N 587 від 25.08.2005, N 668 від 29.09.2005, N 796 від 22.11.2005, N 961 від 30.12.2005, N 279 від 16.03.2006, N 366 від 14.04.2006, N 567 від 16.06.2006, N 1081 від 21.11.2006, N 1136 від 04.12.2006, N 8 від 11.01.2007 )